Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Клінічні дослідженняПоставити питання можна
e-mail: [email protected]

Дане лікування для пацієнта є абсолютно безоплатним та проводиться за кошти спонсора дослідження.

У Національному інституті раку проводиться лікування поширених стадій (IIIB-IV) раку легень, яєчників, шийки матки, сечового міхура, нирки та підшлункової залози, в рамках міжнародного протоколу клінічних досліджень.

Проведення клінічних досліджень схвалено МОЗ України та державним експертним центром.

Головні критерії участі в клінічних дослідженнях ECOG 0-1:

 • 0 хворий повністю активний, здатний виконувати все як і до захворювання.
 • 1 хворий нездатний виконувати тяжку, але може виповнювати легку або сидячу роботу (наприклад, легкі домашні справи або канцелярську роботу).
 • Вік >18 років
 • Відсутність синхронного Са
 • Відсутність ВІЛ/СНІД

Перелік клінічних випробувань для дорослих станом на 06.06.2024:

Для пацієнтів з раком легень

1. МК-7684А-003: Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ІІІ фази комбінації MK-7684 (вібостолімаб) з пембролізумабом (MK-7684A) порівняно з монотерапією пембролізумабом в якості першої лінії терапії для учасників з PD-L1-позитивним метастатичним недрібноклітинним раком легенів.

Спонсор дослідження: «Мерк Шарп енд Доум Корп.» (MSD)

Групи лікування:

 • Пембролізумаб
 • Вібостолімаб+пембролізумаб

Основні критерії включення:

 • Метастатичний недрібноклітинний рак легень
 • ECOG 0-1 (пацієнт активний, не лежачий, сам себе обслуговує, менше 50% часу неспання проводить сидячи або лежачи)
 • Раніше не отримував терапію з приводу метастатичного захворювання
 • PD-L1 експресія у ≥1% пухлинних клітин
 • Метастази у головний мозок – тільки за умови проведеного опромінення
 • Немає тенденцій до поганих загальноклінічного, біохімічного аналізів

Специфічні критерії виключення:

 • Поганий загальний стан (значно ослаблений стан, неможливість самостійно себе обслуговувати, більше 50% часу неспання проводить сидячи чи лежачи)
 • Наявність мутацій EGFR, ALK, або ROS1 (якщо це невідомо – аналіз виконується у рамках протоколу)
 • Симптомні або ніколи не ліковані метастази в ГМ, карциноматозний менінгіт
 • Важка супутня серцева патологія, синдром верхньої порожнистої вени, неконтрольований больовий синдром, випітний плеврит що вимагає дренування, чи інші важкі супутні стани
 • Друга онкопатологія

2. МК-7339-013: Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване клінічне дослідження фази ІІІ пембролізумабу (МК-3475) у комбінації з конкурентною хіміопроменевою терапією з подальшим введенням пембролізумабу з олапарибом (МК-7339) або без нього у порівнянні з конкурентною хіміопроменевою терапією для пацієнтів з вперше діагностованим, раніше не лікованим дрібноклітинним раком легень обмеженої стадії І-ІІІ (013-00).

Спонсор дослідження: «Мерк Шарп енд Доум Корп.» (MSD)

Групи лікування:

•             Хіміо-променева терапія

•             Хіміо-променева терапя у комбінації з Пембролізумабом

•             Хіміо-променева терапія у комбінації з Пембролізумабом та Олапарібом

Основні критерії включення:

 • Дрібноклітинний рак легень І-ІІІ ст., гістологічно підтверджений
 • Нелікований
 • ECOG 0-1 (пацієнт активний, не лежачий, сам себе обслуговує, менше 50% часу неспання проводить сидячи або лежачи)
 • Немає тенденцій до поганих загальноклінічного, біохімічного аналізів

Основні критерії виключення:

 • Поганий загальний стан (значно ослаблений стан, неможливість самостійно себе обслуговувати, більше 50% часу неспання проводить сидячи чи лежачи)
 • Наявність рідини у плевральній порожнині чи перикарді
 • Віддалені метастази
 • Отримував лікування раніше з приводу цього діагнозу
 • Важка супутня серцева патологія, синдром верхньої порожнистої вени
 • Друга онкопатологія в межах 5 років

Для пацієнтів з відділення онкоурології

«Рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе клінічне дослідження
3 фази препарату Нірапариб в комбінації з абіратерона ацетатом та преднізоном у порівнянні з абіратерона ацетатом та преднізоном для лікування пацієнтів з метастатичним кастрат-чутливим раком передміхурової залози (mCSPC) зі шкідливою гермінальною або соматичною мутацією генів, що відповідають за репарацію шляхом гомологічної рекомбінації (HRR)»

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З МНОЖИННОЮ МІЄЛОМОЮ

Відкрите рандомізоване контрольоване дослідження 3 фази, спрямоване на оцінку селінексору, бортезомібу тадексаметазону (схема SVd) в порівнянні з бортезомібом і дексаметазоном (схема Vd) у пацієнтів із рецидивуючою або рефрактерною множинною мієломою

У даному дослідженні можуть брати участь хворі з рецидивом або прогресією множинної мієломи, які отримали не більше 3х ліній терапії. У випадку попереднього лікування препаратом бортезоміб, пацієнт може бути потенційним кандидатом в даний клінічний протокол при умові щонайменше часткової відповіді на бортезоміб-вмісний режим. Період без лікування – понад 6 місяців.

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ФОЛІКУЛЯРНОЮ ЛІМФОМОЮ, ЛІМФОМОЮ З МАЛИХ ЛІМФОЦИТІВ, ЛІМФОЮ З МАРГІНАЛЬНОЮ ЗОНИ, МАКРОГЛОБУЛІНЕМІЄЮ ВАЛЬДЕНСТРЕМА

17067 CHRONOS-3. Фаза ІІІ, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження визначення ефективності та безпечності копанлісібу в комбінації з ритуксімабом у пацієнтів з рецидивом індолентної Б-клітинної неходжкінської лімфоми (іНХЛ)- CHRONOS-3

Участь у даному дослідженні показана пацієнтам з індолентними лімфомами, що мають рецидив захворювання та отримували ритуксимаб у складі попередньої лінії терапії.

17833 CHRONOS-4. Фаза ІІІ, рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване, багатоцентрове дослідження інгібітора РІЗК копанлісібу з внутрішньовенним шляхом введення в комбінації із стандартною імунохіміотерапією в порівнянні з стандартною імунохіміотерапією у пацієнтів з рецидивом індолентної неходжкінської лімфоми (іНХЛ)- CHRONOS-4.

Участь у даному дослідженні показана пацієнтам з індолентними лімфомами, що мають рецидив захворювання та отримували ритуксимаб у складі попередньої лінії терапіїї.

ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА ТА СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ III-IV СТАДІЇ (ЯКІ МАЮТЬ РЕЦИДИВ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІСЛЯ ХІМІОТЕРАПІЇ)

Багатоцентрове відкрите дослідження фази 1B з однією групою для вивчення нового інгібітора FGFR3 (B-701) у поєднанні з пембролізумабом у пацієнтів із локально поширеною або метастатичною уротеліальною карциномою, у яких спостерігалося прогресування після хіміотерапії препаратами платини № B701-U22 фаза 1b

Участь в даному дослідженні можуть брати пацієнти, у яких стався рецидив або захворювання важко піддавалося лікуванню принаймні під час однієї попередньої лінії системної хіміотерапії локально поширеного або метастатичного захворювання (принаймні один цикл). Принаймні одна схема має включати препарат на основі платини, якщо для пацієнта не визначено протилежне. Схема неоад’ювантної або ад’ювантної хіміотерапії вважатиметься хіміотерапією першої лінії, якщо у пацієнта виявлено прогресування протягом 12 місяців від останнього прийому. Пацієнт має локально поширену (стадії TNM: T4b та будь-який N, або будь-який T і N2-3) або метастатичну перехідноклітинну карциному уротелію, зокрема сечового міхура, уретри, сечоводів і/або ниркової миски. Діагноз має бути гістологічно або цитологічно підтверджений.

ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА ТА СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ IV СТАДІЇ (ЯКІ МАЮТЬ ПРОГРЕСУВАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІСЛЯ ХІМІОТЕРАПІЇ). 

Дослідження застосування ердафітініба в порівнянні з вінфлуніном, доцетакселом або пембролізумабом у пацієнтів з поширеним уротеліальним раком і окремими аберацією гена рецептора фактора росту фібробластів (FGFR), фаза 3.

Пацієнтами будуть дорослі з верифікованим перехідно-клітинним (уротеліальним) раком IV стадії з прогресуванням захворювання підтвердженим докуметтально. Пацієнти після однієї лінії системної терапії метастатичного раку сечовивідних шляхів з молекулярними критеріями відповідності. Шкала ECOG 0, 1 або 2, та функція кісткового мозку, печінки та нирок повинна бути в межах лімітів, зазначених протоколом.

Перелік клінічних випробувань для дітей станом на 01.07.2018:
NEPA-15-31

Міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе дослідження з метою визначення оптимальної дози й фармакокінетичних і фармакодинамічних властивостей нетупітанта при спільному пероральному прийманні з палоносетроном для профілактики нудоти й блювоти у дітей і підлітків при проведенні еметогенною хімієтерапії у зв’язку з захворюванням на рак B0661037 / CV185-325Рандомізоване, відкрите дослідження з активним контролем для оцінки безпечності та екстрапольованої ефективності у педіатричних хворих, які потребують застосування антикоагулянтів для лікування випадків венозної тромбоемболії.

Враховуючи американські та європейські рекомендації, пацієнтам з поширеними (IIIB-IV) стадіями онкологічних захворювань показано участь в клінічних дослідженнях.

Протоколи клінічних досліджень мають на меті впровадження в стандарти препаратів нового багатообіцяючого покоління – імунотерапії, якій передують таргетна та хіміотерапія.

Суть імунотерапії в онкології полягає в «розмасковуванні» пухлини для власного імунітету (препарат закриває рецептори, що допомагають пухлині приховуватись від імунітету людини, тим самим тривалий час не давати про себе знати).

Існують, як правило, дві групи лікування, в якій пацієнти мають змогу безплатно отримати імунотерапію, таргетну терапію та/або хіміотерапію за кошти спонсора, не витрачаючи при цьому власних.

Лікування проводиться під спостереженням медичного персоналу згідно графіку інфузій в конкретному протоколі.

Кожні 6-8 тижнів виконується контрольна комп’ютерна томографія, яка є об’єктивним методом контролю для всіх онкологічних пацієнтів.

Лікування триває до повного виліковування, до появи сильної токсичності або до прогресії основного захворювання.

e-mail: [email protected]