Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Про інститутНаціональний інститут раку МОЗ України – один з найстаріших наукових медичних закладів України, який був заснований 7 липня 1920 р. шляхом реорганізації центральної станції рент­генології у Київський рентгенівський інститут.

За роки свого існування   інститут  декілька   разів   перейменовувався:

1925-1934 pp. – Київський рентгено-радіологічний інститут;

1934-1988 pp. – Київський науково-дослідний рентгено-радіологічний інститут МОЗ УРСР;

1988-1992 pp. – Київський науково-дослідний   інститут онкології;   1992-2000   pp. Український науково-дослідний інститут онкології та радіології МОЗ України;

2000-2008 pp. – Інститут онкології АМН України, який функціонував до лютого 2008 р.

З 2008 р. згідно з розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 24.12.2007 р. №1186-р Інститут онкології АМН України передано в підпорядкування управління МОЗ України та відповідно до наказу МОЗ  України  від 09.02.2008 р.  №  24-0 перейменовано в Державну установу «Національний інститут раку».

Згідно з указом Президента України від 3 лютого 2009 р. № 67/2009  та наказом МОЗ від № 48-о від 23 лютого 2009 р.

Державній установі «Національний інститут раку» надано статус національної та перейменовано в Національний інститут раку.

У різні роки директорами інституту були:

Інженер-фізик Ю.П.Тесленко (1920-1930),

А.П. Померило (1930-1933),

П.Р. Фішман (1933-1934),

проф. М.І. Шор (1934-1936),

ст.н.с. Д.А. Гріневич (1936-1941),

проф. I.T. Шевченко (1945-1971),

проф. А.І.    Позмогов    (1971-1987),

проф.. В.Л. Ганул (1987-1991),

проф. С.О. Шалімов (1991 -2008), 

проф. І.Б. Щепотін (2008-2015)
д.м.н. Колеснік О.О (2015-2020)

За свою 90-річну історію інститут зробив значний внесок у скарбницю вітчизняної та світової медичної науки.

У нас працювали визначні вчені, які здобули загальне визнання наукової громадськості – О.А. Кронтовський, В.К. Роше, М.В. Лазарев, М.М. Маєвський, М.О. Магат, ГБ. Биховський, В.М. Іванов, М.С. Овощніков, А.П. Александров, І.Т. Шевченко, О.О. Городецький, А.І. Позмогов, І.П. Дєдков, С.П. Сизенко, І.Т. Книш, Л.П. Кіндзельський, В.К. Вінницька, М.Г Кононенко, В.О. Черниченко, В.В. Шишкіна, Б.ф. Синюта, О.П. Кабан та ін.

Тривалий час в інституті працювали заслужені діячі науки і техніки України, професори В.О. Кикоть, В.Є. Медведев, Б.О. Толстоп’ятов, В.О. Чорний, К.О. Галахін. Лауреатами Державних премій СРСР та України стали к.т.н. М.С. Овощніков (лауреат Сталінської премії), д.м.н. Л.І. Трушкевич, проф. І.Т. Книш, проф. Ю.Я. Гріневич, проф. В.А. Барабой, д.м.н. І.С Нікольський, проф. CO. Шалімов.

Вперше за останніх 25 років, вдалося реалізувати публічний конкурс виборів директора Національного інституту раку на конкурсній основі.

З квітня 2015 року Інститут очолила Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, Заслужений лікар України д.м.н. Колеснік О.О., яка отримали найбільшу підтримку в колективі серед чотирьох претендентів.

За результатами опитування, у якому із 1070 працівників взяли участь 688 осіб, 472 представники колективу надали перевагу Колеснік О.О., 166 – Осинському Д.С., 33 – Думанському Ю.В. та 14 – Тодурову І.М.

Заступником директора з наукової роботи став

д.мед.н. Коровін С.І., головним лікарем к.мед.наук Безносенко А.П., заступником головного лікаря з хірургічної допомоги,

Заслужений лікар України д.мед.н. Шудрак А.А.,

Заступником головного лікаря з медичної роботи Воскобойніков О.М.

Основні напрямки наукової діяльності Інституту:

 • вивчення патогенезу злоякісних новоутворень, розроб­ка нових, удосконалення існуючих методів їх лікування, оцінка ефективності лікування;
 • розробка нових та вдосконалення існуючих методів діагностики (гістологічних, цитологічних, імунологічних та інших) злоякісних новоутворень;
 • розробка та впровадження радіологічних методів діагнос­тики та визначення поширеності злоякісних новоутворень;
 • розробка методів подолання променевої та медика­ментозної резистентності злоякісних новоутворень, профі­лактики виникнення рецидивів та метастазів;
 • випробування нових лікувально-діагностичних комп­лексів та алгоритмів для визначення та відбору найбільш ефективних та економічно доцільних з них, підготовка рекомендацій щодо використання в Україні вітчизняного та зарубіжного досвіду;
 • вивчення захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень населення України;
 • визначення показника виживаності у радикально про­лікованих хворих онкологічного профілю;
 • розробка та вдосконалення методів організації протирако­вої боротьби, здійснення науково-методичного керівництва онкологічною службою та службою променевої діагностики;
 • надання кваліфікованої спеціалізованої стаціонарної та консультативно-поліклінічної допомоги населенню України;
 • планування та координація наукових багатоцентрових рандомізованих онкологічних досліджень з метою удоско­налення стандартних технологій лікування на принципах доказової медицини;
 • ведення реєстру вітчизняних наукових досліджень та моніторинг наукових досліджень з проблем онкології, які проводяться у зарубіжних центрах;
 • визначення стратегії розвитку онкологічної служби України щодо зниження захворюваності, смертності, інва­лідності населення від онкологічних захворювань, розроб­ка новітніх методів реабілітації і профілактики та організація контролю за їх виконанням;
 • розробка та координація заходів загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями, а також реалізація завдань інших державних програм з питань онкології.

У Національному   інституті   раку   з   метою   уніфікації діагностично-лікувального процесу онкологічної служби України  створюються  і удосконалюються   стандарти комплексного   лікування   та   амбулаторно-поліклінічної допомоги онкологічним хворим в Україні.

На сьогодні, Національний інститут раку – провідна установа МОЗ України з проблеми «Онкологія», метою діяльності є визначення стратегії розвитку онкологічної служби країни та основних заходів щодо профілактики, діагностики та лікування, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від онкологічних захворювань.

Під керівництвом О.О. Колеснік, Інститут Раку став сучасним клінічний та дослідницький міжнародно-акредитованим онкологічним центром, який є невід’ємною частиною спеціалізованої, висококваліфікованої медичної допомоги в Україні.

Національний Інститут Раку охоплює всі аспекти контролю за онкологічними захворюваннями: профілактика, скринінг, лікування та наукові дослідження. В Інституті проводяться дослідження на базовому, трансляційному та клінічному рівнях, що в кінцевому підсумку, призводить до важливих клінічних результатів: поліпшення профілактики, діагностики та терапії, які впливають на зменшення захворюваність та смертність від усіх видів раку.

Керівництвом Інституту Раку розробляються та впроваджуються національні та регіональні тактичні та стратегічні програми по боротьбі з раком. Прогресивні лікарі Інституту постійно працюють над створенням програм стажування та навчання молодих спеціалістів, імпелентації наукових зустрічей та конференцій як у столиці, так і регіонах, розудовуючи онкологічну мережу допомоги громадян України.

З 2015 року Національний Інститут Раку відіграє ключову роль в дослідженні раку, завдяки науковим якостям своєї команди та здатності проводити послідовні дослідження, починаючи з базових досліджень в лабораторії і закінчуючи клінічними дослідженнями із залученням пацієнтів. Інститут Раку має за мету покращити стан сучасної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями і виступає в ролі науково-освітнього центру з розробки інноваційних діагностичних та терапевтичних методів, обміну передовим досвідом.

На базі Інституту функціонує єдиний в СНД Національний канцер-реєстр. Дані діючого Національного канцер-реєстру України прийнято ВООЗ та внесені до Міжнародного видання «Рак на п’яти континентах». Персоніфікована база даних реєстру є основою для здійснення моніторингу стану захворюваності і смертності населення України від злоякісних новоутворень та вивчення стану онкологічної допомоги населенню України.

Дані аналітичних досліджень по раковим захворюванням в Україні щорічно публікуються у Бюлетені Національного канцер-реєстру, який надсилається в усі регіони України для оперативного керівництва галуззю та розміщується в мережі Internet. Національний канцер-реєстр охоплює всі онкологічні заклади України та працює за єдиною інформаційною технологією, створеною в Інституті.

Для визначення найбільш актуальних проблем протиракової боротьби в Україні Національним інститутом раку у 2008 р. розроблено Національний план «50 кроків боротьби з раком в Україні», у 2010 р. «Межгосударственный план борьбы с онкологическими заболеваниями в странах СНГ», який було презентовано  на VI з’їзді онкологів та радіологів країн СНД. На основі цього документа створено проект «Концепции согласованных действий государств-участников СНГ в области противодействия онкологическим заболеваниям», який схвалено експертами та в подальшому затверджено на засіданні керівників урядів країн СНД.

У 2011 році Інститут вперше отримав Ліцензію на підвищення кваліфікації фахівців на курсах інформації і стажування за спеціалізаціями: «онкологія», «онкохірургія», «онкогінекологія», «радіонуклідна діагностика», «променева терапія», «анестезіологія», «рентгенологія», «патологічна анатомія», «гематологія» та навчання у клінічній ординатурі зі спеціальності «Лікувальна справа» за спеціалізаціями: «онкологія», «онкохірургія», «онкогінекологія», «радіонуклідна діагностика», «променева терапія». Щорічно на базі інституту проходять підготовку лікарі онкологічних закладів України.

Одним із досягнень Інституту є те, що з 2016 року Національний інститут раку став другим центром трансплантації для дорослих в Україні. Трансплантаційну групу Інституту включено в державну пілотну програму Трансплантації кісткового мозку в Україні. У 2017 році проведено 11 аутологічних трансплантацій стовбурових клітин у відділенні онкогематолгії Інституту Раку.

Науковий потенціал Національного інституту раку дозволяє вирішувати найбільш актуальні проблеми з онкології відповідно до міжнародних вимог. В Інституті працюють 6 лауреатів Державної премії України, 13 заслужених лікарів України, заслужений працівник охорони здоров’я України; член-кореспондент НАН та НАМН України, 27 докторів та 78 кандидатів наук.

За результатами науково-дослідних робіт за період 2008–2014 рр. Інститут отримав близько 130 патентів України на наукові розробки, які впроваджено в практику онкологічної служби.

Всього за 2008–2013 рр. Національним інститутом раку видано 20 монографій, 28 підручників та посібників, опубліковано 848 статей в наукових фахових виданнях (з них 81 у зарубіжних виданнях), 1044 тез доповідей (з них 447 за кордоном); підготовлено 80 нововведень; розроблено 31 методичні рекомендації та 31 інформаційний лист.

За сприяння директора Інституту в 2011 році НІР проведено XII з’їзд онкологів України, IV з’їзд Українського товариства фахівців з ядерної медицини, постійно проводяться науково-практичні конференції з міжнародною участю.

Починаючи з 2008 р., співробітниками Інституту розроблені унікальні методи оперативного лікування хворих, які не мають аналогів в Україні та світовій практиці, зокрема,  методи лікування хворих на рак шлунка, печінки, підшлункової залози, грудної залози, жіночих статевих органів із застосуванням сучасних методів кріодеструкції, лазерної терапії, що дозволило зменшити кількість калічащих втручань та поліпшити медичну і соціальну реабілітацію хворих; розроблені та впроваджені методи органозберігаючих економних операцій хворих на злоякісні новоутворення молочної залози, жіночих статевих органів; розроблені методи пластичних операцій у хворих з пухлинами опорно-рухового апарату із застосуванням вітчизняних керамічних матеріалів та біополімерів, які дозволили в десять разів зменшити кількість післяопераційних ускладнень; широко впроваджуються пластичні операції у хворих зі злоякісними новоутвореннями сечових органів.

У 2017 році започатковано Школу медсестер для відділень гематології та трансплантації. Разом з Асоціацією Онкохірургів України – започатковано Центр хурургічної майстерності. У 2017 році запущено програма повної інформатизації Інституту за підтримки держави.

Вперше в Україні виконано унікальні показові операції: одномоментної резекції вродженої пухлини печінки та вродженого пороку серця, панкреатодуоденальна резекція у дітей віком 1 та 5 років, аутотрансплантація нирки під час видалення саркоми черевної порожнини великих розмірів, видалення пухлини печінки у новонароджених та ін. Такі операції виконувались фахівцями Інституту як на базі клініки Інституту, так і в інших лікувальних закладах м. Києва та України.

З 2008 року усі науково-дослідні роботи, які плануються в Інституті, базуються на принципах доказової медицини. НІР співпрацює з 34  установами України, а саме: 3 науково-дослідними інститутами НАН України, 3 інститутами НАМН України, 5 медичними університетами, 16 онкодиспансерами та 7 ЛПЗ.

В Національному інституті раку проводяться унікальні дослідження в області біотехнологій. Співробітниками Інституту на основі наших власних технологій, а також із залученням технології, розробленої фахівцями Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Е. Кавецкого НАН України, з якими ми співпрацюємо створені протипухлинні вакцини на основі дендритних клітин. На ці вакцини отриманий патент України, вони використовуються для профілактики рецидивів і метастазів раки і створюються індивідуально для кожного пацієнта. Розроблені протоколи застосування ДК-аутовакцин у хворих недрібноклітинним раком легені IIB-IIIA ст. і хворих раком яєчника III-IV ст. Проведені рандомізовані клінічні дослідження ефективності II−III фази з 4-х етапним введеням. (Дозвіл  на проведення дослідження отриманий від Центральної комісії з біоетики МЗ України і локальної комісії з біоетики НДР).

У 2017 р. авторським колективом (Бережна Н. М., Потебня Г. П., Колеснік О. О., Коноваленко В. Ф., Лісовенко Г. С., Діденко Г. В., Базась В. М., Храновська Н. М.) Національний інститут раку, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України отримано Державну премію України в галузі науки і техніки (хіміко-біологічні і медичні науки) за роботу “Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму” запропоновано оригінальні технології виготовлення окремих протипухлинних вакцин на основі ксеногенних ембріональних протеїнів, які отримано з аутологічних пухлинних клітин. Ефективність таких вакцин підтверджено експериментально, зокрема їх включено до комплексної терапії хворих на рак шлунка та недрібноклітинний рак легені. Вагомим результатом ауто вакцинотерапії є достовірне підвищення майже на 20% показника загальної 5-річної виживаності у вакцинованих хворих. Розроблена протипухлинна вакцина є ефективним модулятором імунної системи онкохворих з наступним відновленням або посиленням протипухлинної імунної реакції організму.

Завдяки колективній роботі та цілеспрямованості керівництва Інститут раку у відродженні національної медицину, в 2017 році відкритий новий 17 операційний зал, який дозволяє проводити високотехнологічні, малоінвазивні оперативні втручання. В Інституті реалізується програма циторедуктивної хірургії з застосуванням внутрішньочеревної гіпертермічної хіміотерапії. Дитяче відділення Національного інституту раку – єдине в країні проводить високо якісне променеве лікування онкохворим дітям.

В Інституті функціонує клініка онкорадіологічного профілю на 56 ліжок, крім того за профілем ліжок: онкологічні для дорослих – 499, онкологічні для дітей – 45, радіологічні – 56; консультативна поліклініка на 400 відвідувань у зміну. У штаті інституту 1289 співробітників, у тому числі 119 науковців та 167 лікарів.

У клініці Інституту щороку отримують медичну допомогу понад 16 тисяч осіб з усіх регіонів України, у відділенні дитячої онкології – понад 950 дітей.

Завдяки оптимізації роботи клініки і впровадження в її практику сучасних технологій і методів дозволило істотно поліпшити лікувально-діагностичну роботу. Порівняно з 2008 р. на 43,4 % збільшилася кількість госпіталізацій (до 16 148 осіб). Профільність госпіталізацій виросла з 89,4 % до 92,8 %. Знизилася тривалість перебування хворого в стаціонарі – середній ліжко-день зменшився на 25 % (до 13,1 ліжко/дня);

Консультативна поліклініка Інституту працює за принципом «відкритих дверей» і щорічно надає консультативну допомогу понад 160,3 тисячам відвідувачів зі всіх регіонів України. Кількість консультованих хворих останніми роками щорічно зростає, і склало в 2013 р. – 160 тис. 275 пацієнтів, що  на 20 % більше порівняно з 2008 р.

За період з 2009 р. по 2013 р. виконано оперативних втручань: у поліклініці 31 тис. 490, в стаціонарі –  25 тис. 853, що сумарно склало 57 тис. 343. За останніх 5 років кількість проведених операцій збільшилася на 22 %  (близько 5,5 тис. операцій на рік). Переважно це хірургічні втручання на органах травлення і черевної порожнини – 21,2 %, сечостатевих органах – 21,9 %, грудній залозі – 16,3 %. Кількість радикальних операцій за вищезазначений період збільшилася в 1,5 разів, частота післяопераційних ускладнень зменшилася в 1,8 разів. Лікарняна летальність знизилася в 2 рази.

Значні зусилля Національного інституту раку спрямовано на профілактику та раннє виявлення онкологічних захворювань. В Інституті функціонує кабінет профілактики раку шийки матки, в якому щорічно здійснюється близько 3,5 тис. прийомів та виявляється близько 150 захворювань шийки матки.

З 2015 року завдяки підтримки благодійників та меценатів відремонтували поліклінічне відділення Інституту, відкрили кабінет амбулаторної хіміотерапії європейського рівня та операційний блок, що довзоляє оперативно діагностувати та надавати хірургічну допомогу пацієнтам.

Національний інститут раку з 2008 року започаткував та продовжує міжнародне співробітництво з 13 зарубіжними науковими установами, у т.ч: Міжнародним агентством дослідження раку (International Agencyfor Researchon Cancer (IARC); Кембриджським університетом (Велика Британія); Університетом  Каліфорнії  (Ірвін, США); Біомедичним інститутом університету Клемсона  (США); Інститутом Онкології Південної Швейцарії (IOSI); Італійською Дослідницькою Групою з вивчення Лімфом (FIL); Центром Молекулярної Імунології Республіки Куба.

Національний інститут раку бере участь у виконанні міжнародних проектів та програм: спільно з МАГАТЕ у регіональних проектах науково-технічного співробітництва; у виконанні Міжнародного проекту Євросоюзу «Soleterre»; у Міжнародному мультицентровому проекті «PAIN OUT International», присвяченому подоланню (контролю) гострого болю в медичних установах.

Налагоджено широкомасштабні відносини з провідними вченими світу: з метою співробітництва в галузі діагностики раку, обговорення напрямів подальших можливих сумісних досліджень відбулись візити та робочі зустрічі з представниками діагностичної референтної лабораторії «СDD» (США), делегацією Кавендішської лабораторії Кембриджського університету (Велика Британія).

Починаючи з 2008 року, результати наукових розробок інституту доповідаються на міжнародних конференціях та симпозіумах. За період 2008–2013 рр. фахівцями Національного інституту раку було зроблено 425 доповідей на міжнародних наукових форумах. В 2013 році 8 наукових доповідей співробітників Інституту отримали перші місця.

Завдяки зусиллям колективу НІР. Впровадженню нових концепцій, розробок та технологій, сучасних підходів до принципів лікування онкологічних хворих, вдалося повернути значно більшу частину хворих до активного повноцінного життя та зберегти трудовий потенціал країни.