×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Реєстратура
+38 (044) 293 21 50;

Приймальня головного лікаря
+38 (044) 293 21 58

Приймальня директора
+38 (044) 293 21 60
+38 (044) 293 21 61

Підписуйтесь на наші новини: Скачкова Оксана Володимирівна

Пн, 12/04/2021


Спеціалізація: імунологія, онкологія

Стаж роботи за спеціальністю: 11 років

Кваліфікаційна категорія: науковий співробітник

Дипломи і ліцензії: диплом спеціаліста зі спеціальності «фізіологія людини», диплом кандидата наук зі  спеціальності «онкологія»

Основні напрямки наукових та практичних досліджень: конструювання протипухлинних вакцин на основі дендритних клітин; вивчення протипухлинної, антиметастатичної та імуномодулюючої активності  препаратів та вакцин з використанням моделей і методів експериментальної онкології; вивчення змін у стані імунної системи у онкологічних хворих під впливом специфічної активної імунотерапії на основі дендритних клітин.

Наявність науково-практичних публікацій (назви статей, журналів): більше 100 друкованих робіт у вітчизняних та зарубіжних  наукових виданнях. Перелік викладений у доповненні.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: більш ніж у 20 вітчизняних та міжнародних конференціях.

Ваше улюблене висловлювання (вираз, афоризм): “Жити – значить робити речі, а не купувати їх” (Арістотель).

Контакти:

E-mail: [email protected]

Список наукових праць Скачкова Оксана Володимирівна

 1. Association of the MTHFR C677T gene polymorphism with childhood neuroblastoma susceptibility and progression /Svergun, G. Klymnyuk, N. Khranovska, O. Skachkova, N. Ionkina, M. Inomistova [et al.] // Materials of ANR 2014 Congress «Advanced in Neuroblastoma Research», May 13-16, 2014, Cologne, Germany.
 2. Immunological markers of anti-tumor dendritic cells vaccine efficiency in patients with non-small cell lung cancer / O.V. Skachkova, N.M. Khranovska, O.I. Gorbach, N.M. Svergun [et al.] // Experimental Oncology. – 2013. – 35, №2. – P. 109-113.
 3. Комбинация различных стратегий, направленных на повышение эффективности противоопухолевой вакцины на основе дендритных клеток / О.В. Скачкова, Н.Н.Храновская, В.В. Ситько, Н.Н. Свергун, Н.В. Ионкина, О.И. Горбач [и др.] // Цитокины и воспаление. – 2013. – Т.12, № 1-2 – C. 108-114.
 4. Вплив протипухлинної дендритноклітинної вакцинотерапії на кількість та функціональний склад Т-регуляторних клітин у онкологічних хворих / О.В.Скачкова, Н.М. Храновська, О.І. Горбач, Н.М. Свергун,  [та ін.] // Імунологія і алергологія. – 2013. –  № 1. – С.15-20.
 5. Вплив статусу ДНК плоїдності на перебіг захворювання у дітей при нейробластомі // Н.М. Храновська, О.В. Скачкова, Н.М. Свергун, Н.В.Iонкiна, М.В.Iномiстова [та інші] // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Vol. 8, № 4. – P.61-64.
 6. Применение иммунотерапевтических методов в лечении больных раком легкого / А.В. Ганул, В.М. Совенко, Н.Н. Храновская, В.Э. Орел, О.В. Скачкова // Клиническая онкология. – 2013. – № 3 (11). С. 1-5.
 7. Results from phase III trial of dendritic cell based vaccine immunotherapy in patients with IIB-IIIA stage non-small-cell lung cancer / N. Khranovska, Skachkova, O. Gorbach,  V. Sovenko, N. Svergun, V. Orel // Materials of 15th Congress of Lung Cancer, October 27-30, 2013, Sydney, Australia
 8. Застосування тандемної трансплантації стовбурових клітин периферичної крові при лікуванні дітей з нейробластомою / Г.І. Климнюк, С.В. Павлик,Е.В. Шайда, Н.М.Храновська, О.В. Скачкова // Клінічна онкологія. – 2013. – № 3 (11). С. 1-3.
 9. Застосування комбінованої хіміо-імунотерапії на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину в експерименті / О.І. Горбач, Н.М. Храновська, О.В. Скачкова, В.К.Позур [та ін.] // Досягнення біології та медицини. – 2013. – № 2. – С. 23-28.
 10. Low-dose conventional chemotherapeutics synergizes with dendritic cell – based immunotherapy in antitumor activity / O.Gorbach, N.Khranovska, V.Pozur, O.Skachkova, N.Svergun, Sydor, V. Nikulina // Materials of 15th International Congress of Immunology (ICI), 22-27 Aug, 2013, Milan, Italy.
 11. Biologic activities of recombinant human-beta-defensin-4 toward cultured human cancer cells / L. Gerashchenko, E.V. Zhuravel, O.V. Skachkova, N.N. Khranovska, V.V. Filonenko, P.V. Pogrebnoy, M.A. Soldatkina // Experimental Oncology. – 2013. – Vol. 35, № 2. – P. 76-82
 12. Comparative study of antitumor effect Fe2O3 and Fe3O4 nanoparticles in nanocomplex with doxorubicin during electromagnetic irradiation and modification of human hepatocellular carcinoma cells (HepG2) with interferon-alpha / V.Е. Orel, N.О. Bezdyenyezhnih, М.О. Nikolov, A.V. Romanov, N.M. Khranovskaya, O.V. Skachkova, Yu.I. Kudryavets, I.B. Schepotin // Clinical Oncology. – 2013. – № 1 (9). – Р. 140-144.
 13. Перспективы применения иммунотерапевтических подходов в лечении больных раком легкого / В.М.Совенко, Н.Н.Храновская, А.В.Ганул, В.Э.Орел, О.В.Скачкова // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – № 4 – С.24-31.
 14. Фенотипическая и функциональная характеристика генерированных in vitro дендритных клеток человека после активации липополисахаридом и интерфероном-a. / Н.Н. Храновская, О.В. Скачкова, Н.Н. Свергун, А.И. Горбач // Імунологія та алергологія. – 2013. – № 2. – С. 30-37.
 15. Immunological biomarkers as surrogates for clinical response for dendritic cells vaccine therapy for non-small cell lung cancer and renal cell carcinoma / N.Khranovska, O.Skachkova, A.Ganul, Sovenko, V.Orel, N.Svergun, O.Gorbach [et al.] // Materials of Joint European Cancer Congress 2013 «17thECCO-38th ESMO-32nd ESTRO», 27 Sep – 01 Oct, 2013, Amsterdam, Netherlands.
 16. Хіміоімунотерапевтичний режим із застосуванням вакцини на основі дендритних клітин та низьких доз циклофосфаміду у мишей з карциномою легені Льюїс / Н.М.Храновська, О.В. Скачкова, О.І. Горбач, Н.М. Свергун та ін. / Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – Збірник наукових праць. –  – Вип.5 (113). – Київ. – С. 248-264.
 17. Novel chemoimmunotherapy regimens based on dendritic cells and low-dose doxorubicin in experiment / O. Gorbach, N. Khranovska, O. Skachkova, R. Sydor, Svergun, V. Pozur // Materials of 17th International Summer School on Immunology “Immune system: genes, receptors and regulation”, September 14-21, 2013 Rabac, Croatia, P.60.
 18. Mechanical heterogenization  of  Lewis  lung carcinoma  cells can improve antimetastatic effect of dendritic cells / Khranovska, O. Orel, Yu.Grinevich, O. Alekseenko, А. Romanov, O. Skachkova, N. Dzyatkovskaya, A. Burlaka, S. Lukin // J Mech Med Biol. – 2012. – №12(3). – Р.1-22.
 19. Дослідження впливу електромагнітного опромінення та магніточутливого нанокомплексу на клітини аденокарциноми / І.Б.Щепотін, В.Е.Орел, Н.О.Бездєнежних, А.Д.Шевченко, М.О.Ніколов, А.В.Романов, Н.М.Храновська, О.В.Скачкова, Ю.Й.Кудрявець // Клиническая онкология. – 2012.- №5(1). – С.148-152
 20. Влияние дендритоклеточной аутовакцины на эффективность основного лечения больных раком яичника / Н.Н. Храновская, Ю.А. Гриневич, О.В. Скачкова, А.И. Горбач // Вопросы онкологии. – 2012. – Т.58. – №6. – С.781-786.
 21. Clinical and immunological effectiveness of dendritic cell immunotherapy in lung cancer patients: 5-years follow-up period / Khranovska, V.Ganul, Yu. Grinevich, V. Orel, V. Sovenko, A. Ganul, O. Skachkova,V. Sitko, O. Gorbach, N. Svergun // Journal of Thoracic Oncology. – 2012. Vol. 7, № 6 (Suppl.1). – P. S37 (Materials of 3rd European Lung Cancer Conference (ELCC 2012), Geneva, Switzerland.18-21 April, 2012).
 22. Комбинация различных стратегий, направленных на повышение эффективности противоопухолевой вакцины на основе дендритных клеток / Храновская Н.Н., Скачкова О.В. , Ситько В.В., Свергун Н.М., Ионкина Н.В., Горбач О.И., Никулина В.В, Сидор Р.И. // VII cъезд онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, Республика Казахстан 5-7 сентября 2012, С. 505-506.
 23. Функциональные изменения состояния эффекторов иммунного ответа при использовании комбинированной иммунотерапии на основе дендритных клеток, IFN-g и низких доз циклофосфамида / Храновская Н.Н., Скачкова О.В. , Свергун Н.М., Ионкина Н.В., Горбач О.И., Сидор Р. И. // VII cъезд онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, Республика Казахстан 5-7 сентября 2012, С.505
 24. Механизмы адаптации клеток карциномы легкого Льюис к дефициту питательных веществ / Пясковская О.Н., Колесник Д.Л., Трегубова Н.А., Момот В.Я., Скачкова О.В, Храновская Н.Н., Соляник Г.И. // VII cъезд онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, Республика Казахстан 5-7 сентября 2012,С. 501-502.
 25. Mechanical heterogenization of tumor cells contributes to antimetastatic effect of dendritic cells during immunization of animals with Lewis’ carcinoma / N. Khranovska, V. Orel, O. Skachkova, N. Svergun, N.Dzyatkovska, V. Sitko //Materials of 12th International Symposium on Dendritic Cells, Daegu, Korea, 7-11 Oct, 2012, (P01-105).
 26. The effect of cytotoxic lectins from Bacillus subtilis on human monocyte-derived dendritic cells maturation in vitro / N. Khranovska, G. Potebnya, O. Skachkova, V. Sitko, N. Svergun // Materials of 12th International Symposium on Dendritic Cells, 7-11 Oct, 2012, Daegu, Korea (P01-57).
 27. Novel dendritic cell based approaches in cancer immunotherapy/ N. Khranovska, O. Skachkova, N. Svergun, V. Sitko // Materials of 12th International Symposium on Dendritic Cells, Daegu, Korea, 7-11 Oct, 2012, (P01-102).
 28. Novel strategy for designing and optimizing dendritic – cell – based anticancer vaccine / Khranovska N, Potebnya G, Skachkova O, G. Tanasienko N. Svergun V. Sitko, G. Fedorchuk // Materials of European Multidisciplinary Cancer Congress (ESMO 2012), 28 Sept – 2 Oct, 2012, Vienna, Austria. Ann Oncol. – 2012. – 23 (suppl 9). – P. ix536.
 29. Clinical and immunological effectiveness of dendritic cell immunotherapy in lung cancer patients: 5-years follow-up period / Khranovska, V. Ganul, Yu. Grinevich, V. Sovenko, O. Skachkova, V. Sitko, O. Gorbach, N. Svergun // Materials of 3rd European Lung Cancer Conference (ELCC 2012), 18-21 April, 2012, Geneva, Switzerland. J Thoracic Oncol. – 2012. – 7(6, suppl 1). – S 37
 30. Опыт применения дендритноклеточной аутовакцины в лечении больных немелкоклеточным раком легкого / А.В. Ганул, Н.Н. Храновская, В.М. Совенко, В.Л. Ганул, Ю.А. Гриневич, В.Э. Орел, О.В. Скачкова, Н.Н. Свергун [и др.] // Клиническая онкология. – 2012. – №7 (3). – С. 25-32
 31. Храновская Н.Н. Современные методы иммунотерапии рака почки (обзор литература) / Храновская Н.Н., Скачкова О.В., Стаховский  А.Э.// Клиническая онкология. – №2 – 2011. – С. 72-77
 32. Особливості стану імунної системи у хворих на лімфому Ходжкіна: роль у прогнозуванні перебігу захворювання / Н.М. Храновська, Н.М. Свергун, О.В.Скачкова, О.І. Горбач  та ін. // Імунологія і алергологія. – 2011. –  №4. – С.73-79.
 33. Роль високодозової хіміотерапії в комплексному лікуванні дітей зі злоякісними солідними новоутвореннями / С.В. Павлик, Г.І. Климнюк, О.В. Шайда, Н.М. Храновська, О.В. Скачкова,Н.М. Свергун [та інші] // Клінічна онкологія. – 2011. – №4 (4). – С.69-71.
 34. Особенности изменения состояния иммунной системы больных немелкоклеточным раком легкого под влиянием иммунотерапии дендритными клетками, нагруженными опухолевыми антигенами / Н. Храновская, О. Скачкова, В. Ситько, В. Совенко, Ю.Швец, Н. Свергун [и др.] // Імунологія та алергологія. – 2011. – №2. – С.52-57.
 35. Комплексное исследование иммуномодулирующего влияния препаратов с ноотропным механизмом действия на иммунокомпетентные клетки / Л. Гарманчук, Н. Храновська, А. Макаренко, О. Мазур, О. Скачкова, Х. Непийвода, У. Лаврова, Е. Перепелицина, Н. Сенчило, И. Васильева, Л. Остапченко // Журн. НАМН України. – 2011. – Т.17, №3. – С.218- 226.
 36. Виживаність 3D-культури клітин MCF-7 у безсироватковому середовищі / Х. Непийвода, Л. Гарманчук, О. Перепелиціна, О. Скачкова, Н. Храновська, М. Сидоренко, Л. Остапченко // Доповіді Національної Академії Наук України.- 2011. – №8. – С.160-163
 37. New dendritic cell vaccine therapy approach – randomized phase I/II study in III-IV stage ovarian cancer patients / N. Khranovskaya, V. Svyntsytsky, G. Potebnya, L. Vorobyova, V. Sitko, O. Skachkova, Tsyp,V. Nikulina // The European multidisciplinary cancer congress ”Integrating basis and translational science, surgery, radiotherapy, medical oncology, advocacy and care” Stockholm, 23-27 September, 2011
 38. Скачкова О. Особливості міграції дендритних клітин у мишей лінії СВА / О. Скачкова, Ю. Швець, Н. Храновськая // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – № 10. – 2010. – С. 52-54.
 39. Новый иммунотерапевтический режим с использованием вакцины на основе дендритных клеток и противоопухолевого препарата “Ukrain” у мышей линии С57BL/6 с меланомой В16 / Н.М.Храновська, Ю.В. Швець, О.В. Скачкова, В.В. Ситько, С.В. Земсков, Ю.А.Гриневич // Імунологія та алергологія . – 2009. – №4. – С.84-89
 40. Сравнительное изучение иммунокорригирующего действия нейропептидных препаратов при острой экспериментальной цереброваскулярной патологи / А.Е. Кульчиков, О.С. Моложавая, О.В. Скачкова, Л.В. Гарманчук, М.В. Сидоренко, Е.М. Перепелицина, Н.Н. Храновская, А.Н. Макаренко // Цитокины и воспаление.-2009.- Т.8, №3.- С.18-23