Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Щодо інтеграції Національного канцер-реєстру України (НКРУ) та електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ)

Вт, 06/06/2023


Метою інтеграції є створення єдиного інформаційного середовища в онкології, вирішення задач НКРУ на основі даних ЕСОЗ.

Зокрема:

 • Забезпечення максимально повного та якісного представленняв ЕСОЗ інформації щодо онкологічних пацієнтів з урахуванням сучасних міжнародних вимог щодо реєстрації злоякісних новоутворень
 • Оптимізація процесів ведення електронної медичної документації щодо онкологічних пацієнтів
 • Отримання та аналіз онкоепідеміологічної інформації та показників діяльності онкологічної служби
 • Формування державної статистичної звітності (Форма № 7 “Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення”, Форма № 35-здоров “Звіт про хворих на злоякісні новоутворення”) на основі електронних даних

Необхідні перші кроки:

 • Розширення моделі даних ЕСОЗ елементами опису злоякісних новоутворень, зокрема:
  • Топографія та морфологічний тип пухлини відповідно до класифікації International classification of diseases for oncology (ICD-O) 3rd edition
  • Інформація щодо поширення пухлини відповідно до TNM-класифікації (TNM Classification of Malignant Tumors) та стадія на основі TNM для солідних пухлин
  • Інші елементи, визначені в Standard dataset for the European Network of Cancer Registries (ENCR Recommendations 2023) та наразі відсутні в ЕСОЗ
  • Елементи опису розвитку онкологічного захворювання (рецидиви, метастазування, тощо)
  • Інформація щодо лікарських засобів протипухлинної хіміотерапії, радіологічного лікування, проведених досліджень та їх результатів, суттєвих для клінічної оцінки, визначення потреби в спеціальному лікуванні, включаючи призначення високовартісних медичних інтервенцій та лікарських засобів, відповідності галузевим стандартам (обсяг даних лікарняного канцер-реєстру)
 • Нормативне врегулювання використання в медичній практиці України ICD-O-3 та TNM-класифікації (визначення актуальної редакції, обов’язкової для використання; затвердження відповідних класифікаторів)
 • Імплементація механізму визначення множинних злоякісних новоутворень на основі електронних медичних записів ЕСОЗ відповідно до International rules for multiple primary cancers (IACR, ENCR, IARC)
 • Розробка медичної інформаційної системи (МІС) онкологічного закладу з підтримкою процесів онкологічного обліку (автоматизоване формування кодів Національного класифікатора хвороб НК 026:2021 на основі ICD-O-3; стадіювання на основі TNM; валідація даних на основі рекомендацій «A common data quality check procedure for European cancer registries» (ENCR, 2023); авторизований доступ персоналу регіональних канцер-реєстрів як користувачів ЕСОЗ для виконання своїх функцій)
 • Розробка та затвердження інструкцій щодо ведення онкологічної медичної документації в електронній формі (електронні медичні записи щодо онкологічних пацієнтів)
 • Організаційне та технічне забезпечення отримання ЕСОЗ інформації щодо причини смерті пацієнта