×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Реєстратура
+38 (044) 257 93 15;
+38 (097)862 93 53

Приймальня головного лікаря
+38 (044) 257 40 49

Приймальня директора
+38 (044) 259 01 86
+38 (044) 259 02 73

Підписуйтесь на наші новини: 


Науково-дослідне відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургіїВідділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії створено у 1992 р. З 1961-1992 р. входило до складу різних підрозділів. У різні роки його очолювали: М.Б. Іщенко (1961-1969), к.мед.н. П.Я. Некрасов (1969-1984), д.мед.н. В.Г Корольов (1984-1988), проф. В.І. Тарутінов (1989-2003). На базі відділення в 1996 р. Створений Український мамологічний центр.
З 2003 року и по сьогоднішній день відділення очолює д.мед.н., проф. І.І.Смоланка.

За останні 10 років співробітниками відділення було опубліковано 398 наукові роботи, в тому числі 7 монографій, 128 статей у фахових журналах, отримано 41 патент на винаходи, бачено 12 методичних рекомендацій, зроблено 47 доповідей на наукових форумах.

Відділення розраховане на 45 ліжок.

Діяльність відділу в першу чергу спрямована на надання комплексної медичної допомоги пацієнтам зі злоякісними захворюваннями грудних залоз (рак, саркома). Також у відділенні проводиться хірургічне лікування доброякісних новоутворень грудних залоз (аденома, фіброаденома, фіброліпому, вузловий фіброаденоматоз і т.д.).

Основні види оперативних, лікувальних методик, які застосовуються у відділенні:

 • Радикальні оперативні втручання (мастектомія, квадрантектомія і ампутація грудної залози, і т.д.).
 • Реконструктивно-відновні операції з використанням імплантів (еспандерів) або власних тканин (TRAM, торако-дорзального клаптів, ліпофіллінг).
 • При доброякісних утвореннях грудних залоз проводиться енуклеація пухлини, секторальна резекція грудної залози та ін.
 • При місцево поширених формах раку грудної залози проводиться комплексне лікування з використанням системної та внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії, термохіміо- і терморадіотерапія, а також тергетна терапія та імунотерапія.

Основні напрямки наукової діяльності відділення:

 • Розробка, удосконалення та впровадження нових методів діагностики та лікування хвороих на злоякісні новоутворення грудної залози.
 • Розробка нових та удосконалення існуючих методик хірургічного лікування хворих на злоякісні новоутворення грудної залози (з урахуванням дослідження сторожових лімфовузлів, визначення чистоти меж резекції), розробка та удосконалення реконструктивних операцій.
 • Розробка нових схем неоад’ювантної поліхіміотерапії з використанням радіомодифікаторів і хіміосенсібілізаторів, спрямованих на розширення показань до органозберігаючих операцій та поліпшення якості життя оперованих хворих.
 • Розробка та впровадження методів реабілітації хворих на злоякісні новоутворення грудної залози, впровадження програми “fast track surgery”.
 • Вивчення віддалених результатів лікування хворих на рак грудної залози на базі національного канцер-реєстру для впровадження в практику найбільш ефективних методів та контроль показників діяльності науково-дослідних і клінічних установ онкомамологічного профілю в України, аналіз надання онкологічної допомоги населенню України з новоутвореннями грудної залози та розробка пропозицій щодо її поліпшення; постійна підготовка кадрів на робочих місцях на базі відділення.
 • Проведення клінічних випробовувань нових протипухлинних препаратів, іммуногістохімічних та онкомаркерних досліджень.
 • Надання консультативної допомоги хворим інших лікувально-профілактичних закладів України.
 • Організація і проведення науково-практичних конференцій з питань онкомаммологіі, підготовка та публікація методичних рекомендацій, посібників і керівництв для пацієнтів і лікарів.

Контакти відділення:

Київ, вул. Ломоносова 33/43 Національний інституту раку, Клініка №1, 3 поверх, відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії.

Телефон: +38(044) 257 1052

Електронна адреса:

Співробітники відділення

Досенко Ірина Вікторівна

Іванкова Оксана Миколаївна

Костриба Олексій Іванович

Лигирда Ольга Федорівна

Лобода Антон Дмитрович

Ляшенко Андрій Олександрович

Молід Сергій Олексійович

Смоланка Іван Іванович

Черниш Валерія Олегівна