Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Науково-дослідне відділення патологічної анатомії та гістологіїНауково-дослідна лабораторія клінічної цитології і лабораторія цитологічної діагностики

1. Історія організації цитологічної лабораторії

Науково-дослідна лабораторія цитологічної діагностики була організована за ініціативою доктора медичних наук А.М. Мельника при підтримці і розпорядженню директора Київського рентген-радіологічного і онкологічного інституту (тоді мав таку назву наш інститут) професора А.І.Позмогова в березні 1971 року.

З моменту організації і до 1979 року очолював лабораторію професор А.М. Мельник. За цей час було проведено декілька науково-практичних конференцій, присвячених переважно питанням організації цитологічної служби в Україні і проведенню цитологічного скринінгу раку шийки матки по всіх областях держави. Це дозволило виявляти передракові стани у жінок і обгрунтувати необхідність адекватного лікування, що потім позначилось на зниженні захворюванності на рак шийки матки у пацієнток, які проходили профілактичні огляди у гінекологів, що відбражено в Бюлетені національного канцер-реєстру України. Професор А.М. Мельник підготував учнів, які плідно працюють цитологами і продовжують розвивати метод цитологічної діагностики. А.М. Мельник є автором 3 монографій. З 1979 по 2000 роки лабораторію очолювала кандидат медичних наук В.І. Лобода. Проводились планові наукові роботи. В.І. Лобода є співавтором 2-х монографій. З 2000 року н/д лабораторією клінічної цитології керує доктор медичних наук, професор Л.С. Болгова. За останні роки підготовлено 3 кандидата медичних наук, видано 2 монографії і 3 посібники для лікарів клінічних цитологів і онкологів. На курсах стажування та інформації з цитологічної діагностики навчаються лікарі з усіх регіонів України.

 2. Співробітники лабораторії проводить цитологічну діагностику пухлин різних органів і тканин, передпухлинних станів і непухлинних процесів.

 3. Практична діяльність:

 • Розробка удосконалення і впровадження в клінічну практику нових методів цитологічної діагностики передпухлинних процесів, пухлин і пухлиноподібних новоутворень;
 • навчання на робочому місті лікарів-цитологів лікувально-профілактичних установ України;
 • співставлення цитологічних висновків з клініко-рентгенологічними і гістологічними даними і з навчальними архівними матеріалами;
 • здійснення организаційно-методичного керівництва науковими розробками молодих спеціалістів охорони здоров’я з питань цитологічної діагностики пухлинних захворювань;
 • розробка пропозицій по затвердженню статусу лікаря-клінічного цитолога в номенклатурі лікарських професій;
 • надання консультативної допомоги з питань цитологічної діагностики медичним установам України;
 • розробка пропозицій з питань покращення стану цитологічної діагностики хворим злоякісними новоутвореннями в Україні.

4. Основні напрямки наукової діяльності:

 • вивчення морфо-функціональних змін пухлинних клітин під впливом основних методів лікування онкологічних хворих для оцінки ефективності протипухлинного лікування;
 • вивчення пухлинного росту і клітинних змін в процесі малігнізації і розвитку ранніх стадій пухлини, уточнення гістогенезу і ступеня диференціювання пухлин на клітиннному і субклітинному рівнях;
 • розробка цитоморфологічних ознак, які направлені на удосконалення морфологічної діагностики пухлинних процесів з використанням цитохімічних, імуноцитохімічних, цитогенетичних і морфометричних методів при відповідному матеріальному забезпеченні;
 • проведення комплексних наукових досліджень з іншими структурними підрозділами інституту або іншими науковими установами;
 • видання в установленному порядку власних наукових праць – монографій, посібників для лікарів, методичних рекомендації, статей, тез;
 • организація і проведення науково-практичних конференцій і семінарів з питань цитологічної діагностики;
 • участь в роботі семінарів, конференцій і з’їздів, які організовані іншими установами за профілем діяльності лабораторії;
 • підготовка наукових кадрів – кандидатів і докторів наук;
 • постійний аналіз якості проведення цитологічної діагностики шляхом співставлення з гістологічними, рентгенологічними і клінічними дослідженнями;
 • розробка програм підготовки спеціалістів з цитологічної діагностики пухлин різних локалізацій.

Співробітники відділення

Алексєєнко Оксана Іванівна

Болгова Лідія Севастянівна

Логінова Євгенія Олександрівна

Магась Тетяна Анатоліївна

Мариненко Світлана Вячеславівна

Махортова Марина Геннадіївна

Туганова Тамара Миколаївна

Ярощук Тетяна Михайлівна