Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Відбулось чергове засідання вченої ради ДНП «Національний інститут раку»

Чт, 07/12/2023


У листопаді поточного року відбулось планове засідання вченої ради ДНП «Національний інститут раку» під головуванням генерального директора Олени Єфіменко та за участю заступника генерального директора з наукової роботи Андрія Лукашенка.

Голова вченої ради Олена Володимирівна привітала всіх з відкриттям засідання і наголосила про необхідність акцентування науковцями їх наукових здобутків, отриманих фактичних результатів і розробок в анотованих звітах науково-дослідних робіт ДНП «НІР», а також результатів оновлених клінічних протоколів ДНП «Національний інститут раку», як провідного науково-клінічного закладу з надання онкологічного допомоги, та є базовими проектами для удосконалення галузевих стандартів та клінічних настанов медичної (онкологічної) допомоги.

Учений секретар Наталія Банковська ознайомила присутніх з порядком денним.

Першим комплексним питанням був розгляд звітів перехідних тематик НДР за 2023 рік.

Доповідачами були керівники науково-клінічних підрозділів, відповідальні виконавці наукових тематик: професор Болгова Л.С., канд. мед. наук Климнюк Г.І., професор Коровін С.І., д-р мед. наук Кравець О.В., канд. мед. наук Михайлович Ю.Й., проф. Орел В.Е. (відповідальний професор Дєдков А.Г.), професор Солодянникова О.І., д-р мед. наук Храновська Н.М. тощо.

Експертами були представлені: наукова новизна, інноваційні методи та засоби досліджень; представлені отримані основні результати наукової роботи, що вже оприлюднені на міжнародних наукових заходах (Конгресах, з’їздах, симпозіумах тощо), опубліковані в вітчизняних та міжнародних фахових виданнях науково-метричних баз Wеb of Science, Scopus тощ. Можливість залучення до наукових досліджень молодих фахівців, інтернів;

Відбулася тривала відкрита конструктивна дискусія науковців щодо основних проблем виконання наукових тематик перехідних НДР в складних економічних умовах під час воєнного стану.

В другому питанні було висвітлено основні аспекти проектів пропозиції до Національних рекомендацій поданих до затвердження. Доповідала учений секретар, к.мед. н. Банковська Н. В.

Розгляд наступних проєктів пропозицій до адаптацій Національних рекомендацій:

•  Адаптація Національних рекомендацій щодо лікування гестаційної трофобластичної неоплазії (проект українською  мовою) (оригінальне джерело: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/btc.pdf. Виконавці – проф. Свінціцький Валентин Станіславович;

  •  Адаптація Національних рекомендацій щодо лікування раку статевого члена (джерело: EAU-ASCO Collaborative Guidelines on Penile Cancer / ЄАУ-АСКО Спільні рекомендації щодо раку статевого члена (проект українською мовою) (джерело: https://d56bochluxqnz.cloudfront.net/documents/full-guideline/EAU-ASCO-G uidelines-on-Penile-Cancer-2023_2023-03-08-131333_piyo.pdf). Виконавці – проф. Стаховський Едуард Олександрович, д.мед.н Вітрук Юрій Васильович;

• Адаптація Національних рекомендацій щодо лікування злоякісних пухлин нервового гребня (нейробластома та феохромоцитома) (проект українською мовою) (оригінальне джерело: EANM UEMS/EBNM European Therapeutic Nuclear Medicine Guide / Європейське керівництво з терапевтичної ядерної медицини https://nucmed-guide.app/. Виконавці – проф. Солодяннікова Оксана Іванівна, ст.н.сп Даниленко Вікторія Вікторівна;

• Адаптація Національних рекомендацій щодо лікування раку щитоподібної залози (проект українською мовою) (проект українською мовою: EANM UEMS/EBNM European Therapeutic Nuclear Medicine Guide / Європейське керівництво з терапевтичної ядерної медицини https://nucmed-guide.app/) Виконавці – проф. Солодяннікова Оксана Іванівна, ст.н.сп Даниленко Вікторія Вікторівна;

• Адаптація Національних рекомендацій щодо паліативу та лікування болісних кісткових метастазів (проект українською мовою) (проект українською мовою: EANM UEMS/EBNM European Therapeutic Nuclear Medicine Guide / Європейське керівництво з терапевтичної ядерної медицини https://nucmed-guide.app/. Виконавці – проф. Солодяннікова Оксана Іванівна, ст.н.сп Даниленко Вікторія Вікторівна.

Вирішили: Затвердити одноголосно відкритим голосуванням представлені проєкти пропозицій до адаптацій Національних рекомендацій.

В останньому питанні розглянуті та затверджені  методичні рекомендації  «Лікування хворих на периферичну Т-клітинну лімфому». Автори: Крячок І.А., Титоренко І.Б., Алексик О.М.

Методичні рекомендації, містять інноваційні підход до лікування хворих на периферичну Т-клітинну лімфому, складені на високому науково-методичному рівні з необхідністю впровадження в лікувальний процес, прорецензовані керівником Центру гематології, хіміотерапії гемобластозів та трансплантації кісткового мозку, КЛ «Феофанія» ДУС, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НУОЗУ імені П.Л. Шупика України, д.мед.н., професором Клименко Сергій Вікторович. Рецензія позитивна, з рекомендацією до затвердження на вченій раді з наступним виданням.

 Члени вченої ради підтримали методичне видання та проголосували відкритим голосуванням одноголосно.    

Наступне засідання вченої ради відбудеться 14 грудня 2023 року.

Учений секретар ДНП «НІР» Наталія Банковська.

Недавні записи