Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Сивак Любов Андріївна

Пт, 07/10/2022


У 1980 році закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 2000 р., доктор медичних наук з 2009 р.

Вчене звання доцента присвоєно в 2004 р., вчене звання професора зі спеціальності 222 Медицина присвоєно в 2019 р.

Стаж наукової роботи у наукових установах – 25 років.

Наукова діяльність: 1997–2004 рр. – асистент кафедри гематології та трансфузіології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України;

з 2004 по 2009 р. – доцент кафедри гематології та трансфузіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.

з 2009  по 2014 р. – завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії солідних пухлин (за конкурсом) Національного інституту раку МОЗ України.

з 2014 по 2015 р. – заступник директора з науково-організаційної роботи (за конкурсом) Національного інституту раку МОЗ України;

Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів:

Підготувала 3-х кандидатів наук зі спеціальності 14.01.07 – онкологія; науковий консультант дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності онкологія; науковий керівник дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктор філософії) зі спеціальності 222 медицина.

НДР за темою: «Оптимізувати лікування хворих на «тричі негативний» метастатичний рак грудної залози (номер державної реєстрації 0114U001063).

НДР за темою: «Оптимізувати тактику лікування хворих на метастатичний рак грудної залози прогностично несприятливих молекулярних підтипів» (номер державної реєстрації 0114U000407).

Сивак Л.А. є членом редакційної колегії фахового наукового журналу «Клінічна онкологія» та національної редакційної колегії журналів «Евразийский онкологический журнал», «Гематология. Восточная Европа»;

Нині Сивак Л.А. – член вченої ради Національного інституту раку, член спеціалізованої вченої ради, член Національної асоціації онкологів України, член Європейської спілки медичних онкологів (ESMO).

Сивак Л.А. приймала активну участь в клінічних випробуваннях.

Має сертифікати про стажування: SAMSON-II Investigator Meeting and GCP (R2) training (26 червня 2019 р., Туреччина); The European School of Oncology «Where medical and radiation oncology meet: integrating state of the art strategies» (27 лютого–01 березня 2019 р., Ізраїль); ESMO Breast Cancer 2019 (2–4 травня 2019 р, Німеччина); ESMO 2018 Congress (19–23 жовтня 2018 р., Німеччина); ESMO 2016 Congress (7–11 жовтня 2016 р., Данія); 2013 European Cancer Congress (27 вересня – 01 жовтня 2013 р., Нідерланди);  ESMO Gynaecological Cancers Virtual Congress 25 -26 June 2021; ESMO Congress Virtual Congress 16 -21 September 2021; ESMO  Breast Cancer Onsite and Online Congress Berlin Germany 3 – 5 May 2022.

Має 273 наукові праці, 8 патентів України на корисну модель, 7 навчально-методичних праць.

Брала участь у понад 50 конференціях (за профілем).

Лікарська категорія зі спеціальності онкологія – вища.