Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Клінічні дослідженняПоставити питання можна
e-mail: [email protected]

Дане лікування для пацієнта є абсолютно безоплатним та проводиться за кошти спонсора дослідження.

У Національному інституті раку проводиться лікування поширених стадій (IIIB-IV) раку легень, яєчників, шийки матки, сечового міхура, нирки та підшлункової залози, в рамках міжнародного протоколу клінічних досліджень.

Проведення клінічних досліджень схвалено МОЗ України та державним експертним центром.

Головні критерії участі в клінічних дослідженнях ECOG 0-1:

 • 0 хворий повністю активний, здатний виконувати все як і до захворювання.
 • 1 хворий нездатний виконувати тяжку, але може виповнювати легку або сидячу роботу (наприклад, легкі домашні справи або канцелярську роботу).
 • Вік >18 років
 • Відсутність синхронного Са
 • Відсутність ВІЛ/СНІД

Перелік клінічних випробувань для дорослих станом на 21.02.2021:

Стравохід

1. Рандомізоване дослідження ІІІ фази для оцінки ефективності та безпечності пембролізумабу (MK-3475) у комбінації з ленватинібом (E7080/MK-7902) і хіміотерапією порівняно зі стандартним лікуванням в якості першої лінії терапії для учасників з метастатичною карциномою стравоходу (MK-7902-014)

 • Arm 1: Хіміотерапія (FP/mFOLFOX6) + пембролізумаб + ленватиніб
 • Arm 2: Хіміотерапія (FP/mFOLFOX6) + пембролізумаб

Основні критерії включення:

 • Метастатичний, раніше не лікований плоскоклітинний рак стравоходу
 • ECOG 0-1
 • Контрольований артеріальний тиск (≤150/90 мм.рт.ст.) на тлі антигіпертензивних препаратів або без них

Специфічні критерії виключення:

 • Аденокарцинома стравоходу
 • Рак стравохідно-шлункового з’єднання
 • Інвазія в аорту чи трахею
 • Високий ризик шлунково-кишкової кровотечі
 • Встановлений стент стравоходу або потреба у ньому (дисфагія, що виключає ковтання твердої їжі без стентування)

Голова і шия

1. Рандомізоване, відкрите, контрольоване, з двома групами лікування дослідження фази 3 фотоімунотерапії ASP-1929 в порівнянні зі стандартом лікування на вибір лікаря для лікування плоскоклітинного локорегіонального рецидивуючого раку голови та шиї в пацієнтів, у яких не було досягнуто ефекту чи сталося прогресування захворювання під час або після принаймні двох ліній терапії, принаймні одна з яких була системною (ASP-1929-301)

Основні критерії включення:

 • Гістологічно підтверджений плоскоклітинний рак голови/шиї з неможливістю радикального лікування на момент розгляду в протокол
 • Попередня радикальна променева терапія (у одній з перших ліній)
 • Невдача (токсичність) або прогресія на ≥2 лініях терапії, одна з яких – хіміотерапія на основі платини
 • Усі пухлинні вогнища доступні для опромінення (локально-розповсюджений рецидив)

Специфічні критерії виключення:

 • Відділені метастази (поза межами голови/шиї)
 • Інфузійні реакції на цетуксимаб ≥ Grade 3 в анамнезі
 • Пухлина інвазує велику судину (напр. сонну артерію). Виключення – емболізація / стентування / хірургічна перев’язка цієї артерії.
 • Можливість радикальної операції


Для пацієнтів з відділення онкоурології

«Рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе клінічне дослідження
3 фази препарату Нірапариб в комбінації з абіратерона ацетатом та преднізоном у порівнянні з абіратерона ацетатом та преднізоном для лікування пацієнтів з метастатичним кастрат-чутливим раком передміхурової залози (mCSPC) зі шкідливою гермінальною або соматичною мутацією генів, що відповідають за репарацію шляхом гомологічної рекомбінації (HRR)»

Для пацієнтів із дрібноклітинним раком легень

Рандомізоване, подвійно-сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 3 фази, із вивчення Пембролізумабу (Kytruda) у комбінації із конкурентною хіміо-променевої терапією, із подальшою терапією Пембролізумабом з або без Олапарібу (Lynparza / MK-7339), у порівнянні із конкурентною хіміо-променевою терапією у пацієнтів із первинно-діагностованим, нелікованим, дрібноклітинним раком легень IB-III стадії (MK-7339-013)

Спонсор дослідження: «Мерк Шарп енд Доум Корп.» (MSD)

Основні критерії включення:

 • Вік пацієнтів старше 18 років
 • Гістологічно-підтверджений дрібноклітинний рак легені (та наявність парафінового блоку для направлення у Центральну лабораторію)
 • Стадія захворювання IB-III (відсутність віддалених метастазів)
 • Задовільний загальний стан пацієнта (ECOG 0-1) та задовільне функціонування кісткового мозку, печінки та нирок (за результатами аналізів крові та сечі)

Основні критерії невключення:

 • Наявність віддалених метастазів
 • Незадовільний загальний стан пацієнта
 • Наявність іншого злоякісного захворювання (впродовж останніх 5 років)

Групи лікування:

 • Хіміо-променева терапія
 • Хіміо-променева терапя у комбінації з Пембролізумабом
 • Хіміо-променева терапія у комбінації з Пембролізумабом та Олапарібом

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З НЕДРІБНОКЛІТИННИМ РАКОМ ЛЕГЕНЬ

Клінічне дослідження фази 3 пембролізумабу (МК-3475) у комбінації з конкурентною хіміопроменевою терапією з подальшим введенням пембролізумабу з олапарибом або без нього у порівнянні з конкурентною хіміопроменевою терапією з подальшим введенням дурвалумабу для пацієнтів з нерезектабельним, місцево-поширеним недрібноклітинним раком легень стадії ІІІ (MK-7339-012).

Спонсор дослідження: «Мерк Шарп енд Доум Корп.» (MSD)

Основні критерії включення:

 • Вік пацієнтів старше 18 років
 • Патологічно підтверджений нерезектабельний НДКРЛ ІІІА, ІІІВ, ІІІС, без ознак метастатичного захворювання
 • Задовільний загальний стан пацієнта (ECOG 0-1) та задовільне функціонування кісткового мозку, печінки та нирок (за результатами аналізів крові та сечі)
 • Пацієнти, що не отримували протипухлинне лікування

Основні критерії невключення:

 • позитивні шийні лімфатичні вузли
 • Наявність віддалених метастазів
 • наявність плеврального/перикардіального ексудату (цитологічно підтвердженого як ексудат навіть за відсутності пухлинних клітин у ньому).

Клінічне дослідження фази 2 PD-1 інгібітора JTX-4014 самостійно та в комбінації з вопрателімабом, агоністом ICOS, у суб’єктів, відібраних за біомаркерами, з метастатичним НДКРЛ після однієї лінії платиновмісної хіміотерапії (JTX-4014-202)

Спонсор дослідження: Jounce Therapeutics, Inc.

Основні критерії включення:

 • Вік пацієнтів старше 18 років
 • Гістологічно/цитологічно підтверджений діагноз недрібноклітинного раку легень, місцево-поширений або метастатичний,
 • Прогресія захворювання після 1 лінії платиновмісної хімієтерапії
 • Оцінка TISvopra (RNA Signature ≥7,9), що визначається у Центральній Лабораторії (необхідна наявність парафінового блоку)
 • Задовільне функціонування кісткового мозку, печінки та нирок (за результатами аналізів крові та сечі)

Специфічні критерії виключення:

 • Позитивний тест на мутацію EGFR,
 • Конкурентна протипухлинна терапія (або <28 днів до першого введення досліджуваного препарату)
 • Отримана раніше більше ніж 1 лінія хіміотерапії
 • Попередня імунна, біологічна, таргетна терапія малими молекулами

Рандомізоване відкрите клінічне дослідження Фази 3 комбінації Амівантамабу та терапії Карбоплатином та Пеметрекседом у порівнянні з Карбоплатин-Пеметрекседом у пацієнтів з місцево-поширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легень з мутацією рецепторів епідермального фактора росту (EGFR) зі вставками в екзоні 20 (Exon 20ins) (PAPILLON)

Спонсор дослідження: Janssen Pharmaceutica NV

Основні критерії включення:

 • Вік пацієнтів старше 18 років
 • Гістологічно/цитологічно підтверджений діагноз недрібноклітинного раку легень? мiсцево-поширений або метастатичний з первинною мутацiею рецепторiв епiдермального фактора росту (ЕGFR) зi вставками в екзонi 20 (Exon 20ins) .
 • Пацiєнт повинен мати статус 0 або 1 бал за шкалою Схiдної об’єднаної онкологiчної групи (ECOG).
 • Задовільне функціонування кісткового мозку, печінки та нирок (за результатами аналізів крові та сечі)

Специфічні критерії виключення

 • Пацієнти, що отримували протипухлинне лікування
 • Пацієнти із нелікованими метастазами у головний мозок
 • Пацієнти із компресією спинного мозку

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ РАКОМ ШЛУНКА

Багатоцентрове, рандомізоване у дві групи, відкрите дослідження фази 3 препарату трастузумабу дерукстекану у пацієнтів з HER2-позитивною метастатичною та/або нерезектабельною аденокарциномою шлунка або шлунково–стравохідного з’єднання, яка прогресувала під час або режиму лікавання із застосуванням трастузумабу (DESTINY-C1ASTRIC04).

Спонсор дослідження: AstraZeneca

Основні критерії включення

 • Дорослі особи (відповідно до місцевого законодавства), здатні надати інформовану згоду на участь у дослідженні.
 • Патоморфологічно підтверджена аденокарцинома шлунка або шлунково-стравохідного з’єднання, із приводу якої раніше проводилося системне лікування
 • Прогресування під час або після терапії першої лінії трастузумабом або затвердженого режиму лікування біоаналогами трастузумабу.
 • Підтверджений центральною лабораторією позитивний статус щодо HER2 (ІГХ 3+ або ІГХ 2+ та ознаки ампліфікації HER2 за ISH), класифікований за допомогою ASCO-CAP на біоптаті пухлини, отриманому після прогресування захворювання на терапії першої лінії, що містить трастузумаб, або після затвердженого режиму терапії біоаналогом трастузумабу.
 • Статус суб’єкта за шкалою ECOG 0 або 1 як під час скринінгу, так і протягом 3 днів до рандомізації.
 • Фракція викиду лівого шлуночка серця > 50 % протягом 28 днів до початку лікування.

Специфічні критерії виключення.

 • Застосування протиракової терапії після лікування трастузумабом.
 • Інфаркт міокарда (ІМ) в анамнезі протягом 6 місяців до рандомізації/включення симптоматична застійна серцева недостатність (ступінь II—IV за класифікацією Нью-Иоркської асоціації кардіологів). Пацієнти з рівнями тропоніну вище ВМН під час скринінгу (згідно з визначенням виробника) та без будь-яких симптомів, пов’язаних із ІМ, перед включенням у дослідження повинні пройти консультацію кардіолога, щоб виключити ІМ.

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНОЮ КАРЦИНОМОЮ

Подвійне сліпе дослідження ІІІ фази, що проводиться в двох групах для оцінки безпеки та ефективності Пембролізумаб (МК-3475) у порівнянні з плацебо в якості ад’ювантної терапії у учасників із гепатоцелюлярною карциномою та повною радіологічною відповіддю після хірургічної резекції або локальної абляції (KEYNOTE-937).

Спонсор дослідження: «Мерк Шарп енд Доум Корп.» (MSD)

Основний критерій включення:

 • Вік пацієнтів старше 18 років
 • Наявна повна радіологічна відповідь після хірургічної резекції (R0) або після локальної абляції.
 • Має пройти не більше 12 тижнів з дня постановки діагнозу та датою хірургічної резекції або локальної абляції.
 • Задовільне функціонування кісткового мозку, печінки та нирок (за результатами аналізів крові та сечі)
 • Пацiєнт повинен мати статус 0 або 1 бал за шкалою Схiдної об’єднаної онкологiчної групи (ECOG).
 • Клас А за шкалою Чайл-П’ю
 • Рівень альфа-фетопротеїну менше 400 нг/мл
 • Наявність контирольованого гепатиту B
 • Відсутність даних за радіологічну прогресію ≥ 4 тижнів після проведення хірургічного лікування

Специфічні критерії виключення

 • Наявність в анамнезі іншого злоякісного новоутворення впродовж 3 років до початку запланованого лікування
 • Кровотеча із вен стравоходу впродовж 6 місяців до початку лікування
 • Клінічно-значущий асцит
 • Подвійна інфекція (віврусним гепатитом В + вірусним гепатитом С)
 • Наявність ВІЛ-інфекції

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З РАКОМ ЯЄЧНИКІВ

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольване дослідження 3 фази підтримуючої монотерапії олапарібом (FIGO стадія III –IV) низькодиференційованим серозним або ендометріальним раком яєчників, фалопієвих труб або первинним раком очеревини після відповіді на стандартну платоновмісну хіміотерапію першої лінії (MONO-OLA 1).

Спонсор дослідження: AstraZeneca

Основні критерії включення:

 • Вік не менше 18 років
 • Жінки-учасниці мають мати первинно-діагностований серозний або ендометріоїдний рак (G3) яєчників, фаллопієвих труб або первинний рак очеревини, стадія ІІІ або IV за критеріями FIGO 2009 року.
 • Стадія III: первинна циторедуктивна операція із макроскопічним резидуальним захворюванням, НАПХТ, або неоперабельні
 • Стадія IV: первинна циторедуктивна операція незалежно від статусу резидуального захворювання, НАПХТ, або неоперабельні
 • Учасники мали отримати хіміотерапії на основі препаратів платини, мінімум 6 циклів та максимум 9 циклів (у разі, якщо у пацієнтів розвинулась токсичність, що вимагала відміни лікування, пацієнти могли отримати мінімум 4 цикли терапії).
 • Учасники мають мати радіологічний повний або частковий регрес пухлини за RECIST 1.1, та не мати даних щодо зростання рівня CA125 після завершення хіміотерапії.
 • Пацієнти, яким проводилась циторедуктивна операція мають отримати ≥ 2 післяопераційних курсів платиновмістної терапії.
 • Пацiєнт повинен мати статус 0 або 1 бал за шкалою Схiдної об’єднаної онкологiчної групи (ECOG).

Специфічні критерії виключення

 • Пацієнтки, у яких була досягнута стабілізація захворювання або у яких було відзначене прогресування захворювання за результатами КТ
 • Пацієнтки з муцинозним або світлоклітинним підтипом епітеліального раку яєчників, карциносаркома, недиференційований рак яєчників, неепітеліальний рак яєчників
 • Пацієнтки з раком III стадії, яким під час первинної операції з видалення пухлини була проведена повна циторедукція.
 • Пацієнтки, які перенесли більше ніж 2 операції з видалення пухлини (циторедуктивних)

ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА ТА СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ (планується)

Рандомізоване, відкрите, багатоцентрове дослідження фази III для визначення ефективності та безпечності застосування дурвалумабу в комбінації із тремелімумабом і енфортумабом ведотином або дурвалумабу в комбінації з енфортумабом ведотином для периопераційного лікування пацієнтів з м’язово-інвазивним раком сечового міхура при проведенні радикальної цистектомії, яким не показана терапія цисплатином (VOLGA)

Спонсор дослідження: COVANCE

Основні критерії включення:

 • Гістологічно або цитологічно документована мязово-інвазивна ТКК сечового міхура з клінічною стадією Т2-Е4АN0 / 1M0 з перехідною та змішаною гістологією перехідних клітин
 • Придатний з медичної точки зору для цистектомії і здатний отримувати неоадювантну терапію
 • Пацієнти, які раніше не отримували системку хіміотерапіюабо імунотерапію для лікування МІБК
 • Статус ефективності ECOG 0, 1, 2 при захворюванні
 • Наявність зразка пухлини до початку дослідження
 • При рандомізації тривалість життя повинна становити не менше 12 тижнів.

Специфічні критерії невключення:

 • Наявність лімфатичних вузлів (N2+) або метастатичного захворювання ТЦК на момент скринінгу
 • Активна інфекція
 • Неконтрольоване інтеркурентне захворювання
 • Попередній вплив імуноопосередкованої терапії (за винятком Bacillus-CalmetteGuerin BCG), включаючи, але не обмежуючись іншими антитілами проти CTLA-4, проти PD-1, проти PD-L1 або проти PD-L2.
 • Поточне або попереднє застосування імуносупресивних препаратів протягом 14 днів до першої дози досліджувального засобу

Дослідження фази 1b/2 препарату ТАК-981 у поєднанні з Пембролізумабом для оцінки безпечності, переносимості та протипухлинної активності цієї комбінації у пацієнтів з окремими прогресуючими або метастатичними солідними пухлинами (планується)

Спонсор дослідження: Takeda Development Center Americas, Inc.

Основні критерії включення:

 • Дорослі пацієнти віком від 18 років.
 • Наявність гістологічно або цитологічно підтвердженого раку в прогресуючій стадії (метастатичного та/або неоперабельного) наступних локалізацій: недрібноклітинний рак легень, рак шийки матки, метастатичний колоректальний рак, який не піддається лікуванню,і для якого не дала результатів попередня стандартна терапія першої лінії.
 • Мати показник загального стану 0 або 1 за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (ECOG).
 • У пацієнтів мають задовільно функціонувати органи та кістковий мозок за результатаи аналізів крові та сечі.
 • Фракція викиду лівого шлуночка (ФВЛШ), визначена за допомогою ехокардіограми (ЕхоКГ) або багаторазової вентрикулографії (MUGA) > 40 %.

Специфічні критерії виключення:

 • Пацієнти, що отримували лікування препаратами системної протипухлинної терапії або досліджуваними препаратами протягом 14 днів або 5 періодів напіввиведення, залежно від того, що коротше, до введення першої дози досліджуваного препарату.
 • Пацієнти із нелікованими метастазами у головний мозок
 • Пацієнти із компресією спинного мозку

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З МНОЖИННОЮ МІЄЛОМОЮ

Відкрите рандомізоване контрольоване дослідження 3 фази, спрямоване на оцінку селінексору, бортезомібу тадексаметазону (схема SVd) в порівнянні з бортезомібом і дексаметазоном (схема Vd) у пацієнтів із рецидивуючою або рефрактерною множинною мієломою

У даному дослідженні можуть брати участь хворі з рецидивом або прогресією множинної мієломи, які отримали не більше 3х ліній терапії. У випадку попереднього лікування препаратом бортезоміб, пацієнт може бути потенційним кандидатом в даний клінічний протокол при умові щонайменше часткової відповіді на бортезоміб-вмісний режим. Період без лікування – понад 6 місяців.

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ФОЛІКУЛЯРНОЮ ЛІМФОМОЮ, ЛІМФОМОЮ З МАЛИХ ЛІМФОЦИТІВ, ЛІМФОЮ З МАРГІНАЛЬНОЮ ЗОНИ, МАКРОГЛОБУЛІНЕМІЄЮ ВАЛЬДЕНСТРЕМА

17067 CHRONOS-3. Фаза ІІІ, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження визначення ефективності та безпечності копанлісібу в комбінації з ритуксімабом у пацієнтів з рецидивом індолентної Б-клітинної неходжкінської лімфоми (іНХЛ)- CHRONOS-3

Участь у даному дослідженні показана пацієнтам з індолентними лімфомами, що мають рецидив захворювання та отримували ритуксимаб у складі попередньої лінії терапії.

17833 CHRONOS-4. Фаза ІІІ, рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване, багатоцентрове дослідження інгібітора РІЗК копанлісібу з внутрішньовенним шляхом введення в комбінації із стандартною імунохіміотерапією в порівнянні з стандартною імунохіміотерапією у пацієнтів з рецидивом індолентної неходжкінської лімфоми (іНХЛ)- CHRONOS-4.

Участь у даному дослідженні показана пацієнтам з індолентними лімфомами, що мають рецидив захворювання та отримували ритуксимаб у складі попередньої лінії терапіїї.

ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА ТА СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ III-IV СТАДІЇ (ЯКІ МАЮТЬ РЕЦИДИВ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІСЛЯ ХІМІОТЕРАПІЇ)

Багатоцентрове відкрите дослідження фази 1B з однією групою для вивчення нового інгібітора FGFR3 (B-701) у поєднанні з пембролізумабом у пацієнтів із локально поширеною або метастатичною уротеліальною карциномою, у яких спостерігалося прогресування після хіміотерапії препаратами платини № B701-U22 фаза 1b

Участь в даному дослідженні можуть брати пацієнти, у яких стався рецидив або захворювання важко піддавалося лікуванню принаймні під час однієї попередньої лінії системної хіміотерапії локально поширеного або метастатичного захворювання (принаймні один цикл). Принаймні одна схема має включати препарат на основі платини, якщо для пацієнта не визначено протилежне. Схема неоад’ювантної або ад’ювантної хіміотерапії вважатиметься хіміотерапією першої лінії, якщо у пацієнта виявлено прогресування протягом 12 місяців від останнього прийому. Пацієнт має локально поширену (стадії TNM: T4b та будь-який N, або будь-який T і N2-3) або метастатичну перехідноклітинну карциному уротелію, зокрема сечового міхура, уретри, сечоводів і/або ниркової миски. Діагноз має бути гістологічно або цитологічно підтверджений.

ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА ТА СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ IV СТАДІЇ (ЯКІ МАЮТЬ ПРОГРЕСУВАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІСЛЯ ХІМІОТЕРАПІЇ). 

Дослідження застосування ердафітініба в порівнянні з вінфлуніном, доцетакселом або пембролізумабом у пацієнтів з поширеним уротеліальним раком і окремими аберацією гена рецептора фактора росту фібробластів (FGFR), фаза 3.

Пацієнтами будуть дорослі з верифікованим перехідно-клітинним (уротеліальним) раком IV стадії з прогресуванням захворювання підтвердженим докуметтально. Пацієнти після однієї лінії системної терапії метастатичного раку сечовивідних шляхів з молекулярними критеріями відповідності. Шкала ECOG 0, 1 або 2, та функція кісткового мозку, печінки та нирок повинна бути в межах лімітів, зазначених протоколом.

Перелік клінічних випробувань для дітей станом на 01.07.2018:
NEPA-15-31

Міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе дослідження з метою визначення оптимальної дози й фармакокінетичних і фармакодинамічних властивостей нетупітанта при спільному пероральному прийманні з палоносетроном для профілактики нудоти й блювоти у дітей і підлітків при проведенні еметогенною хімієтерапії у зв’язку з захворюванням на рак B0661037 / CV185-325Рандомізоване, відкрите дослідження з активним контролем для оцінки безпечності та екстрапольованої ефективності у педіатричних хворих, які потребують застосування антикоагулянтів для лікування випадків венозної тромбоемболії.

Враховуючи американські та європейські рекомендації, пацієнтам з поширеними (IIIB-IV) стадіями онкологічних захворювань показано участь в клінічних дослідженнях.

Протоколи клінічних досліджень мають на меті впровадження в стандарти препаратів нового багатообіцяючого покоління – імунотерапії, якій передують таргетна та хіміотерапія.

Суть імунотерапії в онкології полягає в «розмасковуванні» пухлини для власного імунітету (препарат закриває рецептори, що допомагають пухлині приховуватись від імунітету людини, тим самим тривалий час не давати про себе знати).

Існують, як правило, дві групи лікування, в якій пацієнти мають змогу безплатно отримати імунотерапію, таргетну терапію та/або хіміотерапію за кошти спонсора, не витрачаючи при цьому власних.

Лікування проводиться під спостереженням медичного персоналу згідно графіку інфузій в конкретному протоколі.

Кожні 6-8 тижнів виконується контрольна комп’ютерна томографія, яка є об’єктивним методом контролю для всіх онкологічних пацієнтів.

Лікування триває до повного виліковування, до появи сильної токсичності або до прогресії основного захворювання.

e-mail: [email protected]