Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Практична підготовка лікарів-інтернів радіологів

Пт, 11/08/2023


8 серпня 2023 року в науково-дослідному відділенні променевої діагностики, радіаційної онкології і ядерної медицини ДНП Національний інститут раку» для інтернів-радіологів першого року навчання було проведене чергове  семінарське заняття з розділу «Радіаційна безпека при використанні джерел іонізуючого випромінювання у медицині». Семінарські заняття проводяться авторами навчальної програми затвердлженої на вченій раді ДНП «НІР» для лікарів –інтернів радіологів завідувачем науково-дослідного відділення ядерної медицини професором Солодянніковою Оксаною Іванівною та завідувачем відділу дозиметрії іонізуючого випромінювання та радіаціфйної безпеки Чигрин Олени Олегівни.

Програма навчання  лікарів-інтернів радіологів з питань радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ) у медицині розроблена відповідно до вимог «Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії», затвердженого наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 02.10.2014 №143 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.2014р. за №1549/2632б з урахуванням вимог «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України» ДСП 6.177-2005-09-02, «Норм радіаційної безпеки України» ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 та «Державних санітарних правил гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» ДСанПіН 6.6.3-150-2007.

Програма навчання з питань радіаційної безпеки визначає оптимальний об’єм знань, які рекомендовано засвоїти під час проведення навчання інтернів-радіологів, які безпосередньо виконують роботи з джерелами іонізуючого випромінювання у медицині, зокрема у променевій терапії, променевій діагностиці, ядерній медицині, а також працівників, на яких покладено обов’язки з організація радіаційної безпеки та радіаційного контролю у медичних закладах.

Мета навчання інтернів-радіологів  — удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення професійної компетенції лікарів-інтернів даної професії, а також отримання нових актуальних знань з питань радіаційної безпеки, необхідних для діяльності інтернів-радіологів, як персоналу, який безпосередньо проводять роботи з джерелами іонізуючого випромінювання у медицині.

Під час навчання інтернів за програмою розглядаються питання радіаційного контролю, методи та засоби радіаційного контролю, а також біологічні наслідки впливу іонізуючого випромінювання. Розглядаються різні аспекти законодавства України в галузі забезпечення радіаційної безпеки.

Навчання з питань радіаційної безпеки лікарів інтернів радіологів включає:

– первинне навчання – навчання з питань радіаційної безпеки під час призначення на посаду, до початку виконання своїх обов’язків посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку або під час прийняття на роботу, до початку виконання своїх обов’язків працівників, зайнятих на об’єктах використання джерел іонізуючого випромінювання;

Навчальний план та програма навчання з питань радіаційної безпеки для інтернів-радіологів та персоналу, який працює з ДІВ у медицині, складаються із теоретичної та практичної частин та включають модулі навчання:

– основний модуль – загальні питання щодо дії іонізуючого випромінювання на організм людини, взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною: основи дозиметрії; дотримання основних принципів радіаційного захисту і безпеки; вивчення вимог законодавства, норм, правил, стандартів з радіаційної безпеки;

– додатковий модуль – по кожному типу ДІВ та видах робіт, а саме:

«Радіаційна безпека при використанні ДІВ у променевій терапії», для персоналу, який працює з закритими та генеруючими ДІВ;

«Радіаційна безпека при використанні ДІВ у променевій діагностиці», для персоналу, який працює з генеруючими ДІВ;

«Радіаційна безпека при використанні ДІВ у ядерній медицині», для персоналу, який працює з відкритими ДІВ;

«Організація радіаційної безпеки та радіаційного контролю у медичних закладах», для осіб відповідальних за радіаційну безпеку та радіаційний контроль, персоналу служб радіаційної безпеки.

Учений секретар, керівник науково-освітнього підрозділу
Наталія Банковська