Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Науково-дослідне відділення координації досліджень, впровадження, захисту прав інтелектуальної власностіУ відділенні працюють висококваліфіковані фахівці:
патентознавець, старший науковий співробітник Данцкер Г.Б.;
науковий співробітник Король М. В.

Тел.: +38 (044) 257 10 61

Відділення бере свій початок з відділу наукової медичної інформації та впровадження, створеного в березні 1971 року. Першим керівником відділу був канд. мед. наук,  ст. наук. співроб. Арендаревський Л. Ф., який понад 20 років очолював цей відділ (1971-1991 рр.).

З 1991 по 2007 р. р. завідуючими відділом (відділенням) були: канд. мед. наук Юречко В.Л., канд. мед. наук Володимиров В.О., канд. мед. наук Гуселетова Н.В., канд. мед. наук Пономарьов І.О.,
канд. мед. наук Дьомін В. Т., канд. біол. наук Шепеленко І.В.. Тривалий час у відділі працювали: ст. наук. співроб. Зацарна А.П., наук. співроб. Макєєва Л.Ю., канд. мед. наук ст. наук. спів роб. Селюченко А.І.

З 2008 р. відділення являється підрозділом науково-дослідного відділу організації протиракової боротьби.

До складу відділення з 2009 р. входить наукова бібліотека – завідуюча Назаренко З.В. та мікрофотолабораторія – завідуюча Гайдай В.О.

Напрямки науково-практичної роботи:

Діяльність відділення сприяє створенню інформаційного середовища Інституту, як складової єдиного інформаційного поля галузі, що оптимально відповідає напрямкам роботи, завданням науково-дослідних робіт, виконанню поточних і перспективних планів, підвищенню рівня професійних знань  та науково-інформаційної підготовки фахівців Інституту.

Відділення проводить науково-інформаційну роботу в Інституті, формує науково-інформаційні ресурси та організовує їх ефективне використання; очолює діяльність підрозділів інституту з питань захисту прав інтелектуальної власності та сприяє високоефективній науково-дослідній інноваційній роботі та одержанню конкурентоспроможної наукової продукції в процесі науково-інформаційного супроводження планування та виконання науково-дослідних робіт.

Відділення здійснює організаційно-методичну роботу, пов’язану з  використанням науково-інформаційних ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізацією інноваційних заходів, опануванням та впровадженням нових науково-інформаційних  технологій (планування і організацію наукових форумів та науково-практичних конференцій з питань онкології та радіології в масштабі України і на рівні Інституту, підготовку до видання науково-методичних документів – методичних рекомендацій, інформаційних листів та ін.).

За останні 10 років за участю співробітників відділення проведено 2 з’їзди онкологів, 4 конгреси радіологів, 1 з’їзд радіологів,  68 науково-практичних конференцій, видано 55 методичних рекомендацій та 52 інформаційні листи, отримано 187 патентів на винаходи.