Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Практична підготовки лікарів-інтернів, які навчаються за спеціальністю «Радіологія» на базі стажування Національного інституту раку.

Ср, 31/08/2022


Практична підготовка в інтернатурі за даною спеціальністю проводиться відповідно до вимог примірної програми підготовки лікарів-інтернів затвердженої МОЗ України, а також внутрішньої робочої програми практичної підготовки на базі стажування НІР. Лікарі-інтерни за даною спеціальністю проходять базову підготовку шляхом поглиблення рофесійних знань, умінь з відпрацюванням практичних навичок, набуття фахових компетенцій  відповідно до кваліфікаційних вимог з рентгенографії, комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії, ультразвукової діагностики, радіонуклідної діагностики та променевої терапії. Для забезпечення виконання всіх вимог програми підготовки в інтернатурі майбутні радіологи  пройдуть навчання у 4 відділеннях променевої діагностики та терапії Національного інституту раку.

У серпні місяці інтерни-радіологи проходили навчання у науково-дослідному відділенні ядерної медицини з клінічним відділенням радіонуклідної діагностики і терапії під керівництвом д. мед. н. професора Солодяннікової Оксани Іванівни. Під керівництвом досвідченого куратора  лікарі-інтерни пройшли ознайомлення з організацією радіологічної служби в Україні, нормативними документами, апаратурою та обладнанням для роботи у відділенні, детальний інструктаж щодо правил роботи з апаратурою, відкритими ізотопами, правил техніки безпеки хворого і персоналу, підбір необхідного технічного режиму опромінення.

Також, інтерни-радіологи оволоділи методами збору медичної інформації, аналізу клініко-лабораторних даних з метою визначення методу променевого обстеження,  спеціальних методів дослідження, показів та протипоказів до променевої діагностики та/чи терапії хворого, завчасну підготовку хворого до радіологічного обстеження, променеве дослідження хворого, аналіз одержаного променевого  зображення з урахуванням  променевої анатомії і семіотики захворювань різних органів і систем, його диференціальний діагноз, формулювати висновок  променевого дослідження, визначити променеве навантаження пацієнта під час радіологічного дослідження, проводити вибір необхідного методу променевого лікування, топометричну підготовку хворого; дозиметричне обґрунтуваня програми опромінення, написанню обліково-звітно документації тощо. Опрацьовані практичні навички кожним інтерном вносяться у щоденник та затверджуються підписами куратора і головного лікаря.

В кінці місяця проведені короткі позитивні підсумки щодо практичної підготовки лікарів-інтернів, наступні 3 місяці вони проходитимуть теоретичну підготовку за спеціальністю на кафедрах закладів вищої освіти і повернуться на базу стажування 1 грудня поточного року, продовжувати набиратися досвіду та відточувати свою фахову майстерність з радіології.