Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника

Ср, 11/08/2021


Національний інститут раку МОЗ України (далі – НІР)

03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел. (044) 259-01-86, (044) 257-40-49, факс (044) 259-02-73 www.unci.org.ua, [email protected] оголошує проведення конкурсу на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділення пухлин черевної порожнини (0,25 ставки).

Вимоги до учасників конкурсу:

 • вища освіта з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня;
 • наукові праці, опубліковані впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Учасник конкурсу надає наступні документи:

 • письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч
 • копію документа, що посвідчує особу
 • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка
 • автобіографію
 • копію трудової книжки (за наявності)
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які є співробітниками НІР, надають наступні документи:

 • письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч
 • характеристику, підписану керівником
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються.

Строк прийняття заяв та документів 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Із запитаннями звертатися до в.о. ученого секретаря НІР Журбенко Алли Володимирівни.

Документи для участі в конкурсі приймаються з 11 серпня до 10 вересня 2021 р. за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, адміністративний корпус, V поверх, каб. 505 або 510, Журбенко Алла Володимирівна (095)820-67-17.

Оголошення оприлюднено: 11 серпня 2021 року.