Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Інформаційно-аналітичне відділення медичної статистикиЗавідувач відділення – канд. мед. наук., ст. наук співроб. Федоренко Зоя Павлівна

Тел.: +38 (044) 257 76 14

E-mail: [email protected]

Відділення створено в 2008 році як підрозділ науково-дослідного відділу організації протиракової боротьби Національного Інституту Раку.

Напрямки науково-дослідної роботи:

– аналіз рівня ураження злоякісними новоутвореннями популяції України а також стану надання онкологічної допомоги населенню, результати якого щорічно публікуються в Бюлетені Національного канцер-реєстру;

– вивчення поширеності злоякісних новоутворень на території України та впливу на неї наслідків аварії на ЧАЕС;

– прогнозування розвитку онкоепідеміологічного процесу в Україні для визначення пріоритетів в онкологічній допомозі населенню;

– вивчення показників популяційної виживаності хворих на рак як основного критерій оцінки діяльності онкологічної служби;

– розробка та підтримка програмного забезпечення інформаційних технологій популяційного та лікарняного канцер-реєстрів; науково-методичне керівництво діяльністю мережі регіональних канцер-реєстрів України;

– вивчення віддалених результатів лікування онкологічних хворих на базі лікарняного канцер-реєстру Національного інституту раку.

Основні наукові здобутки:

– проведено дослідження рівня захворюваності та смертності від раку міського та сільського населення України, виявлено структурні та динамічні зміни в онкоепідеміологічному процесі за 40 років, проаналізовано якість надання спеціалізованої допомоги хворим цієї категорії, розроблено рекомендації для поліпшення стану протиракової боротьби;

– розроблено та впроваджено в практику охорони здоров’я всіх регіонів України єдину  програмно-інформаційну технологію популяційного та лікарняного канцер-реєстрів для виконання моніторингу рівня захворюваності та смертності населення України від злоякісних   новоутворень, оцінки діяльності онкологічних закладів, ефективності лікування онкологічних хворих за показниками виживаності;

– створено інформаційно-аналітичний центр онкологічної служби України, який здійснює моніторинг онкоепідеміологічної ситуації та стану організації протиракової боротьби на основі інформаційної технології Національного канцер-реєстру;

– розроблено технологію зв‘язування даних між реєстрами різного рівня та підпорядкування для взаємного обміну інформацією та поповнення даних популяційного канцер-реєстру;

– розроблено нормативну базу для функціонування популяційного та лікарняного канцер-реєстрів, яку затверджено директивними документами МОЗ України;

– дані Національного канцер-реєстру про захворюваність на рак населення України вперше включено Міжнародною агенцією з вивчення раку ВООЗ у міжнародне видання «Cancer Incidence in 5 Continents», Volume X («Захворюваність на рак на 5-ти континентах», том 10).