Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Місія та стратегічні цілі на 2023-2027 рокиМІСІЯ

Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку»
(далі – Підприємство) є провідним клінічним державним некомерційним підприємством Міністерства охорони здоров’я України з питань онкології, променевої діагностики, променевої терапії та ядерної медицини, а також виконує окремі функції з науково-дослідної та науково-організаційної діяльності.

Функціонування Підприємства покликане на сприяння зменшення тягаря онкологічних захворювань на суспільство за рахунок виконання лідерської ролі у розвитку онкологічної служби, визначення основних заходів щодо профілактики, діагностики та лікування, зниження захворюваності, інвалідизації та смертності населення від онкологічних захворювань.

МІСІЯ: збереження та покращення здоров’я населення шляхом підвищення якості та доступності високотехнологічної онкологічної допомоги, ефективне використання наявних ресурсів (кадрових, матеріальних, фінансових тощо), зміцнення репутації Підприємства, як провідного і надійного закладу охорони здоров’я національного рівня, що гарантовано надає належну медичну допомогу згідно з сучасними стандартами і принципами доказової медицини із застосування найсучасніших методів лікування.

Підприємство прагне подолати вплив раку на населення шляхом проведення наукових досліджень та впровадження інновацій, створення умов для збільшення тривалості життя кожного громадянина шляхом впровадження сучасних досягнень в науковій діяльності, запровадження принципів доказової медицини, проведення клінічної роботи, навчання фахівців у галузі онкології, здійснення методичного супроводу розвитку онкологічної служби та розвитку онкологічної допомоги в Україні.

ВІЗІЯ: бути лідером у сфері застосування інноваційних методів лікування онкологічних захворювань, забезпечити якість спеціалізованої і високотехнологічної онкологічної допомоги та комфорт послуг для пацієнтів.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

З урахуванням аналізу діяльності Підприємства, наявних матеріальних, фінансових та кадрових ресурсів, враховуючи місію і візію Підприємства розроблено стратегічні напрями діяльності Підприємства на 2023-2027 роки.

Виходячи з місії Підприємства передбачено на 2023-2027 роки такі стратегічні напрями діяльності:

1. Профілактика онкологічних захворювань шляхом системного інформування населення щодо факторів ризику виникнення злоякісних новоутворень, необхідності проходження профілактичних медичних оглядів.

2. Сталий та рівний доступ до діагностики та лікування онкологічних захворювань.

3. Розвиток високоякісних, скоординованих та доступних медичних послуг, що надаються при онкологічних захворюваннях у дітей та дорослих на основі мультидисциплінарного підходу.

4. Підвищення рівня професійної освіти лікарів та інших медичних працівників з метою збільшення кількості та якості кадрових ресурсів.

5. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень, у тому числі підтримка технічних розробок з подальшим використанням результатів для контролю онкологічних захворювань.

Оновлено 13 березня 2024 р.