Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Михайлович Юрій Йосипович

Ср, 24/02/2021


Спеціалізація: «онкологія», «хірургія», «організація і управління охороною здоров’я»

Стаж роботи за фахом: 19 років

Кваліфікаційна категорія: спеціалізація (спеціаліста)

Дипломи та ліцензії: Диплом РВ № 768742 від 25.06.1987;  Диплом кандидата медичних наук зі спеціальності «онкологія» ДК № 017773 від 12.03.2003

Основні напрями наукових і практичних досліджень: профілактика злоякісних захворювань, організація протиракової боротьби

Наявність науково-практичних публікацій (назви статей, журналів): 40

1) Михайлович Ю.Й. Скринінг раку в Україні: коли теорія відповідає реальності. Соціально-економічне обґрунтування популяційного скринінгу раку шийки матки / Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко  // Клиническая онкология. – 2013. – №2 (10). – С. – 6–11.

2) Михайлович Ю.Й. Організаційні аспекти впровадження скринінгу в Україні / Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : ІІ міжнар. мед. конгрес, 16–19 квітня 2013 р., м. Київ. – К., 2013. – С. 36.

3) Михайлович Ю.Й. Проблема вирішення ранньої діагностики. Соціально-економічне обґрунтування популяційного скринінгу раку шийки матки в умовах сьогодення / Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : ІІ міжнар. мед. конгрес, 16–19 квітня 2013 р., м. Київ. – К., 2013. – С. 36.

4) Щепотин И.Б. Распространенность злокачественных новообразований в популяции Украины после аварии на Чернобыльской АЭС (результаты 25-летнего мониторинга) / И.Б. Щепотин, Ю.Й. Михайлович, З.П. Федоренко // Современные технологи в диагностике и лечении больных со злокачественными новообразованиями : сб. тез. докл. Уральского медицинского науч.–практ. форума с междунар. участием. 4-6 июня 2013, г. Челябинск. – Челябинск, 2013. – С. 77-79.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах:

Регулярно беру участь в Українських та закордонних конференціях і симпозіумах (SIOP, EBMT, ESMO); VI съезд онкологов и радиологов стран СНГ; наук.-практ. конф. Миргород, 4–5 жовтня 2010 р. – Миргород, 2010.

«Стратегія та тактика санаторно-курортної реабілітації хворих після радикального лікування онкопатології»; ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., Судак, АР Крим; The European Multidisciplinary Cancer Congress, Stockholm 23–27 September 2011;

Старіння та здоров’я : міжнар. наук.-практ. конф., присвячена ВООЗ Всесвітньому дню здоров’я 2012 р., 5-6 квітня 2012 р. Київ.;

VIІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ . Астана, 5–7 сентября 2012 г. Республика Казахстан – Астана.

ІІ міжнар. мед. конгрес, 16–19 квітня 2013 р., м. Київ.;

«Современные технологи в диагностике и лечении больных со злокачественными новообразованиями». Науч.–практ. форум с междунар. участием. 4-6 июня 2013, г. Челябинск.

Удосконалення  за фахом:

1991 р. (червень, серпень), стажування з фаху  “хірургія”, в клініці Св. Петра м. Торонто, Канада;

2000 р. (липень, серпень) стажування з фаху “онкологія”, Європейський інститут онкології, Мілан, Італія.

Ваш улюблений вислів: «Боротьба з хворобами не повинна бути настирливою, бажання зробити щось, повинно бути підкріплено надійними доказами того, що результат буде позитивним» (А. Дж. Гібсон).

E-mail: [email protected]

Список наукових праць кандидата медичних наук Михайловича Юрія Йосиповича

Назва Х–ка роботи Вихідні дані Обсяг стр. Співавтори
1 Модифікований метод діаґностики ендоґенної інтоксикації у пацієнтів з онкопатологією друк Практична медицина. – 1999. – № 3-4. – С.126-129. 4
2 Вплив режиму введення антибактеріальної терапії на прояви ендоґенної інтоксикації у прооперованих хворих на рак легень друк Лікарська справа = Врачебное дело. – 1999. – №6. – С.37-39. 3
3 Обґрунтування проведення периопераційної профілактичної антибактеріальної терапії у хворих на рак кардіального відділу шлунка друк Онкологія. – 2000. – т.2, № 3. – С.198-200. 3 Т.Г.Фецич
4  Використання нових режимів антибактеріальної терапії з метою попередження до- і післяопераційних ускладнень у хворих на рак легень та рак кардіального відділу шлунка друк Практична медицина. – 1998. – № 5-6. – С.153-157. 5 Т.Г.Фецич
В.В.Данилейченко
5 Сучасний підхід до використання антибактеріальної терапії в хірургії при раку легень друк Практична медицина. – 1998. – № 5-6. – С.149-152. 4
6 Метод діагностики ендогенної інтоксикації патент Патент № 19649А, Україна, А61В10/00./ Опуб. 25.12.1997., Бюл.№ 6 6 Т.Г.Фецич
М.Ф.Тимочко
7 General and specific orthopedics, traumatology. Principles and practice / Methodological recommendations (for foreign students) метод. розробки Львівський державаний медичний університет ім. Д.Галицького, Львів, – 2002 31 Y.Yatskevich
O.Lomnytskiy
A.Yatskevich
8 Antibiotic prophylaxis in Lung Cancer Surgery друк Lung Cancer. – 1998.-8, № 7-8. P. 194-199. 6
9 Infection in Cancer Patients друк Amer. J. Med. – 1999. – 82, № 1A. – P. 26-31. 6
10 Обґрунтування необхідності впровадження індикаторів якості спеціалізованої медичної допомоги хворим на рак грудної залози в Україні. Наукові та прикладні аспекти друк Онкология/Oncology – 2010. – т.12, №1(43). – С.92-96. 5 А.В.Гайсенко
Ю.Й.Михайлович
З.П.Федоренко
А.В.Журбенко
І.М.Мажак
Б.З.Стах
11 Оцінка показника виживання як індикатора якості надання спеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим друк Онкология/Oncology – 2010. – т.12, №1(43). – С.97-101. 5 А.В.Гайсенко
Ю.Й.Михайлович
Л.О.Гулак
А.В.Журбенко
12 Розробка індикаторів якості надання медичної допомоги онкологічним хворим та оцінка їх експериментального впровадження тези Медичні перспективи. – 2010. – Т.XV, №1. – С.125 1 А.В.Гайсенко
Ю.Й.Михайлович
А.В.Журбенко
13 Научно-прикладные аспекты определения показателя выживания, как индикатора качества оказания медицинской помощи больным раком грудной железы тези (35) VI Съезд онкологов и радиологов стран СНГ. Материалы съезда 1–4 октября 2010, г.Душанбе. – С.16-17ГУ Онкологический научный центр Министерства здравоохранения Республики Таджикистан 1 А.В.Гайсенко
Ю.Й.Михайлович
А.В.Журбенко
14 Підходи до реабілітації онкологічних хворих в Україні тези Стратегія та тактика санаторно-курортної реабілітації хворих після радикального лікування онкопатології: матеріали наук.-практ. конф. Миргород, 4-5 жовтня 2010 р. – Миргород, 2010. – С.37 1 А.В.Гайсенко
Ю.Й.Михайлович
А.В.Журбенко
15 Оцінка й адаптація системи клінічних індикаторів якості надання медичної допомоги хворим на рак грудної залози ­ друк Український медичний часопис. – 2010. -№6(80)-XI/XII. – С.39-43 (Укр. мед. часопис) 5 Ю.Й.Михайлович
А.В.Гайсенко
А.В.Журбенко
16 Основні принципи розробки індикаторів якості надання медичної допомоги хворим онкологічного профілю в Україні метод. розробки Національний інститут раку МОЗ України, Київ, – 2010 29 А.В.Гайсенко
Ю.Й.Михайлович
А.В.Журбенко
17 Європейська перспектива оцінки витрат та рентабельності лікування раку в Україні друк Клиническая онкология. – №2 (2). – 2011. – С. 5-9 5 Ю.Й.Михайлович
А.В.Гайсенко
18 Прикладні аспектисоціально-економічних проблемпротиракової боротьби в Україні друк Український медичний часопис. – 2011. – № 4(84)- VII/VIII. – С. 27-30 (Укр. мед. часопис) 4 Ю.Й.Михайлович
19 Алгоритм розробки клінічних індикаторів якості надання медичної допомоги онкологічним хворим тези ХІІ з’їзд онкологів України: (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., Судак, АР Крим. – Опубл. : Клиническая онкология. – 2011. – Спец. вып. 2. – С. 5 1 А.В.Гайсенко
Ю.Й.Михайлович
А.В.Журбенко
І.М.Мажак
20 Вартість та ціноутворення в галузі онкології, сучасні тенденції тези ХІІ з’їзд онкологів України: (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., Судак, АР Крим. – Опубл. : Клиническая онкология. – 2011. – Спец. вып. 2. – С. 11 1 Ю.Й.Михайлович
А.В.Гайсенко
А.В.Журбенко
21 Соціально-економічне обґрунтування ефективності популяційного скринінгу в Україні тези ХІІ з’їзд онкологів України: (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. Судак, АР Крим // Клиническая онкология. – 2011. – Спец. вып. 2. – С. 11 1 Ю.Й.Михайлович
А.В.Гайсенко
А.В.Журбенко
22 Quality indicators used to measure adherence to standards of breast cancer care: a single institutional study from Ukraine тези abstr. The European Multidisciplinary Cancer Congress, Stockholm 23 – 27 September 2011. // EJC. Breast Cancer-Advanced Disease. – Sept. 2011. – Volume 47, Supplement 1. – P. S341European Journal of Cancer №47/S341 1 Y.Michailovich
A.Gaisenko
23 Застосування індикаторів якості при організаційному популяційному скринінгу раку шийки матки. Прикладні аспекти тези Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнарод. уч. Київ, 24-25 листопада 2011 р. – Київ, 2011. – С. 93–95 3 Ю.Й.Михайлович
24 Методи фармакоекономічного аналізу медикаментозного лікування онкологічних захворювань друк Клиническая онкология. – №4 (4). – 2011. – С. 4–7 4 О.А.Мендрік
Ю.Й.Михайлович
А.В.Гайсенко
О.М.Заліська
25 Розробка доказових підходів для використання фармакоекономічних даних країн Європейської співдружності та Північної Америки в охороні здоров’я України з метою удосконалення управління якістю медичної допомоги (уроки міжнародного досвіду) друк Журнал НАМН України. – 2012. – Т.18, №1. – С. 92-99 8 Ю.Й.Михайлович
26 Медико-соціальне обґрунтування доцільності скринінгу найбільш поширених злоякісних новоутворень в популяції України, як практичний аспект удосконалення якості профілактики онкологічних захворювань друк Клиническая онкология. – №5 (1). – 2012. – С. 6–10 5 А.В.Гайсенко
Ю.Й.Михайлович
А.В.Журбенко
Т.М.Трет’якова
27 Фізична та психологічна реабілітація хворих на рак грудної залози, як один із аспектів європейської скерованості на покращення якості надання медичної допомоги та якості життя хворих онкологічного профілю тези Міжнародна науково-практична конференція, присвячена ВООЗ Всесвітньому дню здоров’я 2012 р. «Старіння та здоров’я», 5-6 квітня 2012 м. Київ // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2012. – №1 (17). – С. 201–202 2 Ю.Й.Михайлович
А.В.Ламах
28 Проблеми адаптації скринінгу найбільш поширених злоякісних новоутворень у популяції України з позиції доказової медицини(уроки міжнародного досвіду) друк Клиническая онкология. – №6 (2). – 2012. – С. 6-10 5 Ю.Й.Михайлович
А.В.Гайсенко
А.В.Журбенко
29 Обоснование популяционного Скрининга злокачественных новообразований в Украинес позиции доказательной медицины тези VIІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : материалы съезда. Астана, 5–7 сентября 2012 г. – г. Астана, Республика Казахстан, 2012. – С. 32–33. 2 Ю.Й.Михайлович
А.В.Гайсенко
А.В.Журбенко
30 Контроль качества медицинской помощи онкологическим больным в Национальном институте рака тези VIІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ : материалы съезда. Астана, 5–7 сентября 2012 г. – г. Астана, Республика Казахстан, 2012. – С. 518 1 А.В.Гайсенко
Ю.Й.Михайлович
А.В.Журбенко
І.М.Мажак
31 Епідеміологічні та організаційні аспекти раку репродуктивної системи у жінок тези Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : міжнар. мед. конгрес, 25–27 вересня 2012 р., м. Київ. – К., 2012. – С. 24 1 А.В.Гайсенко
Ю.Й.Михайлович
А.В.Журбенко
32 Проблема вирішення ранньої діагностики. Соціально-економічне обґрунтування популяційного скринінгу раку шийки матки в умовах сьогодення тези Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : ІІ міжнар. мед. конгрес, 16–19 квітня 2013 р., м. Київ. – К., 2013. – С. 36 1 Ю.Й.Михайлович
А.В.Журбенко
33 Організаційні аспекти впровадження скринінгу в Україні тези Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : ІІ міжнар. мед. конгрес, 16–19 квітня 2013 р., м. Київ. – К., 2013. – С. 36 1 Ю.Й.Михайлович
А.В.Журбенко
34 Рак в Україні 2011–2012 бюлет. Бюлетень Національного канцер-реєстру України. – 2013. – № 14. – 120 с. 120 З.П.Федоренко
Ю.Й.Михайлович
Л.О.Гулак
Э.Л.Горох
А.Ю.Рижов
О.В.Сумкина
Л.Б.Куценко
35 Распространенность злокачественных новообразований в популяции Украины после аварии на Чернобыльской АЭС (результаты 25-летнего мониторинга) тези Современные технологи в диагностике и лечении больных со злокачественными новообразованиями: сб. тез. докл. Уральского медицинского науч.–практ. форума с междунар. участием. 4-6 июня 2013, г. Челябинск. – Челябинск, 2013. – С. 77-79 2 И.Б.Щепотин
Ю.Й.Михайлович
З.П.Федоренко
36 Скринінг раку в Україні: коли теорія відповідає реальності. Соціально-економічне обґрунтування популяційного скринінгу раку шийки матки друк Клиническая онкология. – №2 (10). – 2013. – С. – 6–11 5 Ю.Й.Михайлович
А.В.Журбенко
37 Практичні аспекти впровадження скринінгу колоректального раку в Україні. Соціально-економічне обґрунтування друк Клиническая онкология. – №3 (11). – 2013. – С. – 6-10 Ю.Й.Михайлович
А.В.Журбенко
О.В.Сумкіна
38 Метод опрацювання бази даних для компонентного аналізу показників виживання онкологічних хворих метод. реком. ДНУ «НПЦПКМ» ДУС, Київ. – 2013 26 Ю.Й.Михайлович
39 Соціально-економічні аспекти доцільності проведення скринінгу раку шийки матки в Україні тези Нові аспекти в організації і проведенні цитологічної діагностики злоякісних пухлин : матеріали науково-практичного семінару 4 листопада 2013 р. Київ // Клиническая онкология. – 2013. –4(12). – С. 118-119. Ю.Й.Михайлович
З.П.Федоренко
А.В.Журбенко
40 Рак в Україні 2011–2012 бюлет. Бюлетень Національного канцер-реєстру України. – 2014. – № 15. – 124 с. 124 З.П.Федоренко
Ю.Й.Михайлович
Л.О.Гулак
Э.Л.Горох
А.Ю.Рижов
О.В.Сумкина
Л.Б.Куценко