Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Свінціцький Валентин Станіславович

Чт, 04/03/2021


Спеціалізація: онкогінеколог.

Стаж роботи за спеціальністю: 27 років.

Кваліфікаційна категорія: онкогінеколог вищої категорії.

Дипломи та ліцензії: диплом лікаря за фахом «Лікувальна справа», диплом кандидата медичних наукдиплом старшого наукового співробітникадиплом доктора медичних наук.

Основні напрями наукових і практичних досліджень: розробка методик комбінованих і розширених хірургічних втручань у хворих на поширений рак яєчників; розробка органозберігаючих хірургічних втручань у хворих на рак шийки матки (радикальна абдомінальна трахелектомія, вагінальна трахелектомія, нервозберігаюча гістеректомія); удосконалення методик регіонарної хімієтерапії; застосування методів імунотерапії (вакцинотерапіі) у лікуванні хворих на рак яєчників; використання ендоскопічних методик (лапароскопії, гістероскопії) у лікуванні онкогінекологічних хворих.

Наявність науково-практичних публікацій: понад 200 друкованих робіт у вітчизняних та іноземних наукових виданнях (перелік представлений в додатку).

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: бере активну участь у з’їздах онкологів України, а також Всесвітньої асоціації гінекологічних онкологів, Європейської асоціації онкогінекологів, та ін.

Наявність нагород, грамот, премій: двічі нагороджений грамотами Міністра охорони здоров’я України у 2000 і 2010 рр.

Членство в організаціях: член: Української асоціації онкогінекологів з 1996 р.Всесвітньої асоціації гінекологічних онкологів з 2002 р.Європейської асоціації онкогінекологів з 2002 р.Російської асоціації лапароскопічних хірургів з 2001 р.

Улюблене висловлювання (вираз, афоризм): “Хто думає, що осягнув все, той нічого не знає” (Лао-Цзи).

Контакти:

Зв`язок у Facebook

Список наукових праць 

Особенности лечения онкогинекологических больных пожилого возраста / Ю.С. Доценко, Л.И. Воробьева, Г.В. Евтушенко, В.С. Иванкова, В.С. Свинцицкий // Актуальные вопросы онкогеронтологии : тез. докл. (Волгоград, 12–13 октября 1989 г.). – Л., 1989. – С. 38.

Radioimmunologic analysis of carbohydrate (CA–125) and carcinoembrional antigens (CEA) in ovarian & vulva cancer patients / E. Chebotaryova, G.V.Yevtushenko, Yu.S. Dotsenco, L.I. Vorobyova, V.C. Vinnitskaya, V.S. Svintsitsky, S.S. Zamyatin, D.L. Sagan // 7-th International Conference on Human Tumor Markers : аbstr. 10–14 September 1990, Kiev. – Publ. : Journal of Tumor Marker Oncology. – 1990. –V. 5, № 3. –  Р. 249.

Внутрибрюшинная химиотерапия распространенного рака яичников / Г.В. Евтушенко, В.К. Винницкая, Ю.С. Доценко, В.С. Свинцицкий // VIII съезд онкологов УССР : тез. докл. Донецк, 26–28 сентября 1990 г. – К., 1990.  – С. 391–392.

Гемосорбция, полихимиотерапия с гипергликемией при лечении рака яичников / В.А. Лисецкий, Г.В. Евтушенко, Ю.С. Доценко, В.С. Свинцицкий // Врачеб. дело. – 1990. – № 4. – С. 87–89.

Евтушенко Г.В. Повышение эффективности лечения распространенного рака яичников / Г.В. Евтушенко, В.С. Свинцицкий // Эффективность современных методов диагностики и лечения злокачественных опухолей : тез. докл. Респ. онкол. конф. г. Хмельницький, 23–24 мая 1991 г. – Хмельницкий, 1991. – С. 72–75.

Воробьева Л.И. Современные принципы лечения рака вульвы / Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий // Нове в діагностиці та лікуванні хворих на пухлини молочної залози та матки : матеріали міжобл. наук.- практ. конф. 12 червня 1992 р. – Київ ; Луганськ, 1992. – С. 35–37.

Евтушенко Г.В. Лечение распространенных форм рака яичников препаратами платины / Г.В. Евтушенко, В.С. Свинцицкий, Ю.С. Доценко // Нове в діагностиці та лікуванні хворих на пухлини молочної залози та матки : матеріали міжобл. наук.-практ. конф. (12 червня 1992 р.). – Київ ; Луганськ, 1992. – С. 62–64.

Комплексное лечение рака вульвы / Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий, Г.В. Евтушенко, А.Б. Винницкая, С.К. Прокопович, Ю.А. Гриневич, К.А. Галахин, Г.Д. Бендюг, Л.П. Маевская : метод. рекомендации. – К., 1992. – 14 с.

Маевская Л.П. Нарушение гормонального гомеостаза у больных раком яичника / Л.П. Маевская, В.И. Тарутинов, В.С. Свинцицкий // Эксперим. онкология. – 1993. – Т. 15, № 1. – С. 79–80.

Сучасні методи покращення ефективності лікування раку зовнішніх статевих органів / Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький , Г.В. Євтушенко, А.Б. Вінницька, Ю.С. Доценко, О.В. Турчак, С.К. Прокопович // Сучасні методи ранньої діагностики та лікування злоякісних пухлин візуальних локалізацій : матеріали наук.-практ. конф. онкологів України. 22–23 квітня 1993 р. – Київ ; Житомир, 1993. – С. 43–44.

Можливості візуалізації пухлин матки і придатків / Л.І. Воробйова, Ю.С. Доценко, А.Б. Вінницька, Г.В. Євтушенко, В.С. Свінціцький, С.К. Прокопович // Сучасні методи ранньої діагностики та лікування злоякісних пухлин візуальних локалізацій : матеріали наук.-практ. конф. онкологів України. 22–23 квітня 1993 р. – Київ ; Житомир, 1993. – С. 76–78.

Методика використання поліплатилену в комплексному лікуванні хворих на розповсюджений рак яєчників / С.О. Шалімов, Л.В. Кейсевич, О.П. Трохименко, Г.В. Євтушенко, Ю.С. Доценко, В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, А.Б. Вінницька // Інформаційні листи по проблемам «Злоякісні новоутворення» та «Медична радіологія» (1993 рік). – К., 1993. – С. 18–19.

Новый метод комбинированного лечения злокачественных опухолей гениталий на основе суперселективной внутриартериальной полихимиотерапии / Ю.С. Доценко, Л.И. Воробьева, О.Г. Югринов, И.Л. Троицкий, Б.В. Сорокин, А.А. Гладкий, Г.В. Евтушенко, А.Б. Винницкая, В.С. Свинцицкий, И.Н. Троицкая, Э.Н. Ковальчук : метод. рекомендации // Методичні рекомендації (1994 рік). – К., 1994. – С. 61–65.

Значение лабораторных исследований при гинекологическом обследовании и оценке эффективности лечения онкобольных, потерпевших от аварии на ЧАЭС / Ю.С. Доценко, Л.И. Воробьева, Ю.А. Гриневич, Г.В. Евтушенко, Г.Д. Бендюг, Л.П. Маевская, Л.Г. Югринова, А.Б. Винницкая, В.С. Свинцицкий // Лабораторні методи дослідження в діагностиці та оцінці ефективності лікування злоякісних пухлин : матеріали наук.-практ. конф. онкологів України. м. Черкаси, 21–22 квітня 1994 р. – К., 1994. – С. 19–20.

Синдром Демона-Мейгса / Г.В. Євтушенко, А.Б. Винницкая, В.С. Свинцицкий, Л.И. Воробьева // Клін. хірургія. – 1994. – № 7. –С. 69.

Выбор адекватного объема хирургического вмешательства при гинекологических заболеваниях / Л.И. Воробьева, Ю.С. Доценко, Г.В. Евтушенко, А.Б. Винницкая, Ф.Д. Лигирда, В.С. Свинцицкий, С.К. Прокопович, А.В. Турчак // Роль і місце облонкодиспансерів в організації онкологічної допомоги населенню України : матеріали наук.-практ. конф. онкологів України. м. Полтава, 9–10 червня 1994 р. – Полтава, 1994. – С. 61–62.

Роль маркерного скрининга в организации лечения и реабилитации больных раком яичников / Г.В. Евтушенко, Ю.С. Доценко, Л.И. Воробьева, А.Б. Винницкая, Л.Г. Югринова, В.С. Свинцицкий // Роль і місце облонкодиспансерів в організації онкологічної допомоги населенню України : матеріали наук.-практ. конф. онкологів України. м. Полтава, 9–10 червня 1994 р. – Полтава, 1994. – С. 73–74.

О реабилитации онкогинекологических больных / Ю.С. Доценко, Г.В. Евтушенко, А.Б. Винницкая, В.С. Свинцицкий // Роль і місце облонкодиспансерів в організації онкологічної допомоги   населенню  України  :  матеріали наук.-практ.  конф.  онкологів України. м. Полтава,  9–10 червня 1994 р. – Полтава, 1994. – С. 74–75.

Обґрунтування необхідності гормонального лікування у хворих на рак яєчників / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, В.І. Тарутінов, Л.П. Маєвська, Ю.С. Доценко, Г.В. Євтушенко, А.Б. Вінницька // IX з’їзд онкологів України : тези доп. Вінниця, 13–15 вересня 1995 р. – К., 1995. – С. 313–314.

Сучасні принципи хірургічного і комбінованого лікування раку вульви / О.В. Турчак, Л.І. Воробйова, Ю.С. Доценко, В.С. Свінціцький, С.К. Прокопович, Г.В. Євтушенко, А.Б. Вінницька, Т.Є. Ткачук // IX з’їзд онкологів України : тези доп. Вінниця, 13–15 вересня 1995 р. – К., 1995. – С. 317–319.

Значення застосування тесту СА-125 у діагностиці і контролі за лікуванням хворих на рак яєчників ІІІ–ІV стадії / Л.Г. Югрінова, Л.І. Воробйова, Г.В. Євтушенко, В.С. Свінціцький // IX з’їзд онкологів України : тези доп. Вінниця, 13–15 вересня 1995 р. – К., 1995. – С. 321–322.

Комбінована хіміотерапія в комплексному лікуванні раку яєчників / Г.В. Євтушенко, Л.І. Воробйова, А.Б. Вінницька, Ю.С. Доценко, В.С. Свінціцький // Хіміотерапія в комплексному лікуванні онкологічних хворих : матеріали наук.-практ. конф. м. Чернівці, 13–14 листопада 1996 р. – Чернівці, 1996. – С. 20–21.

Винницкая А.Б. Реабилитационная терапия в комплексном лечении больных раком яичников / А.Б. Винницкая, Г.В. Евтушенко, В.С. Свинцицкий // Сучасний підхід до діагностики і лікування генітального раку у жінок : матеріали наук.-практ. конф. Київ – Миколаїв, 9–11 червня 1997 р. – К., 1997. – С. 50–51.

Использование опухолевых маркеров в оценке эффективности лечения и прогноза больных злокачественными образованиями гениталий / Ю.А. Гриневич, Л.Г. Югринова,  Ю.С. Доценко, Г.В. Евтушенко, В.С. Свинцицкий // Сучасний підхід до діагностики і лікування генітального раку у жінок : матеріали наук.-практ. конф. Київ – Миколаїв, 9–11 червня 1997 р. – К., 1997. – С. 53–56.

Клиническая оценка эффективности применения производных платины в комплексном лечении распространенного рака яичников / В.С. Свинцицкий, Л.В. Кейсевич, Л.О. Гулак, А.Б. Винницкая // Сучасний підхід до діагностики   і лікування генітального раку у жінок : матеріали наук.-практ. конф. Київ – Миколаїв, 9–11 червня 1997 р. – К., 1997. – С. 56–58.

Евтушенко Г.В. Сочетанная химиотерапия распространенного рака яичников и ее роль в противоопухолевой резистентности / Г.В. Евтушенко, А.Б. Винницкая, В.С. Свинцицкий // Сучасний підхід до діагностики і лікування генітального раку у жінок : матеріали наук.-практ. конф. Київ – Миколаїв, 9–11 червня 1997 р. – К., 1997. – С. 60–61.

Воробьева Л.И. Основные принципы лечения рака наружных половых органов / Л.И. Воробьева, А.В. Турчак, В.С. Свинцицкий // Сучасний підхід до діагностики і лікування генітального раку у жінок : матеріали наук.-практ. конф. Київ – Миколаїв, 9–11 червня 1997 р. – К., 1997. – С. 71–72.

State of endocrine and immunesystems in ovarian cancer patients and their role in antitumor resistance / L.I. Vorobyova, A.B. Vinnitskaya, G.V.Yevtushenko, V.S. Svintsitsky, L.P. Mayevskaya, G.D. Bendyug // Experim. oncology. – 1997. – V. 19, № 3. – P. 242–245.

Состояние иммунной и эндокринной систем у больных раком женских гениталий, подвергшихся воздействию последствий аварии на ЧАЭС / Л.П. Маєвская, Г.Д. Бендюг, Ю.А. Гриневич, Ю.С. Доценко,  Л.И. Воробьева, Г.В. Евтушенко, А.Б. Винницкая, В.С. Свинцицкий, Н.П. Цип, Л.В. Федорова, Э.А. Демина // 10 лет после аварии на ЧАЭС : науч. тр. Укр. НИИ онкологии и радиологии. – К., 1997. – С. 41–45.

Опыт комплексного лечения рака яичника / В.С. Свинцицкий, Г.В. Евтушенко, Л.И. Воробьева, Ю.С. Доценко // Рак в Україні: епідеміологічні та організаційні аспекти проблеми : матеріали наук.-прак. конф. м. Київ, 1–3 жовтня 1997 р. – К., 1997. – С. 92–94.

Діагностика та лікування пухлин трофобласту / Ю.С. Доценко, Л.І. Воробйова, А.Б. Вінницька, Ю.Я. Гріневич,  Г.В. Євтушенко, Л.Г. Югрінова, Н.П. Ціп, В.С. Свінцицький, О.В. Турчак, О.Г. Югрінов, І.М. Троїцька // метод. рекомендації. – К., 1997. – 16 с.

Повышение противоопухолевой резистентности при лечении больных раком яичников / Л.И. Воробьева, А.Б. Винницкая, Г.В. Евтушенко, В.С. Свинцицкий // Лікарська справа. – 1998. – № 1. – С. 168–170.

Клиническая оценка еффективности применения производных платины в комплексном лечении распространенного рака яичников / Ю. Доценко, Г. Евтушенко, Л. Воробьева, В. Свинцицкий, Л. Кейсевич, Л. Гулак, А. Винницкая // Укр. журн. медичної техніки і технології. – 1998. – № 3. – С. 20–23.

Хіміопроменева терапія раку яєчників / Л.І. Воробйова, Г.В. Євтушенко, В.С. Свінціцький, А.Б. Вінницька, Ю.С. Доценко, О.В. Турчак, Л.О. Гулак, Н.П. Ціп // І Український з’їзд терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів, 24–27 січня 1999 р., Харків : матеріали з’їзду. – Опубл. : Укр. радіол. журн. – 1999. – Т. 7, вип 1. – С. 16–17.

Современные подходы к комплексному лечению рака яичников / Л.И. Воробьева, Г.В. Евтушенко, В.С. Свинцицкий, А.Б. Винницкая, В.Ф. Чехун // Diagnosticul, Tratamentul si profilaxia afectiunilor Precanceroasse si a cancerului orgnerol reproductive ia femei : abstr. Simpozion national. – Chisinau, 1999. – C. 51–52.

Пути повышения противоопухолевой резистентности при комплексном лечении больных раком яичников / Л.И. Воробьева, Г.В. Евтушенко, В.С. Свинцицкий, А.Б. Винницкая // Diagnosticul, Tratamentul si profilaxia afectiunilor Precanceroasse si a cancerului orgnerol reproductive ia femei : abstr. Simpozion national. – Chisinau, 1999. – C. 74–77.

Воробйова Л.І. Побічні ефекти хіміотерапії та їх корекція у хворих з поширеним раком яєчника / Л.І. Воробйова, Г.В. Євтушенко, В.С. Свінціцький // Актуальні питання уражень внутрішніх органів та їх з’язок з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС : матеріали наук.-практ. конф. – К., 1999. – С. 153–157.

Свинцицкий В.С. Динамика показателей гормонального гомеостаза больных раком яичников / В.С. Свинцицкий, Г.В. Евтушенко // Онкология 2000 : тез. докл. ІІ съезда онкологов стран СНГ. Украина, Киев, 23–26 мая 2000 г. – Опубл. : Эксперим. онкология. – 2000. – Т. 22. – №. 1055.

Экспрессия некоторых регуляторных белков апоптоза в злокачественных эпителиальных опухолях яичников, обладающих различной чувствительностью к противоопухолевым препаратам / Н.Ю. Лукьянова, С.В. Михалап, Г.И. Кулик, Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий, В.Ф. Чехун // Онкология 2000 : тез. докл. ІІ съезда онкологов стран СНГ. Украина, Киев, 23–26 мая 2000 г. – Опубл. : Эксперим. онкология. – 2000. – Т. 22. – №. 303.

Expression of p53 and Bcl-2 proteins in epithelial ovarian carcinoma with different grade of differentiation / N.Y. Lukyanova, G.I. Kulik, O.V. Yurchenko, K.M. Shatrova, L.I. Vorobyova, V.S. Svintsitsky, G.V. Evtushenco, V.F. Chekhun // Experim. oncology. – 2000. – V. 22, № 1–2. – P. 91–93.

Евтушенко Г.В. Побочные эффекты химиотерапии и их коррекция у больных с распространенным раком яичника / Г.В. Евтушенко, В.С. Свинцицкий // Укр. хіміотерапевт. журн. – 2000. – № 4 (8). – С. 32–36.

Выживаемость больных раком яичников в зависимости от варианта первичного лечения, стадии заболевания и гистологического типа опухоли  / Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий, Н.Ф. Лигирда, Л.А. Проскурня // Новые подходы к скринингу, диагностике и лечению  опухолей  яичников : материалы   науч.-практ. конф.,  Санкт-Петербург – В. Новгород,  17–18 мая 2001 г. – СПб., 2001. – С.17–21.

Воробйова Л.І. Можливість збереження яєчників при лікуванні раку шийки матки у хворих репродуктивного віку / Л.І. Воробйова, А.Б. Вінницька, В.С. Свінціцький // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К., 2001. – С. 114–115.

Результаты лечения больных раком яичников в зависимости от варианта первичной терапии, стадии заболевания и гистологического типа опухоли / В.С. Свинцицкий, Л.И. Воробьева, А.Б. Винницкая, Л.О. Гулак, Ю.С. Доценко // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К., 2001. – С. 559–561.

Vorobyva L. Ovarian cancer: development of some endocrinologic indices as a result of combinated treatment / L. Vorobyva, V. Svintsitsky, S. Nespryadko // Ovarian cancer International congress of gynecological oncology : abstr. 25–27 may 2001. Poznan, Poland. – Poznan, 2001. – Р. 15.

Изучение генетических особенностей рака яичника / Л.З. Полищук, Л.А. Налескина, И.П. Несина, Е.Е. Новак, Н.В. Собко, М.П. Клеветенко, В.С. Свинцицкий // Х з’їзд онкологів України : матеріали (Крим, 10–12 жовтня 2001 р.). – К., 2001. – С. 70.

Збереження яєчників  при комбінованому лікуванні раку шийки матки у хворих молодого віку / Л.І. Воробйова, А.Б. Вінницька, В.С. Свінціцький, О.В. Турчак, Л.А. Проскурня, Н.Ф. Лигирда, І.В. Карамалак // Х з’їзд онкологів України : матеріали (Крим, 10–12 жовтня 2001 р.). – К., 2001. –  С. 223–224.

Принципи зберігаючого лікування хворих на рак вульви / Л.І. Воробйова, О.В. Турчак,  В.С. Свінціцький, С.В. Неспрядько, Л.А. Проскурня, І.В. Карамалак, Л.М. Каковська // Х з’їзд онкологів України : матеріали (Крим, 10–12 жовтня 2001 р.). – К., 2001. –  С. 224.

Воробьева Л.И. Распространенный рак яичников: классификация хирургических вмешательств в соответствии с международной терминологией / Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий // Х з’їзд онкологів України : матеріали (Крим, 10–12 жовтня 2001 р.). – К., 2001. – С. 224–225.

Пат. 49524 Україна, МПК7 А 61 М 5/00. Спосіб лікування раку шийки матки ІВ–ІІА стадій у хворих репродуктивного віку / Воробйова Л.І., Вінницька А.Б., Свінціцький В.С., Турчак О.В., Неспрядько С.В. ; Інститут онкології АМН України. – № 2001128812 ; заявл. 19.12.2001 ; опубл. 16.09.2001. – Бюл. № 9.

Рак яичников: выживаемость больных в зависимости от варианта лечения и стадии заболевания / Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий, Ю.С. Доценко, А.Б. Винницкая, А.В. Турчак, С.В. Неспрядько, Н.Ф. Лигирда, Д.Н. Красиленко // Роль лучевой терапии в гинекологической онкологии : материалы науч.-практ. конф. (г. Обнинск, 2–3 апреля 2002 г.). – Обнинск, 2002. – С. 182–183.

Метод збереження яєчників при хірургічному лікуванні раку шийки матки у хворих репродуктивного віку / Л.І. Воробйова, А.Б. Вінницька, О.В. Турчак, В.С. Свінціцький, С.В. Неспрядько, Н.Ф. Лигирда : інформ. лист. – К., 2002. – 3 с.

Ад’ювантна поліхіміотерапія в комбінованому лікуванні регіонарно-метастатичного раку шийки матки / Л.І. Воробйова, А.Б. Вінницька, О.В. Турчак, В.С. Свінціцький, С.В. Неспрядько : інформ. лист. – К., 2002. – 2 с.

Принципи заощадливого лікування жінок похилого віку, хворих на рак вульви / Л.І. Воробйова, О.В. Турчак, С.В. Неспрядько, В.С. Свінцицький, А.Б. Вінницька, Ю.С. Доценко // Лікування онкологічних хворих похилого віку : матеріали наук.-практ. конф. (26–27 вересня 2002 р., м. Київ). – Опубл. : Злоякісні новоутворення : зб. наук. робіт. – К., 2002. –  Вип. 4. – С. 83.

Принципи заощадливого лікування жінок похилого віку, хворих на рак ендометрія / Л.І. Воробйова, С.В. Неспрядько, О.В. Турчак, В.С. Свінцицький, А.Б. Вінницька, Ю.С. Доценко // Лікування онкологічних хворих похилого віку : матеріали наук.-практ. конф. (26–27 вересня 2002 р., м. Київ). – Опубл. : Злоякісні новоутворення : зб. наук. робіт. – К., 2002. –  Вип. 4. – С. 84.

Принципи щадного лікування хворих похилого віку на рак ендометрію, шийки матки та вульви / Л.І. Воробйова, С.В. Неспрядько, О.В. Турчак, В.С. Свінцицький, А.Б. Вінницька, Ю.С. Доценко // Лікарська справа. – 2002. – № 7. – С. 54–56.

Хірургічне лікування хворих на злоякісні пухлини піхви / Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький, Л.А. Проскурня, Н.П. Ціп // III з’їзд медичних генетиків України : матеріали з’їзду. Львів, 2–4 жовтня 2002 р. – Львів, 2002. – S. 81. – С. 68–69.

Діагностичне і прогностичне значення цитогенетичних досліджень в онкології / І.П. Несіна, Л.З. Поліщук, Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький, І.В. Несіна, Г.П. Олійниченко // III з’їзд медичних генетиків України : матеріали з’їзду. Львів, 2–4 жовтня 2002 р. – Львів, 2002. – С. 47.

Шляхова Е.В. Пограничные опухоли яичников / Е.В. Шляхова, Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий // Укр. хіміотерапевт. журн. – 2002. – № 2 (14). – С. 56–59.

Цитогенетичне дослідження злоякісних епітеліальних новоутворень яєчника / Л.З. Поліщук, І.П. Несіна, Л.Г. Бучинська, Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький // Проблеми онкогенетики: наукові та прикладні аспекти : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 23–24 травня 2002 р. Київ, Україна. – Опубл. : Онкология. – 2002. – V. 4, suppl. – С. 37–38.

Свінціцький В.С. Клінічний аспект молекулярної генетики спадкового раку яєчників / В.С. Свінціцький Проблеми онкогенетики: наукові та прикладні аспекти : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 23–24 травня 2002 р. Київ, Україна. – Опубл. : Онкология. – 2002. – V. 4, suppl.  – С. 42–43.

Хірургічне лікування хворих на злоякісні пухлини піхви / Л.І. Воробйова, Л.А. Проскурня, Н.П. Ціп, В.С. Свінціцький, С.В. Неспрядько // Сучасні принципи діагностики та лікування візуальних форм генітального раку у жінок. Якість життя : матеріали наук.-практ. конф., м. Львів 10–11 жовтня 2002 р. – Опубл. : Злоякісні новоутворення : зб. наук. робіт. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 68–69.

Лікування хворих на злоякісні пухлини трофобласту з метастазами у піхву / Ю.С. Доценко, Л.І. Воробйова, Н.П. Ціп, В.С. Свінціцький, О.Ю. Доценко // Сучасні принципи діагностики та лікування візуальних форм генітального раку у жінок. Якість життя : матеріали наук.-практ. конф., м. Львів 10–11 жовтня 2002 р. – Опубл. : Злоякісні новоутворення : зб. наук. робіт. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 69–70.

Пат 51220 Україна, МПК7 А 61 В 17/00. Спосіб лікування раку шийки матки ІА стадії у хворих похилого віку / Воробйова Л.І., Вінницька А.Б., Турчак О.В., Свінціцький В.С., Неспрядько С.В. ; Інститут онкології АМН України. – № 2002020848 ; заявл. 01.02.2002 ; опубл. 15.11.2002. – Бюл. №11.

Пат. 51276 Україна, МПК7 А 61 М 5/00. Спосіб лікування рецидивів раку шийки матки / Вінницька А.Б.,  Воробйова Л.І., Турчак О.В., Свінціцький В.С., Неспрядько С.В., Лигирда Н.Ф. ; Інститут онкології АМН України. – № 2002021177 ; заявл. 13.02.2002 ; опубл. 15.11.2002. – Бюл. № 11.

Пат. 51277 Україна, МПК7 А 61 М 5/00. Спосіб хіміотерапії раку шийки матки  / Вінницька А.Б., Воробйова Л.І., Турчак О.В., Свінціцький В.С., Неспрядько С.В., Лигирда Н.Ф. ; Інститут онкології АМН України. – № 2002021178 ; заявл. 13.02.2002 ; опубл. 15.11.2002. –  Бюл. № 11.

Пат. 52343 Україна, МПК7 А 61 N 5/00. Спосіб неоад’ювантної терапії раку шийки матки / Воробйова Л.І., Вінницька А.Б., Іванкова В.С., Турчак О.В., Свінціцький В.С., Хруленко Т.В. ;  Інститут онкології АМН України. – № 2002042939 ; заявл. 11.04.2002 ; опубл. 16.12.2002. – Бюл. № 12.

Пат. 52345 Україна, МПК7 А 61 В 17/00. Спосіб лікування раку тіла матки І стадії у хворих похилого віку / Неспрядько С.В., Воробйова Л.І., Вінницька А.Б., Турчак О.В., Свінціцький В.С. ; Інститут онкології АМН України. – № 2002042941 ; заявл. 11.04.2002 ; опубл. 16.12.2002. – Бюл. № 12.

Принципи заощадливого лікування раку ендометрія та раку вульви у хворих похилого віку / Л.І. Воробйова, О.В. Турчак, В.С. Свінцицький, А.Б. Вінницька, Ю.С. Доценко // Онкология. – 2003. – Т. 5, № 2. – С. 46–49.

Результаты применения различных схем адъювантной химиотерапии в комбинированном лечении больных первичным раком фаллопиевой трубы / Д.Н. Красиленко, А.Б. Винницкая, В.С. Свинцицкий, А.В. Турчак // Онкология. – 2003. – Т. 5, № 1. – С. 46–48.

Результати лікування хворих похилого віку на рак вульви з застосуванням комбінованої неоад’ювантної терапії та модифікованого хірургічного втручання / Л.І. Воробйова, О.В. Турчак, С.В. Неспрядько, В.С. Свінцицький, А.Б. Вінницька, Л.А. Проскурня // Онкология. – 2003. – Т. 5, № 3. – С. 223–225.

Сytogenetical investigation of tumor cells in patients with ovarian and endometrial cancer / L.Z. Polishchuk, I.P. Nesina, L.G. Buchynska, L.I. Vorobyova, V.S. Svintsitsky // Experim. oncology. – 2003. – V. 25, № 2. – P. 132–135.

Svintsitsky V. Intraperitoneal chemotherapy for patients with ovarian cancer / V. Svintsitsky // XXVIII kongres polskiego towarzystwa ginekologicznego (Bydgoszcz, 17–20 Września 2003) : abstr. – Publ. : Ginekologia polska. – 2003. – V. 74. – P. 203.

Воробьева Л.И. Современная тактика лечения злокачественных опухолей яичника / Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий // Архив онкологии. – 2003. – № 2 (4). – С. 54–60.

Воробьева Л.И Применение противоопухолевой аутовакцины в лечении больных распространенным раком яичника / Л.И. Воробьева, Г.П. Потебня, В.С. Свинцицкий // Сучасні підходи до діагностики та лікування онкогінекологічних захворювань : матеріали наук.-практ. конф. м. Дніпропетровськ, 11–12 вересня 2003 р. – Опубл. : Здоровье женщины. – 2003.  – № 4 (16), ч. 2. – С. 25–27.

A phase 1 study of specific immunotherapу of autologouс dendritis celi in advanced ovarian cancer treatment / Yu.A. Grinevich, L.I. Vorobyova, N.N. Khranovskaya, N.P. Tsip, V.S. Svintsitsky, A.V. Turchak, L.A. Proskurnya // The events of the year  in gynecology and obstetrics : book of abstr. of the 1st Euro-Asian Congress. Saint-Petersburg, 20–22 may 2004. – Saint-Petersburg, 2004. − P. 5.

Свінціцький В.С. Органозберігаюче лікування хворих на пухлини яєчника / В.С. Свінціцький // Здоровье женщины. – 2004. – № 2 (18), ч. 2. – С. 92–94.

Консервативная миомэктомия больших фиброматозных узлов / Л.И. Воробьева, Л.Н. Полонская, В.С. Свинцицкий, А.Б. Винницкая, А.В. Турчак, Э.Н. Ковальчук, Л.В. Скорода, Т.М. Козаренко // Нові технології в діагностиці та лікуванні хворих на онкогінекологічні захворювання : матеріали наук.-практ. конф. 19–20 серпня 2004 р. – Опубл. : Здоровье женщины. – 2004. – № 2 (18), ч. 2. – С. 73–75.

Абдомінальний карциноматоз і первинна перитонеальна яєчникоподібна карцинома / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, К.О. Галахін, О.О. Литвиненко, О.В. Шляхова // Онкология. – 2004. – Т. 6, № 4. – С. 244–247.

Свінціцький В.С. Рак яєчників: динаміка деяких ендокринологічних показників під впливом комплексного лікування / В.С. Свінціцький // Клін. ендокринол. та ендокринна хірургія. – 2004. – № 3 (8). – С. 25–30.

Метилирование гена р16 как фактор риска в развитии рака яичника у бесплодных и рожавших женщин / С.М. Карташов, И.Я. Захаренко, Т.В. Скрицкая, В.С. Свинцицкий, Г.А. Вакуленко // Медицина сегодня и завтра. – 2004. – № 1. – С. 181–184.

Эпигенетические нарушения гена р16 у больных с опухолями яичника и у женщин группы риска / С.М. Карташов, Т.В. Скрицкая, И.Я. Захаренко, Г.А. Вакуленко, В.С. Свинцицкий  // Лекарства – человеку : материалы Всеукр. науч.-практ. конф. с междун. участием (6 декабря 2004 г., г. Харьков).  – Харьков, 2004. – С. 198–203.

Пути повышения эффективности лечения рака вульвы / Л.И. Воробьова, А.В. Турчак, В.С. Свинцицкий, С.В. Неспрядько, Н.П. Цип, Л.А. Проскурня, Л.Н. Полонская // III съезд онкологов и радиологов СНГ : материалы. Минск, 25–28 мая 2004 г. – Минск, 2004. – Ч. 2. – С. 194–195.

Противоопухолевая аутовакцина в комплексном лечении больных раком яичника / Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий, Г.П. Потебня, Е.В. Шляхова // III съезд онкологов и радиологов СНГ : материалы. Минск, 25–28 мая 2004 г. – Минск, 2004. – Ч. 2. – С. 195.

Нетрадиционные подходы и технические приемы при лапароскопических операциях в гинекологии / В.Г. Жегулович, Н.Е. Яроцкий, Л.Н. Семенюк, О.А. Бурка, В.С. Свинцицкий // Современные технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний : научн. изд. / под ред. В.И. Кулакова, Л.В. Адамян. – М. :  Пантори, 2004. – С. 30–31.

Пат. 63523 Україна, МПК7 А 61 В 18/02. Спосіб лікування хворих на початкові форми раку вульви / Воробйова Л.І., Турчак О.В., Неспрядько С.В., Свінціцький В.С., Вінницька А.Б., Проскурня Л.А. ; Інститут онкології АМН України. – № 2003043867 ; заявл. 25.04.2004 ; опубл. 15.01.2004. – Бюл. № 1.

Пат. 63524 Україна, МПК7 А 61 М 5/00. Спосіб хіміотерапії хворих на рак вульви / Воробйова Л.І., Турчак О.В., Неспрядько С.В., Свінціцький В.С., Вінницька А.Б., Проскурня Л.А. ; Інститут онкології АМН України. – № 2003043868 ; заявл. 25.04.2003 ; опубл. 15.01.2004. – Бюл. № 1.

Пат. 63525 Україна, МПК7 А 61 В 18/02. Спосіб лікування хворих на місцевопоширений рак вульви / Воробйова Л.І., Турчак О.В., Неспрядько С.В., Свінціцький В.С., Вінницька А.Б., Проскурня Л.А. ; Інститут онкології АМН України. – № 2003043869 ; заявл. 25.04.2003 ; опубл. 15.01.2004. – Бюл. № 1.

Пат. 63526 Україна, МПК7 А 61 В 17/00. Спосіб хірургічного лікування хворих на місцевопоширений рак вульви / Воробйова Л.І., Турчак О.В., Неспрядько С.В., Свінціцький В.С., Вінницька А.Б., Проскурня Л.А. ; Інститут онкології АМН України. – № 2003043870 ; заявл. 25.04.2003 ; опубл. 15.01.2004. – Бюл. № 1.

Гриневич Ю.А. Использование опухолеассоциированного антигена  СА 125 в диагностике и оценке эффективности лечения больных раком яичника / Ю.А. Гриневич, Л.Г. Югринова, В.С. Свинцицкий // Лаб. диагностика. – 2005. – № 1 (31). – С. 3–7.

Рецидиви раку яєчників: клініка та діагностика / В.С. Свінціцький, Т.М. Козаренко, Ю.Я. Гріневич, Л.Г. Югрінова, Л.І. Воробйова, В.Є. Медведєв, Л.Ю. Левковська // Променева діагностика, променева терапія. – 2005. – № 2. – С. 38–42.

Свінціцький В.С. Поширений рак яєчника: ад’ювантна хіміотерапія з використанням доцетакселу / В.С. Свінціцький // Онкология. – 2005. – Т. 7, № 1. – С. 71–74.

Свінціцький В.С. Рак яєчника: результати стандартного лікування хворих / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова // Укр. мед. альманах. – 2005. – Т. 8, № 3 (додаток). – С. 92–97.

Воробьева Л.И Современная тактика лечения злокачественных опухолей яичника / Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий // Репродуктивное здоровье женщины. – 2005. – № 3 (23). – С. 179–186.

Гриневич Ю.А. Роль СА 125 в диагностике и мониторинге рака яичника / Ю.А. Гриневич, Л.Г. Югринова, В.С. Свинцицкий // Мистецтво лікування. – 2005. – № 5 (021). – С. 82–86.

Чутливість до протипухлинних препаратів та експресія молекулярних маркерів апоптозу і лікарської резистентності у хворих на рак яєчників / Н.Ю. Лук’янова, О.В. Юрченко, С.І. Шпильова, В.С. Свінціцький, Г.І. Кулік, В.Ф. Чехун // Здоровье женщины. – 2005. – № 2 (22), ч. 2. – С. 52–53.

Прогностичні молекулярні маркери у хворих на рак яєчника / Н.Ю. Лук’янова, О.В. Юрченко, В.С. Свінціцький, В.Ф. Чехун // Онкология. – 2006. – Т. 8, № 3. – С. 241–244.

Свінціцький В.С. Можливості внутрішньоартеріальної хіміотерапії (ВАХТ) в лікуванні хворих на рак яєчників з нерезектабельними метастазами в печінку / В.С. Свінціцький // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. –  К., 2006. –  С. 607–609.

Прогностические маркеры  эффективности противоопухолевой терапии у больных раком яичников / Н.Ю. Лукьянова, С.И. Шпилевая, В.С. Свинцицкий, В.Ф. Чехун // IV съезд онкологов и радиологов  СНГ :  материалы.  28 сентября–1 октября  2006 г. –  Баку,  2006. – С. 227–228.

Опыт применения вакцины на основе дендритных клеток у больных распространенным раком яичника / Н.Н. Храновская, Ю.А. Гриневич, Л.И. Воробьева, Н.П. Цип, В.С. Свинцицкий // IV съезд онкологов и радиологов СНГ : материалы. 28 сентября–1 октября 2006 г. –  Баку, 2006. –  С. 310.

Experience of use of dendritic cell-based vaccine in patients with ovarian cancer / N.MKhranovskaY.AGrinevichL.IVorobyovaV.S. Svintsitsky, N.PTsypJ.VShvetsS.VZemskov // Congress ESMO. – Istanbul, 2006. – P. 550.

P53 and p21WAF1/CIP1 proteins and cells proliferation in ovarian carcinomas / VGrinkevychINesinaNGlushenkoORomanenkoV. Svintsitsky // Advances in Molecular and Clinical  Aspects  of  Cancer   Prevention  :  4th  International Conference  Cancer  Prevention  2006.    16–18 February 2006. Universіty of St. Gallen, Switzerland. – Publ. :  EJC. – 2006. – V. 4, № 1(suppl.). – P. 50.

The study of possibility to elevate antitumor activity and decrease of systemic toxic effects of cisplatin by its binding with deliganded albumin / L.ASakhnoV.VSarnatskayaL.A. YushkoO.RMelnikovV.YaMomotL.NKorneevaV.S. Svintsitsky, V.GKorotichI.I. NechitayloV.GNicolaev // Experim. oncology. – 2006. – V. 28, № 4. – Р. 303–307.

Імуногістохімічне визначення експресії білків р53, р16INK4A , маркеру проліферації КІ-67 в серозних цистаденокарциномах яєчника / В.М. Грінкевич, Н.П. Юрченко, В.С. Свінціцький, О.В. Романенко, Л.Г. Бучинська // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 2. – С. 80–84.

Імуногістохімічне визначення  експресії білків р53, р16INK4A, маркеру проліферації КІ–67 в серозних цистаденокарциномах яєчника / В.М. Грінкевич, Н.П. Юрченко, В.С. Свінціцький, О.В. Романенко, Л.Г. Бучинська // Сучасні проблеми морфології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 18–20 травня 2006 р., м. Полтава. –  Полтава, 2006. –  С. 11.

Роль апоптоза в регрессии рака яичника / Т.П. Якимова, С.М. Карташов, Т.В. Скрицкая, В.С. Свинцицкий // Проблеми медичної науки та освіти. – 2006. – № 3. – С. 46–49.

Свінціцький В.С. Клінічний протокол спеціалізованої допомоги хворим на злоякісні новоутворення яєчників / В.С. Свінціцький // Клінічні протоколи спеціалізованої допомоги хворим на злоякісні новоутворення : рекомендації щодо стандартизації медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення. – К., 2006. – С. 74–77.

Вивчення біомолекулярних маркерів проліферації у злоякісних новоутвореннях жіночої репродуктивної системи / Л.Г. Бучинська, І.П. Несіна, В.М. Грінкевич, Н.П. Юрченко, О.О. Білик, В.С. Свінціцький, С.В. Неспрядько, М.П. Безносенко // ХІ з’їзд онкологів України : матеріали з’їзду. 29 травня–2 червня 2006 р. Судак, АР Крим. – К., 2006. – С. 20.

Применение адьювантного и неоадьювантного компонента в лечении больных раком вульвы / Л.И. Воробьева, А.В. Турчак, С.В. Неспрядько, В.С. Свинцицкий, В.С. Иванкова // ХІ з’їзд онкологів України : матеріали з’їзду. 29 травня–2 червня 2006 р. Судак, АР Крим. – К., 2006. – С. 178.

Прогностична значимість факторів ангіогенезу у клінічному перебігу раку ендометрія / С.В. Неспрядько, І.О. Лісняк, О.В. Турчак, В.С. Свінціцький, А.Б. Вінницька // ХІ з’їзд онкологів України : матеріали з’їзду. 29 травня–2 червня 2006 р. Судак, АР Крим. – К., 2006. – С. 190.

Лікування хворих  на нерезектабельні метастази раку яєчника у печінку / О.Г. Югрінов, В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, С.В. Неспрядько // ХІ з’їзд онкологів України : матеріали з’їзду. 29 травня–2 червня 2006 р. Судак, АР Крим. – К., 2006. – С. 201.

Прогностичні молекулярні маркери у хворих на рак яєчника / Н.Ю. Лук’янова, О.В. Юрченко, В.С. Свінціцький, С.І. Шпильова, Г.І. Кулик, В.Ф. Чехун // Молекулярні основи і клінічні проблеми резистентності до лікарських засобів : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. 2–3 листопада 2006 р., м. Київ. – Опубл. : Онкология (спец. вып.). – 2006. – С. 36.

Пат. на корисну модель 15985 Україна, МПК7 А 61 В 17/00. Спосіб лікування хворих на розповсюджений рак яєчника / Свінціцький В.С., Воробйова Л.І. ; Інститут онкології АМН України. – № u200601416 ; заявл. 13.02.2006 ; опубл. 17.07.2006. – Бюл. № 7.

Пат. на корисну модель 15986 Україна, МПК7 А 61 М 5/00. Спосіб лікування хворих з нерезектабельними метастазами раку яєчника в печінку / Свінціцький В.С., Воробйова Л.І., Югрінов О.Г. ; Інститут онкології АМН України. – № u200601420 ; заявл. 13.02.2006 ; опубл. 17.07.2006. – Бюл. № 7.

Свінціцький В.С. Результати первинних циторедуктивних операцій у хворих на злоякісні пухлини яєчника / В.С. Свінціцький // Онкология. – 2007. – Т. 9, № 2. – С. 133–138.

Свінціцький В.С. Вплив неоад’ювантної хіміотерапії на результати проміжних циторедуктивних операцій у хворих на злоякісні пухлини яєчника / В.С. Свінціцький // Онкология. – 2007. – Т. 9, № 3. – С. 222–228.

Карташов С.М. Метилирование гена р16, как фактора риска в развитии рака яичника у бесплодных и рожавших женщин / С.М. Карташов, В.С. Свинцицкий, Г.А. Вакуленко // Медицина сегодня и завтра. –2007. – № 1. – С. 181–184.

Карташов С.М. На приеме у врача-онколога / С.М. Карташов, Г.А. Вакуленко, В.С. Свинцицкий // Наука, жизнь, здоровье. –2007. – № 1. – С. 72–73.

Expression  of  p53, p21waf1/cip1, p16ink4a  and Ki-67 proteins in serous ovarian tumors / L.G. Buchinska, I.P. Nesina, N.P. Yurchenko, O.O. Bilyk, V.M. Grinkevych, V.S. Svintsitsky // Experim. oncology. – 2007. – V. 29, № 1. – P. 49–53.

Радикальна абдомінальна трахелектомія в лікуванні хворих на рак шийки матки Т1в1 репродуктивного віку / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, С.В. Неспрядько, І.В. Гончарук, Л.Н. Полонська, Л.А. Проскурня, Н.Ф. Лигирда // Цитологический скрининг рака шейки матки : материалы науч.-практ. конф. 25–26 сентября 2007 г., г. Киев. – Опубл. : Репродуктивное здоровье женщины. – 2007. – № 3 (32), ч. 1. – С. 247–248.

Пат. на корисну модель 22137 UA, Спосіб радикальної абдомінальної трахелектомії хворих репродуктивного віку на рак шийки матки / Свінціцький В.С. ; Інститут онкології АМН України. – № u200613843 ; заявл. 26.12.2006 ; опубл. 10.04.07. – Бюл. № 4.

Пат. на корисну модель 22138 UA, МПК7   А 61 В 17/00. Спосіб лікування хворих на початкові злоякісні пухлини яєчника / Свінціцький В.С., Воробйова Л.І. ; Інститут онкології АМН України. – № u200613845 ; заявл. 26.12.2006 ; опубл. 10.04.2007. – Бюл. № 4.

Пат. на корисну модель 22139 UA, МПК7   А 61 М 5/00. Спосіб лікування хворих на розповсюджений рак яєчника / Свінціцький В.С., Воробйова Л.І. ; Інститут онкології АМН України. – № u200613849 ; заявл. 26.12.2006 ; опубл. 10.04.2007. – Бюл. № 4.

Пат. на корисну модель 22840 UA, МПК7 А 61 К 35/12. Спосіб комплексного лікування хворих на рак яєчника / Потебня Г.П., Свінціцький В.С., Воробйова Л.І., Храновська Н.М. ; Інститут онкології АМН України. – № u200613847 ; заявл. 26.12.2006 ; опубл. 25.04.2007. – Бюл. № 5.

Пат. 79398 Україна, МПК7 А 61 В 17/42. Спосіб лікування хворих з нерезектабельними метастазами раку яєчника в печінку / Свінціцький В.С., Воробйова Л.І. ; Інститут онкології АМН України. – № u200601419 ; заявл. 13.02.2006 ; опубл. 11.06.2007. – Бюл. № 8.

Опухоли женских половых органов / Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий, А.Б. Винницкая, С.В. Неспрядько, А.В. Турчак, Н.П. Цып, Н.Ф. Лигирда // Справочник по онкологии / под. ред. С.А. Шалимова, Ю.А. Гриневича, Д.В. Мясоедова. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Здоров’я, 2008. – Гл. 15. – С. 520–572.

Свинцицкий В.С. Комбіновані хірургічні втручання у хворих на злоякісні пухлини яєчника / В.С. Свинцицкий // Онкология. – 2008. – Т. 10, № 1. – С. 186–189.

Прогностичне значення щільності мікросудин у серозних аденокарциномах яєчника / І.П. Несіна, О.В. Романенко, В.М. Грінкевич, Н.П. Юрченко, В.С. Свінціцький, Л.Г. Бучинська // Онкология. – 2008. – Т. 10, № 2. – С. 238–241.

Воробйова Л.І. Проект стандартного хірургічного протоколу у хворих на пухлини яєчника / Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький // Актуальні питання діагностики та лікування хворих на гормонозалежні злоякісні новоутворення : матеріали наук.-практ. конф. 27–28 листопада 2008 р., м. Черкаси. – Опубл. : Здоровье женщины. – 2008. – № 3 (36), ч. 2. – С. 53–55.

Свінціцький В.С. Хірургічне лікування хворих з рецидивами занедбаних стадій злоякісних пухлин яєчника / В.С. Свінціцький // Здоровье женщины. – 2008. – № 3 (36), ч. 2. – С. 66–73.

Застосування ДК-вакцинотерапії в комплексному лікуванні хворих на рак яєчника / Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький, І.М. Пузирна, Н.М. Храновська, Г.П. Потебня, В.В. Сітько, О.В. Скачкова // Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології : тези ІХ Міжнар. конф. молодих онкологів. Київ, 23–24 квітня 2008 р. – К., 2008. – С. 38.

Вивчення особливостей ангіогенезу в злоякісних новоутвореннях хворих на рак яєчника / І.П. Несіна, В.М. Грінкевич, Н.П. Юрченко, В.С. Свінціцький // Сучасні проблеми патологічної анатомії : матеріали VІІІ міжнар. конгресу патологів України. – Полтава, 2008. – С. 15–16.

Радикальная абдоминальная трахэлектомия в лечении больных раком шейки матки репродуктивного возраста / Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий, С.В. Неспрядько, И.В. Гончарук, Л.Н. Полонская, Л.А. Проскурня, Н.Ф. Лигирда // V съезд онкологов и радиологов СНГ : материалы съезда. Ташкент, 14–16 мая 2008 г. – Ташкент, 2008. – С. 379.

Свинцицкий В.С. Внутриартериальная химиотерапия больных ЗОЯ / В.С. Свинцицкий, О.Г. Югринов, Л.Н. Полонская // V съезд онкологов и радиологов СНГ : материалы съезда. Ташкент, 14–16 мая 2008 г. – Ташкент, 2008. – С. 396.

Свинцицкий В.С. Тазовая перитонэктомия у больных раком яичника / В.С. Свинцицкий // V съезд онкологов и радиологов СНГ : материалы съезда. Ташкент, 14–16 мая 2008 г. – Ташкент, 2008. – С. 396.

Органозберігаюче лікування хворих на інвазивний рак шийки матки / Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький, С.В. Неспрядько, І.В. Гончарук // Стандарти діагностики, лікування та реабілітації в онкології : матеріали наук.-практ. конф. 25–26 червня 2008 р., м. Полтава. – Опубл. : Проблеми екології та медицини. – 2008. – Т. 12, № 3–4. – С. 7.

Iurchenko N. Expression of steroid hormones receptors in ovarian carcinomas / N. Iurchenko, Y. Zagorodnia, V. Svintsitsky // 5th International Conference Cancer Prevention 2008 Advances  in  Molecular  and  Clinical  Aspects  of  Cancer Prevention  : abstr. St. Gallen, Switzerland, 6–8 March 2008. – Publ. : EJC. – 2008. – V. 6, № 3(suppl). –  P. 51.

Пат. 83939 Україна, МПК7 А 61 Р 135/54, А 61 Р 35/00. Спосіб комплексного лікування хворих на рак яєчника / Потебня Г.П., Свінціцький В.С., Воробйова Л.І., Храновська Н.М. ; Інститут онкології АМН України. – № а200613846 ; заявл. 26.12.2006 ; опубл. 26.08.2008. – Бюл. № 16.

Пат. 84618 Україна, МПК7 А 61 К 31/282, А 61 Р 35/00. Спосіб лікування хворих на розповсюджений рак яєчника / Свінціцький В.С., Воробйова Л.І. ; ДУ “Національний інститут раку”. – № а200613848 ; заявл. 26.12.2006 ; опубл. 10.11.2008. – Бюл. № 21.

Пат. 85833 Україна, МПК7 А 61 В 17/00. Спосіб радикальної абдомінальної трахелектомії у хворих репродуктивного віку на розповсюджений рак шийки матки / Свінціцький В.С. ; Національний інститут раку. – № а200613842 ; заявл. 26.12.2006 ;  опубл. 10.07.2008. –  Бюл. № 13.

Органозберігаюче лікування хворих на інвазивний рак шийки матки / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, С.В. Неспрядько, І.В. Гончарук, Л.Н. Полонська, Л.А. Проскурня, Н.Ф. Лигирда // Онкология. – 2009. – Т. 11, № 4 (42). – С. 308–311.

Клінічне значення біологічних маркерів пухлинного росту у хворих на епітеліальні злоякісні пухлини яєчника / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, С.В. Неспрядько, Н.Ю. Лук’янова, Л.Г. Бучинська // Здоровье женщины. – 2009. – № 7 (43), ч. 2. – С. 68–71.

Проблема рецидивів гінекологічного раку / Л.І. Воробйова, О.В. Турчак, В.С. Свінціцький, Н.П. Ціп, С.В. Неспрядько, І.В. Гончарук, Н.Ф. Лігірда // Здоровье женщины. – 2009. – № 7 (43), ч. 2. – С. 72–75.

Свінціцький В.С. Актуальні проблеми хіміотерапії хворих на злоякісні пухлини яєчника / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, С.В. Неспрядько // Вісник наук. досліджень. – 2009. – № 4 (57). – С. 87–89.

Expression of the estrogen and progesterone reseptors as prognostic in serous ovarian cancers / L.G. Buchinska, N.P. Iurchenko, V.M. Grinkevych, I.P. Nesina, S.V. Chekhun, V.S. Svintsitsky // Experim. oncology. – 2009. – V. 31, № 1. – P. 48–51.

Еволюція органозберігаючих програм лікування гінекологічного раку / Л.І. Воробйова, Н.П. Ціп, С.В. Неспрядько, В.С. Свінціцький, О.В. Турчак, Н.Ф. Лигирда, І.В. Гончарук, Л.Н. Полонська, Л.А. Проскурня, А.О. Самохвалова // Онкология (спец. вып.). – 2010. – Т. 12, № 1 (43). – С. 25–28.

Свінціцький В.С. Задавнені форми злоякісних пухлин яєчника: підвищення резектабельності пухлин методом ретроперитонеальної пангістеректомії та тазової перитонектомії (дугласектомії) / В.С. Свінціцький // Онкология. – 2010. – Т. 12, № 2 (44), прилож. – С. 38–40.

Свинцицкий В.С. Тазовая перитонэктомия у больных диссеминированными формами злокачественных опухолей яичников / В.С. Свинцицкий, Л.И. Воробьева, Л.Н. Полонская // VI съезд онкологов и радиологов стран СНГ : материалы съезда. 1–4 октября 2010, г. Душанбе. – Душанбе, 2010. – С. 270.

Специфическая активная иммунотерапия с использованием аутовакцины на основе дендритных клеток у больных раком яичника // Н.Н. Храновская, Г.П. Потебня, Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий, О.В. Скачкова, В.В. Ситько // VI съезд онкологов и радиологов стран СНГ : материалы съезда. 1–4 октября 2010, г. Душанбе. – Душанбе, 2010. – С. 274.

Свінціцький В.С. Злоякісні пухлини яєчника: оптимізація комплексного лікування / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова // Онкология. – 2010. – Т. 12, № 1 (43). – С. 93–97.

Органозберігаюче лікування інвазивного раку шийки матки: огляд літератури та власний досвід / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, Н.П. Ціп, Н.Ф. Лигирда, І.В. Гончарук // Клин. онкология. – 2011. – № 2(2). – С. 48–51.

Эндометриальная интраэпителиальная карцинома – ранняя форма серозной папиллярной карциномы эндометрия / Л.М. Захарцева, Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий, В.А. Кропельницкий // Клин. онкология. – 2011. – № 2(2). – С. 52–54.

Результати лікування хворих на стромальні мезенхімальні пухлини матки / Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький, Л.Н. Полонська, О.В. Турчак, Н.П. Ціп // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 143.

Комбіновані операції у хворих на рак вульви  / Л.І. Воробйова, О.В. Турчак, В.С. Свінціцький, С.В. Неспрядько, Н.П. Ціп, І.В. Гончарук // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 143.

Лигирда Н.Ф. Віддалені результати комплексного органозберігаючого лікування хворих на початкові форми раку шийки матки / Н.Ф. Лигирда, Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 150.

Лигирда Н.Ф. Особливості комплексної діагностики дисплазії легкого та помірного ступенів епітелію шийки матки з поширенням на склепіння та стінки піхви / Н.Ф. Лигирда, Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 150.

Свінціцький В.С. Вплив неоад’ювантної хіміотерапії на результати лікування хворих із занедбаними формами раку яєчника /  В.С. Свінціцький // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 153.

Свінціцький В.С. Радикальна абдомінальна трахелектомія в лікуванні хворих на інвазивний рак шийки матки /  В.С. Свінціцький // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 153–154.

Свінціцький В.С. Результати лікування хворих із рецидивами занедбаних формам раку яєчника /  В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 154.

Комбіновані первинні циторедуктивні операції у хворих на дисемінований  рак яєчника / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, В.В. Приймак, О.О. Колеснік, А.В. Турчак, Л.Н. Полонська, Н.П. Ціп  // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 154.

Свінціцький В.С. Результати органозберігаючого лікування хворих на початкові форми злоякісних пухлин яєчника / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, Г.О. Вакуленко  // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 154–155.

Свінціцький В.С. Результати органозберігаючого лікування хворих на граничні пухлини яєчника / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, Г.О. Вакуленко  // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 155.

Органозберігаюче хірургічне лікування злоякісних трофобластичних пухлин / Н.П. Ціп, Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький, О.В. Турчак, С.В. Неспрядько  // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 156.

Югрінов О.Г. Результати лікування хворих на занедбані  форми раку  яєчника з метастазами у печінку / О.Г. Югрінов, В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 194–195.

New dendritic Cell Vaccine Therapy Approach – Randomized Phase I/II Study in III–IV Stage Ovarian Cancer Patients / N.M. Khranovskaya, V.S. Svyntsytsky, G.P. Potebnya,  L.I. Vorobуova, V.V. Sitko, O.V. Skachkova, N.P. Tsyp, V.V. Nikulina // Integrating basis and translational science, surgery, radiotherapy, medical oncology, advocacy and care : The European Multidisciplinary Cancer Congress. Stockholm, 23–27 September, 2011. – Publ. : EJC. – 2011. – V. 43, suppl. 1. – P. S539.

Профілактика та лікування рецидивів раку вульви / Л.І. Воробйова, О.В. Турчак, В.С. Свінціцький, С.В. Неспрядько, Цип Н.П., І.В. Гончарук, Н.Ф. Лигирда : метод. рекомендації. – К., 2011. – 22 с.

Пат. 63633 Україна, МПК7 А 61 В 17/00. Спосіб лікування маткових кровотеч у хворих низького ризику із трофобластичними  пухлинами шийки матки / Ціп Н.П., Воробйова Л.І., Югрінов О.Г., Свінціцький В.С., Турчак О.В., Кіндратишин Б.Т., Неспрядько С.В., Лигирда Н.Ф. ; Національний інститут раку. – № 201104809 ; заявл. 19.04.2011 ; опубл. 10.10.2011. – Бюл. № 19.

Хірургічне стадіювання при пухлинних новоутвореннях яєчника / Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький, С.В. Неспрядько, О.В. Турчак, Н.П. Ціп, І.В. Гончарук : інформаційний лист. – К., 2011. – 3 с.

Клінічні особливості граничних пухлин яєчника та оцінка результатів лікування / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, Е.С. Клименко // Клин. онкология. – 2011. – № 4(4). – С. 56–58.

Малоінвазивні втручання під контролем УЗ, в лікуванні післяопераційних ускладнень у хворих з онкопатологією органів черевної порожнини, заочеревинного простору та органів малого тазу / І.Б. Щепотін, В.В. Шептицький, В.В. Приймак, О.О. Колесник, В.С. Свінціцький, А.В. Лукашенко // Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід в онкології : матеріали наук.-практ. конф. 5–6 квітня 2012 р., м. Київ. – К., 2012. – С. 153–154.

Свінціцький В.С. Рецидиви граничних пухлин яєчника / В.С. Свінціцький, Л.І. Воробйова, Е.С. Клименко // Клин. онкология. – 2012. – № 6(2). – С. 52–55.

Дерменжи Т.В. Радикальная абдоминальная трахелэктомия в лечении больных раком шейки матки репродуктивного возраста / Т.В. Дерменжи, В.С. Свинцицкий  // Современные методы диагностики и лечения больных злокачественными новообразованиями : материалы конф. молодых ученых. г. Киев, 10–11 мая 2012 г. – Опубл. : Клин. онкология. – 2012. – № 6(2). – С. 146.

Лигирда Н.Ф. Особливості комплексної діагностики дисплазії легкого та помірного ступенів епітелію шийки матки з поширенням на склепіння та стінки піхви / Н.Ф. Лигирда, Л.І. Воробйова, В.С. Свінцицький // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : міжнар. мед. конгрес, 25–27 вересня 2012 р., м. Київ. – К., 2010. – С. 25.

Отдаленные результаты комплексного органосохраняющего лечения больных с начальными формами рака шейки матки / Н.Ф. Лигирда, Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицикий, Л.С. Болгова, А.Е. Логинова // VIІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : материалы съезда. Астана, 5–7 сентября 2012 г. – Астана, 2012. – С. 360.

Свинцицкий В.С. Результаты лечения больных с рецидивами диссеминированого рака яичника / В.С. Свинцицкий, Л.И. Воробьева, С.В. Неспрядько // VIІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : материалы съезда. Астана, 5–7 сентября 2012 г. – Астана, 2012. – С.  376.

Радикальная абдоминальная трахелектомия в лечении больных инвазивным раком шейки матки / В.С. Свинцицкий, Л.И. Воробьева, Н.Ф. Лигирда, Т.В. Дерменжи  // VIІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : материалы съезда. Астана, 5–7 сентября 2012 г. – Астана, 2012. – С. 376–377.

Свинцицкий В.С. Повышение резектабельности опухолей у больных диссеминированными формами злокачественных опухолей яичников / В.С. Свинцицкий, Л.И. Воробьева, В.В. Приймак // VIІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : материалы съезда. Астана, 5–7 сентября 2012 г. – Астана, 2012. – С. 378.

Практическая онкогинекология : монография / под ред. проф. Воробьевой Л.И. // Рак шейки матки / В.С. Свинцицкий, Н.Ф. Лигирда. – К., 2012. – С. 51–78.

Практическая онкогинекология : монография / под ред. проф. Воробьевой Л.И. // Злокачественные опухоли яичника / В.С. Свинцицкий. – К., 2012. – С. 175–205.

Рак яєчника І стадії: морфологічні зміни у контрлатеральному яєчнику, матці та маткових трубах і принципи уточнення поширеності пухлинного процесу / Л.З. Поліщук, О.Д. Рябцева, В.С. Свінціцький, Г.Д. Гардашнікова // Здоровье женщины.– 2012. – № 8(74). – С. 187–191.

Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування рецидивів передраку та  раку  шийки матки у хворих після деструктивних методів лікування / Н.Ф. Лигирда, Л.І. Воробйова, М.С. Кротевич, В.С. Свінцицький // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : ІІ міжнар. мед. конгрес, 16–19 квітня 2013 р., м. Київ. – К., 2013. – С. 28

Криоконсервирование овариальной ткани – метод выбора при сохранении фертильности у пациенток с онкогинекологической патологией / Л.И. Воробьёва, В.С. Свинцицкий, И.В. Гончарук, С.В. Неспрядько, П.И. Немтинов, В.А. Шаблий, О.Ю. Петрова  // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : ІІ міжнар. мед. конгрес, 16–19 квітня 2013 р., м. Київ. – К., 2013. – С. 28

Особливості перебігу захворювання хворих на рак яєчника в залежності від гормонального рецепторного статусу пухлин / Ю.Г. Ткаля, Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький, Н.Ю. Лук’янова, В.Ф.Чехун // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : матеріали ІІ Міжнародного медичного конгресу,  16–17 квітня 2013. – К., 2013. –  С. 28.

Свінціцький В.С. Оцінка функції сечового міхура з використанням цистоманометрії у хворих на інфільтративний рак шийки матки після радикальної гістеректомії із збереженням тазового нервового сплетіння / В.С. Свінціцький, Т.В. Дерменжи, А.І. Яцина // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : матеріали ІІ Міжнародного медичного конгресу,  16–17 квітня 2013. – К., 2013. –  С. 29.

Воробьева Л.И. Консервативная миомэктомия / Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий, Л.Н. Полонская // Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии : материалы междунар. конф. 7–9 мая 2013 г., Судак. –  Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 213–214.

Свинцицкий В.С. Радикальная нейросохраняющая гистерэктомия у больных  инфильтративным раком шейки матки / В.С. Свинцицкий, Т.В. Дерменжи // Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии : материалы междунар. конф. 7–9 мая 2013 г., Судак // Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 235.

Повышение противоопухолевой активности цисплатина с использованием диферелина и аромазина в эксперименте / Ю.Г. Ткаля, Л.И. Воробйова, В.С. Свинцицький, И.Н. Тодор, Н.Ю. Лукьянова, В.Ф.Чехун // Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии : материалы междунар. конф. 7–9 мая 2013 г., Судак. – Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 236.

Tkalya J. Role endometrial hyperplasia in prognosis of survival of patients with ovarian cancer / J. Tkalya, L. Vorobijva, V. Svintsitskiy // Translational oncology: old and new paradigms dedicated to the 95th anniversary of the foundation of the National Academy of Sciences of Ukraine, May 20–21, 2013, Kyiv, Ukraine : Second Ukrainian-Swedish Workshop. –  Experimental Oncology. – 2013. –  Vol. 35, №2. –  P. 132.

Ovarian tissue crioconservation in patients with gynecological cancer / L. Vorobijva,  V. Svintsitskiy,  S. Nespryadko, I. Goncharuk, P. Nemtinov,  V.Shablij // Translational oncology: old and new paradigms dedicated to the 95th anniversary of the foundation of the National Academy of Sciences of Ukraine, May 20–21, 2013, Kyiv, Ukraine : Second Ukrainian-Swedish Workshop. – Experimental Oncology. – 2013. –  Vol. 35, №2. –  P. 138.

Воробйова Л.І. Гормональний канцерогенез и обоснование применения гормональной терапии у больных раком яичника / Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький, Ю.Г. Ткаля // Клиническая онкология. – 2013. –  №1 (9). – С. 56–64.

Дерменжи Т.В. Нейросохраняющая расширенная гистерэктомия у больных инфильтративным раком шейки матки / Т.В. Дерменжи, В.С.  Свинцицкий, А.И.Яцина // Сучасні методи діагностики і лікування злоякісних пухлин (для молодих вчених) : тези наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 28 березня 2013 р., Київ. – Клиническая онкология. – 2013. – №2(10). – С. 169.

Прогностичне значення гормонального рецепторного статусу пухлин у хворих на рак яєчника / Ю.Г. Ткаля, Л.І. Воробйова, В.С. Свінціцький, Н.Ю. Лук’янова, В.Ф.Чехун // Сучасні методи діагностики і лікування злоякісних пухлин (для молодих вчених) : тези наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 28 березня 2013 р., Київ. – Клиническая онкология. – 2013. – №2(10). – С. 170.

Свінціцький В.С. Хіміотерапія хворих зі злоякісними пухлинами яєчника / В.С. Свінціцький // Клиническая онкология. – 2013. – № 3(11). – C. 73–77.

Ovarian tissue cryoconservation in patients with cervical cancer / L. Vorobijva,  V. Svintsitskiy, S. Nespryadko,  I. Goncharuk,  P. Nemtinov, V. Shablij // 18th World Congress on COGI. Vienna, Austria, October 24–27, 2013. – Vienna, 2013.

Radical hysterectomy with preservation of pelvic plexus nerve in patients with infiltrative cervical carcinoma / V. Svintsitsky, T. Dermenzhy, N. Legerda, O. Iatsyna, O.Kabanov // 18th ESGO International Meeting. Liverpool, UK, October 19–22, 2013. – Liverpool, 2013. – Р. 157.

Ovarian tissue cryoconservation in patients with gynecological cancer / L. Vorobijva,  V. Svintsitskiy,  S. Nespryadko, I. Goncharuk,  P. Nemtinov, V.Shablij // 18th ESGO International Meeting. Liverpool, UK, October 19–22, 2013. – Liverpool, 2013. – Р. 203.

Криоконсервация яичниковой ткани у пациенток со злокачественными новообразованиями женской половой системы // С.В. Неспрядько, Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий, И.В. Гончарук, П.И. Немтинов, В.А.Шаблий // Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии : VI Общероссийский семинар, 7– 10 сентября 2013 г., Зимний театр,  Сочи. – М., 2013. –  С. 47.

Гормональный рецепторный статус и течение заболевания у больных раком яичника / Ю.Г. Ткаля, Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий, Н.Ю.Лукьянова, В.Ф.Чехун // XVII Российский онкологический конгресс, 12–14 ноября 2013 г. – М., 2013.

Результаты выполнения цистоманометрии у больных инфильтративным раком шейки матки после выполнения радикальной гистерэктомии / Т.В. Дерменжи, В.С. Свинцицкий, Л.И. Воробьева, Э.А. Стаховский, А.И. Яцина, А.В. Кабанов // Актуальные вопросы экспериментальной и клинической онкологии : VIII конференция молодых ученых-онкологов, посвящен. памяти акад. РАМН Н.В.Васильева : тез. доп. / СО РАМН : НИИ онкологии, г. Томск, 26 апреля 2013 г. – Вопросы эксперим. и клин. онкологии. – 2013. – С. 35.