Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Волк Марина Олександрівна

Ср, 24/02/2021


Спеціалізація: онкохірургія, ультразвукова діагностика.

Стаж роботи за спеціальністю: 3 роки

Дипломи та ліцензії: 2009-2011 р. Інтернатура за спеціалізацією «Клінічна онкологія» на базі Національного інституту раку у відділенні органів черевної порожнини та заочеревинного простору, м. Київ, Україна;

2012-2013 р. Спеціалізація за спеціальністю «Онкохірургія» на базі Академії післядипломної освіти ім.. П. Л. Шупика, м. Київ, Україна;
2013 р. Спеціалізація за спеціальністю “Ультразвукова діагностика» на базі Національної Медичної Академії післядипломної освіти, ім.. П. Л. Шупика, м. Київ, Україна

Основні напрями наукових та практичних досліджень: розробка та оптимізація алгоритмів лікування хворих на злоякісні новоутворення органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

Наявність науково-практичних публікацій: додається в окремому файлі

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: брала участь у 15 наукових конференціях в тому числі й закордонних.

Членство в організаціях: IASGO із 2014 року
Зв’язок у Facebook

Список наукових праць

Назва Характеристика роботи Вихідні данні Обсяг Прізвище всіх співавторів
Вивчення статусу сторожових лімфовузлів при хірургічному лікуванні раку шлунка стаття Сучасні технології в хірургії раку шлунково-кишкового тракту : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю.       05-06 травня 2011 р., Київ. – Опубл. : Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.I . – С. 68–71 4 І. Б. ЩепотінД. О. Розумій 

О. О. Колеснік

А. В. Лукашенко

Ю. О. Жуков

О. Т. Енгел

А. А. Бурлака

Д. Є. Махмудов

О. І. Штанько

В. І. Кульмінський

 

Безпосередні результати виконання оментобурсектомії при хірургічному лікуванні хворих на рак шлунка тези XII з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду ) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим. – Опубл. : Клин. онкология . – 2011. – Спец. вып.2 .– С. 109 1 І. Б. ЩепотінО. О. Колеснік 

Д. О. Розумій

А. В. Лукашенко

Ю. О. Жуков

А. А. Бурлака

 

Вивчення статусу сторожових лімфовузлів при хірургічному лікуванні раку шлунка тези XII з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду ) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим. – Опубл. : Клин. онкология . – 2011. – Спец. вып.2 .– С. 112 1 І. Б. ЩепотінО. О. Колеснік 

Д. О. Розумій

А. В. Лукашенко

Ю. О. Жуков

О. І. Штанько

В. І. Кульмінський

А. А. Бурлака

 

Черезшкірна черезпечінкова холангіостоміяяк оптимальний метод підготовки хворих 

на рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею,

до радикального лікування

тези Современные методы диагностики и лечения больных со злокачественными новообразованиями : конф. молодых ученых Национального института рака. – Опубл. : Клин. онкология. – 2012. –   № 6(2). –    С. 151 1 І. Б. ЩепотінО. О. Колеснік 

Д. О. Розумій

А. В. Лукашенко

В. В. Шептицький

О. І. Лебедєва

Применение оментобурсэктомиив хирургическом лечении больных раком 

желудка

тези VІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : [тез. докл.] 5–7 сентября 2012 г., Астана, Республика Казахстан. – Астана, 2012. – С. 170 1 И. Б.ЩепотинЕ. А. Колесник 

Д. А. Розумей

А. И. Штанько

А. В. Лукашенко Ю. А. Жуков

В. В. Приймак

 

Чрескожно чрезпеченочное дренированиепри механической желтухе, как первый этап 

радикального лечения

у больных

с опухолевой обтурацией внепеченочных

желчных протоков

тези VІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : [тез. докл.] 5–7 сентября 2012 г., Астана, Республика Казахстан. – Астана, 2012. – С. 172 1 И. Б. ЩепотинЕ. А. Колесник 

В. В. Приймак

Д. А. Розумей

А. В. Лукашенко В. В. Шептицкий

 

Гигантоклеточная опухоль поджелудочной железы (наблюдение из практики) стаття Клінічна онкологія. –2012. – №6(2). –
С. 134 – 137
4 Л.В. БолговаА.Н. Грабовой 

А.В. Лукашенко

Т.А. Магась

 

Результати виконання паліативних оперативних втручань при метастатичному раку шлунка тези Сучасні методи діагностики і лікування злоякісних пухлин (для молодих вчених) : тези наук.- практ. конф. з міжнар. участю 28 березня 2013 р., Київ. – Клінічна онкологія. –2013. – №2(10). –
С. 167-168
1 І.Б. ЩепотінО.О. Колеснік 

А.В. Лукашенко

В.В. Приймак