Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Громадська організація «Українське товариство радіаційних онкологів»З липня 2022 року ГО «УТРО» зареєстровано у Державній організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України і внесено до переліку «Провайдери БПР», що дозволить легітимно проводити наукові заходи задля підвищення професійного рівня лікарів та нараховувати бали БПР для проведення атестації лікарів.

Іванкова Валентина Степанівна
Президент ГО «Українське товариство радіаційних онкологів»,  завідувач науково-дослідного відділення радіаційної онкології Національного інституту раку МОЗ України, доктор медичних наук, професор

Валентина Степанівна Іванкова відома, як науковець в галузі радіаційної онкології. Займається розробкою нових та  вдосконаленням існуючих методик лікування онкологічних хворих із  різними локалізаціями пухлин: подолання радіорезистентності пухлин, розробка нових технологій променевої терапії з використанням високоенергетичної радіотерапевтичної апаратури. У науковому доробку професора В. С. Іванкової більше 500 праць. Вона належить до складу редакційної ради наукових журналів «Клінічна онкологія», «Променева діагностика, променева терапія», «Український радіологічний і онкологічний журнал», а також Вченої ради Національного інституту раку МОЗ України та Спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій. На теренах України працюють десятки її послідовників і учнів. За багаторічну сумлінну працю й вагомі досягнення в галузі медицини професор В. С. Іванкова нагороджена почесними грамотами Верховної Ради України та президії НАМН України.

Громадська організація «Українське товариство радіаційних онкологів» (ГО «УТРО») — всеукраїнська громадська організація, створена в 1999 р. за ініціативи директора Інституту медичної радіології імені С. П. Григор’єва АМН України, професора Миколи Івановича Пилипенка. Головним завданням ГО «УТРО» є об’єднання зусиль фахівців для розвитку радіаційної онкології в Україні, захисту прав і свобод членів, оптимальної організації роботи й підвищення якості професійної освіти та ефективної боротьби з онкологічною захворюваністю. Товариство налічує майже 500 членів — фахівців із радіаційної онкології. Першим президентом ГО «УТРО» в 1999 р. обраний доктор медичних наук, професор М. І. Пилипенко. Президентами ГО «УТРО» також були професори Д. С. Мечов, Н. Г. Семикоз та О. М. Сухіна. З 2009 р. організацію очолює доктор медичних наук, професор В. С. Іванкова. ГО «УТРО» сприяє підвищенню професійного рівня радіаційних онкологів, організовує наукові форуми задля ознайомлення наукової громадськості з актуальними проблемами й сучасними досягненнями в галузі радіаційної онкології, новими методами радіологічної діагностики та лікування злоякісних новоутворень, долучається до міжнародних наукових і практичних заходів. За двадцять три роки існування товариства проведено понад 20 науково-практичних конференцій із міжнародною участю, із них вісім з’їздів, на яких заслухано більше ніж тисячу доповідей і повідомлень про стан та нові досягнення в сучасній радіаційній онкології за участі понад 5000 вітчизняних та закордонних фахівців із різних куточків України й світу.

За час існування товариства відбулися великі зміни в підготовці наукових і клінічних кадрів, а також радіотерапевтичному оснащенні апаратурою радіологічних відділень обласних онкологічних диспансерів України. У практику впроваджують сучасні досягнення онкологічної і радіологічної науки в лікуванні злоякісних пухлин, що значно поліпшує результати променевого лікування та підвищує його ефективність.

Заходи БПР (з’їзди, конференції, семінари, то що):

У 2023 році нами буде проведена
Науково-практична конференція Громадської організації “Українське товариство радіаційних онкологів” (далі – ГО “УТРО”) з міжнародною участю “Актуальні питання радіаційної онкології в Україні” у режимі
поєднання особистої та дистанційної участі (далі – офлайн / онлайн)
22-23 серпня 2023 р., м. Ужгород

Шановні колеги! Відкрита РЕЄСТРАЦІЯ на Науково-практичну конференцію Громадської організації “Українське товариство радіаційних онкологів” з міжнародною участю “Актуальні питання радіаційної онкології в Україні” у режимі поєднання особистої та дистанційної участі (офлайн / онлайн).
22-23 серпня 2023 р., м. Ужгород.

Захід буде проведено для лікарів слідуючих спеціальностей, згідно номенклатури  МОЗ:

Акушерство і гінекологія, Анестезіологія, Гематологія, Дитяча анестезіологія, Дитяча гінекологія, Дитяча онкологія, Дитяча урологія, Дитяча хірургія, Ендокринологія, Ендоскопія, Загальна практика – сімейна медицина, Імунологія, Клінічна біохімія, Клінічна лабораторна діагностика, Клінічна онкологія, Лабораторна  імунологія, Неврологія, Нейрохірургія, Онкогінекологія, Онкоотоларінгологія, Онкохірургія, Організація і управління охороною здоров’я, Ортопедія і травматологія, Отоларингологія, Патологічна анатомія, Проктологія, Променева терапія, Пульмонологія, Радіаційна гігієна, Радіологія, Радіонуклідна діагностика, Рентгенологія, Стоматологія, Терапія, Торакальна хірургія, Трансплантологія, Трансфузіологія, Ультразвукова діагностика, Урологія, Хірургічна стоматологія, Хірургія, Щелепно-лицева хірургія.

Зареєструватися учасникам лікарських спеціальностей на захід можна за посиланням

https://forms.gle/kTCutVCqE5F6R6Py7

Для реєстрації учасникам не лікарських спеціальностей (медичним фізикам, радіобіологам) потрібно заповнити форму і надіслати на електронну пошту [email protected]

З повагою, Президент УТРО, професор Іванкова Валентина Степанівна

Документи:

Контакти:

Президент Громадської організації
«Українське Товариство радіаційних онкологів»,
зав. н/д відділення радіаційної онкології
Національного інституту раку,
доктор мед. наук, професор

Іванкова Валентина Степанівна

тел. +38 (044) 259-01-95 або +38 (050) 958-33-43,
e-mail: [email protected]                                                                                           

Кандидат мед. наук Хруленко Тетяна Валеріївна

тел. +38(050) 551-31-23
e-mail: [email protected]

Адреса для листування:
03022, вул. Ломоносова 33/43
Проф. Іванкова Валентина Степанівна