Клінічні дослідження

В Національному Інституті Раку проводиться лікування поширених стадій (IIIB-IV) раку легень, яєчників, шийки матки, нирки та підшлункової залози, в рамках міжнародного протоколу клінічних досліджень. Дане лікування для пацієнта є абсолютно безкоштовним та проводиться за кошти спонсора дослідження. Проведення клінічних досліджень схвалено МОЗ України та державним експертним центром.

Перелік клінічних випробувань для дітей станом на 01.05.2018:

1) NEPA-15-31
Міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе дослідження з метою визначення оптимальної дози і фармакокінетичних і фармакодинамічних властивостей нетупітанта при спільному пероральному прийомі з палоносетроном для профілактики нудоти і блювоти у дітей і підлітків при проведенні еметогенною хіміотерапії у зв’язку з захворюванням на рак

2) B0661037 / CV185-325
Рандомізоване, відкрите дослідження з активним контролем для оцінки безпечності та екстрапольованої ефективності у педіатричних хворих, які потребують застосування антикоагулянтів для лікування випадків венозної тромбоемболії

Перелік клінічних випробувань для дорослих станом на 11.04.2018:

1) ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНЬ IV СТАДІЇ

Рандомізоване подвійне сліпе дослідження ІІІ фази, порівняння комбінації пембролізумабу та іпілімумабу з комбінацією пембролізумабу та плацебо у раніше нелікованих пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легень 4 стадії з PD-L1-позитивними пухлинами

Тобто буде проводитись лікування лише імунотерапевтичними препаратами. Участь в даному дослідженні можуть брати пацієнти, які не отримували раніше лікування з-приводу 4 стадії раку легень, що був підтверджений гістологічно та мають високий рівень PD-L1 білку (на поверхні пухлини), що буде встановлюватись патогістологічною лабораторією США. Відхилення з боку лабораторних аналізів крові (загальний та біохмічний аналіз крові) не більше ІІ ступеню. Загальний стан пацієнта повинен відповідати ECOG 0-1 ( хворий повністю активний, виконує усе як і до захвоювання; хворий не може виконувати важку, але може виконувати легку або сидячу роботу).

2) ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК ЛЕГЕНЬ III-IV СТАДІЇ

Міжнародне, рандомізоване, відкрите дослідження фази 3 для оцінки препарату REGN2810 (антитіла до PD-1) порівняно з хіміотерапією на основі препаратів платини, як терапії першої лінії пацієнтів із розповсюдженим або метастатичним PD-L1-позитивним недрібноклітинним раком легень

В дослідженні доступно два види лікування – імунотерапія або хіміотерапія (що буде визначено командою спонсора).

Участь в даному дослідженні можуть брати пацієнти, які не отримували раніше лікування з-приводу IIIB-IV стадії раку легень, що був підтверджений гістологічно та мають високий рівень PD-L1 білку (на поверхні пухлини), що також буде встановлюватись патогістологічною лабораторією США. Відхилення з боку лабораторних аналізів крові (загальний та біохмічний аналіз крові) не більше ІІ ступеню. Загальний стан пацієнта повинен відповідати ECOG 0-1 ( хворий повністю активний, виконує усе як і до захвоювання; хворий не може виконувати важку, але може виконувати легку або сидячу роботу).

3) ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК ЯЄЧНИКІВ

Рандомізоване подвійно сліпе плацебо-контрольоване багатоцентрове дослідження 3 фази з оцінки підтримуючої терапії нірапарибом у пацієнток із поширеним раком яєчників, у яких було зареєстровано відповідь на терапію першої лінії із застосуванням хіміотерапевтичних препаратів на основі платини

Дане лікування має на меті попередження повернення захворювання після позитивного лікування платиновмісної хіміотерапії (від 6 до 9 циклів).

Участь в даному дослідженні можуть брати пацієнтки, які отримували раніше лікування (хірургічне, променеве, хіміотерапевтичне) з-приводу III-IV стадії раку яєчників та досягнули позитивної відповіді, і на момент початку участі в дослідженні – має пройти не більше 12 тижнів після завершення лікування. Відхилення з боку лабораторних аналізів крові (загальний та біохмічний аналіз крові) не більше ІІ ступеню. Загальний стан пацієнта повинен відповідати ECOG 0-1 ( хворий повністю активний, виконує усе як і до захвоювання; хворий не може виконувати важку, але може виконувати легку або сидячу роботу).

4) ДЛЯ ХВОРИХ IV СТАДІЇ РАКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Дослідження III фази з оцінки препарату BBI-608, що застосовується в поєднанні з комбінованою терапією наб-паклітакселом і гемцитабіном при лікуванні дорослих пацієнтів з метастатичною аденокарциномою підшлункової залози

Дослідження в якому доступно лікування у вигляді прийому таблетованого препарату ВВІ-608 (показав лабораторно вплив на стовбурові клітини раку) в поєднання з хіміотерапією (наб-паклітаксел або гемцитабін).

Участь в даному дослідженні можуть брати пацієнти, які не отримували раніше лікування з-приводу IV стадії раку підшлункової залози (гістологічно або цитологічно підтверджено). Відхилення з боку лабораторних аналізів крові (загальний та біохмічний аналіз крові) не більше ІІ ступеню. Загальний стан пацієнта повинен відповідати ECOG 0-1 (хворий повністю активний, виконує усеяк і до захвоювання; хворий не може виконувати важку, але може виконувати легку або сидячу роботу).

5) ДЛЯ ЛІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ З ДІАГНОЗОМ РАК ШИЙКИ МАТКИ

Дослідження 3-ї фази препарату ADXS11-001 після хіміопроменевої терапії в якості ад’ювантної терапії у пацієнтів з високим рівнем ризику місцевопоширеного раку шийки матки

Дане лікування має на меті попередження повернення захворювання після позитивного лікування раку шийки матки, так як близько 60-70% пацієнток мають рецидив захворювання протягом першого року після встановлення діагнозу.

Участь в даному дослідженні можуть брати пацієнтки, які отримували раніше лікування (хірургічне, променеве, хіміотерапевтичне) з-приводу III-IV стадії раку шийки матки та досягнули позитивної відповіді, і на момент початку участі в дослідженні – має пройти не більше 12 тижнів після завершення лікування. Відхилення з боку лабораторних аналізів крові (загальний та біохмічний аналіз крові) не більше ІІ ступеню. Загальний стан пацієнта повинен відповідати ECOG 0-1 ( хворий повністю активний, виконує усеяк і до захвоювання; хворий не може виконувати важку, але може виконувати легку або сидячу роботу).

6) ДЛЯ ХВОРИХ НА РАК НИРКИ

Відкрите, рандомізоване, порівняльне, багатоцентрове клінічне дослідження фази 3 оцінки ефективності та безпеки Саволітинібу в порівнянні з Сунітінібом у пацієнтів з МЕТ-позитивною, неоперабельною та місцево-поширеною, або метастатичною папілярною нирково-клітинною карциномою (пНКК)

Дослідження в якому доступно два типи лікування у вигляді прийому таблетованих препаратів (Саволітиніб та Сунітиніб).

Участь в даному дослідженні можуть брати пацієнти, які отримували раніше лікування з-приводу будь-якої стадії раку нирки (підтверджено гістологічно), але відмічено продовження захвоювання. МЕТ-статус пухлини (молекулряно-генетичне дослідження) визначається патогістологічною лабораторію США. Відхилення з боку лабораторних аналізів крові (загальний та біохмічний аналіз крові) не більше ІІ ступеню. Загальний стан пацієнта повинен відповідати ECOG 0-1 ( хворий повністю активний, виконує усе як і до захвоювання; хворий не може виконувати важку, але може виконувати легку або сидячу роботу).

Враховуючи американські та європейські рекомендації, пацієнтам з поширеними (IIIB-IV) стадіями онкологічних захворювань показано участь в клінічних дослідженнях. Протоколи клінічних досліджень мають на меті впровадження в стандарти препаратів нового багатообіцяючого покоління – імунотерапії, якій передують таргетна та хіміотерапія. Суть імунотерапії в онкології полягає в «розмасковуванні» пухлини для власного імунітету (препарат закриває рецептори, що допомагають пухлині приховуватись від імунітету людини, тим самим тривалий час не давати про себе знати). Існують, як правило, дві групи лікування, в якій пацієнти маю змогу безкоштовно отримати імунотерапію, таргетну терапію та/або хіміотерапію за кошти спонсора, не витрачаючи при цьому власних. Лікування проводиться під спостереженням медичного персоналу згідно графіку інфузій в конкретному протоколі. Кожні 6-8 тижнів виконується контрольна комп’ютерна томографія, яка є об’єктивним методом контролю для всіх онкологічних пацієнтів. Лікування триває до повного виліковування, до появи сильної токсичності або до прогресії основного захворювання.

Контактний телефон: +380956081128