Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Науково-дослідне відділення цитопатології та патологічної анатоміїВ організаційний період діяльності Київського рентгенівського інституту 1 березня 1928 року було відкрито патологоанатомічну лабораторію, що почала свою діяльність під керівництвом проф. І. Г. Бережанського. Лабораторія обслуговувала не лише відділи інституту, а й інші заклади, що надсилали біопсії. Лабораторією в цей час виконано 18 наукових робіт переважно в області онкології, а саме: «Морфологія склероми» Шведкової- Роше, «Рідкісні форми наслідків позаматкової вагітності» Бережанського і Златмана, «Кавернома мигдалика» Френкеля та ін.

В 1945 році в першій черзі відбудовано патогістологічний відділ інституту. Однією з чотирьох основних проблем наукової тематики інституту, що розроблялась, була патоморфологія ракових пухлин. За рік патогістологічна лабораторія провела 842 дослідження, співробітники також працювали над темою «Гістологічне дослідження вмісту вітаміну С в тканині експериментальних пухлин». В 1949 році доц. Т. С. Шведкова-Роше при вивченні морфогенезу злоякісного росту, викликаного канцерогенними речовинами, встановила закономірності процесу розвитку пренеопластичних гіперплазій та уточнила питання морфології ранніх фаз розвитку пухлини.

В цілому робота патогістологічної лабораторії в післявоєнний період велася в двох напрямках:

1) вивчення експериментального онкогенезу;

2) рання діагностика пухлинного росту.

Уточнення тонкої будови пухлин, що вивчалися, шляхом застосування фізичних (флюорисцентна мікроскопія), гістохімічних, а також оригінальних гістологічних методів давало можливість вивчити динаміку онкогенезу і наблизитись до розуміння механізмів малігнізації. В результаті вивчення були виявлені специфічні закономірності розвитку пухлинного росту, що являло собою збочене формоутворення на грунті атипової регенерації. Вивчення морфогенезу пухлин людини не лише підтвердило дані експериментального дослідження, але і доповнило уявлення про розвиток і розмноження ракових клітин. Отримані дані мали велике значення як для теорії етіопатогенезу раку, так і для практики, збагачуючи діагностичні можливості, відкриваючи нові шляхи до терапії. Проведені дослідження опубліковані в чотирьох статтях і ввійшли до докторської дисертації Т. С. Шведкової-Роше.

У 1960 році керівником патоморфологічної лабораторії був призначений д.м.н. А. М. Мельник.
У 1971 році Український НДІ експериментальної та клінічної онкології був переведений у систему АН УРСР, у зв’язку з чим відділ патоморфології (керівник – професор В. Г. Чудаков) був включений до складу Київського науково-дослідного рентген-радіологічного та онкологічного інституту. Керівником відділу залишився проф. В. Г. Чудаков, а А. М. Мельник очолив лабораторію цитологічної діагностики пухлин.

У 1975 році професор В. Г. Чудаков вийшов на пенсію, але за рішенням керівництва інституту був залишений (на громадських засадах) керівником відділу патологоанатомічної анатомії. Тимчасово виконуючим обов’язки керівника відділу 26.06.1975 року був призначений старший науковий співробітник В. В. Самойлов.

З 1979 до 1985 року – керівником лабораторії морфологічної діагностики був д.м.н. А. М. Мельник.

З 1987 до 2008 року завідував лабораторією (з 1992 року – відділ патологічної анатомії) проф. К. О. Галахін. Основні напрямки наукових досліджень відділу патологічної анатомії:

1) розробка та удосконалення методів морфологічної діагностики пухлин та оцінка їх лікувального патоморфозу;

2) вивчення ультраструктурних змін пухлинних клітин після проведеного протипухлинного лікування;

3) виконання комплексних наукових досліджень з іншими підрозділами інституту та іншими науково- дослідним закладами.

У процесі наукових пошуків були розроблені цитологічні методи діагностики передраку та раку легень, визначені цитогенетичні критерії диференційної діагностики лімфопроліферативних процесів, створено онкомаркерні методи діагностики перебігу пухлинної хвороби для оцінки ефективності лікування та прогнозування рецидивів і метастазів, розроблені критерії мікроскопічної діагностики дисплазій та карцином шлунка.

З 1968 до 2008 року патологоанатомічним відділенням завідувала Е. М. Ковальчук.

З 2008 року й дотепер патологоанатомічним відділенням завідує к. м. н. М. С. Кротевич.

Практична діяльність відділу:

1) здійснення консультативної допомоги пацієнтам з регіонів України;

2) проведення навчання на робочому місці патологоанатомів міста Києва, регіонів України та близького зарубіжжя з метою підвищення професійного рівня в галузі онкоморфологічної діагностики;

3) методична допомога лікарям та науковим співробітникам інституту;

4) розробка пропозицій з покращення діагностичної (морфологічної) допомоги населенню України;

5) організація та проведення клініко-патологоанатомічних конференцій інституту з аналізом причин розбіжності та помилок діагностичного та лікувального процесу в структурних підрозділах інституту. 

У патологоанатомічному відділенні Інституту Раку проводиться діагностика всіх доброякісних і злоякісних новоутворень всіх локалізацій (без вийнятків), в тому числі дитяча онкологія і лімфопроліферативні процеси, а також діагностика передпухлинних процесів.

Проводяться консультації гістологічних препаратів хворих м. Києва та інших регіонів України, а також громадян інших держав. Консультація лікарів інших лікувальних закладів України.

Виконується імуногістохімічне дослідження усіх випадків, які потребують його, для діагностики та планування лікування всіх без вийнятку локалізацій. Лікарі відділення чергують в операційній, де проводяться термінові гістологічні дослідження та вирізка операційного матеріалу. Проводяться аутопсії та гістологічне дослідження аутопсійного матеріалу.

Відділення є базою підвищення кваліфікації лікарів на робочому місці за спеціальністю патологічна анатомія з України та інших держав, є однією з навчальних баз з патологічної анатомії для студентів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

Лікарі беруть учать в наукової діяльності інституту і закордонних наукових проектах.

За період 2001 –2019 років отримано 6 патентів, опубліковано 164 наукових праць, із них 4 монографії та 85 статей. Виконано та захищено 11 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Контакти відділення:

Київ, вул. Ломоносова 33/43 Національний інституту раку, поліклінічний корпус, 7 поверх

Телефон: +38 044 257-51-59

Електронна адреса: