Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Саган Данута Люціанівна

Ср, 14/04/2021


Спеціалізація: радіонуклідна діагностика та терапія.

Стаж роботи за спеціальністю: 46 років після закінчення лікувального факультету Гродненського медичного інституту.

Кваліфікаційна категорія: вища.

Дипломи та ліцензії: кандидата медичних наук, ліцензія на роботу з відкритими ізотопами.

Основні напрямки наукових і практичних досліджень: радіонуклідна діагностика онкологічних захворювань, застосування нових радіофармпрепаратів, лікувальні технології з використанням радіонуклідів.

Наявність науково-практичних публікацій: понад 100 друкованих робіт у вітчизняних та іноземних наукових виданнях (перелік представлений в додатку).

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: бере активну участь у конгресах Асоціації радіологів України, конференціях та з’їздах Товариства фахівців з ядерної медицини, конгресах Європейської Асоціації ядерних медиків та заходах за суміжними спеціальностями.

Членство в організаціях: член Українського Товариства фахівців з ядерної медицини.

Список наукових робіт за останні роки:

Солодянникова О.І.,Даниленко В. В., Саган Д.Л., Сукач Г.Г., Трацевський В.В.,Чобан В.І. //Нові можливості радіонуклідної терапії метастатичного ураження кісток (стан проблеми і власні дані). // Український радіологічний журнал. 2013.-№3.-с.345–351.

Solodiannikova O., Sukach G., Sagan D. //Samarium-153 oksabifor in the treatment of metastatic bone disease. // Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine. 2013.-Lion (France), P. 852.

Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Саган Д.Л., Сукач Г.Г., Трацевський В.В. Перший клінічний досвід використання самарію-153 в лікуванні метастатичного ураження кісток. // Променева діагностика, променева терапія. 2013.-№1-2.- с. 84.

Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Саган Д.Л., Сукач Г.Г.,Трацевський В.В. //Самарий 153 оксабифор в комплексной терапии метастатического поражения костей. // Український радіологічний журнал. 2014.-№3.-с.109–117.

Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Саган Д.Л., Сукач Г.Г.// Оцінка протибольової дії 153Sm-оксабіфору у хворих з метастатичним ураженням кісток.//Радіологічний вісник.-2015.-№1-2.-С.117.

Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Саган Д.Л., Сукач Г.Г.// Радіофармпрепарати в лікуванні кісткових метастазів злоякісних пухлин різного походження.//Матеріали конференції «Комплексна терапія раку грудної залози».-2015.-м. Київ.

Д.О. Джужа, Д.Л. Саган, В.В. Даниленко // Особливості кінетики 153Sm-оксабіфору в кісткових метастазах злоякісних пухлин різної локалізації при радіонуклідній терапії // Український радіологічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 77–82.

Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Сукач Г.Г., Саган Д.Л.,. // Радіонуклідна терапія кісткових метастазів з допомогою різних радіофармпрепаратів // Український радіологічний журнал. Додаток 1.– 2016. – С. 183.

Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Сукач Г.Г., Саган Д.Л.,. // Радіонуклідна терапія кісткових метастазів в Україні // Радіологічний вісник. – 2016. – № 3-4. – С. 68-69.

Солодянникова О.І., Саган Д.Л., Даниленко В.В., Сукач Г.Г., Джужа Д.О., Трацевський В.В. // Можливості радіонуклідної терапії в комплексному лікуванні метастатичного ураження кісток. // Методичні рекомендації. – 2016.- 25 с.

Джужа Д.А., Саган Д.Л. // Особенности ранней кинетики 153Sm-оксабифора в костных метастазах: возможность прогнозирования эффекта радионуклидной терапии // Матеріали ХIII з’їзду онкологів та радіологів України – 2016 р. Український радіологічний журнал. – 2016. – Спец. випуск 1. С. 169.

Ефективність радіойодтерапії диференційованого раку щитоподібної залози залежно від термінів її проведення / О.І. Солодянникова, Г.Г. Сукач, Д.Л. Саган, В.В. Трацевський / Український радіологічний журнал. – Т. XXV. – № 2. – 2017. – С. 94–97.

Радіойодтерапія диференційованого раку щитоподібної залози в залежності від кількості курсів лікування / О.І. Солодянникова, Д.Л. Саган, Г.Г. Сукач, В.В. Трацевський // Радіологічний вісник. – № 1–2. – 2017. –
С. 25–28.

Діагностичний супровід та лікування метастатичного радіойодрефрактерного раку щитовидної залози / О.І. Солодянникова,
Д.Л. Саган, Г.Г. Сукач, В.В. Трацевський, В.Л. Турицина // Радіологічний вісник.
Спеціальний випуск. – 2017. – С. 31.

Радіойодтерапія та спостереження за хворими з мікрокарциномами диференційованого раку щитовидної залози. / О.І. Солодянникова, В.В. Даниленко, Д.Л. Саган, Г.Г. Сукач, В.В. Трацевський // Радіологічний вісник. – № 3–4. – 2018. – С. 73–74.

Мікрокарциноми диференційованого раку щитоподібної залози: особливості лікування та моніторингу / О.І. Солодянникова, Д.Л. Саган, В.В. Трацевський, В.Л. Турицина // Український радіологічний журнал. – Т. XXVІ. – № 3. – 2018. – С. 139–142.

Комплексне сцинтиграфічне дослідження з 99mTc у діагностиці йод-негативних форм диференційованого раку щитоподібної залози / Д.О. Джужа, Д.Л. Саган // Матеріали науково-практичної конференції “Ольвійський форум» – 2018. – С. 35–37.

Алгоритм діагностичного супроводу метастатичного радіойодрефрактерного раку щитоподібної залози / О.І. Солодянникова, Д.Л. Саган, Г.Г. Сукач, В.В. Трацевський, В.Л. Турицина // Радіологічний вісник. № 1-2. – 2018. – С. 94.

Алгоритм діагностичного супроводу хворих з йод-негативними метастазами диференційованого раку щитовидної залози / О. І. Солодянникова, І.П. Семенів, Г. Г. Сукач, Д. Л. Саган, Я.В. Кметюк, В.В. Трацевський, В. В. Даниленко // Національний інститут раку. – Київ, 2018. – Променева діагностики, променева терапія.-7 с.

Метод лікування пацієнтів з метастатичним, прогресуючим диференційованим раком щитовидної залози, рефрактерним до лікування радіоактивним йодом. / О.І. Солодянникова, Д.Л. Саган, Г.Г. Сукач, В.В. Трацевський, В.Л. Турицина // Національний інститут раку. – Київ, 2018. – Променева діагностики, променева терапія.-3 с.

Огляд сучасних європейських протоколів в ядерній медицині (діагностика та радіонуклідна терапія) / Солодянникова О.І., Саган Д.Л., Сукач Г.Г., Трацевський В.В., Даниленко В.В. // Радіологічний вісник. – №3-4. – 2019 . – С. 72.

Клінічні випадки лікування кісткового ураження при раку грудної залози та передміхурової залози (радіонуклідна терапія) /В.В.Даниленко, Г.Г.Сукач, О.І.Солодянникова, Д.Л. Саган.// Клінічна онкологія. № 1-2 (37). – 2020 – С. 1-4.

Комплексна терапія кісткових метастазів при пухлинах різної локалізації / Даниленко В.В., Солодянникова О.І., Cтолярова О.Ю., Сукач Г.Г., Саган Д.Л.// Радіологічний вісник №3-4,2020-С.25

Концепція лікування рефрактерного до радіойодтерапії раку щитовидної залози./ Солодянникова О.І., Саган Д.Л., Сукач Г.Г., Трацевський В.В., Даниленко В.В.// Радіологічний вісник №3-4,2020-С.21

Нові напрямки лікування кастраційно-резистентного раку простати з допомогою РФП. / Сукач Г.Г., Саган Д.Л., Трацевський В.В. // Радіологічний вісник №3-4,2020-С.16.

Недавні записи