Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Перелік видів високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається громадянам України за рахунок коштів державного бюджету в Національному інституті раку

Госпіталізація хворих у спеціалізовані відділення клініки Національного інституту раку (далі – Інституту) здійснюється в плановому порядку для проведення високоспеціалізованого лікування онкологічних захворювань з урахуванням тематик науково-дослідних робіт відповідних науково-дослідних відділів, а також для встановлення точного діагнозу онкологічного захворювання, проведення диференційної діагностики між пухлинними та не пухлинними захворюваннями, якщо це неможливо здійснити в амбулаторних умовах.

Госпіталізація проводиться у робочі дні з 9-30 до 15-30 годин у приймальному відділі Інституту. Реєстрація госпіталізацій здійснюється у «Журналі госпіталізації» та в електронному госпітальному канцер-реєстрі.

Показаннями для госпіталізації є:

 • неможливість встановлення остаточного діагнозу злоякісної пухлини в амбулаторних умовах;
 • необхідність проведення високоспеціалізованого лікування з приводу злоякісного новоутворення в умовах спеціалізованих відділень клініки Інституту – з урахуванням тематик науково-дослідних робіт Інституту;
 • необхідність проведення симптоматичного та реабілітаційного лікування з приводу злоякісного новоутворення – якщо воно відповідає науковій тематиці, або, через високу складність, може бути проведеним лише в умовах Інституту;
 • доброякісні новоутворення різних локалізацій.

Госпіталізація для  громадян України проводиться безоплатно (за рахунок Державного Бюджету України), для пацієнтів – не громадян України – на контрактних засадах, якщо інше не передбачено існуючими міжнародними договорами чи чинним законодавством.

На планову госпіталізацію пацієнтів направляють лікарі профільних кабінетів поліклініки.

Пацієнти, які направляються на госпіталізацію повинні бути обстежені амбулаторно у обсязі, згідно з затвердженими в Інституті локальними протоколами, обов’язковому для кожного конкретного профільного кабінету.

Для оформлення госпіталізації обов’язковим є наявність у амбулаторній картці:

 • комісійного рішення про тактику лікування хворого, прийнятого  онкохірургом, хіміотерапевтом та променевим терапевтом (відповідно до наказу МОЗ України від 30.12.1992р. №208 «Про заходи подальшого покращення і розвитку онкологічної допомоги населенню»);
 • згоди пацієнта на збір та  обробку персональних даних;
 • згоди пацієнта на обстеження та лікування.

Для госпіталізації пацієнт повинен надати посвідчення особи з інформацією про місце реєстрації (паспорт)

Крім того, для дітей:

 • довідку про санітарно-епідеміологічне оточення;
 • довідку про щеплення;
 • свідоцтво про народження.

Для  іноземців – оплачений контракт на обстеження та лікування.

Госпіталізація не проводиться при діагностуванні в пацієнта:

 • гострого інфекційного захворювання;
 • гострого порушення кровообігу (мозкового, коронарного, тощо);
 • гострого психічного розладу та хронічні стани в стадії загострення;
 • гострої хірургічної патології неонкоголічного ґенезу;
 • хронічного супутнього захворювання в стадії декомпенсації;
 • термінального стану хворого;
 • загострення хронічних інфекційних захворювань, що не дозволяють     проводити спеціальне лікування;
 • загострення хронічних супутніх захворювань, ступінь якого є протипоказом до проведення спеціального лікування;
 • недотримання (або невиконання) хворим призначеного алгоритму обстеження на амбулаторному етапі, згідно з локальними протоколами, що впроваджені в Інституті.


– видалення пухлини шкіри та м’яких тканин

– поліхіміотерапія з променевою терапією

– видалення пухлин м’яких тканин з пластикою післяопераційного дефекта

– видалення пухлин ротової порожнини з використанням чи без використання поліхіміотерапії та променевої терапії

– паротідектомія

– субмаксілектомія

– резекція великих слинних залоз

– гемітіреоідектомія

– шийна лімфодисекція з можливою променевою терапією

– пластика післяопераційних дефектів м’яких тканин

– кріодеструкція пухлини

– внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія

– операція Крайля

– тіреоідектомія

– максілектомія

– резекція нижньої щелепи з екзартикуляцією в суглобі

– пластика кісткових дефектів нижньої щелепи.

– кріодеструкція передпухлинних та пухлинних процесів вульви та шийки матки

– лазерна терапія передпухлинних та пухлинних процесів вульви та шийки матки

– електроконізація шийки матки

– екстирпація матки з додатками у хворих з доброякісними пухлинами, або передпухлинними захворюваннями матки, яєчників, маткових труб

– хіміотерапевтичне та променеве лікування

– аднесектомія

– енуклеація кіст яєчника

– видалення доброякісних утворів на зовнішніх статевих органах у жінок

– консервативна міомектомія

– атипові резекції матки

– стентування сечоводів у онкогінекологічних хворих

– слінгові операції у хворих зі стресовим неутриманням сечі

– вульвектомія з поліхіміо- та променевою терапією

– органозберігаюче лікування хворих на початкові злоякісні пухлини яєчника з інтраопераційною морфологічною діагностикою та хірургічним стадіюванням

– хіміотерапевтичне та променеве лікування раку шийки матки та тіла матки

– лапароскопічні операції на додатках матки

– вагінальна гістеректомія

– пластично-реконструктивні операції тазового дна

– лапароскопічно асистована вагінальна гістеректомія

– лапароскопічна транспозиція яєчників

– гістерорезекція та абляція ендометрія

– тотальна гістеректомія

– гістеректомія 3 типу

– хірургічне+променеве+хіміотерапевтичне лікування раку зовнішніх статевих органів

– лапароскопічні гістеректомії

– органозберігаючі операції при не епітеліальних пухлинах матки

– ангіографія тазових судин та селективна внутрішньо артеріальна хіміотерапія онкологічних хворих з метастазами в печінці

– реконструктивно-пластичні операції у хворих на рак вульви

– розширена пангістеректомія+поліхіміотерапія+променева терапія

– комплексне лікування раку ендометрію (розширена пангістеректомія + поліхіміотерапія + променева терапія + гормонотеоапія)

– комбінована гістеректомія з тазовою перитонектомією у хворих з дисемінацією по очеревині тазу

– комплексне лікування раку яєчників (хірургічне лікування + поліхіміотерапія  + променева терапія + гормонотерапія)

– гістеректомія 4 типу (параметректомія)

– радикальна абдомінальна трахелектомія

– лапароскопічні хірургічні втручання на внутрішніх статевих органах у онкогінекологічних хворих

– екзентерації тазу.

енуклеація пухлини молочної залози

– секторальна резекція молочної залози

– квадрантектомія з регіонарною лімфаденектомією в поєднанні поліхіміо- гормоно- та  променевою терапією.

– підшкірна ампутація молочної залози з реґіонарною лімфодисекцією з одномоментним ендопротезуванням+ променева терапія (при необхідності) +поліхіміотерапія+гормонотерапія

– радикальна мастектомія по Мадену+поліхіміотерапія+променева терапія+гормонотерапія

– радикальна мастектомія по Пейті+поліхіміотерапія+променева терапія+гормонотерапія

– радикальна мастектомія по Холстеду+поліхіміотерапія+променева терапія+гормонотерапія

– радикальна мастектомія по Мадену з одномоментною транспозицією TRAM-шматка+поліхіміотерапія+променева терапія+гормонотерапія

– неад`ювантна поліхіміотерапія+хірургічне втручання+ад`ювантна терапія (поліхіміотерапія+променева терапія+гормонотерапія).

торако-медіастіноскопія з біопсією

– стентування полих органів (стравохід, трахея та ін.)

– ендоскопічна лазерна коагуляція та електрокоагуляція пухлин та рубців

– бужування стравоходу (первинні та післяопераційні дисфагії)

– внутрішньоартеріальна монохіміотерапія хворих на рак стравоходу, пухлини середостіння

– парастернальна медіастінотомія з біопсією

– відалення пухлин ребер

– торако-медіастіноскопія (та відеоасистована) з біопсією

– атипова резекція легені (частка одного сегменту)

– полі хіміотерапевтичне лікування раку легені препаратами першої лінії

– внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія препаратами першої лінії хворих на рак стравоходу

– видалення доброякісних пухлин (гамартома, туберкулома легень, лейоміома стравоходу та ін.)

– типове видалення пухлини середостіння

– атипова резекція легені, в т.ч. двобічні

– операція типу Люїса

– операція типу Торека

– операція типу Гарлока

– проксимальна резекція шлунку з дистальним відділом стравоходу (та її комбінації)

– реконструктивна гастректомія по Ру (та її комбінації)

– гастректомія з нижньою третиною стравоходу(та її комбінації)

– пластичні операції на стравоході

– шунтування стравоходу, шлунку та кишок

– пневмонектомія (звичайна, розширена, комбінована)

– лобектомія (звичайна, розширена, комбінована, з клиновидною резекцією головного бронху, з циркулярною резекцією головного бронху)

– пластичні операції на грудній стінці

– видалення пухлини середостіння з резекцією навколишніх органів та тканин

– видалення пухлин ребер з резекцією навколишніх органів та тканин

– променева терапія +операція Люїса+ поліхіміотерапія (рак середньої       третини стравоходу)

– променева терапія +операція Торека+ поліхіміотерапія (рак верхньої       третини стравоходу)

– променева терапія +операція Гарлока + поліхіміотерапія (рак нижньої третини стравоходу)

– проксимальна резекція шлунку з дистальним відділом стравоходу+поліхіміотерапія

– комплексне лікування пухлин стравоходу

– комплексне лікування раку легені   (операція+поліхіміотерапія+променева терапія)

– внутрішньоплевральна перфузійна хіміогіпертермія (без або з циторедуктивним оперативним втручанням)

– лікування раку легені та пухлин середостіння з застосуванням поліхіміотерапії (2-га та 3-тя лінії) з терапією супроводу

– лікування раку стравоходу та шлунку з застосуванням поліхіміотерапії (2-га та 3-тя лінії) з терапією супроводу.

– трансторакальна тонкоголкова біопсія патологічних утворень легень під рентген-контролем, КТ-контролем;

– Трансторакальна (товстоголкова, трепан-біопсія)  новоутворень середостіння під рентген-контролем, КТ-контролем;

– трепан-біопсія патологічних утворень кісткової системи;

– трепан-біопсія патологічних утворень кісток скелета під КТ-контролем;

– біопсія новоутворень печінки, нирок, наднирників, за очеревинних л/вузлів під КТ-контролем;

– біопсія новоутворень лицьового черепа під рентген-контролем,

– пункцій на біопсія периферичних лімфовузлів;

– діагностична плевральна пункція;

– діагностичний лапароцентез;

– пункцій на біопсія новоутворень м’яких тканин;

– плевральна пункція з внутрішньо плевральним введенням цитостатиків;

– торакоцентез, дренування плевральної порожнини;

– лапароцентез, дренування черевної порожнини, внутрішньобрюшинне введення лікарських препаратів;

– плевральні пункції осумкованих плевритів, в т. ч. в післяопераційному періоді.

– проведення моно хіміотерапії та поліхіміотерапії препаратами 1, 2, 3 ліній окремих пухлинних захворювань

– хіміопроменеве лікування

– тривалі ін фузії з використанням інфузоматів.

– дистанційна променева та хіміопроменева терапія терапія злоякісних новоутворень, в т.ч. метастазів

– поєднана променева терапія (рак шийки матки, тіла матки, піхви, стравоходу, ротової порожнини), брахітерапія

– дистанційна променева терапія+поліхіміотерапія+ операція в комплексному лікуванні злоякісних новоутворень ( в т.ч. злоякісних лімфом).

– радіоімунологічні дослідження гормонів щитоподібної залози онкомаркерів (125I)

– статична сцинтиграфія різних органів з РПФ (99mTc, 131I): головного мозку (99mTc-пертехнетат, 99mTc-МІБІ, 99mTcНМРАО), печінки (99mTc-технефіт), нирок (99mTc-ДМSА, 99mTc-МІБІ), молочної залози (99mTc-МІБІ, 99mTc-карбомек), лімфатичних вузлів (99mTc-наноцис, 99mTc-нанокол), щитоподібної залози (131I-йодит натрію, 99mTc-пертехнетат ), кісток (99mTc-пирофосфат, 99mTc-МДР)

– функціональні дослідження печінки (99mTc-мезіда), нирок (99mTc-ДТПА, 99mTc-пехтатех)

– детекція сторожевих лімфатичних вузлів (99mTc-наноцис, 99mTc-нанокол)

– сканування всього тіла (99mTc-карбомек, 131І-йодит натрію, 131І MIBG)

– однофотоннаемісійна комп’ютерна томографія (99mTc-МІБІ, 99mTc-карбомек, 99mTc-ДМSА, 99mTc-пертехнетат)

– терапія радіофармпрепаратами хворих з множинними М у кістки злоякісних пухлин різних локалізацій (32Р-радіоактивний фосфор, 89Sr-метастрон)

– лікування раку щитоподібної залози радіо фармпрепаратами (131І-радіоактивний йод, 131І MIBG-метайодбензилгуанідін).