Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Науково-дослідне відділення організації протиракової боротьбиВідділення створено у 2008 році.

У відділенні працюють: ст.наук.співроб. 

Журбенко А.В.

Шепелюк Т.В.

Напрямки науково-практичної роботи:

− виконання науково-дослідної роботи з питань якості надання медичної допомоги онкологічним хворим;

− розробка проектів державних програм, законів, наказів та інших нормативних документів в галузі онкології, координація виконання даних документів;

− співробітництво з МОЗ України, республіканським, обласними, міськими онкологічними закладами з питань організації протиракової боротьби та якості медичної допомоги онкологічним хворим;

− організація процесу з перегляду та внесенню змін до діючих стандартів та клінічних протоколів діагностики і лікування онкологічних хворих;

− організація та проведення науково-практичних семінарів, нарад співробітників регіональних онкологічних закладів, на яких обговорюються результати діяльності онкологічної служби, питання якості медичної допомоги онкологічним хворим;

− участь у підготовці інформаційних матеріалів для селекторних та апаратних нарад МОЗ України з питань протиракової боротьби та якості надання медичної допомоги онкологічним хворим.

Публікації

 1. Обґрунтування необхідності впровадження індикаторів якості спеціалізованої медичної допомоги хворим на рак грудної залози в Україні. Наукові та прикладні аспекти А.В. Гайсенко,
  Ю.Й. Михайлович, З.П. Федоренко [таін.]  // Онкология. – 2010. – Т. 12, №1 (43). – С. 92–
 2. Оцінка показника виживання як індикатора якості надання спеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим / А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, л.о. Гулак [таін.]  // Онкология. – 2010. – Т. 12, №1 (43). – С.97–101.
 3. Гайсенко А.В. Розробка індикаторів якості надання медичної допомоги онкологічним хворим та оцінка їх експериментального впровадження / А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Медичні перспективи. – 2010. – Т.15, №1. – С.125.
 4. Гайсенко А.В. Научно-прикладные аспекты определения показателя выживания, как индикатора качества оказания медицинской помощи больным раком грудной железы / А.В. Гайсенко,
  Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // VI съезд онкологов и радиологов стран СНГ : материалы съезда 1–4 октября 2010. – Душанбе : ГУ Онкологический научный центр Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, – С. 16–17.
 5. Гайсенко А.В. Підходи до реабілітації онкологічних хворих в Україні. / А.В. Гайсенко,
  Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Стратегія та тактика санаторно-курортної реабілітації хворих після радикального лікування онкопатології : матеріали наук.-практ. конф. Миргород, 4–5 жовтня 2010 р. – Миргород, 2010. – С. 37.
 6. Гайсенко А.В. Оцінка й адаптація системи клінічних індикаторів якості надання медичної допомоги хворим на рак грудної залози / А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Український медичний часопис. – 2010. – № 6 (80). – С.39–43.
 7. Гайсенко А.В. Основні принципи розробки індикаторів якості надання медичної допомоги хворим онкологічного профілю в Україні : методичні рекомендації / А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко. – К., 2010. – 29 с.
 8. Михайлович Ю.Й. Європейська перспектива оцінки витрат та рентабельності лікування раку в Україні / Ю.Й. Михайлович, А.В. Гайсенко // Клиническая онкология. – 2011. – № 2 (2). – С. 5–9.
 9. Михайлович Ю.Й. Прикладні аспекти соціально-економічних проблем протиракової боротьби в Україні / Ю.Й. Михайлович // Український медичний часопис. – 2011. – № 4 (84). – С. 27–30.
 10. Алгоритм розробки клінічних індикаторів якості надання медичної допомоги онкологічним хворим / А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко [таін.] // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., Судак, АР Крим // Клиническая онкология. – 2011. – Спец. вып. 2. – С. 5.
 11. Гайсенко А.В. Вартість та ціноутворення в галузі онкології, сучасні тенденції / А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня
  2011 р., Судак, АР Крим // Клиническая онкология. – 2011. – Спец. вып. 2. – С. 11.
 12. Гайсенко А.В. Соціально-економічне обґрунтування ефективності популяційного скринінгу в Україні / А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко / ХІІ з’їзд онкологів України: (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клиническая онкология. – 2011. – Спец. вып. 2. – С. 11.
 13. Michailovich Quality indicators used to measure adherence to standards of breast cancer care: a single institutional study from Ukraine / Y. Michailovich, A. Gaisenko / The European Multidisciplinary Cancer Congress, Stockholm 23–27 September 2011 // EJC. Breast Cancer-Advanced Disease. – 2011. – V. 47, suppl. 1. – P. S 341.
 14. Михайлович Ю.Й. Застосування індикаторів якості при організаційному популяційному скринінгу раку шийки матки. Прикладні аспекти / Ю.Й. Михайлович // Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнарод. участю. Київ, 24-25 листопада 2011 р. – К., 2011. – С. 93–95.
 15. Методи фармакоекономічного аналізу медикаментозного лікування онкологічних захворювань / О.А. Мендрік, А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович [таін.] // Клиническая онкология. – № 4 (4). – 2011. – С. 4–7.
 16. Михайлович Ю.Й. Розробка доказових підходів для використання фармакоекономічних даних країн Європейської співдружності та Північної Америки в охороні здоров’я України з метою удосконалення управління якістю медичної допомоги (уроки міжнародного досвіду) /
  Ю.Й. Михайлович // Журнал НАМН України. – 2012. – Т. 18, № 1. – С. 92–99.
 17. Медико-соціальне обґрунтування доцільності скринінгу найбільш поширених злоякісних новоутворень в популяції України, як практичний аспект удосконалення якості профілактики онкологічних захворювань / А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко [таін.] // Клиническая онкология. – 2012. – № 5 (1). – С. 6–10.
 18. Михайлович Ю.Й. Фізична та психологічна реабілітація хворих на рак грудної залози, як один із аспектів європейської скерованості на покращення якості надання медичної допомоги та якості життя хворих онкологічного профілю / Ю.Й. Михайлович, А.В. Ламах  // Старіння та здоров’я : міжнар. наук.-практ. конф., присвячена ВООЗ Всесвітньому дню здоров’я 2012 р., 5-6 квітня 2012 р. Київ. – Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2012. – № 1 (17). – С. 201–202.
 19. Гайсенко А.В. Проблеми адаптації скринінгу найбільш поширених злоякісних новоутворень у популяції України з позиції доказової медицини(уроки міжнародного досвіду) / А.В. Гайсенко,
  Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Клиническая онкология. – 2012. – № 6 (2). –– С. 6–10.
 20. Гайсенко А.В. Обоснование популяционного Скрининга злокачественных новообразований в Украине с позиции доказательной медицины / А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко //
  VIІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : материалы съезда. Астана, 5–7 сентября 2012 г. Республика Казахстан – Астана, 2012. – С. 32–33.
 21. Контроль качества медицинской помощи онкологическим больным в Национальном институте рака / А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко [таін.] // VIІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : материалы съезда. Астана, 5–7 сентября 2012 г. Республика Казахстан. – Астана, 2012. –
  С. 518.
 22. Гайсенко А.В. Епідеміологічні та організаційні аспекти раку репродуктивної системи у жінок / А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : міжнар. мед. конгрес, 25–27 вересня 2012 р., м. Київ. – К., 2012. – С. 24.
 23. Михайлович Ю.Й. Проблема вирішення ранньої діагностики. Соціально-економічне обґрунтування популяційного скринінгу раку шийки матки в умовах сьогодення / Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : ІІ міжнар. мед. конгрес, 16–19 квітня 2013 р., м. Київ. – К., 2013. – С. 36.
 24. Михайлович Ю.Й. Організаційні аспекти впровадження скринінгу в Україні / Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : ІІ міжнар. мед. конгрес, 16–19 квітня 2013 р., м. Київ. – К., 2013. – С. 36.
 25. Рак в Україні, 2011–2012. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / Авт. колектив : З.П. Федоренко, Ю.Й.Михайлович, Л.О.Гулак [таін.] // Бюлетень Національного канцер-реєстру України. – К., 2013. – №  – 120 с.
 26. Щепотин И.Б. Распространенность злокачественных новообразований в популяции Украины после аварии на Чернобыльской АЭС (результаты 25-летнего мониторинга) / И.Б. Щепотин,
  Ю.Й. Михайлович, З.П. Федоренко // Современные технологи в диагностике и лечении больных со злокачественными новообразованиями : сб. тез. докл. Уральского медицинского науч.–практ. форума с междунар. участием. 4-6 июня 2013, г. Челябинск. – Челябинск, – С. 77-79.
 27. Михайлович Ю.Й. Скринінг раку в Україні: коли теорія відповідає реальності. Соціально-економічне обґрунтування популяційного скринінгу раку шийки матки / Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Клиническая онкология. – 2013. – №2 (10). – С. – 6–11.
 28. Михайлович Ю.Й. Практичні аспекти впровадження скринінгу колоректального раку в Україні. Соціально-економічне обґрунтування / Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко, О.В. Сумкіна // Клиническая онкология. – 2013. – №3 (11). – С. – 6–10.
 29. Михайлович Ю.Й. Метод опрацювання бази даних для компонентного аналізу показників виживання онкологічних хворих : методичні рекомендації / Ю.Й. Михайлович. – К., 2013. – 26 с.
 30. Михайлович Ю.Й. Соціально-економічні аспекти доцільності проведення скринінгу раку шийки матки в Україні / Ю.Й. Михайлович, З.П. Федоренко, А.В. Журбенко // Нові аспекти в організації і проведенні цитологічної діагностики злоякісних пухлин : матеріали науково-практичного семінару 4 листопада 2013 р. Київ. – Клиническая онкология. – 2013. –4(12). – С. 118-119.
 31. Рак в Україні, 2012–2013. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / Авт. колектив : З.П. Федоренко, Ю.Й.Михайлович, Л.О.Гулак [таін.] // Бюлетень Національного канцер-реєстру України. – К., 2014. – № 15. – 124 с.
 32. Федоренко З.П. Стан організації онкологічної допомоги населенню областей, що зазнали впливу наслідків / З.П. Федоренко, Ю.Й. Михайлович // Клиническая онкология. – 2014. – №3 (15).– С. 4–8.
 33. Михайлович Ю.Й. Оцінка якості та ефективності виконання державних програм з онкології. Погляд на проблему / Ю.Й. Михайлович, З.П. Федоренко, А.В. Журбенко // Клиническая онкология. – 2014. – №3 (15).– С. 9–10.
 34. Михайлович Ю.Й. Доказова база необхідності проведення скринінгу раку шийки матки на рівні популяції України / Ю.Й. Михайлович, З.П. Федоренко, А.В. Журбенко // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : ІІІ міжнар. мед. конгрес, 14–16 жовтня 2014 р., м. Київ. – К., 2014. – С. 45.
 35. Щепотін І.Б. Застосування «співвідношення смертність/захворюваність» як показника оцінки стану надання онкологічної допомоги населенню / І.Б. Щепотін, З.П. Федоренко, Ю.Й.Михайлович, [та ін.].