Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Совенко Володимир Миколайович

Вт, 23/02/2021


Спеціалізація: онкохірургія

Стаж роботи по спеціальності: 16 років

Кваліфікаційна категорія: вища

Дипломи та ліцензії: диплом спеціаліста: лікувальна справа, НМУ ім. Богомольца О.О. ЛВ НХ № 001777 ; свідоцтво МОЗ № 7107 онкохірургія вища категорія

Основні напрями наукових та практичних досліджень: лікування пухлин органів грудної порожнини

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах:

ХІ з’їзд онкологів України, 29 травня – 02 червня 2006 р., м. Судак, АР Крим;

науково -практичної конференції «Сучасні проблеми експериментальної клінічної онкології » , Київ , 26-27 квітня 2007 ;

міжнародній конференції « ESMO Conference Lugano ( ECLU ) » , Лугано , Швейцарія , 5-8 липня 2007 ;

ІX міжнародної конференції молодих онкологів «Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології » , Київ 23-24 квітня 2008 ;

науково -практичної конференції «Актуальні питання діагностики та лікування пухлин органів грудної порожнини » , Київ 23-24 жовтня 2008 ;

Міжнародного багатопрофільного конгресу « Joint ECCO 15 – 34th ESMO Multidisciplinary Congress Berlin » , Берлін , Німеччина 20-24 вересня 2009 р.;

конференції молодих вчених « Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень » 24-25 березня 2010 р., Київ ;

VІ з’їзді онкологів і радіологів СНД , 1-4 жовтня 2010, м. Душанбе , Узбекистан ; на ХІІ з’їзді онкологів України , 20-22 вересня 2011 р., м. Судак , АР Крим ;

Міжнародній конференції « 3 – rd European Lung Cancer Conference » , Женева , Швейцарія , 18-21 квітня 2012 р ;

15 -й міжнародній конференції по раку легені , Сідней , Австралія 27-30 жовтня 2013р.

Наявність нагород, грамот, премій: відзнака за постерну роботу 10-річний досвід застосування дендритних клітин науково-практична конференція «Іновації в лікуванні злоякісних пухлин» 27 березня 2014 року.

Членство в організаціях: International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO) 2014

Улюблений вислів: «Ось що хлопці, кулемета я вам не дам».

Список основних опублікованих статей:

Смоланка І.І. Ефективність передопераційної термохіміотерапії при комбінованому лікуванні хворих на рак легені літнього віку / І.І. Смоланка, В.М. Совенко, А.І. Шевченко // Лікування онкологічних хворих похилого віку : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 26–27 вересня 2002 р.). – Опубл. : Злоякісні новоутворення : зб. наук. робіт. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 22–24.

Захаричев В.Д. Ефективність комбінації гемцитабіну та цисплатину у лікуванні хворих на розповсюджений рак легені / В.Д. Захаричев, В.М. Совенко // Укр. хіміотерапевт. журн. – 2003. – № 3(18). – С. 40–42.

Пат. 66009 Україна, МПК7 А 61 В 17/00. Спосіб лікування хворих на місцево-поширений рак легені та злоякісні пухлини передньої грудної стінки / Ганул В.Л., Смоланка І.І., Совенко В.М. ; Інститут онкології АМН України. – № 2003076467 ; заявл. 10.08.2003 ; опубл. 15.04.2004. – Бюл. № 4.

Захаричев В.Д. Нові терапевтичні можливості гемцитабіну  у лікуванні розповсюдженого недрібноклітинного раку легень / В.Д. Захаричев, А.В. Семиволос, В.М. Совенко // Проблеми сучасної торакальної хірургії : матеріали наук.-практ. конф. – К., 2005. – С.

Ефективність поліхіміотерапії поєднанні з целекоксибом у хворих недрібноклітинним раком легені ІІІВ–ІV стадії / В.Л. Ганул, А.В. Ганул, В.Д. Захаричев, Л.В. Бороров, А.В. Семиволос,  А.И. Шевченко, Б.О. Борисюк, Н.Е. Манцуров, В.М. Совенко // Актуальні питання хірургії 21-го сторіччя : зб. доп. наук.-практ. конф. КМАПО. – К., 2005. – С.

Диагностика герминогенных опухолей средостения / В.Д. Захарычев, А.В. Ганул, А.В. Семиволос, Л.В. Бороров, Б.О. Борисюк, В.М. Совенко // Онкология. – 2005. – Т. 7, № 2. – С. 139–143.

Применение аутовакцины в лечении при раке легкого / В.Л. Ганул, Ю.А. Гриневич, В.М. Совенко, А.В. Ганул, Н.Н. Храновская // ХІ з’їзд онкологів України : матеріали з’їзду 29 травня – 02 червня 2006 р., м. Судак, АР Крим. – К.,  2006. – С. 107–108.

Використання аутовакцини в лікуванні хворих на недрібноклітинний рак легені ІІІ А стадії / В.Л. Ганул, А.В. Ганул, В.М. Совенко, Н.Н. Храновська // Сучасна хірургія. – 2007. – № 1. – С. 24–30.

Храновская Н.Н. Первый опыт применение дендритоклеточной аутовакцины в лечении немелкоклеточного рака легкого ІІІ А стадии / Н.Н. Храновская В.М. Совенко // Новоутворення. – 2007. – № 1. – С. 134–137.

Экспериментальное обоснование и опыт клинического применения вакцин на основе дендритных клеток в комплексном лечении онкологических больных / Н.Н. Храновская,  Ю.А. Гриневич, Н.П. Цип, О.В. Скачкова, В.В. Ситько, В.М. Совенко // Сучасні проблеми єкспериментальної і клінічної онкології : тези VІІІ конф. молодих онкологів. Київ, 26–27 квітня 2007 р. – К., 2007. – С. 81.

Experimental background and experience of use of dendritic cell-based vaccine in the treatment of lung cancer patients / Natalia M. Kranovskaia, Yuri A. Grinevich, Valentin L. Ganul, Valentina V. Sitko, Vladimir M. Sovenko, Andrey V. Ganul // Annals of Oncology : ESMO Conference Lugano ( ECLU). Lugano, Switzerland, 5-8 July 2007.

Применение дендритноклеточной аутовакцины в лечении больных раком легкого ІІІ А стадии / В.Л. Ганул, А.В. Ганул, Ю.А. Гриневич, В.М. Совенко, В.В. Ситько, О.В. Скачкова, Н.Н. Храновская // Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології : тези ІX міжнар. конф. молодих онкологів.  Київ, 23–24 квітня 2008р. – К., 2008. – С. 42.

Пошук оптимальних шляхів виготовлення протипухлинних вакцин на основі дендритних клітин / В.В. Сітько, О.В. Скачкова, Ю.В. Швець, В.М. Совенко, І.М. Пузирна, Н.М. Храновська // Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології : тези ІX міжнар. конф. молодих онкологів.  Київ, 23–24 квітня 2008р. – К., 2008. – С. 101.

Эффективность дендритноклеточной аутовакцины у больных немелкоклеточным раком легкого / А.В. Ганул, В.Л. Ганул, Ю.А. Гриневич, Н.Н. Храновская, В.В. Ситько, О.В. Скачкова, Л.В. Бороров, Б.О. Борисюк, О.И. Кобзов,  В.М. Совенко, А.И. Шевченко, А.В. Семиволос // Актуальні питання діагностики та лікування пухлин органів грудної порожнини : тези наук.-практ. конф. Київ, 23–24 жовтня 2008 р. – К., 2008.

New dendritic cell immunotherahy: randomized phase II study in IIB–IIIA stage non-small lung cancer patients / V. Sovenko, N. Khranovska, V. Ganul, Y. Shets, A. Ganul, V. Sitko, O. Skachkova, S. Zemskov, A.Y. Grinevich // Joint ECCO 15-34th ESMO Multidisciplinary Congress Berlin, 20–24 September 2009.

Неоадъювантная полихимиотерапия больных с немелкоклеточным раком легкого ІІ В–ІІІ стадии / В.Л. Ганул, А.В. Ганул, А.В. Семиволос, В.Д. Захарычев, Б.О. Борисюк, Л.В. Бороров, О.И. Кобзев, В.М. Совенко, А.И. Шевченко // Онкология. – 2009. – Т. 11, № 3(41). – С. 197–199.

Лікування хворих з метастазами злоякісних пухлин різних локалізацій у легенях / Л.В. Бороров, А.В. Семиволос, О.І. Кобзев, В.М. Совенко, Б.О. Борисюк, А.І. Шевченко, О.Г. Клапчук // Онкология. – 2009. – Т. 11, № 4(42). – С. 286–287.

Новые подходы в лечении больных со злокачественными новообразованиями органов грудной полости / В.Л. Ганул, С.И. Киркилевский, А.В. Ганул, В.Д. Захарычев, П.С. Крахмалев, Ю.Н. Кондрацкий, Л.В. Бороров, В.М. Совенко,  А.И. Шевченко, Б.О. Борисюк, О.И. Кобзев //  Онкология. Спец. вып. – 2010. – Т. 12, № 1(43). – С. 18–24.

Применение дендритоклеточной аутовакцины в лечении больных раком легкого / В.М. Совенко, В.Л. Ганул, А.В. Ганул, Б.О. Борисюк, А.И. Шевченко, О.И. Кобзев, А.В. Семиволос, Н.Н. Храновская,  В.В. Ситько, О.В. Скачкова, Н.Н. Свергун, С.П. Завертыленко, В.Э. Орел // Сучасні методи діагностики та лікування  злоякісних новоутворень :  конф. молодих вчених. 24–25 березня 2010 р., Київ. – Опубл. : Онкология. – 2010. – Т. 12, № 4(46). – С. 403.

Опыт применения дендритноклеточной аутовакцины у больных раком легкого ІІБ-ІІІА стадии / В.Л. Ганул, А.В Ганул, А.И. Шевченко, Ю.А. Гриневич, Н.Н. Храновская, В.М. Совенко, Б.О. Борисюк, А.В. Семиволос, Л.В. Бороров, О.И. Кобзев, С.П. Завертыленко // VІ съезд онкологов и радиологов СНГ : материалы съезда. 1–4 октября 2010, г. Душанбе. – Душанбе, 2010. – С.  66.

Лечение мезотелиомы плевры с применением внутриплевральной перфузионной химиогипертермии / В.Л. Ганул, А.И. Шевченко, А.В Ганул, Б.О. Борисюк, В.М. Совенко, А.В. Семиволос, Л.В. Бороров, О.И. Кобзев // VІ съезд онкологов и радиологов СНГ : материалы съезда. 1–4 октября 2010, г. Душанбе. – Душанбе, 2010. – С.  124.

К вопросу о практической реализации стандартов диагностики и лечения / В.Л. Ганул, Б.О. Борисюк, В.Д. Захарычев, С.И. Киркилевский, А.В. Ганул, Ю.Н. Кондрацкий, В.М. Совенко, А.И. Шевченко // Современные проблемы торакальной хирургии : материалы наук.-практ. конф.  – К., 2010. – С. 48–54.

Особенности изменения состояния иммунной системы больных немелкоклеточным раком легкого под влиянием иммунотерапии дендритными клетками, нагруженными опухолевыми антигенами / Н. Храновская, О. Скачкова, В. Ситько, В. Совенко, Ю. Швец, Н. Свергун, М. Завелевич, В. Жукова, Д. Чечина // Імунологія та алергологія. – 2011. – № 2. – С. 52–57.

Реконструктивно-пластичні оперативні втручання в комплексному  лікуванні злоякісних пухлин грудної стінки (ЗПГС) / В.Л. Ганул, Б.О. Борисюк, А.В. Ганул, А.В. Семиволос, О.І. Кобзев, В.М. Совенко, А.І. Шевченко, Л.В. Бороров, С.Н. Крахмальов // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 45.

Вибір лікувальної тактики при гігантських пухлинах (ГП) локалізованих в  грудній порожнині / В.Л. Ганул, Б.О. Борисюк, А.В. Ганул, А.В. Семиволос, О.І. Кобзев, В.М. Совенко, А.І. Шевченко, Л.В. Бороров, С.Н. Крахмальов // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 45.

Результати хірургічного лікування хворих із метастатичним враженням  легень / В.Л. Ганул, Л.В. Бороров, А.В. Ганул, Б.О. Борисюк, А.І. Шевченко, О.І. Кобзєв, В.М. Совенко, А.В. Семиволос, Ю.М. Кондрацький // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 46.

Эффективность дендритноклеточной аутовакцины в лечении больных немелкоклеточным раком легкого / В.Л. Ганул, В.М. Совенко, А.В. Ганул, Н.Н. Храновская, В.В. Ситько, О.В. Скачкова, Б.О. Борисюк, А.В. Семиволос, О.И. Кобзев, В.Э. Орел,  А.І. Шевченко, Л.В. Бороров, Н.Н. Свергун // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. 2. – С. 47.

Результати лікування хворих на злоякісну мезотеліому плеври з застосуванням внутрішньоплевральної перфузійної хіміогіпертермії / В.Л. Ганул, А.І. Шевченко, А.В. Ганул, Б.О. Борисюк, В.М. Совенко, А.В. Семиволос, Л.В. Бороров, О.І. Кобзев, С.М. Крахмальов // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 47.

Анализ неоадъювантной химиотерапии (НПХТ)  и хирургического лечения ІІВ-ІІІА стадии немелкоклеточного рака лёгкого (НМРЛ) / В.Д. Захарычев, А.В. Ганул, А.В. Семиволос, Б.О. Борисюк, Л.В. Бороров, О.И. Кобзев, С.Н. Крахмалёв, В.М. Совенко, А.И. Шевченко, С.Н. Крахмалёв  // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 47.

Імуномоніторинг після застосування протипухлинної вакцинотерапії на основі дендритних клітин у хворих на недрібноклітинний рак легені / О.В. Скачкова, Н.М. Храновська, В.В. Сітько, В.Л. Ганул, А.В. Ганул, В.М. Совенко, О.І. Горбач // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 56.

Вплив терміну проведення променевої терапії в комбінації з хіміотерапією на результати лікування хворих на локалізовані форми дрібноклітинного раку легені / Л.А. Сивак, С.А. Лялькін, В.С. Іванкова, А.В. Ганул, В.М. Совенко, М.Ю. Кліманов, А.В. Аскольський // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим. – Опубл. :  Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып.  2. – С. 190.

Реконструктивно-пластичні втручання у комплексному лікуванні злоякісних пухлин грудної стінки  / В.Л. Ганул, А.В. Ганул, Б.О. Борисюк, А.В. Семиволос, А.І. Шевченко, В.М. Совенко, О.І. Кобзев, Л.В. Бороров // Клин. онкология. – 2011. – № 1(1). – С. 13–18.

Clinical and immunological effectiveness of dendritic cell immunotherapy in lung cancer patients: 5-years follow-up period / N. Khranovska, V. Ganul, Y. Grinevich, V. Orel, V. Sovenko, A. Ganul, O. Skachkova, V. Sitko, O. Gorbach, N. Svergun // 3-rd European  Lung Cancer Conference. Geneva, Switzerland, 18 –21 April, 2012. : Publ. – Translational Research, Biology and Pathology. – 2012. – Abstr. 98P.

Целесообразность хирургического удаления метастазов злокачественных новообразований в легкие / В.Л. Ганул, Л.В. Бороров, А.В. Ганул, Б.О. Борисюк, В.М. Совенко, А.И. Шевченко, А.В. Семиволос, О.И. Кобзев, Ю.Н. Кондрацкий  // Клин. онкология. – 2012. – № 5(1). – С. 18–20.

Гигантские опухоли внутригрудной локализации / А.В. Ганул, Б.О. Борисюк, А.В. Семиволос, Ю.Н. Кондрацкий, А.И. Шевченко, В.М. Совенко, О.И. Кобзев, Л.В. Бороров // Клин. онкология. – 2012. – № 6(2). – С. 20–24.

Патент № 49483. Україна. МПК А61К 39/00, А61К 35/14. Храновская Н.Н., Совенко В.М., Скачкова О.В. и др. Спосіб імунотерапії хворих на рак легені/заявник та патентовласник Національний інститут раку. U200912738. 08.12.2009. 26.04.2010. Бюл. № 8, 2010 р.