Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Місія та стратегічні ціліМІСІЯ

Сучасний Національний інститут раку України (НІР) – це клінічний та дослідницький міжнародно-акредитований онкологічний центр, що є невід’ємною частиною спеціалізованої, висококваліфікованої медичної допомоги в Україні.

НІР охоплює всі аспекти контролю за онкологічними захворюваннями: профілактика, скринінг, лікування та наукові дослідження. НІР проводить дослідження на базовому, трансляційному та клінічному рівнях, що в кінцевому підсумку, призводить до важливих клінічних результатів: поліпшення профілактики, діагностики та терапії, які можуть зменшити захворюваність та смертність від усіх видів раку. НІР відіграє ключову роль в дослідженні раку завдяки науковим якостям своєї команди та здатності проводити послідовні дослідження, починаючи з базових досліджень в лабораторії й закінчуючи клінічними дослідженнями із залученням пацієнтів. НІР має за мету покращити стан сучасної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями та виступає в ролі науково-освітнього центру з розробки інноваційних діагностичних та терапевтичних методів, обміну передовим досвідом. НІР розробляє та впроваджує національні та регіональні стратегії боротьби з раком, координує регіональну онкологічну мережу та допомагає нарощувати її потенціал у різних сферах онкологічної допомоги, пропонуючи програми стажування та навчання.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Стратегічні цілі спрямовані на вдосконалення дослідницької та інноваційної спроможності НІР, а також на зміцнення міжнародних зв’язків.

 • Підвищення потенціалу для базових та трансляційних досліджень онкологічних захворювань у наступних сферах: генетика та геноміка пухлин, епігеноміка та транскриптоміка, імунологія пухлини та імунотерапія, нанотераностика, дослідження біомаркерів для персоналізованої терапії;
 • Впровадження методів високопропускного секвенування та біоінформатики;
 • Розробка та впровадження нових технологій для виготовлення сучасних терапевтичних продуктів, включаючи клітинну та генну терапію;
 • Покращення інтеграції базових та клінічних відділів шляхом спільної діяльності та, таким чином, позиціонування НІР як відповідного партнера для трансляційних досліджень;
  Підвищення можливостей для рандомізованих клінічних випробувань за підтримки державного та фармацевтичного фінансування;
 • Збільшення кількості та якості публікацій, а також міжнародних проектів;
 • Досягнення високих наукових стандартів щоб стати центром передового досвіду в дослідженні раку;
 • Підвищення наукової репутації, привабливості та створення каналів для співпраці;
 • Зміцнення співпраці з провідними світовими партнерами та розвиток стратегічного партнерства;
 • Покращення можливостей успішно конкурувати за фінансування досліджень на національному, європейському та міжнародному рівнях;
 • Інтернаціоналізація досліджень та інтеграція до Європейського дослідницького простору (ERA).

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 • Підвищення інтеграції біомедичних інновацій у сферу охорони здоров’я;
 • Розширення комунікаційної діяльності, яка буде адресована широкій громадськості та іншим зацікавленим сторонам, для популяризації досягнень НІР та зв’язку їх із суспільними цінностями;
 • Розробка та впровадження державних програм по онкології та національних скринінгових програм раку шийки матки, прямої кишки, грудної залози;
 • Інформування громадськості про профілактичні заходи у сфері охорони здоров’я та способи скринінгу злоякісних новоутворень;
 • Моніторинг рівня ураження населення України злоякісними новоутвореннями та аналіз основних тенденцій розвитку онкоепідеміологічного процесу, результати якого щорічно видаються у вигляді Бюлетеню Національного канцер-реєстру (НКР) (http://www.ncru.inf.ua);
 • Проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з питань епідеміології раку та організації протиракової боротьби
  Розробка та впровадження в практику онкологічних закладів сучасних інформаційних технологій НКР для формування єдиного інформаційного простору в країні.
 • Науково-методичне керівництво мережею обласних канцер-реєстрів та розробка нормативно-правових документів, що регламентують їх діяльність;
 • Співпраця з міжнародними організаціями (Всесвітня Організація Охорони Здоров‘я – WHO, Міжнародна Агенція з Ракових Досліджень – IARC, Міжнародна Асоціація Канцер-реєстрів – IACR, Європейська Мережа канцер-реєстрів – ENCR) в галузі реєстрації раку та проведення спільних онкоепідеміологічних досліджень;
 • Дослідження онкоепідеміологічного процесу схоластичних наслідків опромінення після аварії на Чорнобильській АЕС.

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ

 • Забезпечення рівного доступу до високоспеціалізованого лікування раку, заснованого на науково обгрунтованій медицині;
 • Надання повного спектру послуг під час та після лікування хворих на рак, включаючи підготовку до лікування, емоційну підтримку пацієнта та його сім’ї, інструменти для запобігання та управління побічними ефектами;
 • Підвищення рівня діагностики та лікування раку шляхом залучення науково-технічних досягнень;
 • Підвищення обізнаності пацієнтів, їх родичів та друзів про онкологічні захворювання та методи їх лікування через низку ресурсів (веб-сайт, довідники, гаряча лінія, соціальні мережі тощо);
 • Підвищення якості життя пацієнтів протягом лікування та після його закінчення;
 • Створення умов для індивідуальної терапії раку та майбутніх клінічних випробувань, що дають можливість отримати найкраще лікування раку;
 • Розробка та вдосконалення відповідних процедур догляду для людей з рідкісними видами раку, людей з генетичною схильністю, людей похилого віку, дітей та підлітків;
  Більш широке впровадження мінімально інвазивних та органозберігаючих втручань.

ОСВІТА ТА ПОШИРЕННЯ ЗНАНЬ
Удосконалення професійної освіти та підвищення її міжнародного рівня шляхом підтримки мобільності учених та аспірантів;

 • Підвищення професійної компетентності стосовно діагностики, лікування та профілактики онкологічних захворювань, формування програм досліджень у цих напрямках;
 • Зміцнення потенціалу освіти шляхом створення онлайнових сховищ навчальних матеріалів, навчальних та докторських програм, обмінів та візитів експертів, створення мереж та співпраці для сталого розвитку НІР;
 • Підвищення обізнаності та поширення навичок і знань серед населення щодо досліджень та інновацій в галузі онкології;
 • Модернізація та зміцнення науково-технічного та людського потенціалу з метою підвищення якості наукових досліджень в онкології;
 • Розробка тренінгових модулів для дослідників та аспірантів для надання постійної можливості переймати передовий практичний досвід, нові знання та технології;
 • Впровадження телемедицини для надання консультативної допомоги іншим онкологічним центрам;
 • Підтримання високого рівня кваліфікації працівників НІР шляхом стажувань, стипендійних програм у провідних міжнародних наукових установах та участі у міжнародних конференціях;
 • Підвищення внутрішньої співпраці та конкуренції в НІР (спільна публікація статей, спільні заявки на міжнародні / державні гранти).

НАРОЩУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ

 • Постійне вдосконалення матеріально-технічної бази для проведення наукових досліджень та лікування хворих;
 • Придбання та/або модернізація дослідницького та діагностичного обладнання з акцентом на модернізацію основних засобів: банк пухлин, високопродуктивне секвенування, аналіз та сортування клітин, чисті приміщення для ПЛР та клітинних культур;
 • Модернізація Національного канцер-реєстру НІР;
 • Побудова сучасних хіміотерапевтичних і радіотерапевтичних відділень, чистих приміщень для трансплантації кісткового мозку;
 • Підвищення зв’язків з економічним і соціальним середовищем, відкриття вакансій та кращі можливості кар’єрного росту, а також внесок у запобігання процесам «витоку інтелекту» в Україні.