Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: VIІІ з’їзд Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) перенесено на 21-23.09.2021

Ср, 19/05/2021


Шановні колеги!

Президія Українського Товариства радіаційних онкологів (УТРО) повідомляє, що у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19,запровадженням обмежень в умовах карантинного режиму VIІІ з’їзд УТРО за
участі міжнародних фахівців, запланований на 23-25 червня 2021 р., перенесено на 21-23 вересня 2021 р. (м. Херсон).
З’їзд затверджений та внесений в реєстр заходів (з’їздів, конгресів, симпозиумів та науково-практичних конференцій) МОЗ та НАМН України на 2021 рік – 24 грудня 2020 р. під № 6.
Установи-організатори з’їзду:

 • Українське товариство радіаційних онкологів (УТРО)
 • Національний інститут раку МОЗ України
 • Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
 • Міністерство охорони здоров’я України;
 • Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
 • Національна академія медичних наук України;
 • Комунальне некомерційне підприємство «Херсонський обласний онкологічний диспансер» Херсонської обласної ради (КНП «ХООД»Херсонської обласної ради)
 • Українське товариство фахівців ядерної медицини (УТФЯМ)
 • Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП»

Основні програмні питання

 1. Променева діагностика в онкології.
 2. Технічне переоснащення радіоонкологічних закладів України.
 3. Застосування сучасних інноваційних технологій променевої терапії
  як самостійного методу лікування і як складової комбінованої та комплексної
  променевої та хіміопроменевої терапії.
 4. Забезпечення якості променевої терапії онкологічних захворювань
  різних локалізацій.
 5. Радіобіологічна експертиза та радіобіологічний супровід променевої терапії.
 6. Профілактика, діагностика і лікування ускладнень променевого та комбінованого лікування.
 7. Терапія супроводу в радіоонкології.
  Для участі у з’їзді запрошуються головні спеціалісти, лікарі за фахом
  «Променева терапія», «Радіологія», «Онкологія», «Радіобіологія» та медичні
  фізики.

  Перелік країн-учасниць з’їзду:
  Україна, Білорусь, Латвія, Німеччина, Швейцарія, Швеція, США
  Під час з’їзду працюватиме виставка провідних вітчизняних та іноземних виробників радіологічного обладнання та інших медичних приладів, хіміопрепаратів, радіофармпрепаратів.
  Місце проведення з’їзду:
  м. Херсон, Комунальне некомерційне підприємство “Херсонський обласний
  онкологічний диспансер” Херсонської обласної ради 73000, м. Херсон, смт. Антонівка, шосе В’ячеслава Чорновола, 26-Б.
  Регламент роботи з’їзду:
  20 вересня 2021р. – заїзд учасників; оглядова екскурсія по м. Херсон.
  21 вересня 2021р. – реєстрація учасників з’їзду з 9.00;
  21 вересня 2021р. – урочисте відкриття з’їзду з 10.00;
  22 – 23 вересня 2021р.– пленарні засідання
  24 вересня 2021р. – від’їзд.
  Реєстраційний внесок є обов’язковим і складає 600 грн, сплачується на місці й включає: участь у роботі з’їзду, отримання матеріалів з’їзду, відвідування виставки, отримання сертифіката учасника.
  21 вересеня 2021 р. – Дружня вечеря.
  Форми участі у з’їзді:
  виступ із доповіддю;
  виступ із доповіддю та публікація;
  публікація;
  участь у засіданнях без доповіді.
  Увага!
  Матеріали у вигляді статей будуть опубліковані на сторінках журналу „Український радіологічний та онкологічний журнал”, який має свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 7115 від 28.07.2020 р. Журнал зареєстрований у науко-метричній базі даних Scopus (23-Dec-2020), міжнародних базах даних INIS (МАГАТЕ). Вимоги
  до написання статей викладені на сайті УРОЖ.

Матеріали з’їзду у вигляді тез доповідей будуть опубліковані у журналі
«Радіологічний вісник».
Строки подачі матеріалів з’їзду (тези) – до 10 червня 2021р.
Вартість публікації матеріалів: тези – 100 грн.
Всі учасники з’їзду отримають сертифікати затвердженого зразка.
Вимоги до оформлення тез доповідей

 1. Тези доповідей приймаються до 10 червня 2021 року.
 2. Необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові; вчене звання, посаду,
  місце роботи, контактний телефон автора, електронну пошту та обов’язково
  підкреслити автора-доповідача, якщо підготовлена усна доповідь (для
  формування програми з’їзду).
 3. Матеріали можуть бути представлені українською, російською або
  англійською мовами.
 4. Текст тез доповідей не може перевищувати 2 сторінок.
 5. Структура оформлення тез доповідей:
  • назва роботи – 1 рядок (великими літерами, жирним шрифтом)
  • прізвище та ініціали автора (авторів) – 2 рядок, курсивом
  • повна назва установи (організації, кафедри, на якій виконана робота),
  місто, країна – 3-й рядок, курсивом
  • з 4 строки текст тез (структурований): вступ, мета, матеріал та
  методи, результати та обговорення, висновки.
 6. Тези подають без рисунків, таблиць, формул і посилань на
  літературу.
 7. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць
  вимірювання) можуть бути використані лише після згадування терміна
  повністю (наприклад: Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ
  України)
 8. Текст приймається без орфографічних і стилістичних помилок.
 9. Параметри форматування:
  • редактор Mіcrosoft Word 93-2010
  • шрифт Tіmes New Roman 12, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зверху
  – 2,5 см; справа – 1,0 см; зліва – 2,5 см; знизу – 2,5 см.
  • назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою
  (наприклад: Іvanov.doc), якщо прізвище першого автора повторюється кілька
  разів, то необхідно пронумерувати (наприклад: Іvanov1.doc; Іvanov2.doc;
  Іvanov3.doc; і т.д.).
  Матеріали для публікації (тези) слід надсилати до 10 червня 2021
  року на адресу: e.mail Слід обов’язково продублювати матеріали для
  публікації на електронні адреси e.mail: [email protected],
  [email protected] та [email protected], редакція «Українського
  радіологічного та онкологічного журналу». (для формування програми
  з’їзду).

Тези, оформлені не за правилами або надіслані несвоєчасно, не
реєструються!
Не прийняті до друку публікації назад не повертаються!
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 332 від
20.11.1991 р. запрошення є офіційним документом для оформлення
відрядження. Відшкодування витрат на відрядження здійснюється за
основним місцем роботи.
Відповідальні особи:

 1. У Києві: президент УТРО — професор Іванкова Валентина
  Степанівна: тел. +38 (044) 259-01-95 або +38 (050) 958-33-43, e-mail:
  [email protected]; Хруленко Тетяна Валеріївна, e-mail:
  [email protected]; тел. +38 (050) 551-31-23.
 2. У Харкові: Кулініч Галина Василівна: +38 (057) 725-50-74, +38 (067)
  799-08-36; Золотарьова Тетяна Геннадіївна +38 (050) 806-84-26; e-mail:
  [email protected].
 3. В Херсоні: Директор КНП «ХООД» Херсонської обласної ради –
  Сокур Ірина Володимирівна (050) 9015487.

Довідка (реєстраційна картка) доповідача (учасника)

Оргкомітет з’їзду

Недавні записи