Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Науково-дослідне відділення онкогінекологіїІсторія відділення

Співробітники відділення

Свінціцький Валентин Станіславович

Лигирда Наталія Федорівна

Ціп Наталія Павлівна

Неспрядько Сергій Валерійович

Полонська Лариса Нилівна

Проскурня Людмила Анатоліївна

Самохвалова Олена Олександрівна

Ткаля Юлія Георгіївна

Рекута Алiна Сергіівна

Практична діяльність

Розроблено хірургічні підходи із застосуванням органозберігаючих методів лікування (збереження яєчників, селективне видалення регіонарних лімфовузлів, пластика піхви), які дозволяють повертати до повноцінного сексуального та суспільного життя жінок молодого віку.

У відділенні онкогінекології впроваджені в клінічну практику методи органозберігаючого лікування при раку шийки матки (діатермоконізація, радикальна абдомінальна трахелектомія, вагінальна трахелектомія з лапароскопічной лімфодіссекцієй), які при цій патології дозволяють не тільки радикально вилікуватися, а й зберегти дітородну функцію жінки.

Застосування неоад’ювантної регіонарної поліхіміотерапії (внутрішньоартеріальної, ендолімфатичної, лімфотропної) в терапії хворих на рак шийки матки в занедбаних випадках дозволило більш ніж в 50% випадків виконати повноцінне хірургічне втручання і провести лікування за радикальною програмою.

Комплексний метод лікування злоякісних новоутворень зовнішніх статевих органів із застосуванням передопераційної лімфотропної поліхіміотерапії та інтраопераційної кріодеструкції дозволив досягти показників п’ятирічної виживаності в межах 80-90% при І-ІІ стадіях захворювання. Ці цифри порівнянні з аналогічними показниками кращих клінік світу. Крім цього, розроблені різні методи органозберігаючого лікування пацієнток з початковими формами захворювання; розроблені і застосовуються варіанти комбінованих оперативних втручань з резекцією піхви, уретри, промежини у випадках, які раніше вважалися неоперабельними.

Впровадження патогенетично обгрунтованого лікування трофобластичною хворобою вагітних дозволило досягти майже 100% показників виживаності при деструктивних формах міхурцевого занесення та І стадії хоріонкарциноми. Сучасні методики проведення хіміотерапії, в тому числі регіонарно-селективної, при цій патології дозволяють не тільки досягти високих клінічних результатів, а й зберегти регенеративну функцію жінки.

Застосовуються науково обгрунтовані підходи вибору тактики лікування хворих злоякісними пухлинами яєчників (ЗПЯ). На великому клінічному матеріалі доведено ефективність комплексного лікування первинних ЗПЯ та їх рецидивів з використанням ад’ювантної хіміотерапії. Вивчено еволюцію хіміотерапії хворих ЗПЯ за останні 20 років, визначена роль неоад’ювантної хіміотерапії: доведено, що її використання у багатьох хворих дозволяє виконати оптимальну операцію, які раніше вважалися неоперабельними. Нові методи комбінованого лікування хворих ЗПЯ, а саме: методики неоад’ювантної і ад’ювантної комбінованої (внутрішньовенної і одночасно ендоабдомінальноі) хіміотерапії,  дають можливість досягти значно вищої концентрації (у десятки разів) цитостатиків на поверхні і в судинній системі первинної пухлини яєчника та її метастазів, що в свою чергу збільшує ступінь редукції пухлини із зменшенням системного токсичного впливу на організм хворих.

З успіхом використовується метод комплексного лікування хворих злоякісними пухлинами яєчника, який включає проведення специфічної імунізації протипухлинної аутовакціной (ПАВ), що забезпечує відновлення скомпрометованого пухлиною імунітету, підвищує протипухлинну резистентність, покращує віддалені результати лікування та якість життя.

Вперше впроваджено в практику спосіб лікування хворих злоякісними пухлинами яєчника, а саме методика ретроперітонеальной пангістеректоміі і тазової перітонектоміі (дугласектоміі) з пухлинами придатків, яка полягає у видаленні матки з первинною або рецидивною пухлиною яєчника і очеревиною тазу з імплантаційнними метастазами єдиним блоком, яка дає можливість підвищити радикальність первинних, проміжних і повторних ціторедуктівних операцій, поліпшити безпосередні та віддалені результати лікування.

У терапії найбільш поширеноі онкогінекологічної локалізації – раку ендометрія – також досягнуті значні наукові та клінічні результати: вивчено варіанти клінічного перебігу захворювання з урахуванням різних прогностичних факторів і розроблені з їх урахуванням індивідуальні методи лікування, які включають обумовлений в кожному конкретному випадку обсяг хірургічного втручання, променевого компонента, гормонотерапії, а також ендоскопічні втручання (гістероскопія, гістерорезекція, абляція ендометрія). Широко використовуються  при цій патології чрезпіхвові операції в т.ч. з використанням лапароскопічної асістенціі.

Надається консультативна допомога і проводиться лікування хворих з передпухлинної патологією: дистрофії, дисплазії, пігментні і доброякісні пухлини. У поліклінічному відділенні працює з найсучаснішим обладнанням спеціалізований кабінет патології шийки матки, де проводиться високоякісна діагностика та патогенетично обумовлена терапія фонових і передракових захворювань, а також початкових форм раку шийки матки ефективність якої сягає 90-95%.

Гарантується ефективна кваліфікована онкологічна допомога при ранньому зверненні хворих і проходженні всіх етапів обстеження та лікування в Національному інституті раку, оскільки попереднє лікування за місцем проживання обмежує можливості застосування деяких методів протипухлинного лікування.

Відділення онкогінекології є сертифікованим центром клінічних випробувань Фармакологічного центру МОЗ України.

Співробітники відділення онкогінекології постійно підвищують рівень своєї кваліфікації, проходять стажування та обмін досвідом за кордоном; є дійсними членами Всесвітньої асоціації онкогінекологів (IGCS), Європейської асоціації онкогінекологів (ESGO), Європейської асоціації медичних онкологів (ESMO), Української асоціації онкогінекологів, Російської асоціації лапароскопічних хірургів.

Напрями наукової діяльності

– розробка сучасних методів діагностики злоякісних новоутворень жіночих статевих органів;

– розробка нових і вдосконалення існуючих методів лікування хворих на злоякісні новоутворення жіночих статевих органів;

– удосконалення національних стандартів діагностики та лікування онкогінекологічних хворих і контроль над їх впровадженням в практику охорони здоров’я;

– проведення комплексних наукових досліджень з іншими підрозділами інституту та іншими науково-дослідними установами;

– співробітництво з питань організації ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень геніталій з міжнародними асоціаціями онкологів і онкогінекологів, акушер-гінекологами України, фахівцями суміжних спеціальностей, а саме: променевими діагностами, гістологами, цитологами, імунологами та ін;

– проведення клінічних випробувань нових протипухлинних препаратів;

– участь у роботі з’їздів, конференцій, симпозіумів з питань онкогінекології та загальної онкології;

– підготовка інформаційних листів і методичних рекомендацій;

– аналіз стану онкогінекологічної допомоги населенню України та рівня захворюваності злоякісними новоутвореннями жіночих геніталій;

– вивчення віддалених результатів лікування онкогінекологічних хворих на базі Національного канцер-регістру для впровадження найбільш ефективних схем лікування;

– співпраця з МОЗ України з питань організації онкогінекологічної допомоги та створення нормативних документів з онкогінекології;

– підготовка докторів і кандидатів наук, підвищення кваліфікації співробітників лікувально-профілактичних установ України на курсах спеціалізації та підвищення кваліфікації, курсах з кольпоскопії.

– публікації наукових робіт за результатами проведених досліджень.