Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Проміжний контроль практичних знань лікарів-інтернів

Вт, 11/04/2023


Поглиблене вивчення з елементами аналізу.

Радіологія, як галузь медицині розвивається найбільш динамічно, тому потребує постійного оновлення знань при підготовці фахівця-радіолога.

Радіологія – використовує технології візуалізації для діагностики та лікування захворювань. Поділяється на діагностичну та інтервенційну.

Лікар, який спеціалізується на інтерпретації зображень, називається радіолог. Найбільш часті методи, які використовують в радіології це: КТ, МРТ, флюороскопія, мамографія, ядерна медицина, рентгенологія, УЗД.

В сучасному світі радіологічні методи займають провідне місце та переплітаються з іншими методами діагностики та лікування, таким як радіонуклідна діагностика та променева терапія. Завдяки високотехнологічному обладнанню: магнітно-резонансній томографії, комп’ютерній томографії, системам гібрідної візуалізації (ОФЕКТ/КТ, ПЕТ/КТ, ПЕТ/МРТ, ОФЕКТ/ПЕТ/КТ), ультразвуковим методам досліджень, лінійним прискорювачам, широко використовують у клінічній практиці.

Радіологія вивчає можливості використання кожного з променевих та непроменевих методів в діагностиці захворювань різних органів та систем, покази та протипокази їх застосування, а також принципи та методи променевої терапії, з використанням зовнішнього опромінення та методів ядерної медицини (локальної та системної) для лікування онкологічної та неонкологічної патологій.

Знання лікарів-інтернів з радіології дозволять їм обрати оптимальний для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології різних органів і систем метод дослідження та інтерпретувати дані радіологічних методів дослідження щодо клінічного діагнозу, оцінити можливості різних методів променевої терапії та обрати оптимальний метод для лікування пухлинних і непухлинних захворювань.

Підготовка лікарів-радіологів проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі примірної програми підготовки в інтернатурі яка розроблена на основі Європейських стандартів післядипломної підготовки медичних спеціалістів (UEMS) з радіології.

Мета підготовки за спеціальністю «Радіологія» в інтернатурі полягає в оволодінні даною спеціальністю шляхом поглиблення професійних знань, умінь та навичок у відповідності до основних досягнень зі спеціальності

«Радіологія» та вимог освітньо-професійної та професійної посадових інструкцій.

Основними завданнями навчання в інтернатури є отримання знань з розділів загальної та спеціальної радіології, оволодіння основними та спеціальними методами променевої діагностики, радіонуклідної діагностики та променевої терапії. На кожному етапі вивчення спеціальності є проміжні контролі вкінці кожного модулю. Всю інформацію про рівень і якість щодо формування професійних компетенцій, що передбачають готовність до здійснення діагностичної, організаційно-управлінської діяльності на основі (в т. числі норм медичної етики і деонтології) необхідних лікарю-спеціалісту-радіологу для самостійної роботи у радіологічних відділеннях за фахом «Радіологія» заносяться у щоденник лікаря-інтерна  з метою обєктивного оцінювання його готовності до практичної лікарської діяльності  та присвоєння звання «лікар-спеціаліст» за відповідною спеціальністю під час закінчення інтернатури.

Додатковою програмою в ДНП «НІР», як провідному науковому закладі, передбачена підготовка та орієнтація лікаря-інтерна радіолога на науково-дослідну роботу. Основну роботу за цим напрямком проводить авторитетний професорський склад, зокрема, проф. Солодянникова О. І., яка активно залучає молодих лікарів та лікарів-інтернів до участі в науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах, написання тез, творчих рефератів, елементів наукових досліджень,  самостійного виконання фрагментів пошукових завдань та  наукових публікацій тощо.

Науково-дослідна робота лікарів-інтернів є важливою складовою якісної підготовки спеціалістів. Вона розвиває пошукові здібності, творче мислення, формує ініціативних лікарів, вагома частина з яких активно орієнтовані на науку.

Активне залучення інтернів до наукової роботи є важливою та актуальною задачею, що постає у процесі підготовки спеціалістів та дає змогу планувати наукові кадри, зокрема аспірантів.

Адміністрація закладу вдячна кураторам-науковцям, за їх самовіддану активну позицію, професіоналізм, досвід, який вони вкладають в підготовку компетентних лікарів первинної спеціалізації  здатних до наукової творчості.