Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Ткаля Юлія Георгіївна

Чт, 04/03/2021


Спеціалізація і кваліфікаційна категорія: онкогінекологія, вища категорія

Стаж роботи за спеціальністю: 21 рік

Дипломи та ліцензії:
Диплом лікаря за фахом «Лікувальна справа» (1998 р.);

Сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» (2000 р.);

Свідоцтво про підготовку в клінічній ординатурі за спеціальністю «Акушерство і гінекологія» (2002 р.);

Сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Онкологія» (2003 р.);

Сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Онкогінекологія»;

Посвідчення присвоєння вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Онкогінекологія» (2019 р);

Диплом кандидата медичних наук (PhD) за спеціальністю 14.01.07 – онкологія (2015 р.);

У 1998 р. закінчила Дніпропетровську державну медичну академію за фахом «Лікувальна справа».

1998–2000 рр. – інтернатура за фахом «Акушерство і гінекологія» на базі кафедри «Акушерство, гінекологія та перинатологія» післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії, база КЗ «Дніпропетровська міська лікарня № 9» і КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради.

2000–2002 рр. – клінічна ординатура за фахом «Акушерство і гінекологія» при Дніпропетровській державній медичній академії, база КЗ «Дніпропетровська міська лікарня № 9» і КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради.

Під час проходження ординатури – курси стажування на робочому місці в Обласному діагностичному центрі м. Дніпропетровська за фахом «Гінекологічна ендокринологія».

З 2002 р. – лікар гінеколог Обласного мамологічного центру КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради.

З 2003 р. – лікар гінеколог-онколог КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради (за сумісництвом – лікар гінеколог Обласного мамологічного центру до 2005 р.).

2011–2014 рр. – навчання в очній аспірантурі Національного інституту раку за спеціальністю «Онкологія», м. Київ.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування гормональної терапії злоякісних пухлин яєчника» (спеціальність 14.01.07 – онкологія).

З 2015 р. по теперішній час – лікар гінеколог-онколог відділення онкогінекології Національного інституту раку, м. Київ.

Під час трудової діяльності неодноразово проходила курси з підвищення кваліфікації за фахом «Онкогінекологія», «Гінекологічна ендокринологія», «Кольпоскопічна діагностика та цервікальна патологія», «Ендоскопічна діагностика та оперативна техніка в гінекології», в тому числі – стажування в Клермон-Феррані (Франція)

Основні напрями практичної діяльності та наукових досліджень: розробка та впровадження
в практику стандартів діагностики, комбінованого та комплексного лікування хворих з
 онкогінекологічними захворюваннями, а саме хірургічне та хіміотерапевтичне лікування.

Наявність науково-практичних публікацій: автор і співавтор до 50 наукових публікацій в Україні та за кордоном, в тому числі монографії

«Патогенетическое обоснование гормональной терапии злокачественных опухолей яичника»
http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/179 (список публікацій наведено в додатку).

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: результати своїх досліджень представляла на з’їздах, конгресах, симпозіумах, науково-практичних конференціях в Україні, та за кордоном, в тому числі в Бостоні (США), Осаці (Японія), Макао (Китай), Сінгапурі.

Членство в організаціях: Член Української асоціації гінекологічних онкологів (УАГО), Української асоціації кольпоскопії та цервікальної патології (УАКЦП), Асоціації гінекологів-ендокринологів України (AГEУ), Американського товариства клінічних онкологів (ASCO), Європейського товариства гінекологічних онкологів (ESGO)

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 1. Ткаля Ю.Г. Патогенетическое обоснование гормональной терапии злокачественных опухолей яичника: Монография / Ю.Г. Ткаля. – Львів : Кварт, 2021. – 212 с. http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/179

 1. Воробьева Л. И. Гормональный канцерогенез и обоснование применения гормональной терапии в лечении больных раком яичника / Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий, Ю. Г. Ткаля // Клин. онкология. – 2013. – № 1 (9). – С. 56–64. Воробьева Л. И. Клиническое значение сопутствующих гиперпластических процессов эндометрия у больных со злокачественными опухолями яичника / Л. И. Воробьева, Ю. Г. Ткаля // Онкология. – 2013. – Т. 15, № 4. – С. 286–293.

 1. Recurrence of borderline ovarian tumors / V. S. Svintsitsky, L. I. Vorobyova, E. S. Klymenko, T. V. Dermenzhy, J. G. Tkalya // Experim. Oncol. – 2013. – Vol. 35,
   2. – P. 118–121.

 1. Клиническое значение экспрессии VEGF у больных серозным раком яичника
  в зависимости от гормонального рецепторного статуса опухоли /
  Ю. Г. Ткаля, Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, А. В. Турчак, И. В. Гончарук,
  Н. Ю. Лукьянова,
  В. Ф. Чехун // Здоровье женщины. – 2014. – Т. 6, № 92. – С. 169–177.

 1. Клиническое значение экспрессии HER-2/neu у больных серозным раком яичника в зависимости от статуса гормональных рецепторов опухоли / Ю. Г. Ткаля,
  Л. И. Воробьева, В. С.
   Свинцицкий, С. В. Неспрядько, И. В. Гончарук, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун // Онкология. – 2014. – Т. 16, № 3. – С. 181–190.

 1. Clinical significance of hormonal receptor status of malignant ovarian tumors / I. G. Tkalia, L. I. Vorobyova, V. S. Svintsitsky, S. V. Nespryadko, I. V. Goncharuk, N. Yu. Lukyanova, V. F. Chekhun // Experim. Oncol. – 2014. – Vol. 36, № 2. – P. 125–133.

 1. Increase of antitumor activity of cisplatin using agonist of gonadotropin-releasing hormone and inhibitor of aromatase on the model of ascites ovarian tumor / I. G. Tkalia,
  L. I. Vorobyova, A. N. Grabovoy, V. S. Svintsitsky, T. О. Tarasova, N. Yu. Lukianova,
  I. N. Todor, V. F. Chekhun
  // Experim. Oncol. – 2014. – Vol. 36, № 3. – P. 184–190.

 1. The antitumor efficacy of cisplatin in combination with triptorelin and exemestane therapy for an ovarian cancer ascites model in Wistar rats / I. G. Tkalia, L. I. Vorobyova,
  A. N.
  Grabovoy, V. S. Svintsitsky, T. О. Tarasova // Experim. Oncol. – 2015. – Vol. 37,
  № 1. –
  P. 30–35.

 1. Ткаля Ю. Г. Рак яичника и гормональный канцерогенез / Ю. Г. Ткаля, Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий // Здоров’я України. – 2014. – № 3 (34). – С. 28–30.

 1. Особенности гормонального рецепторного статуса, экспрессии VEGF,
  HER-2/neu в серозном раке и функциональных кистах яичника. Гормональный гомеостаз у больных с рецидивом серозного рака яичника /
  Ю. Г. Ткаля, Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун, А. П. Коротич, Д. Н. Красиленко, О. И. Балашова, Е. В. Шляхова, О. А. Царенкова // Клин. онкология. – 2014. – № 4 (16). – С. 81–89.

 1. Ткаля Ю. Г. Патогенетичне обґрунтування гормональної терапії злоякісних пухлин яєчника : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.07 / Ткаля Ю. Г.. ; [Національний інститут раку]. – К., 2015. – 28 с.

 1. Цитологическая дифференциальная диагностика мезотелиомы, аденокарциномы и пограничной опухоли яичника по материалу жидкостей серозных полостей /
  Л. С. Болгова, О. И. Алексеенко, С. В. Мариненко, Е. А. Логинова, Н. П. Цип,
  Ю. Г. Ткаля, А. И. Шевченко, М. С. Кротевич // Евразийск. онкол. журнал. – 2015. –
  № 3 (
  06). – С. 43–51.

 1. Гиперпластические процессы эндометрия у больных злокачественными опухолями яичника / Ю. Г. Ткаля, Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий, Н. П. Цип, А. В. Турчак, С. В. Неспрядько, И. В. Гончарук, А. А. Самохвалова // Клин. онкология. – 2016. – № 1 (21). – С. 35–43.

 1. Prognostic Significance of Hormonal Receptor Status of Malignant Ovarian Tumors / I. G. Tkalia, V. S. Svintsitsky, S. V. Nespryadko, N. Yu. Lukyanova, and V. F. Chekhun // Journal of Pharmacy and Pharmacology – 2017. – Vol. 5, № 6. – P. 323–339.

 1. Клінічні та морфологічні особливості пухлин зовнішніх статевих органів у жінок, що проходили лікування в Національному інституті раку / О. О. Самохвалова,
  О.
   В. Турчак, Ю. Г. Ткаля // Клін. онкологія. – 2019. – Т. 9, № 2 (34). – С. 115–118.

 1. External genital tumors in women: role of differentiation, localization and histological types for predicting longterm survival value / O. O. Samokhvalova, K. V. Kopchak, I. G. Tkalia, V. S. Svintsitsky // Reproductive endocrinology. – 2020. – № 6 (56). – Р. 35–36.

 1. Пат. № 86354, UA, МПК A 61 B 10/00. Спосіб прогнозування виживаності хворих на рак яєчника / Воробйова Л. І., Ткаля Ю. Г. ; заявник та патентовласник Національний інститут раку (UA). – № u201308498 ; заявл. 08.07.2013 ; опубл. 25.12.2013. – Бюл. 24.

 1.  Пат. № 90064, UA, МПК A 61 B 10/00. Спосіб прогнозування виживаності хворих на рак яєчника / Ткаля Ю. Г., Воробйова Л. І., Свінціцький В. С., Лук’янова Н. Ю., Чехун В. Ф. ; заявник та патентовласник Національний інститут раку, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України (UA). – № u201314584 ; заявл. 12.12.2013 ; опубл. 12.05.2014. – Бюл. 9.

 1. Пат. № 90421, UA, МПК A 61 B 10/00. Спосіб прогнозування виживаності хворих на пухлини строми статевого тяжа яєчника / Ткаля Ю. Г., Воробйова Л. І., Свінціцький В. С., Гончарук І. В., Лук’янова Н. Ю., Чехун В. Ф. ; заявник та патентовласник Національний інститут раку, Інститут експериментальної патології, онкології
  і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України (UA). – № u201315202 ; заявл. 25.12.2013 ; опубл. 26.05.2014. – Бюл. 10.

 1. Особливості перебігу захворювання у хворих на рак яєчника в залежності від гормонального рецепторного статусу пухлин / Ю. Г. Ткаля, Л. І. Воробйова, В. С. Свінціцький, Н. Ю. Лук’янова, В. Ф. Чехун // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : матеріали ІІ Міжнар. мед. конгресу, 16–17 квітня 2013. – Київ, 2013. – С. 28.

 1. Прогностичне значення визначення гормонального рецепторного статусу пухлин
  у хворих на рак яєчника /
  Ю. Г. Ткаля, Л. І. Воробйова, В. С. Свінціцький,
  Н. Ю. Лук’янова, В. Ф. Чехун
  // Сучасні методи діагностики і лікування злоякісних пухлин (для молодих вчених) : тези доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 28 березня 2013р., Київ. – Клин. онкология. – 2013. – № 2 (10). – С. 170.

 1. Повышение противоопухолевой активности цисплатина с использованием диферелина и аромазина в эксперименте / Ю. Г. Ткаля, И. Н. Тодор, Н. Ю. Лукьянова,
  Л. И. Воробьева, В. С. 
  Свинцицкий, В. Ф. Чехун // Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології : матеріали міжнар. конф., 7–9 травня 2013 р., Судак. – Таврический мед.-биол. вестн. – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 238–239.

 1. Tkalya J. G. Role endometrial hyperplasia in prognosis of survival of patients with ovarian cancer / J. G. Tkalya, L. I. Vorobyova, V. S. Svintsitsky //Translational oncology: old and new paradigms : the second Ukrainian-Swedish workshop, Kyiv, May 20–21, 2013. – Experim. Oncol. – 2013. – Vol. 35, № 2. – P. 132.

 1. Клиническое значение сопутствующих гиперпластических процессов эндометрия
  у больных со злокачественными опухолями яичника / Л. И. Воробьева,
  Ю. Г. Ткаля, С. В. Неспрядько, И. В. Гончарук // Інновації діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини : тези доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (для молодих вчених), 27 березня 2014 р., Київ. – Клин. онкология. – 2014. – № 2 (14). – С. 78.

 1. Прогностическое значение экспрессии HER-2/neu у больных серозным раком яичника / Ю. Г. Ткаля, Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : матеріали ІІІ Міжнар. мед. конгресу, 14–16 жовтня 2014. – Київ, 2014. – С. 4.

 1. Изучение противоопухолевой активности цисплатина в комбинации с гормональными препаратами в эксперименте / Ю. Г. Ткаля, Л. И. Воробьева, А. Н. Грабовой,
  В.
   С. Свинцицкий, Т. А. Тарасова, Н. Ю. Лукьянова, И. Н. Тодор, В. Ф. Чехун // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : матеріали ІV Міжнар. мед. конгресу, 15–17 квітня 2015. – Київ, 2015. – С. 34.

 1. Прогностическое значение экспрессии VEGF в опухолевых клетках у больных серозным раком яичника / Ю. Г. Ткаля, Л. И. Воробьева, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, А. В. Турчак, И. В. Гончарук, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун // Сучасна онкологія: діагностика та лікування : тези доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (для молодих вчених), 17 квітня 2015 р., Київ. – Клин. онкология. – 2015. – № 2 (18). – С. 81–82.

 1. Study of antitumor activity of cisplatin in combination with hormonal drugs in experimental use in vivo / I. G. Tkalia, L. I. Vorobyova, A. N. Grabovoy, V. S. Svintsitsky,
  N. Yu. Lukianova, I. N. Todor, V. F. Chekhun //
  Персоніфікація лікування гормонозалежних пухлин : тези доп. наук.-практ. конф., 15–16 жовтня 2015 р., Яремче. – Онкология. – 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 201.

 1. Increase of antitumor activity of cisplatin in combination with hormonal drugs in experimental use in vivo / I. Tkalia, A. Rekuta, A. Samokhvalova, A. Grabovoy // Abstract № 2756 on Materials of 18th ECCO – 40th ESMO European Cancer Congress, Vienna, Austria, 25–29 September, 2015. – European Journal of Cancer. – 2015. – Vol. 51, № 53. – P. 549.

 1. Экспрессия HER-2/neu в клетках серозного рака яичника / ЮГ. Ткаля,
  ВС. Свинцицкий, СВНеспрядько, НЮЛукьянова, ВФ. Чехун // Перспективи діагностики та лікування онкологічної патології матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених, 18 березня 2016 р., Київ. – Клин. онкология. – 2016. – № 2 (22). – С. 77.

 1. Комбинированные операции у больных местно-распространенным раком вульвы / E. A. Колесник, А. А. Самохвалова, А. В. Турчак, Ю. Г. Ткаля // Перспективи діагностики та лікування онкологічної патології, матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених, 18 березня 2016 р., м. Київ. – Клин. онкология. – 2016. – № 2 (22). – P. 71.

 2. Применение комбинированных операций у больных местно-распространенным раком вульвы / А. А. Самохвалова, А. В. Турчак, E. A. Колесник, Ю. Г. Ткаля // ХІІІ з’їзд онкологів та радіологів України (матеріали зїзду)), 26–28 травня, 2016 р., м Київ,Укр. радіол. журн. – 2016. – Додаток 1. – С. 133.

 3. Саркоми матки: результати лікування хворих у Національному інституті раку в період
  1995–2015 рр.
  / С. В. Неспрядько, І. В. Гончарук, O. В. Сумкіна, Ю. Г. Ткаля // ХІІІ з’їзд онкологів та радіологів України (матеріали зїзду)), 26–28 травня, 2016 р., м Київ,Укр. радіол. журн. – 2016. – Додаток 1. – С. 130.

 1. Гормональный рецепторный статус злокачественных опухолей яичника / Ю. Г. Ткаля, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун // ХІІІ з’їзд онкологів та радіологів України (матеріали з’їзду) 26–28 травня 2016 р., м. Київ. – Укр. радіол. журн. – 2016. – Додаток 1. – С. 135–136.

 1. Study of antitumor efficacy of cisplatin in combination with hormonal drugs for an ascites ovarian tumor model in Wistar rats / I. G. Tkalia, L. I. Vorobyova, A. N. Grabovoy // Abstracts on Materials of Drug Discovery & Therapy World Congress 2016, August 22–25, 2016, Boston, MA, USA. – Р. 71–72.

 1. Prognostic significance of hormonal receptor status of malignant ovarian tumors /
  I. G. Tkalia, V. S.Svintsitsky, S. V. Nespryadko,
  N. Yu. Lukianova, V. F. Chekhun // Abstracts on Materials of Global Biotechnology Congress 2016, August 22–25, 2016, Boston, MA,
  USA. – Р. 196–197.

 1. Прогностическое значение гормонального рецепторного статуса, экспрессии
  VEGF
  и HER-2/neu в клетках серозного рака яичника / ЮГТкаля, ВССвинцицкий, СВНеспрядько, НЮЛукьянова, ВФЧехун // Онкологія сьогодні: від діагностики до лікування: матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнародною участю, 14 квітня 2017 р., Київ. – Клин. онкология. – 2017. – № 3 (27). – С. 78–79.

 1. Гормонообусловленность злокачественных опухолей яичников / Ю. Г. Ткаля, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, И. В. Гончарук // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : матеріали
  VI Міжнар. мед. Конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», 25–27 квітня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 117–118.

 1. Pathogenetic background of hormonal therapy for malignant ovarian tumors / I. G. Tkalia, V. S.Svintsitsky, S. V. Nespryadko, A. N.Grabovoy,, N. Yu. Lukianova, V. F. Chekhun // Abstracts on Materials of 15th Annual Congress of International Drug Discovery Science and Technology 2017, July 25–27, 2017, Osaka, Japan. – Р. 257.

 1. Гормональный гомеостаз у больных с рецидивом серозного рака яичника. Особенности гормонального рецепторного статуса, экспрессии VEGF, HER 2/neu
  в серозном раке и
   функциональных кистах яичника / Ю. Г. Ткаля, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, Н. Ю. Лукьянова, В.Ф. Чехун // Материалы Международного конгресса «Прогресс и противоречия в онкогинекологии и маммологии», 4–6 жовтня 2017 р., Алматы, Казахстан. – Онкология и радиология Казахстана. – 2017. – № 3 (45). – С. 65.

 1. Clinical and prognostic significance of hormonal receptor status, VEGF and HER 2/neu expression in cells of serous ovarian cancer / I. G. Tkalia, V. S.Svintsitsky, S. V. Nespryadko, N. Yu. Lukianova, V.F. Chekhun // Abstracts on Materials of 8th World Gene Convention-2017, November 13–15, 2017, Macao, China. – Р. 170.

 1. Экспрессия рецепторов стероидных гормонов, Expression of steroid hormonal receptors, VEGF и HER-2/neu в серозном раке и функциональных кистах яичника. Гормональный гомеостаз у больных с рецидивом серозного рака яичника / Ю. Г. Ткаля, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун // Матеріали
  VII Міжнародн. Мед. Конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки
  у практику охорони здоров’я України»,
  25–27 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 71–72.

 2. Uterine sarcoma: The results of patients` treatment at the National Cancer Institute / S. V. Nespryadko, I. V. Goncharuk, E. V. Sumkina, I. G. Tkalia // Abstracts to 17th Biennial Meeting of the International Gynecologic cancer Society, September 14–16, 2018, Kyoto, Japan. – Р. 57.

 3. Malignant ovarian tumors: a hormonal connection. Molecular-biological features of serous cancer and functional ovarian cysts / I. G. Tkalia, S. V. Nespryadko, I. V. Goncharuk,
  N. Yu. Lukianova, and V. F. Chekhun // Abstracts on Materials of 9t
  h World Gene Convention-2018, November 13–15, 2018, Singapore, – Р. 94.

 4. Злокачественные опухоли яичника: гормональная связь / Ю. Г. Ткаля, В. С. Свинцицкий, С. В. Неспрядько, A. Н. Грабовой, Н. Ю. Лукьянова, В. Ф. Чехун // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної онкогінекології», 1 грудня 2018 р., м. Київ. – Здоровье женщины. – 2018.
   136 (10). – С. 75.

 1. Роль пара-аортальної лімфодисекції при хірургічному органозберігаючому лікуванні хворих на рак шийки матки (клінічний випадок) / В. С. Свінціцький, С. В. Неспрядько, Ю. Г. Ткаля, O. I Бублієва // Матеріали наук.-практ. конференції з міжнародн. участю «Актуальні питання сучасної онкологінекології», 19 жовтня 2019 р., м. Київ. – Здоровье женщины. – 2019. – № 145 (9). – С.

 2. Член експертної робочої групи розробки Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гіперплазія ендометрія» розроблений на основі Клінічної настанови «Гіперплазія ендометрія» (затверджений Наказом МОЗ України від 05.05.2021 № 869 “Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (в исокоспеціалізованої) медичної допомоги «Гіперплазія ендометрія»”) https://www.dec.gov.ua/mtd/home/. http://www.moz.gov.ua