Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


VIII з‘їзд фахівців з ядерної медицини18 – 19 вересня 2023 р. м. Луцьк


Регламент роботи з‘їзду:

заїзд – 17 вересня; пленарні засідання – 18 і 19 вересня; від’їзд – 19 вересня.

Реєстрація учасників: 18 вересня 800-1000 за адресою:

Проживання і проведення з‘їзду у готельному комплексі за адресою:

Контактні телефони оргкомітету:

Тел.: Київ: (044) 259-01-90; 050 9614672; (044) 257-10-61 – Солодянникова Оксана Іванівна

факс: (044) 2590225

e-mail: [email protected]

Організаційний комітет висловлює щиру подяку за допомогу в організації та проведенні з’їзду:

Партнерам:   

Національному центру ядерних досліджень

Радіоізотопного центру POLATOM (Польща)

Фірмі «Бекман-Култер» (Чеська Республіка)

 Commerce_Institute of Isotopes Co., Ltd.  (Угорщина)

ТОВ «УМТ+»                                                        

«Canberra Packard»

Організаційний комітет з’їзду:

Голова оргкомітету

О.В.Єфіменко Заслужений працівник охорони здоров’я України, генеральний директор ДНП  «Національний інституту раку»

Заступники голови оргкомітету:

О.І. Солодянникова – д. мед. н., професор, керівник науково-клінічного відділення радіонуклідної діагностики і терапії  ДНП  «Національний інституту раку»

О.В. Пасєка- директор ДП «УДВП Ізотоп»

Члени оргкомітету:

професор Ткаченко М.М. (Київ)

професор Щербіна О.В. (Київ)

професор Іванкова В.С. (Київ)

д. мед. н. Макеєв С.С. (Київ)

д. мед. н. Король П.О. (Київ)

к. мед. н. Грабовський Ю. . (Дніпро)

к. мед. н. Васильєв Л.Я. (Харків)

к. мед. н. Ткаченко Г.І. (Харків)

к. мед. н. Кметюк Я.В. (Київ)

лікар-радіолог Боднар М.Р.(Львів)

лікар-радіолог Горбенко А.Л.(Дніпро)

Відповідальний секретар:

к. мед. н. Даниленко В.В. (Київ)

18 вересня 2023 р.

Реєстрація:       8.00-9.00

9.00 – 10.00    Урочисте відкриття з’їзду

Вітання учасникам з’їзду

10.00 — 12.00. Перше пленарне засідання

Головуючі: проф. Солодянникова О.І., проф. Ткаченко М.М.,

проф. Щербіна О.В.

 1. Клінічне значення тераностики в онкологічній практиці // П.О. Король, О.В. Щербіна, В.П. Івчук, В.О. Мурашко- 15 хв.
 • Роль PSMA-PET візуалізації для первинного пошуку та моніторингу кісткових метастазів пацієнтів з раком передміхурової залози // Буріна І.О., Кметюк Я.В., Сакун В.Ю., Михальченко О.М..– 15 хв.
 • Практичне застосування емісійної томографії у діагностиці патології головного мозку // Макеєв С.С., Новікова Т.Г.– 15 хв.
 • Цитологічні чинники прогнозу післяопераційного метастазування та радіойодрезистентності папілярного раку щитоподібної залози // Зелінська Г.В.  – 15 хв.
 • Можливості динамічної реносцинтиграфії при трансплантації нирок // Сатир М.В., Новерко І.В., Пантус Т.І., Загрійчук М.С. – 15 хв.
 • Risk factors for reccurence of differentiated thyroid cancer in a retrospective case-control stady// Savchenko A., Vasylyev L., Pidchenko N. – 15 хв.
 • Ядерна візуалізація як метод верифікації амілоїдозу серця у дорослих. //  Кундіна В.В.– 15 хв
 • ПЕТ/КТ в алгоритмі діагностики метастазів та рецидивів йод- негативного раку щитоподібної залози //Солодянникова О.І., Іванкова В.С. -15 хв.
 • Ектопічне розташування тиреоїдної тканини в ділянку скронево-нижньощелепного суглобу. Аналіз клінічного випадку // Грабовський Ю. В. -15 хв.
 1. Можливості ПЕТ/КТ, як метаболічного зображення, в плануванні раку легень // Столярова О.Ю. -15 хв.

Дискусія та обговорення доповідей

12.15 – 12.30 – Кава–брейк

12.30 – 14.00.  Сателітний симпозіум

від фірм-спонсорів

Модератори: к. мед. н. Кметюк Я.В.  

Тривалість доповідей – 15 хв.

14.00-15.00 Обідня перерва

15.00 – 18.00.  Друге пленарне засідання

Головуючі: д. мед. н. С. С. Макеєв, к. м. н. Васильєв Л.Я.

 1. 177Lu -PSMA в лікуванні кастраційно- резистентного раку передміхурової залози // Сукач Г.Г.,Туріцина В.В. – 15 хв
 • Підвищення якості додипломного профільного навчання студентів за спеціальністю “Педіатрія” з 2022-2023 навчального року // М.М. Ткаченко, Н.Л. Морозова, Г.О. Романенко, О.В. Миронова– 15 хв
 • Первинний гіперпаратиреоз: можливості та перспективи застосування променевих методів діагностики // Новерко І.В., Сатир М.В. Пантус Т.І. – 15 хв
 • Ехокардіографія (Ехо-кг) в онкологічній практиці // Шевчук Л.А. – 15 хв.
 • Можливості і обмеження   ПЕТ/КТ З 18F-ФДГ у діагностичному процесі на різних етапах ведення пацієнтів з меланомою // Кизима І.М., Кметюк Я.В. – 15 хв.
 • Дозиметричне планування радіонуклідної терапії  153Sm-оксабіфору онкологічних хворих з кістковими метастазами // Грушка Г.В., Стадник Л.Л. Боброва В.М. – 15 хв
 • Деякі компоненти інсуліноподібного фактору росту при папілярному раку щитоподібної залози // Васильєв Л.Я., Підченко Н.С., Мітряєва Н.А.– 15 хв
 • Радіонуклідна терапія нейроендокринних пухлин //Даниленко В.В., Полякова Н.І., Тихоненко О.П.– 15 хв
 • Клінічне значення підвищення рівня антитіл до тиреоглобуліну  при диференційованому тиреоїдному раці ( клінічний випадок) // Астап’єва О.М., Cавченко А.С., Луховицька Н.І.– 15 хв
 •  Можливості ОСГ та ПЕТ для діагностики патології опорно-рухового апарату у дітей // Сатир М.В., Новерко І.В., Кметюк Я.В. – 15 хв
 •   Перфузійна сцинтиграфія в підтвердженні смерті головного мозку // Новікова Т.Г., Макеєв С.С. – 15 хв
 •  Застосування ПЕТ-КТ у плануванні променевої терапії при лікуванні пацієнтів з лімфомами // О. О. Карпова, Я. В. Кметюк, Т.В.Удатова– 15 хв
 •  Радіофармвиробництво для позитронно-емісійної томографії. Актуальний стан та перспективи розвитку // Кметюк Я.В1., Тихоненко О.П., Солодянникова О.І., Грабовецький С.А. – 15 хв

19.00 – Товариська вечеря.

19 вересня 2023 р.

10.00 – 12.00   Третє пленарне засідання

Головуючі: професор Щербіна О.В., д. мед. н. Король П.О.  

 • Радіаційна медицина в умовах воєнного стану // Астап’єва О.М., Старенький В.П., Максімішин О.В. – 15 хв
 • Радіонкулідний моніторинг при карциномі нирки. Переваги застосування

// Ткаченко М.М., Романенко Г.О., Миронова О.В., Макаренко А.В. – 15 хв

 • ПЕТ при плануванні променевої терапії // Северин Ю.П. – 15 хв
 • Агресивний перебіг місцеворозповсюдженого диференційованого тироїдного раку ( клінічний випадок) // Астап’єва О.М., Ткаченко Г.І., Підченко Н.С. – 15 хв

11.00 –11.10 –  Дискусія та обговорення доповідей.

11.10-11.40 – звіт Голови УТФЯМ про проведену роботу.

11.40-11.55 – звіт Голови ревізійної комісії про використання коштів УТФЯМ.

11.55-12.05 – обговорення заслуханих звітів

12.05-12.15 – висунення та обговорення кандидатур на Голову і членів президії УТФЯМ та голосування за запропоновані кандидатури

12.15-12.30 – Нарада завідувачів кафедр радіології закладів (факультетів) післядипломної вищої освіти України.

Тема: Організаційні питання безперервного професійного розвитку лікарів в світлі європейських вимог.

Модератори: д.мед.н. Король П.О., професор О.В. Щербіна, професор Ткаченко М.М.

Зміни в системі безперервного професійного розвитку лікарів. // Щербіна О.В., Ткаченко М.М., Король П.О.,  Макеєв С.С., Северин Ю.П. – 10 хв

12.30-13.00 Обідня перерва

Екскурсія по місту Луцьку.

Від’їзд учасників з’їзду.