Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Відділення пухлин легень та середостінняОсновні розробки

Серед величезної кількості наукових та практичних розробок відділення можна виділити такі найбільш вагомі:

– Методика формування роздільного пошарового стравохідного анастомозу.

– Комбінована операція з приводу раку стравоходу із резекцією грудної аорти.

– Білатеральний трансторакальний доступ у хворих на місцево-поширений рак стравоходу.

– Внутрішньоартеріальна хіміотерапія у хворих на рак стравоходу.

– Використання дротяних стентів, що саморозширюються, для лікування хворих на нерезектабельний та ускладнений рак стравоходу.

– Шунтуючі операції в хворих на нерезектабельний рак шлунка з поширенням на стравохід.

– Субтотальна езофагектомія в лікуванні пацієнтів на рак верхньої частки стравоходу.

– Комплексне лікування хворих на злоякісну тимому, в тому числі, з використанням внутрішньоартеріальної хіміотерапії.

– Методика лікування хворих на злоякісну мезотеліому плеври із застосуванням гіпертермічної перфузії плевральної порожнини розчинами цитостатичних препаратів.

– Сучасні схеми неоад’ювантної терапії хворих на місцево-поширений рак легені.

– Внутрішньоартеріальна хіміотерапія хворих на злоякісну мезотеліому плеври.

– Дендритноклітинна вакцина у лікуванні пацієнтів на рак легені.

– Конструювання каркасу грудної клітки у хворих на злоякісні пухлини грудної стінки.

Провідні фахівці відділення

Борисюк Богдан Онуфрійович

Бороров Леонід Васильович

Зайцев Сергій Леонтійович

Кіркілевський Станіслав Ігорович

Кобзєв Олег Ігорович

Крахмальов Павло Сергійович 

Крахмальов Сергій Миколайович 

Манцуров  Микола  Єгорович  

Совенко Володимир Миколайович

Фридель Роман Ігорович

Шевченко Анатолій Іванович

Історія створення відділення

Відділення було створене у 1971 році після об’єднання клінік Київського рентген-радіологічного інституту та Київського науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної онкології.

Постійним керівником відділення з 1971 р. є д.м.н., був, професор, член-кор. НАН та НАМН України В.Л.Ганул.

У різні роки у відділенні працювали кваліфіковані спеціалісти: к.м.н. Л.В.Окулов; к.м.н. М.В.Дорфман, к.м.н. Безверхий В.Д., завідувачами відділення були Ткачук  В.О. та  Сакун Ф.Т.

У різні роки у відділенні працювали кваліфіковані спеціалісти: к.м.н. Л.В.Окулов; к.м.н. М.В.Дорфман, к.м.н. Безверхий В.Д., завідувачами відділення були Ткачук  В.О. та  Сакун Ф.Т.

Основні напрямки науково-практичної роботи

З моменту свого створення відділення стало провідним науковим центром України по лікуванню хворих на рак легень, пухлин середостіння та плеври. У такій галузі, як лікування пацієнтів на рак стравоходу та рак шлунка з переходом на стравохід відділення набуло положення ключового наукового центру не тільки в України, а й в країнах колишнього Радянського союзу.

Основними напрямками науково-практичної діяльності відділення пухлин органів грудної порожнини є діагностика та рання діагностика, розробка методик комбінованого лікування та променевої терапії, удосконалення хірургічного лікування, вивчення стану імунітету хворих та розробка методів імунотерапії, вивчення нейро-гормонального статусу хворих, реабілітація та організація лікувальної допомоги, лікування літніх хворих.

Зусиллями спеціалістів відділення одержані значні успіхи в розширенні можливостей хірургічного лікування через розробки нових видів операцій, збільшення резектабельності та підвищенні безпеки оперативних втручань. Досягнуто збільшення тривалості життя хворих та поліпшенні її якості.

За всі роки у відділенні проведено радикальне лікування більше 5 тисяч хворих на рак легень та на пухлини плеври, більше півтори тисячі хворих на рак стравоходу та майже 3 тисяч хворих на рак шлунка з переходом на стравохід. Власний досвід лікування злоякісних пухлин  тимусу є унікальним у світі (більше 800 хворих). Післяопераційна летальність складає в межах 1%.

Відділення проводить велику роботу по наданню наукової та консультативної допомоги, а також по підготовці спеціалістів для онкоторакальної служби України.