Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Вчена радаКонцепція інтернатура
Нормативна база

Нормативні документи ДУ “Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України”

Порядок вступу для проходження інтернатури ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України» у 2023 році
 1. Заповнення анкети на Google-формі.
 2. Подача документів.
 3. Конкурсний відбір здійснюється за результатами фахової вступної співбесіди за участі членів приймальної комісії.

Умови зарахування випускника медичних ЗВО для проходження інтернатури:

 • Наявність повного пакету поданих документів
 • Результати фахової вступної співбесіди.
 • Бали за додатком до диплому.
 • Заповнення анкети вступника.
 • Володіння іноземними мовами із зазначенням рівня за сертифікатом.
 • Стаж роботи у медичних закладах (за наявності).
 • Проходження стажувань в українських або закордонних клініках та медичних установах.
 • Наукова активність: участь у конференціях, симпозіумах, конгресах, майстер-класах, конкурсах, публікації, грамоти та сертифікати.

4. У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами ДУ «НІССХ ім. М. М. Амосова» забезпечуються відповідні умови для проходження ними фахової вступної співбесіди.

Перелік документів для вступу для проходження інтернатури у 2023 році

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРІВ НА НАВЧАННЯ
НА ОСВІТНІЙ ЧАСТИНІ, ПРАКТИЧНІЙ ЧАСТИНІ АБО ПОВНОМУ ЦИКЛІ НАВЧАННЯ НА ІНТЕРНАТУРІ В
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ М.М. АМОСОВА НАМН УКРАЇНИ» 
ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ (ЮРИДИЧНИХ) ОСІБ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНИХ ЗВО

 1. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ В ІНТЕРНАТУРУ (2023)
  НА УМОВАХ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ (КОНТРАКТ):
  1. Копія диплому.
  2. Копія додатку до диплому.
  3. Копія паспорту (1, 2, 3 та сторінка з пропискою) або ID картки з двох боків і Витягу з демографічного реєстру.
  4. Копія ідентифікаційного коду.
  5. Копія сертифікату про здачу ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК 1.
  6. Копія сертифікату про здачу ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК 2.
  7. Копія довідки про самостійне обрання місця проходження інтернатури, для випускників ЗВО, які відмовились від розподілу та будуть проходити інтернатуру за кошти фізичних та юридичних осіб в приватних або відомчих лікувальних закладах, які є базами стажування.
  8. Для випускників ЗВО, які відмовились від розподілу та будуть проходити інтернатуру за кошти фізичних та юридичних осіб в приватних або відомчих лікувальних закладах – договір з базою стажування – лікувальним закладом, де проходитиме практична частина інтернатури) – оригінал та копія.
  9. Копія Договору із базою стажування за умови зарахування в Інститут тільки на освітню частину навчання або Лист від головного лікаря лікувального закладу (бази стажування) про згоду на навчання в інтернатурі даного випускника на практичному циклі (оригінал).
  10. Копія Свідоцтва про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу в разі зміни прізвища хоча б на одному з вище перерахованих документів.
  11. Фото 3х4 (3 шт.).
  12. Заява про зарахування на навчання на освітній/практичній частині або повному циклі інтернатуру (пишеться в інституті).
  13. Договір про надання освітніх послуг (освітня/практична частина або повний цикл інтернатури (укладається після заяви).
  14. Якщо в договорі «Замовником» на навчання інтерна є батьки, необхідно представити паспорт (оригінал, копія – 1 ,2, 3 стор. та сторінка з пропискою) та ідентифікаційний номер (копія) того з батьків, від особи якого складено договір.
  15.15 штук файлів для оформлення договору.
  16. Швидкозшивач з перфорацією.

Копію кожного документу робити на окремому аркуші.
Із копіями випускники повинні мати оригінали зазначених вище документів.

Заява на вступ для проходження інтернатури (зразок) 2023
→ ДОГОВІР Хірургія (приклад) 2022


Прийом документів для зарахування для проходження  інтернатури методистами науково-навчального відділу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» здійснюється з 1 по 15 липня поточного року (документи подаються особисто, в порядку черги та в повному обсязі згідно переліку вказаному вище).

Зарахування випускників медичних ЗВО на навчання в інтернатурі здійснюють за умови особистої присутності.

Оплата за навчання

Замовник вносить оплату за отримання освітньої послуги до початку навчання, але не пізніше 05 числа поточного місяця.

 Вартість навчання в інтернатурі на 2023-2024 навч. рік
 Реквізити для оплати за навчання

Атестація

По закінченню строку підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни проходять підсумковий контроль у формі атестації для визначення знань і практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст», з відповідної спеціальності згідно з Порядком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264.

До атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст», допускаються лікарі-інтерни, які повністю виконали програму підготовки в інтернатурі і навчальний план, а також успішно склали тестовий екзамен ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-3. 

Виконання програми та навчального плану засвідчується заліковими відомостями, які подаються до науково-навчального відділу ДУ «НІССХ ім. М.М. Амосова» не пізніше, як за тиждень до початку атестації. Допуск лікарів-інтернів до проведення атестації для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» оформлюється наказом Директора інституту.

Атестація лікарів-інтернів включає: 

1) оцінювання практичної підготовки лікаря-інтерна – у формі іспиту з оволодіння практичними навичками; 

2) співбесіду зі спеціальності для лікаря-інтерна, яка є формою підсумкової оцінки засвоєння навчальної програми інтернатури. 

Лікарі-інтерни мають право пройти повторну атестацію для визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» один раз протягом трьох років, але не раніше, ніж через рік з моменту відмови в присвоєнні звання «лікар-спеціаліст. При цьому витрати для проведення повторної атестації покладаються на лікарів-інтернів.

Після закінчення інтернатури

Після закінчення інтернатури лікарі-інтерни одержують сертифікати лікаря-спеціаліста, які дозволяють працювати за спеціальністю протягом 5 років.

Випускники-контрактники проходять навчання в інтернатурі в очно-заочній формі на платній основі. Інтерна-контрактника, на відміну від бюджетника, не зараховують до штату бази стажування і посаду лікаря-інтерна контрактники не займають. Фактично інтерн-контрактник виконує певну трудову функцію, але при цьому не отримує зарплати.

Про період проходження стажування інтерну-контрактнику надається довідка з медзакладу – бази стажування, що буде підставою для присвоєння йому звання лікаря-спеціаліста з конкретної медичної спеціальності.

Записи до трудових книжок про зарахування на навчання в інтернатуру і відрахування у зв’язку із закінченням вносить навчальний заклад та й то за умови, що інтерни мають відкриті трудові книжки.

Випускникам, які не мають трудових книжок, ці записи вносяться власником або уповноваженим органом за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки на підставі витягів з наказів закладу післядипломної освіти про зарахування та відрахування з інтернатури, які зазначені в довідці.

Наявність усіх записів у трудовій книжці працівника дозволяє у майбутньому правильно розрахувати стаж його роботи для атестації, оскільки період навчання в інтернатурі зараховується до стажу роботи для атестації за певною лікарською спеціальністю.