Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: 


Науково-дослідна лабораторія клінічної імунологіїНауково-дослідна лабораторія клінічної імунології створена в 1975 році (наказ МОЗ України № 614 ДСК від 11.11.1974 р.). До 2008 р. її керівником був заслужений діяч науки та техніки, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, доктор медичних наук, професор Ю.Я. Гріневич, з 2008 р. – доктор медичних наук Ф.В. Фільчаков. У складі науково-дослідної лабораторії клінічної імунології функціонує лабораторія онкоімунологіі.

Тел.: +38 (044) 259 01 84

Напрямки науково-дослідної діяльності:

 • дослідження зрушень в імунній системі організму, пов’язаних з перебігом пухлинного процесу, наслідками основних методів лікування та проведенням біотерапії;
 • проведення імунологічного моніторингу ефективності лікування онкологічних хворих, визначення імунологічних критеріїв прогнозу несприятливого перебігу пухлинного процесу на тлі основного лікування;
 • розробка нових, удосконалення існуючих методів біотерапії (неспецифічна активна імунотерапія, специфічна імунотерапія, адоптивна клітинна імунотерапія), спрямованих на підвищення протипухлинної резистентності організму та ефективності основних методів лікування хворих на злоякісні новоутворення;
 • вивчення ролі нейроендокринних змін в патогенезі порушень імунної системи у хворих на злоякісні новоутворення;
 • експериментальні та клінічні дослідження впливу імунотропних та протипухлинних препаратів на формування протипухлинної імунної відповіді організму.

Основні наукові здобутки:

 • визначена роль гормонів тимуса в регуляції імунної системи, індукції синтезу речовин з тимозиноподібною активністю та стимуляції інтерфероногенезу для розробки раціональних схем імунотерапії онкологічних хворих;
 • розроблені нові патогенетичні підходи щодо відновлення порушених функцій імунної системи онкологічних хворих препаратами тимічного походження та інтерферонами;
 • вивчені маркери пухлинного росту (РЕА, АФП, β-ХГ, СА-125, СА-19-9, СА-15-3, СА-242, СА-72-4) та запропоновано їх використання в діагностиці та контролі за ефективністю лікування онкохворих (рак яєчника, рак товстого кишечнику, рак печінки, рак яєчка, хоріонепітеліома, рак підшлункової залози, рак молочної залози та ін.);
 • досліджується рівень фактора росту ендотелія судин (VGEF – vascular endothelial growth factor), який є важливим регулятором ангіогенезу та васкулогенезу, у онкологічних хворих у динаміці лікування;
 • розроблена методика адоптивної клітинної імунотерапії, що базується на переносі протипухлинного імунітету за допомогою генерованих іn vіtro специфічних цитотоксичних Т-лімфоцитів;
 • запропоновано застосування трансплантації стовбурових клітин ембріональної печінки в схемі лікування онкологічних хворих з депресією кровотворення;
 • розроблено метод отримання пухлиноспецифічних трансферфакторних поліпептидів та обґрунтована доцільність їх застосування в біотерапії онкологічних хворих.
 • За цикл праць “Імунобіологія тимуса, його роль у регуляції імуногенезу, одержання та можливості використання препаратів тимуса”, виконаних у лабораторії під керівництвом заслуженого діяча науки та техніки, доктора медичних наук, професора Гріневича Ю.Я., науковцям: доктору медичних наук, професору Барабою В.О., доктору медичних наук, професору Гріневичу Ю.Я. та доктору медичних наук Нікольскому І.С. присуджена Державна премія України у галузі науки та техніки за 1999 рік.

Практична діяльність лабораторії:

 • проводить комплексні наукові дослідження з іншими структурними підрозділами інституту, кафедрами онкології медичних університетів, ООД, іншими науково-дослідними установами МОЗ, НАМН та НАН України;
 • бере участь в організації та роботі наукових конференцій з питань клінічної імунології та онкоімунології, а також з’їздів, конференцій, симпозіумів, які проводять інші установи за профілем діяльності лабораторії;
 • проводить лекції, семінари для науковців, лікарів інституту та інших профільних установ;
 • здійснює підготовку наукових кадрів, кандидатів та докторів наук; проводить навчання на робочому місці співробітників інших лікувально-профілактичних установ України методам дослідження та оцінки стану імунної системи, імунодіагностики злоякісних новоутворень та імунотерапії онкологічних хворих.

Співробітники інституту

Кукушкіна Світлана Миколаївна

Льон Ганна Даріївна

Фільчаков Феодосій Вікторович