Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Данцкер Ганна Борисівна

Ср, 14/04/2021


Спеціалізація: патентознавство

Стаж роботи зі спеціальності: 40 років

Основні напрями наукових та практичних досліджень: питання захисту прав інтелектуальної власності

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: участь в організації всіх з’їздів та конференцій, що проводились інститутом до 2010 р.

Улюблене висловлювання (вираз, афоризм): Для того, щоб жити й радіти потрібні лише дві речі: перша – жити, друга – радіти.

Наявність науково-практичних публікацій:

Селюченко А.І. Інноваційна реалізація конкурентоспроможних науково-дослідних робіт в Інституті онкології АМН України / А.І. Селюченко, Г.Б. Данцкер // Медична освіта. – 2004. – № 1. – С. 67–68.

Шепеленко І.В. Теоретичні аспекти стандартизації спеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим / І.В. Шепеленко, А.І. Селюченко, Г.Б. Данцкер // Український медичний альманах. – 2005. – Т. 8, № 3. – С. 127–130.

Данцкер Г.Б. Доказова медицина та захист інтелектуальної власності: стан і проблеми вирішення / Г.Б. Данцкер, І.В. Шепеленко // Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та інноваційної політики: матеріали науково-практичної конференції-семінару, 12-13 травня 2005 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 25–26.

Шепеленко И.В. Информационное обеспечение научно-практической деятельности в онкологии на этапе реформирования системы здравоохранения Украины / И.В. Шепеленко, А.Б. Данцкер, А.И. Селюченко // ХІ з’їзд онкологів України: матеріали з’їзду, 29 травня – 02 червня 2006 р., м. Судак, АР Крим. – К., 2006. – С. 18.

Патентно-ліцензійне та науково-інформаційне супроводження науково-дослідних робіт в онкології / І.В. Шепеленко, А.І. Селюченко, Г.Б. Данцкер, М.В. Король // Проблеми сучасного медичного наукознавства: матеріали науково-практичної конференції, 18–19 травня 2006 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – С. 104–105.

Стан інноваційної діяльності в Інституті онкології АМН України / І.В. Шепеленко, А.І. Селюченко, Г.Б. Данцкер, М.В. Король // Інтелектуальна власність у медицині та біології: сучасний стан та шляхи розвитку: матеріали науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р., м. Харків. – Харків, 2006. – С. 155–161.

Данцкер Г.Б. Інноваційна діяльність та питання охорони інтелектуальної власності (на прикладі Інституту онкології АМН України) / Г.Б. Данцкер, І.В. Шепеленко, М.В. Король // Проблема ефективності використання інформаційних ресурсів в охороні здоров’я та інші проблеми медичного наукознавства: матеріали науково-практичної конференції, 24–25 травня 2007 р., м. Івано-Франківськ. – К., 2007. – С. 31–32.

Селюченко А.І. Инновационные процессы в лечении больных раком репродуктивных органов (органосохраняющие и щадящие технологии) / А.І. Селюченко, Г.Б. Данцкер, М.В. Король // Актуальні питання діагностики та лікування хворих на гормонозалежні злоякісні новоутворення: матеріали науково-практичної конференції, 27–28 листопада 2008 р., м. Черкаси. – Здоровье женщины. – 2008. – № 3 (36), ч. 2. – С. 111–113.

Селюченко А.І. Деякі аспекти інноваційної діяльності в Національному інституті раку А.І. Селюченко, Г.Б. Данцкер, М.В. Король // Онкологія: минуле, сьогодення, майбутнє до 90-річчя Національного інституту раку. – Онкологія. – 2010. – Т. 12, № 1 (43). – С. 140–143.

Селюченко А.И. Оптимизация инновационных процессов в онкологии / А.И. Селюченко, А.Б. Данцкер // ХІІ з’їзд онкологів України (матеріали з’їзду). Клиническая онкология. – 2011. – Специальный выпуск ІІ. – С. 14.

Деклараційний пат. № 62582. Україна. 7 МПК А 61 К 31/30, А 61 К 31/71. Спосіб профілактики та лікування анемії при хіміотерапії хворих з нерезектабельними рецидивами раку прямої кишки / Шалімов С.О., Чехун В.Ф., Гуніна Л.М., Кабан О.П., Сорокін Б.В., Бердянських Н.К., Мхитарян Л.С., Данцкер Г.Б.; заявник та патентовласник Інститут онкології АМН України, Інститут епериментально патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАМН України (UA). – № 2003043271; заявл. 11.04.03; опубл. 15.12.03; бюл. № 12.

Деклараційний пат. № 63288. Україна. 7 МПК G 01 N 33/48. Спосіб прогнозування тривалості ремісії при лікуванні хворих з нерезектабельними рецидивами раку прямої кишки  / Шалімов С.О., Чехун В.Ф., Сорокін Б.В., Лісняк І.О., Кикоть В.О., Чорний В.О., Югрінов О.Г., Гуніна Л.М., Усіков Ю.І., Данцкер Г.Б.; заявник та патентовласник Інститут онкології АМН України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (UA). – № 2003032704; заявл. 28.03.03; опубл. 15.01.04; бюл. № 1.

Патент на корисну модель № 75642. Україна. 8 МПК А 61 N 1/40. Спосіб комплексного лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози / Смоланка І.І., Орел В.Е., Досенко І.В., Крахмальова Л.П., Лобода А.Д., Данцкер Г.Б., Ляшенко А.О.; заявник та патентовласник Національний інститут раку (UA). – № u 201206015; заявл. 18.05.12; опубл. 10.12.12; бюл. № 23.

Патент на корисну модель № 77573. Україна. 9 МПК А 61 Н 23/00. Спосіб стимуляції фізичної працездатності спортсмена / Гуніна Л.М., Чередниченко О.О., Стеценко Ю.М., Данцкер Г.Б.; заявник та патентовласник Національний університет фізичного виховання і спорту України (UA). – № u201207350; заявл. 18.06.12; опубл. 25.02.13; бюл. № 4.

Патент на корисну модель № 77674. Україна. 9 МПК А 61 К 31/30. Спосіб корекції анемії у спортсменів / Гуніна Л.М., Данцкер Г.Б.; заявник та патентовласник Національний університет фізичного виховання і спорту України (UA). – № u201209190; заявл. 26.07.12; опубл. 25.02.13; бюл. № 4.