×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Реєстратура
+38 (044) 257 93 15;
+38 (097)862 93 53

Приймальня головного лікаря
+38 (044) 257 40 49

Приймальня директора
+38 (044) 259 01 86
+38 (044) 259 02 73

Підписуйтесь на наші новини: 


Безоплатні аналізиДослідження біохімічної лабораторії

Позначення та назва методики вимірюваньПоказники, що оцінюються
1Загальний аналіз кровіГемоглобін
2Загальний аналіз кровіЕритроцити
3Загальний аналіз кровіЛейкоцити
4Загальний аналіз кровіТромбоцити
5Загальний аналіз кровіШОЕ
6Загальний аналіз кровіГематокрит
7Загальний аналіз кровіЛейкоцитарна формула
8Гази крові та електролітирН
9Гази крові та електролітирО2
10Гази крові та електролітирСО2
11Гази крові та електролітиtot СО2
12Гази крові та електролітиHСО3
13Гази крові та електролітиBE
14Гази крові та електролітиSBE
15Гази крові та електроліти% SO2
16Показники невідкладних станівПрокальцитонін (відсутні реагенти)
17Показники невідкладних станівД-димер
18Показники невідкладних станівТропонін І (відсутні реагенти)
19Показники невідкладних станівС-реактивний білок (СРБ)
20Визначення тригліцеридів ферментативним методомТригліцериди
21Визначення хлоридів методом проточної іонометріїХлориди
22Визначення фосфору з амоній молібдатомФосфор
23Визначення білірубіну по діазореакціїБілірубін загальний
24Визначення білірубіну по діазореакціїБілірубін прямий
25Визначення білірубіну по діазореакціїБілірубін непрямий
26Визначення глюкози глюкооксидазним методомГлюкоза
27Визначення натрію методом проточної іонометріїНатрій
28Визначення кальцію з арсеназо ІІІКальцій
29Визначення магнію з ксилідиновим синімМагній
30Визначення калію методом проточної іонометріїКалій
31Визначення сечовини уреазним методомСечовина
32Визначення сечової кислоти з уріказоюСечова кислота
33Визначення холестерину ферментативним методомЗагальний холестерин
34Визначення ліпопротеїдівЛіпопротеїдів високої щільності
35Визначення заліза колориметричним методомЗалізо
36Визначення загального білку біуретовим методомЗагальний білок
37Визначення альбуміну з бромкрезоловим зеленимАльбумін
38Визначення креатинину кінетичним методомКреатинін
39Визначення концентрації феритинуФеритин
40Визначення концентрації β2-мікроглобулінуβ2-мікроглобулін
41Визначення концентрації (АСЛ-О)Антистреполізин О (АСЛ-О)
42Визначення активності АЛТ кінетичним методомАЛТ
43Визначення активності АСТ кінетичним методомАСТ
44Визначення активності амілази кінетичним методомАктивність α-амілази
45Визначення активності лужної фосфатазиЛужна фосфатаза
46Визначення активності γ-ГГТ кінетичним методомГГТ
47Визначення активності ЛДГ кінетичним методомЛактатдегідрогеназа
48Визначення активності КФК кінетичним методомКреатинінкіназа (КФК)
49Визначення активності ліпази кінетичним методомАктивність ліпази
50Визначення лактату кінетичним методомЛактат
51КоагулограмаПротромбіновий час
52КоагулограмаПротромбіновий індекс
53КоагулограмаМНО
54КоагулограмаТромбіновий час
55КоагулограмаАЧТЧ
56КоагулограмаФібриноген
57КоагулограмаЕтаноловий тест
58Коагулограмаβ-нафталовий тест
59Визначення концентрації ванілін-миндальної кислотиВанілілмигдальна кислота
60Обстеження донорської крові на гемотрансміс. інфекціїГепатит В HbsAg
61Обстеження донорської крові на гемотрансміс. інфекціїГепатит С HCV
62Обстеження донорської крові на гемотрансміс. інфекціїВІЛ HIV Ag/Ab
63Обстеження донорської крові на гемотрансміс. інфекціїSyphilis TP
64Моніторинг лікарських препаратівВизначення метатрексату

Дослідження лабораторії онкоімунології

Позначення та назва методики вимірюваньПоказники, що визначаються
1Визначення пухлинних маркерівРЕА
2Визначення пухлинних маркерівАФП
3Визначення пухлинних маркерівСА 15-3
4Визначення пухлинних маркерівСА 125
5Визначення пухлинних маркерівСА 19-9
6Визначення пухлинних маркерівСА 242
7Визначення пухлинних маркерівНЕ 4
8Визначення пухлинних маркерівХГЧ
9Визначення пухлинних маркерівPSA загальний
10Визначення тиреотропного гормонуТТГ
11Виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)HBsAg
12Виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (HCV)HCV

Дослідження клініко-діагностичної лабораторії

Позначення та назва методики вимірюваньПоказники, що визначаються
1Загальний аналіз крові
Морфологічне дослідження форменних елементів капілярної крові з диференціальним підрахунком лейкоцитарної формули
2Загальний аналіз сечіДослідження фізичних, біохімічних властивостей та мікроскопія осаду сечі