×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Реєстратура
+38 (044) 257 93 15;
+38 (097)862 93 53

Приймальня головного лікаря
+38 (044) 257 40 49

Приймальня директора
+38 (044) 259 01 86
+38 (044) 259 02 73

Підписуйтесь на наші новини: 


Клінічні дослідженняУ Національному Інституті Раку проводиться лікування поширених стадій (IIIB-IV) раку легень, яєчників, шийки матки, сечового міхура, нирки та підшлункової залози, в рамках міжнародного протоколу клінічних досліджень.

Дане лікування для пацієнта є абсолютно безоплатним та проводиться за кошти спонсора дослідження.

Проведення клінічних досліджень схвалено МОЗ України та державним експертним центром.

Головні критерії участі в клінічних дослідженнях ECOG 0-1:

 • 0 хворий повністю активний, здатний виконувати все як і до захворювання.
 • 1 хворий нездатний виконувати тяжку, але може виповнювати легку або сидячу роботу (наприклад, легкі домашні справи або канцелярську роботу).
 • Вік >18 років
 • Відсутність синхронного Са
 • Відсутність ВІЛ/СНІД

Перелік клінічних випробувань для дорослих станом на 20.02.2020:

Для пацієнтів із дрібноклітинним раком легень

Рандомізоване, подвійно-сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 3 фази, із вивчення Пембролізумабу (Kytruda / MK-3475) у комбінації із конкурентною хіміо-променевої терапією, із подальшою терапією Пембролізумабом із або без Олапарібу (Lynparza / MK-7339), у порівнянні із конкурентною хіміо-променевою терапією у пацієнтів із первинно-діагностованим, нелікованим, дрібноклітинним раком легень IB-III стадії

Основні критерії включення:

 • Вік пацієнтів старше 18 років
 • Гістологічно-підтверджений дрібноклітинний рак легені (та наявність парафінового блоку для направлення у Центральну лабораторію)
 • Стадія захворювання IB-III (відсутність віддалених метастазів)
 • Задовільний загальний стан пацієнта (ECOG 0-1) та задовільне функціонування кісткового мозку, печінки та нирок (за результатами аналізів крові та сечі)

Основні критерії невключення:

 • Наявність віддалених метастазів
 • Незадовільний загальний стан пацієнта
 • Наявність іншого злоякісного захворювання (впродовж останніх 5 років)

Групи лікування:

 • Хіміо-променева терапія
 • Хіміо-променева терапя у комбінації з Пембролізумабом
 • Хіміо-променева терапія у комбінації з Пембролізумабом та Олапарібом

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З РАКОМ ЛЕГЕНЬ

Фаза 3

Клінічне дослідження фази ІІІ пембролізумабу (МК-3475) у комбінації з конкурентною хіміопроменевою терапією з подальшим введенням пембролізумабу з олапарибом або без нього у порівнянні з конкурентною хіміопроменевою терапією з подальшим введенням дурвалумабу для пацієнтів з нерезектабельним, місцево-поширеним недрібноклітинним раком легень стадії ІІІ (012-00).

Спонсор дослідження: «Мерк Шарп енд Доум Корп.» (MSD)

Основні критерії включення: патологічно підтверджений нерезектабельний НДКРЛ ІІІА, ІІІВ, ІІІС, з хоча б одним медіастинальним лімфовузлом ≥2 см у поперечнику (при <2 – наявність морфологічної верифікації), без ознак метастатичного захворювання, раніше не лікований хімічно, таргетно, імунно чи променево.

Специфічні критерії виключення: позитивні шийні лімфовузли, наявність плеврального/перикардіального ексудату (цитологічно підтвердженого як ексудат навіть за відсутності пухлинних клітин у ньому).

Фаза 2

Клінічне дослідження фази ІІ PD-1 інгібітора JTX-4014 самостійно та в комбінації з вопрателімабом, агоністом ICOS, у суб’єктів, відібраних за біомаркерами, з метастатичним НДКРЛ після однієї лінії платиновмісної хіміотерапії

Спонсор дослідження: Jounce Therapeutics, Inc.

Основні критерії включення: гістологічно/цитологічно підтверджений діагноз НДКРЛ, місцево-поширений або метастатичний, що прогресував після 1 лінії платиновмісної хімієтерапії (або ад’ювантної платиновмісної хімієтерапії, якщо проводилась в межах року до прогресії) з прийнятною оцінкою TISvopra (RNA Signature ≥7,9)

Специфічні критерії виключення: позитивний тест на мутацію EGFR, конкурентна протипухлинна терапія (або <28 днів до першого введення досліджуваного препарату), попередня імунна, біологічна, таргетна терапія малими молекулами

Фаза 3

Для пацієнтів із раком шлунка

Рандомізоване, подвійне-сліпе клінічне дослідження ІІІ фази порівняння трастузумабу + ХТ та пембролізумабу з трастузумабом + ХТ та плацебо в якості першої лінії пацієнтів з HER2 позитивною аденокарциномою шлунку або шлунково-стравохідного з’єднання (ШЗС) (KEYNOTE – 811).

Спонсор дослідження: «Мерк Шарп енд Доум Корп.» (MSD)

Основні критерії включення: гістологічно/цитологічно підтверджена аденокарцинома шлунку або ШЗС, попередньо не лікована, місцево-поширена нерезектабельна або метастатична, HER2 позитивна.

Специфічні критерії виключення: попереднє системне лікування (можуть розглядатись пацієнти, які отримували неоад’ювантну чи ад’ювантну терапію та завершили лікування щонайменше за 6 місяців до рандомізації, без ознак прогресування за цей період), велике оперативне втручання чи відкрита біопсія ≥28 днів до рандомізації, променева терапія ≥14 днів до рандомізації (допускаються пацієнти із променевою терапією ≥7 днів до рандомізації, якщо вона проводилась із паліативною метою, та немає даних за ураження ЦНС).

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ЛІМФОМОЮ КЛІТИН ЗОНИ МАНТІЇ

Рандомізоване, подвійне-сліпе плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 з оцінки бендамустину та ритуксимабу (BR) окремо у порівнянні з їх комбінацією з акалабрутинібом (ACP-196) у пацієнтів з мантійноклітинною лімфомою, які раніше не отримували лікування

Учать у даному дослідженні можуть брати пацієнти старше 65 років з вперше встановленим (гістологічно) діагнозом Неходжкінська В-клітинна лімфома з клітин зони мантії.

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ФОЛІКУЛЯРНОЮ ЛІМФОМОЮ 

Рандомізоване, подвійне сліпе, багатоцентрове, міжнародне дослідження по оцінці ефективності, безпеки та імуногенності препарата SAIT101 в порівнянні з ритуксимабом при застосуванні у якості імунотерапевтичного лікування першої лінії у пацієнтів з фолікулярнойю лімфомою з низькою пухлинною масою.

Участь у даному дослідженні можуть брати пацієнти з вперше встановленим діагнозом фолікулярна лімфома з низьким пухлинним навантаженням.

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНОЮ КАРЦИНОМОЮ

Фаза 3

Подвійне сліпе дослідження ІІІ фази, що проводиться в двох групах для оцінки безпеки та ефективності Пембролізумаб (МК-3475) у порівнянні з плацебо в якості ад’ювантної терапії у учасників із гепатоцелюлярною карциномою та повною радіологічною відповіддю після хірургічної резекції або локальної абляції (KEYNOTE-937).

Спонсор дослідження: «Мерк Шарп енд Доум Корп.» (MSD)

Основний критерій: Наявна повна радіологічна відповідь після хірургічної резекції (R0) або після локальної абляції.

Має пройти не більше 12 тижнів з дня постановки діагнозу та датою хірургічної резекції або локальної абляції.

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З МНОЖИННОЮ МІЄЛОМОЮ

Відкрите рандомізоване контрольоване дослідження 3 фази, спрямоване на оцінку селінексору, бортезомібу тадексаметазону (схема SVd) в порівнянні з бортезомібом і дексаметазоном (схема Vd) у пацієнтів із рецидивуючою або рефрактерною множинною мієломою

У даному дослідженні можуть брати участь хворі з рецидивом або прогресією множинної мієломи, які отримали не більше 3х ліній терапії. У випадку попереднього лікування препаратом бортезоміб, пацієнт може бути потенційним кандидатом в даний клінічний протокол при умові щонайменше часткової відповіді на бортезоміб-вмісний режим. Період без лікування – понад 6 місяців.

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ФОЛІКУЛЯРНОЮ ЛІМФОМОЮ, ЛІМФОМОЮ З МАЛИХ ЛІМФОЦИТІВ, ЛІМФОЮ З МАРГІНАЛЬНОЮ ЗОНИ, МАКРОГЛОБУЛІНЕМІЄЮ ВАЛЬДЕНСТРЕМА

17067 CHRONOS-3. Фаза ІІІ, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження визначення ефективності та безпечності копанлісібу в комбінації з ритуксімабом у пацієнтів з рецидивом індолентної Б-клітинної неходжкінської лімфоми (іНХЛ)- CHRONOS-3

Участь у даному дослідженні показана пацієнтам з індолентними лімфомами, що мають рецидив захворювання та отримували ритуксимаб у складі попередньої лінії терапії.

17833 CHRONOS-4. Фаза ІІІ, рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване, багатоцентрове дослідження інгібітора РІЗК копанлісібу з внутрішньовенним шляхом введення в комбінації із стандартною імунохіміотерапією в порівнянні з стандартною імунохіміотерапією у пацієнтів з рецидивом індолентної неходжкінської лімфоми (іНХЛ)- CHRONOS-4.

Участь у даному дослідженні показана пацієнтам з індолентними лімфомами, що мають рецидив захворювання та отримували ритуксимаб у складі попередньої лінії терапіїї.

ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА ТА СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ III-IV СТАДІЇ (ЯКІ МАЮТЬ РЕЦИДИВ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІСЛЯ ХІМІОТЕРАПІЇ)

Багатоцентрове відкрите дослідження фази 1B з однією групою для вивчення нового інгібітора FGFR3 (B-701) у поєднанні з пембролізумабом у пацієнтів із локально поширеною або метастатичною уротеліальною карциномою, у яких спостерігалося прогресування після хіміотерапії препаратами платини № B701-U22 фаза 1b

Участь в даному дослідженні можуть брати пацієнти, у яких стався рецидив або захворювання важко піддавалося лікуванню принаймні під час однієї попередньої лінії системної хіміотерапії локально поширеного або метастатичного захворювання (принаймні один цикл). Принаймні одна схема має включати препарат на основі платини, якщо для пацієнта не визначено протилежне. Схема неоад’ювантної або ад’ювантної хіміотерапії вважатиметься хіміотерапією першої лінії, якщо у пацієнта виявлено прогресування протягом 12 місяців від останнього прийому. Пацієнт має локально поширену (стадії TNM: T4b та будь-який N, або будь-який T і N2-3) або метастатичну перехідноклітинну карциному уротелію, зокрема сечового міхура, уретри, сечоводів і/або ниркової миски. Діагноз має бути гістологічно або цитологічно підтверджений.

ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК СЕЧОВОГО МІХУРА ТА СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ IV СТАДІЇ (ЯКІ МАЮТЬ ПРОГРЕСУВАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІСЛЯ ХІМІОТЕРАПІЇ). 

Дослідження застосування ердафітініба в порівнянні з вінфлуніном, доцетакселом або пембролізумабом у пацієнтів з поширеним уротеліальним раком і окремими аберацією гена рецептора фактора росту фібробластів (FGFR), фаза 3.

Пацієнтами будуть дорослі з верифікованим перехідно-клітинним (уротеліальним) раком IV стадії з прогресуванням захворювання підтвердженим докуметтально. Пацієнти після однієї лінії системної терапії метастатичного раку сечовивідних шляхів з молекулярними критеріями відповідності. Шкала ECOG 0, 1 або 2, та функція кісткового мозку, печінки та нирок повинна бути в межах лімітів, зазначених протоколом.

Перелік клінічних випробувань для дітей станом на 01.07.2018:NEPA-15-31

Міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе дослідження з метою визначення оптимальної дози й фармакокінетичних і фармакодинамічних властивостей нетупітанта при спільному пероральному прийманні з палоносетроном для профілактики нудоти й блювоти у дітей і підлітків при проведенні еметогенною хімієтерапії у зв’язку з захворюванням на рак B0661037 / CV185-325Рандомізоване, відкрите дослідження з активним контролем для оцінки безпечності та екстрапольованої ефективності у педіатричних хворих, які потребують застосування антикоагулянтів для лікування випадків венозної тромбоемболії.

Враховуючи американські та європейські рекомендації, пацієнтам з поширеними (IIIB-IV) стадіями онкологічних захворювань показано участь в клінічних дослідженнях.

Протоколи клінічних досліджень мають на меті впровадження в стандарти препаратів нового багатообіцяючого покоління – імунотерапії, якій передують таргетна та хіміотерапія.

Суть імунотерапії в онкології полягає в «розмасковуванні» пухлини для власного імунітету (препарат закриває рецептори, що допомагають пухлині приховуватись від імунітету людини, тим самим тривалий час не давати про себе знати).

Існують, як правило, дві групи лікування, в якій пацієнти мають змогу безплатно отримати імунотерапію, таргетну терапію та/або хіміотерапію за кошти спонсора, не витрачаючи при цьому власних.

Лікування проводиться під спостереженням медичного персоналу згідно графіку інфузій в конкретному протоколі.

Кожні 6-8 тижнів виконується контрольна комп’ютерна томографія, яка є об’єктивним методом контролю для всіх онкологічних пацієнтів.

Лікування триває до повного виліковування, до появи сильної токсичності або до прогресії основного захворювання.

Поставити питання можна тел.: +38 (099) 683 04 66
e-mail: [email protected]