Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Скачкова Оксана Володимирівна

Пн, 12/04/2021


Спеціалізація: імунологія, онкологія

Стаж роботи за спеціальністю: 18 років

Кваліфікаційна категорія: старший науковий співробітник

Дипломи і ліцензії: диплом спеціаліста зі спеціальності «фізіологія людини», диплом кандидата наук зі  спеціальності «онкологія»

Основні напрямки наукових та практичних досліджень: конструювання протипухлинних вакцин на основі дендритних клітин; вивчення протипухлинної, антиметастатичної та імуномодулюючої активності  препаратів та вакцин з використанням моделей і методів експериментальної онкології; вивчення змін у стані імунної системи у онкологічних хворих під впливом специфічної активної імунотерапії на основі дендритних клітин.

Наявність науково-практичних публікацій (назви статей, журналів): більше 100 друкованих робіт у вітчизняних та зарубіжних  наукових виданнях. Перелік викладений у доповненні.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: більш ніж у 20 вітчизняних та міжнародних конференціях.

Ваше улюблене висловлювання (вираз, афоризм): “Жити – значить робити речі, а не купувати їх” (Арістотель).

Контакти:

E-mail: [email protected]

У 1995 році закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю біолог-фізіолог.

З жовтня 2004 року працює в Національному інституті раку. За вказаний час роботи в Інституті приймала участь у виконанні 5-х наукових тем Інституту, була відповідальним виконавцем.

У 2014 р захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата біологічних наук. Назва дисертації: «Зміни в стані імунної системи хворих на недрібноклітинний рак легені та рак нирки під впливом специфічної активної імунотерапії на основі дендритних клітин» зі спеціальності «Онкологія», науковий керівник Храновська Н.М.

За час роботи в інституті виконано і надруковано більше 200 наукових праць, з них  36 статей у фахових журналах (24 публікацій у Scopus), 82 цитування, h-індекс 6.

Професійні навички:

Володіє рядом складних сучасних імунологічних та молекулярно-генетичних методів досліджень, які застосовуються при проведенні клінічних досліджень в онкології.

Зокрема, метод введення культури клітин, що використовується для розробки нового методу імунотерапії  з використанням аутологічних вакцин на основі дендритних клітин. Цей методичний підхід спрямований на активацію специфічного протипухлинного імунітету з метою профілактики розвитку рецидивів та метастазів у хворих із злоякісними новоутвореннями після основного лікування.

Також здійснює лабораторний супровід аутологічної трансплантації стовбурових кровотворних клітин, зокрема,  підрахунок кількості стовбурових клітин в периферичній крові та лейкоконцентраті методом проточної цитофлуориметрії, що є обов’язковою складовою при проведенні трансплантації при лікуванні дітей хворих на солідні злоякісні новоутворення та дорослих із лімфопроліферативними захворюваннями.

Має необхідні навички для проведення кількісної полімеразно-ланцюгова реакції (ПЛР), володіє методом флуоресцентної гибридизації in situ (FISH) та  методом проточної цитофлуориметрії.

Короткий список публікацій:

  1. Samusieva A., Inomistova M., Khranovska N., Skachkova O. [et al.] Contribution of BRCA1 5382insC mutation to triplene-gative and luminal types of breast cancer in Ukraine / // Breast Cancer Research and Treatment/ – 2022. – Vol. 195(3) – Р. 453–459. DOI 10.1007/s10549-022-06692-3
  2. Skachkova O.V., Gorbach O.I., Inomistova M.V., Khranovska N.M. [et al.] Comparative characteristic of lung cancer stem-like cells generated in vitro under different culture conditions // The Ukrainian Biochemical Journal. – 2021. – Vol. 93 (1). – P.88-95. DOI: 10.15407/ubj93.01.088
  3. Yakovlev P.G., Gorbach O.I., Khranovska N.M., Skachkova O.V. [et al.] Changes in expression of TLR-4, TGF-β, INF-γ, TNF-α in cultured T24/83 cells of invasive bladder cancer treated with cisplatin and/or polyphenolic adjuvant melanin // Experimental Oncology. – 2021. – Vol.43 (1). – P. 7-14. DOI: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-1.15739
  4. 4. Gorodetska I., Inomistova M., Khranovska N., Skachkova O. [et al.] The reduction of two BRCA1 gene mutations frequencies in ovarian cancer patients from Ukraine // Meta Gene. – Vol.29. – Article number 100900. DOI: 10.1016/j.mgene.2021.100900
  5. 5. Rudyk M.P., Pozur V.V., Khranovska N.M., Skachkova O.V. [et al.] Sex-based differences in phagocyte metabolic profile in rats with monosodium glutamate-induced obesity // Sci Rep. – 2018. – Vol.8. – Article number 5419. DOI: 10.1038/s41598-018-23664-0