Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Нікуліна Вікторія Вікторівна

Пн, 12/04/2021


Спеціалізація: імунологія

Стаж роботи за спеціальністю: 5 років

Кваліфікаційна категорія: імунолог

Дипломи й ліцензії: диплом магістра біології зі спеціальності «імунологія».

Основні напрямки наукових та практичних досліджень: конструювання протипухлинних вакцин на основі дендритних клітин та їх застосування в клінічній практиці; вивчення впливу імуномодуляторів та факторів росту на ангіогенез.

Наявність науково-практичних публікацій (назва статей, журналів): понад 20 друкованих робіт у вітчизняних та закордонних наукових виданнях.  Перелік викладений у доповненні.

Участь в конференціях, семінарах, симпозіумах: 4 наукових конференції (3 – в Україні, 1 – за кордоном).

Членство в організаціях: член Європейської асоціації медичної онкології (ESMO) з 2013 р.

Ваше улюблене висловлювання (вираз, афоризм): “Борітеся – поборете”.

[email protected]

 

Список наукових праць Нікуліної Вікторії Вікторівни

1.Цитотоксичний вплив на пухлинні клітини in vitro агентів з протипухлинним та антиметастатичним ефектом /  Л.В. Гарманчук, Н.В. Сенчило, В.В. Нікуліна, Є.О. Деніс, Х.Д. Непийвода, Т.В. Ніколаєнко, Л.І. Остапченко // Фізика живого. – 2011. – Т. 19, № 2. – С.51-53.

2.Дія епідермального фактора росту та його агоністів на особливості функціонування клітин раку молочної залози за безсироваткових умов / Х.Д. Непийвода, Л.В. Гарманчук, В.В. Нікуліна,Т.В. Ніколаєнко, Г.В. Галковська, О.В. Скачкова, Л.І. Остапченко // Одеський медичний журнал. – 2012. – №3. – С. 14-16.

3.Тейхоєва кислота Staphylococcus aureus Wood 46 знижує адгезивний потенціал макрофагів та підсилює рівень інфільтрації лімфоцитів пухлиною / Н.В.Сенчило, В.В.Нікуліна, Т.В.Ніколаєнко, А.В.Путніков, Л.І.Томачинська, Л.В. Гарманчук //Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2012. – Вип. 5 (113). – С.95-101.

4.Влияние  дендритоклеточной  аутовакцины  на эффективность  лечения  больных  раком  яичника / Н.Н. Храновская, Ю.А.  Гриневич,  Г.П.  Потебня,  Л.И.  Воробьева, В.С.Свинцицкий, Н.П. Цип, О.В. Скачкова, В.В. Ситько, Г.С. Лисовенко, О.А.  Танасиенко,  Н.Н.  Свергун,  В.А.  Мельник,  А.И. Горбач, В.В. Никулина //  Вопросы  онкологии. – 2012. – T.58, № 6. – С. 781-786.

5.MI1 – derivative of maleimide inhibits progression of tumor cells of epithelial origin / L.V. Garmanchuk,  E.O. Denis.,V.V. Nikulina, O.I. Dzhus, O.V. Skachkova, V.K. Ribalchenko, L.I. Ostapchenko // Biopolymers and Cell – 2013. – V. 29, №1. – P. 70-74.

6.Мітокоректин  стимулює  ангіогенез  in  vitro / Л.В.  Гарманчук,  О.М.  Макаренко,  Н.М.  Храновська,  Т.В.  Ніколаєнко, В.В.  Нікуліна,  Х.Д.  Непийвода,  Л.І  Остапченко,  С.Г.  Морозов,  М.С. Косіцин // Фізіол.  журн. – 2013. – Т. 59, №2. – С. 52-58.

7.Effect  of  VEGF  on  NO-production  by endothelial cells / Bilyuk  A.,  Nikolaenko  T.,  Petruk  N.,  Saraieva  I.,  Dzhus  O.,  Nikulina  V., Andruschenko  O., Garmanchuk  L.  // Вісник  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Біологія. – 2013. – Т.64, №2.

8.Производное  малеимида  1-(4-Cl-бензил)-3Cl-4-(CF3-фениламино)-1Н-пиррол-2,5-дион  как  эффективный  цитостатик / Л.В. Гарманчук, О. В. Линчак, Е.О. Денис, В.В. Никулина, О.И. Джус, Н.Н.Храновская, Т.В.Николаенко,  Е.Н.  Бабута,  В.К.  Рыбальченко //  Экспериментальная  и клиническая фармакология. – 2013. – Т.76, №8. – С.39-42.

9.Вплив протипухлинної дендритноклітинної вакцинотерапії на кількість та  функціональний  склад  Т-регуляторних  клітин  у  онкологічних хворих / О.В. Скачкова, Н.М. Храновська, О.І. Горбач, Н.М. Свергун, Сидор Р.І., Нікуліна В.В., Совенко В.М., Вікарчук М.В., Жукова В.М., Чечіна Д.Е. //Імунологія та алергологія, 1’2013. С. 15-20

10.O.V. Skachkova, N.M. Khranovska, O.I. Gorbach, N.M. Svergun, R.I. Sydor, V.V.  Nikulina  Immunological  markers  of  antitumor  dendritic  cells  vaccine efficiency in patients with non-small cell lung cancer//Exp. Oncol. – 2013, 35, 2, Р. – 109–113

11.V.V.  Nikulina,  L.V.Garmanchuk,  L.I.  Ostapchenko,  V.T.  Cheshuk,  N.N. Khranovska,  E.O.  Denis,  T.V.  Nikolaenko,  K.D.  Nepiyvoda  A  combined effect of Herceptin and Theralok with EGF on MCF-7 breast cancer cells» // The Breast, 2013, Vol.22, N1, P.29-30 – M arch 2013 – Primary therapy of early breast cancer – 13th International conference –St. Gallen, Switzerland, 13-16 March 2013

12.T.V. Nikolaenko, N.V. Senchilo, L.V.Garmanchuk, V.V. Nikulina, O.I. Dzhus, M.A. Kosovska, J.A. Stupak Teichoic acid modulates the adhesive properties of MCF-7 tumor cells//The Breast, 2013, Vol.22, N1, P.27-28 – March 2013 – Primary therapy of early breast cancer – 13th International conference –St. Gallen, Switzerland, 13-16 March 2013

13.V.Nikulina,  L.  Garmanchuk  E.Denis,  O.  Dzhus,T    Nikolaienko  L  Ostapchenko,  V    Rybalchenko  A.  Biluk,  Yu    Stupak,  O    Skachkova  The apoptotic  and  cytostatic  influence  of  maleimide  derivative  on  colorectol adenocarcinoma cell line  COLO-205// Annals of Oncology, 2013 V.24 (4): iv38–iv121 – ESMO 15th World Congress on Gastrointestinal Cancer 3–6 July 2013, Barcelona

14.Kladnytska L., Nikulina V., Garmanchuk L., Mazurkevych A., Kovpak V., Nikolaienko T., Shelest D., Dzhus O., Skachkova O., Stupak Yu., Dasyukevich O Influence allogeneic mesenchymal stem cells on the tumor growth parameters and metastatic potential in the transplantable carcinoma lung Lewis // Journal of Animal and Veterinary Sciences  2014; 1(1): 1-5

15.Herceptin as inhibitor of migration properties of MCF-7 cells from 2-D and 3-D culture / V. Nikulina, L. Garmanchuk,  T. Nikolaienko // Scotland European Journal of Cancer. 2014. – Vol 50, 1(1), Supl.2. – P. 1-5 (Materials of IX European Breast Cancer Conference, 19-21 March 2014, Glasgow, Scotland).

16.Гарманчук Л., In vitro 3D growth system – alternative to in vivo tumor growth model / Л.Гарманчук, В. Никулина, Т. Ніколаенко // Биофармацевтический журнал. – 2014. – Т.6., № 2. – С.4-6