Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Засідання вченої ради ДНП «НІР»

Ср, 26/07/2023


20.07.2023 відбулось чергове засідання вченої ради ДНП «Національний інститут раку». Засідання відкрила голова вченої ради, генеральний директор Олена ЄФІМЕНКО.

Засідання розпочали із вручення диплому доктора медичних наук Юрію Вітруку та  атестату старшого дослідника Наталії Ціп.

Вітаючи науковців, генеральна директорка, Олена Єфіменко подякувала їм за успішну роботу в складних умовах воєнного стану, побажала подальших творчих успіхів у практичній та науковій роботі на благо інституту, нашої держави і українського народу.

Учений секретар, Наталія Банковська  представила порядок денний засідання  вченої ради щодо розгляду результатів роботи заключних тем НДР та представила кандидатів на присвоєння вчених звань:

– професора – завідувачу науково-дослідного відділення онкоортопедії, д. мед. н. Анатолію Дєдкову та завідувачу науково-дослідної лабораторії експериментальної онкології, д-ру біол. наук Наталії Храновській;

– старшого дослідника -старшому науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії експериментальної онкології, к. біол. н. Олександру Горбачу, яких було обрано одноголосно за результатами таємного голосування.

В наступних питаннях порядку денного заслухали результати заключних тем НДР відповідальних виконавців -керівників науково-дослідних структурних підрозділів: завідувача науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології, професора, член-кор. НАМН України Едуарда Стаховського, старшого наукового співробітника науково-дослідного відділення органів черевної порожнини д. мед. н. Антона Бурлаку, завідувача науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування, професора Ірину Крячок, завідувача науково-дослідного відділення онкогінекології, професора Валентина Свінціцького, завідувача науково-дослідного відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії, професора Івана Смоланку.

Відповідальні керівники науково-дослідних робіт підвели попередні підсумки та показали змодельовану прогнозовану  значну  медичну, соціальну та економічну ефективність отриманих результатів НДР. Зокрема, в науково-дослідній роботі: «Вивчити ефективність органозберігаючої хірургічної тактики лікування раку нирки, оптимізувати показання та медичну реабілітацію хворих» (відповідальний виконавець: член-кор. НАМН України, професор Едуард Стаховський) наведено в розрахунках економію з державного бюджету України на значному зменшенні виплат по інвалідності, а також переведенні таких пацієнтів (частково чи повністю) в працездатну ІІІ групу інвалідності, зменшення перебування хворих в стаціонарі  та на пікарняному, що дозволить зекономити (очікувана сумарна економія): до 211,1 млн. грн/рік з перспективою до 586 млн.грн /рік і більше, що має надзвичайно важливе народногосподарське значення з урахуванням викликів воєнного стану та надскладних економічних умовах.

Представлені результати знайшли своє відображення в публікаціях науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science, в розділах навчального підручника, навчально-методичному посібнику, 2 монографіях, патенті, 7 актах провадження в клінічну роботу та освітній процес закордонного (США) та вітчизняних закладів вищої освіти медичної галузі. Дані результати було підтримані та затверджені вченою радою.

Наступне засідання вченої ради ДНП «Національний інститут раку» заплановано на  17 серпня 2023 року.