Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Науково-дослідницька діяльність та конференціїНаукові результати 2023

Основні напрями наукової діяльності Національного Інституту Раку:

– створення та реалізація концепції органозберігаючих хірургічних втручань у хворих на рак з метою покращення якості їх життя;

– проведення багатоцентрових рандомізованих досліджень за принципами доказової медицини за участю 3 науково-дослідних інститутів НАН України, 3 інститутів НАМН України; 5 медичних університетів МОЗ України, Кембриджського університету (Великобританія),  16 онкологічних диспансерів та 7 лікувально-профілактичних закладів України

– включення новітніх технологій у стандарти діагностики та лікування з метою підвищення ефективності медико-біологічної та соціально-економічної реабілітації онкологічних хворих.

У 2017 р. авторським колективом (Бережна Н. М., Потебня Г. П., Колеснік О. О., Коноваленко В. Ф., Лісовенко Г. С., Діденко Г. В., Базась В. М., Храновська Н. М.) Національний інститут раку, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України отримано Державну премію України в галузі науки і техніки (хіміко-біологічні і медичні науки) за роботу “Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму” запропоновано оригінальні технології виготовлення окремих протипухлинних вакцин на основі ксеногенних ембріональних протеїнів, які отримано з аутологічних пухлинних клітин. Ефективність таких вакцин підтверджено експериментально, зокрема їх включено до комплексної терапії хворих на рак шлунка та недрібноклітинний рак легені. Вагомим результатом ауто вакцинотерапії є достовірне підвищення майже на 20% показника загальної 5-річної виживаності у вакцинованих хворих.

Національним інститутом раку за останні роки укладено Меморандум про наукове співробітництво з Кавендішською лабораторією Кембриджського університету (Велика Британія); укладено Меморандум про співпрацю з Університетом Каліфорнії (Ірвін, США); укладено Меморандум про взаєморозуміння між Центром Молекулярної Імунології Республіки Куба та Національним інститутом раку; укладено Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я Республіки; Македонія та Національним інститутом раку; укладено угоду про спільну діяльність у галузі експериментальної та клінічної онкології з Біомедичним інститутом університету Клемсона (США); укладено угоду про науково-практичне співробітництво в галузі клінічної онкології з Госпіталем Університету ім. Яна Бизеля, Бидгощ, Польща; укладено угоду про науково-практичне співробітництво з Інститутом Онкології Південної Швейцарії (IOSI).

Національний інститут раку співпрацює з такими міжнародними установами:

 • Співробітництво з Національним центром онкології МОЗ Азербайджанської Республіки.
 • Співробітництво з Міжнародним агентством дослідження раку (МАДР) –
  International Agency for Research on Cancer (IARC).
 • Співробітництво з Італійською Дослідницькою Групою з вивчення Лімфом (FIL).
 • Співробітництво з Міжнародною консультативною діагностичною онлайн
  платформою iPath.
 • Співробітництво з Міжнародною лімфомною організацією пацієнтів
  (Lymphoma Coalition).
 • Співробітництво з діагностичною референтною лабораторією СDD, США
 • Спільні з МАГАТЕ регіональні проєкт науково-технічного співробітництва (RER/6/026; RER 6025-001; UKR/6/010). 
 • Результати візиту Комісії МАГАТЕ у Національному Інституті Раку в 2018 р.
 • Міжнародний проєкт Євросоюзу SOLETERRE
 • Міжнародний мультицентровий проєкт PAIN OUT International, присвячений подоланню (контролю) гострого болю в медичних установах
 • Міжнародна програма «Модернізація ядерної медицини в країнах центральної і східної Європи»

З 2018 року виконується 19 НДР: 1 фундаментальна, 16 прикладних, 2 ініціативні. 5 прикладних НДР, 1 фундаментальна НДР та 2 ініціативних НДР були завершені.

Виконання фундаментальних і прикладних досліджень у рамках  пріоритетних напрямів дало змогу досягти вагомих успіхів у вирішенні актуальних проблем у галузі клінічної онкології, розробки новітніх технологій диференційної діагностики передпухлинних та пухлинних процесів, розробки сучасних методів лікування хворих з використанням нанотехнологій.

На 2019 рік заплановано 5 нових НДР.

Завантажити конференції НІР 2019 р.