Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Відкрито реєстрацію для участі в науково-практичній конференції Українського товариства радіаційних онкологів

Пн, 27/06/2022


Президія Українського Товариства радіаційних онкологів (УТРО) повідомляє, що у зв’язку з запровадженням обмежень в умовах триваючої з 24 лютого 2022 р. широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, об’явленим воєнним станом в Україні та Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» до 23 серпня 2022 р. конференцію УТРО за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні», заплановану на 22-23.06.2022 р., перенесено на 21-22 вересня 2022 р. (м. Львів) і буде проведена у режимі офлайн/онлайн.

Конференція затверджена та внесена в реєстр заходів МОЗ та НАМН України на 2022 рік.

Установи-організатори:

 • Українське товариство радіаційних онкологів (УТРО)
 • Національний інститут раку МОЗ України
 • Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
 • Міністерство охорони здоров’я України
 • Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП»
 • Українське товариство фахівців ядерної медицини (УТФЯМ)
 • Національний університет охорони здоров’я  України імені П.Л. Шупика
 • Головне управління охорони здоров’я Львівської обласної держадміністрації
 • КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ»)

Основні програмні питання

1. Променева діагностика в онкології.

2. Технічне переоснащення радіоонкологічних закладів України.

3. Застосування сучасних інноваційних технологій променевої терапії як самостійного методу лікування і як складової комбінованої та комплексної променевої та хіміопроменевої терапії.

4. Забезпечення якості променевої терапії онкологічних захворювань різних локалізацій.

5. Радіобіологічна експертиза та радіобіологічний супровід променевої терапії.

6. Профілактика, діагностика і лікування ускладнень променевого та комбінованого лікування.

7. Терапія супроводу в радіоонкології.

Для участі у конференції запрошуються головні спеціалісти, лікарі за фахом «Променева терапія», «Радіологія», «Онкологія», «Радіобіологія» та медичні фізики.

Перелік країн-учасниць конференції:

Україна, Молдова, Латвія, Німеччина, Швейцарія, Швеція, США

Під час конференції працюватиме виставка провідних вітчизняних та іноземних виробників радіологічного обладнання та інших медичних приладів, хіміопрепаратів, радіофармпрепаратів.

Місце проведення конференції: м. Львів, КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», вул.Гашека 2а, Львів.

Форми участі у конференції:

 • виступ із доповіддю онлайн/офлайн;
 • виступ із доповіддю онлайн/офлайн та публікація;
 • публікація;
 • участь у засіданнях без доповіді онлайн/офлайн.

Увага!

Матеріали конференції у вигляді тез доповідей будуть опубліковані у журналі «Радіологічний вісник».

Строки подачі матеріалів конференції (тези) – до 10 липня 2022р.

Всі учасники конференції отримають сертифікати затвердженого зразка.

Вимоги до оформлення тез доповідей

1. Тези доповідей приймаються до 10 липня 2022 року.

2. Необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові; вчене звання, посаду, місце роботи, контактний телефон автора, електронну пошту та обов’язково підкреслити автора-доповідача, якщо підготовлена усна доповідь (для формування програми з’їзду).

3. Матеріали можуть бути представлені українською або англійською мовами.

4. Текст тез доповідей не може перевищувати 2 сторінок.

5. Структура оформлення тез доповідей:

• назва роботи – 1 рядок (великими літерами, жирним шрифтом)

• прізвище та ініціали автора (авторів) – 2 рядок, курсивом

• повна назва установи (організації, кафедри, на якій виконана робота), місто, країна – 3-й рядок, курсивом

• з 4 строки текст тез (структурований): вступ, мета, матеріал та методи, результати та обговорення, висновки.

6. Тези подають без рисунків, таблиць, формул і посилань на літературу.

7. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць вимірювання) можуть бути використані лише після згадування терміна повністю (наприклад: Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ України)

8. Текст приймається без орфографічних і стилістичних помилок.

9. Параметри форматування:

• редактор Mіcrosoft Word 93-2010

• шрифт Tіmes New Roman 12, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зверху – 2,5 см; справа – 1,0 см; зліва – 2,5 см; знизу – 2,5 см.

• назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (наприклад: Іvanov.doc), якщо прізвище першого автора повторюється кілька разів, то необхідно пронумерувати (наприклад: Іvanov1.doc; Іvanov2.doc; Іvanov3.doc; і т.д.).

Матеріали для публікації (тези) слід надсилати до 10 липня 2022 року на e.mail, що вказані нижче.

Слід обов’язково продублювати матеріали для публікації на електронні адреси e.mail: [email protected], [email protected] та [email protected], редакція «Українського радіологічного та онкологічного журналу». (для формування програми конференції).

Тези, оформлені не за правилами або надіслані несвоєчасно, не реєструються!

Не прийняті до друку публікації назад не повертаються!

Відповідальні особи:

1. У Києві: президент УТРО — професор Іванкова Валентина Степанівна: тел. +38 (044) 259-01-95 або +38 (050) 958-33-43, e-mail: [email protected]; Хруленко Тетяна Валеріївна, e-mail: [email protected]; тел. +38 (050) 551-31-23.

2. У Харкові: Золотарьова Тетяна Геннадіївна +38 (050) 806-84-26; e-mail: [email protected].

3.У Львові: Генеральний директор КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ» Ковальчук Ігор Васильович або

Лікар радіолог КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ» Бурак Орися Євстахіївна

Тел.(032) 295-40-85; (067) 255-64-51, [email protected]