Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Науково-дослідне відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургіїСпівробітники відділення

Костриба Олексій Іванович

Лигирда Ольга Федорівна

Лобода Антон Дмитрович

Ляшенко Андрій Олександрович

Молід Сергій Олексійович

Смоланка Іван Іванович

Черниш Валерія Олегівна

Досенко Ірина Вікторівна

Іванкова Оксана Миколаївна

Відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії створено у 1992 р. З 1961-1992 р. входило до складу різних підрозділів. У різні роки його очолювали: М.Б. Іщенко (1961-1969), к.мед.н.

П.Я. Некрасов (1969-1984), д.мед.н.

В.Г Корольов (1984-1988),

проф. В.І. Тарутінов (1989-2003).

На базі відділення в 1996 р. Створений Український мамологічний центр.
З 2003 року й по сьогоднішній день відділення очолює

д.мед.н., проф. І.І.Смоланка.

За останні 10 років співробітниками відділення було опубліковано 398 наукові роботи, в тому числі 7 монографій, 128 статей у фахових журналах, отримано 41 патент на винаходи, бачено 12 методичних рекомендацій, зроблено 47 доповідей на наукових форумах.

Відділення розраховане на 45 ліжок.

Діяльність відділу в першу чергу спрямована на надання комплексної медичної допомоги пацієнтам зі злоякісними захворюваннями грудних залоз (рак, саркома). Також у відділенні проводиться хірургічне лікування доброякісних новоутворень грудних залоз (аденома, фіброаденома, фіброліпому, вузловий фіброаденоматоз і т.д.).

Основні види оперативних, лікувальних методик, які застосовуються у відділенні:

 • Радикальні оперативні втручання (мастектомія, квадрантектомія і ампутація грудної залози, і т.д.).
 • Реконструктивно-відновні операції з використанням імплантів (еспандерів) або власних тканин (TRAM, торако-дорзального клаптів, ліпофіллінг).
 • При доброякісних утвореннях грудних залоз проводиться енуклеація пухлини, секторальна резекція грудної залози та ін.
 • При місцево поширених формах раку грудної залози проводиться комплексне лікування з використанням системної та внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії, термохіміо- і терморадіотерапія, а також тергетна терапія та імунотерапія.

Основні напрямки наукової діяльності відділення:

 • Розробка, удосконалення та впровадження нових методів діагностики та лікування хвороих на злоякісні новоутворення грудної залози.
 • Розробка нових та удосконалення існуючих методик хірургічного лікування хворих на злоякісні новоутворення грудної залози (з урахуванням дослідження сторожових лімфовузлів, визначення чистоти меж резекції), розробка та удосконалення реконструктивних операцій.
 • Розробка нових схем неоад’ювантної поліхіміотерапії з використанням радіомодифікаторів і хіміосенсібілізаторів, спрямованих на розширення показань до органозберігаючих операцій та поліпшення якості життя оперованих хворих.
 • Розробка та впровадження методів реабілітації хворих на злоякісні новоутворення грудної залози, впровадження програми “fast track surgery”.
 • Вивчення віддалених результатів лікування хворих на рак грудної залози на базі національного канцер-реєстру для впровадження в практику найбільш ефективних методів та контроль показників діяльності науково-дослідних і клінічних установ онкомамологічного профілю в України, аналіз надання онкологічної допомоги населенню України з новоутвореннями грудної залози та розробка пропозицій щодо її поліпшення; постійна підготовка кадрів на робочих місцях на базі відділення.
 • Проведення клінічних випробовувань нових протипухлинних препаратів, іммуногістохімічних та онкомаркерних досліджень.
 • Надання консультативної допомоги хворим інших лікувально-профілактичних закладів України.
 • Організація і проведення науково-практичних конференцій з питань онкомаммологіі, підготовка та публікація методичних рекомендацій, посібників і керівництв для пацієнтів і лікарів.

Контакти відділення:

Київ, вул. Ломоносова 33/43 Національний інституту раку, Клініка №1, 3 поверх, відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії.

Телефон: +38(044) 257 1052