Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Іванкова Валентина Степанівна

Ср, 14/04/2021


Спеціалізація: онкологія, радіологія, променева терапія

Стаж роботи за спеціальністю: 46 років після закінчення лікувального факультету Буковинського медичного університету

Кваліфікаційна категорія: вища

Дипломи та ліцензії: доктора медичних наук, професора

Основні напрямки наукових і практичних досліджень: розробка методів подолання резистентності в радіології, вивчення та проведення різних методів брахітерапії, удосконалення хіміопроменевої терапіі пухлин різних локалізацій

Наявність науково-практичних публікацій: понад 500 друкованих робіт у вітчизняних та іноземних наукових виданнях

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах:  у якості організатора та доповідача щорічно приймає участь в українських, міжнародних конференціях, з’їздах та семінарах.

Членство в організаціях: Член спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій при НІР, Президент Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО), член Виконкому РОC, член РООМ, член редколегії журналу «Клиническая онкология», «Променева диагностика, променева терапия», «Українського радіологічного журналу», «Радиационная онкология и ядерная медицина».

СПИСОК

наукових та навчально – методичних праць доктора медичних наук, професора

ІВАНКОВОЇ ВАЛЕНТИНИ СТЕПАНІВНИ

за 2009 – 2013 рр.

№ п/п Назва роботи Харак-тер роботи Вихідні дані Обсяг Співавтори
1 2 3 4 5 6
 1 Можливості об’єктивного визначення регресії поширених карцином шийки матки при консервативному лікуванні Стаття Український Конгрес радіологів – УКР, 2009 м. Київ,13-17 червня 2009 р. – Київ. 2009. – С. 131-135. 5 Іванкова В.С.Козаренко Т.М.

Шевченко Г.М.

Хруленко Т.В.

 2 Індивідуальна радіаційна чутливість пухлин (радіологічні та біологічні аспекти) Стаття Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. Випуск 4 (91), Київ – Луганськ, 2009. – 2009. –
С. 33 – 42.
9 Дьоміна  Е.А.Іванкова В.С.
 3 Методики комплексного лікування онкологічних хворих з використанням апарату «Магнітерм» Посібник Методичні рекомендації. – Київ. – 2009 – 20с. 20 Смоланка І.І.Орел В.Е.

Воробйова Л.І.

Коровін С.І.

Іванкова В.С.

Полівець А.Ю.

Ціп Н.П.

Кліманов М.Ю.

Ніколов М.О.

Романов А.В.

Дзятковська І.І.

Литвіненко С.В.

Смотров І.В.

 4 Генетичні основи розвитку радіогенних пухлин та деякі аспекти їх променевої терапії Стаття Український радіологічний журнал 2009. – №3 – С. 283 –285. 3 Дьоміна Е.А.Іванкова В.С.
 5 Консервативна терапія плоско клітинного раку анального каналу Стаття Український радіологічний журнал  2009. – №3 – С. 285 –287.    3 Іванкова В.С.Лялька І.Ю.

Шевченко Г.М.

Доценко Н.П.

Губська В.З.

 6 Використання короткохвильової індуктотерапії та Фторафуру у комплекс-ному лікуванні хворих  на рак грудної залози Стаття Український радіологічний журнал 2009. – № 3 – С. 288 –290.    3 Іванкова В.С.Смоланка І.І

Барановська Л.М.

Іванкова О.М.

 7 Дослідження можливості об’єктивної оцінки відгуку місцево – поширених карцином шийки матки на цитотоксичну терапію Стаття Український радіологічний журнал 2009. – № 3 – С. 290 –293.    4 Іванкова В.С.Шевченко Г.М.

Хруленко Л.Т.

Барановська Н.М.

Курило Г.О.

Піддубна Т.Г.

 8 Порівняльне радомізоване дослідження ефективності неодьювантної променевої терапії у хворих на резектабельний рак прямої кишки. Стаття Новоутворення.– 2009. – № 3 –4.– С. 25 – 29.    5 Щепотін І.Б.Колеснік О.О.

Іванкова В.С.

Примак В.В.

Хворостовський Р.Р.

Дорожинський В.І.

Коломієць А.П.

Губськв В.З.

 9 Застосування хіміо- променевої терапії при лікуванні плоско клітинного раку анального каналу Стаття Новоутворення. – 2009. – № 3 – 4. – С.140 – 144.    5 Іванкова В.С.Лялька І.Ю.

Щевченко Г.М.

Хруленко Л.Т.

Губська В.З

 10 Характер дозовой зависимости митотической активности в культуре лимфоцитов крови здорового донора и онкологической больной при тестирующем  гамма облучении Статья Проблеми онкології та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. – 2009. –  №7 (94). – С. 66 –72.    7 Шкарупа В.И.Демина Е.А.

Иванкова В.С.

Демченко О.М.

Михайленко В.М.

Бариляк И.Р.

 11 Особливості моніторингу консервативної терапії місцево-поширених форм раку шийки матки. Стаття Здоров’я жінки. – 2009. – № 7 (43), частина 2. – С. 31– 33.    3 Іванкова В.С.
 12 Консервативна терапія поширених форм раку піхви. Стаття Здоров’я жінки. – 2009. – № 7 (43), частина 2. – С.77 –79.    3 Іванкова В.С.Хруленко Т.В.

Шевченко Г.М.

Отрощенко І.П.

Лялька І.Ю.

Доценко Н.П.

Удатова Т.В.

Гореліна Г.Л.

 13 Справочник по онкологии Посіб-ник Справочник по онкологии / Под ред. С.А. Шалимова, Ю.А. Гриневича, Д.В Мясоедова. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Здоров’я, 2008. – 576 с. 576 Балицкая О.В.,Билынский Б.Т.,

Болгова Л.С.,

Гриневич Ю.А., Иванкова В.С., Шалимов С.А. и др.

 14 Спосіб комплексного лікування хворих на інвазивні форми раку шийки матки IIb –– IIIb стадій Патент на вина-хід Патент на винахід № 85111. — 2008.— 4 с. 5 Іванкова В.С., Хруленко Т.В., Шевченко Г.М., Барановська Л.М., Курило Г.О.
 15 Використання хіміорадіомодифікаторів при променевій терапії поширених форм раку шийки матки Мето-дичні рекомендації Методичні рекомендації. – Київ. – 2009. – 18 с. 18 Іванкова В.С.,Воробйова Л.І.,

Курило Г.О.,

Барановська Л.М.,

Хруленко Т.В.,

Шевченко Г.М.

 16 Сучасні погляди на проблеми лікування при інвазивних формах раку шийки матки та перспективи його удосконалення Стаття Онкологія. – 2010. – Т. 12. –  № 1 (43). – С. 86 – 91 6 Іванкова В.С.,Барановська Л.М.,

Шевченко Г.М.,

Хруленко Т.В.,

Хруленко Л.Т.

 17 Експериментальне обґрунтування використання інозину в радіаційній онкології Стаття Український радіологічний журнал. – 2010. – Т.XVIII, Випуск 2. – С.173 – 175 3 Дьоміна Е.А.,Іванкова В.С.

 

 18 Індивідуальна радіаційна чутливість пухлин та її цілеспрямована модифікація (радіобіологічні та клінічні аспекти) Стаття Український радіологічний журнал. – 2010. – Т.XVIII, Випуск 2. – С.175 – 178 4 Дьоміна Е.А.,Іванкова В.С.

 

 19 Сучасні підходи до консервативного лікування місцево поширених форм раку грудної залози Стаття Український радіологічний журнал. – 2010. – Т.XVIII, Випуск 2. – С.179 – 183 4 Іванкова В.С.,Барановська Л.М.,

Іванкова О.М,

Доценко Н.П.

 20 Токсичність консервативного лікування місцево-поширених форм раку шийки матки та її профілактика Стаття Український радіологічний журнал. – 2010. – Т.XVIII, Випуск 2. – С.183 – 186 4 Іванкова В.С.,Шевченко Г.М.,

Хруленко Т.В.,

Барановська Л.М.,

Столярова О.Ю.,

Хруленко Л.Т.,

Гореліна Г.Л.,

Доценко Н.П.,

Перепечкіна В.Т.

 21 Перспективи удосконалення консервативного лікування поширених форм раку шийки матки Стаття Український радіологічний журнал. – 2010. – Т.XVIII, Випуск 2. – С.186 – 189 3 Іванкова В.С.,Шевченко Г.М.,

Хруленко Т.В.,

Барановська Л.М.,

Отрощенко І.П.,

Хруленко Л.Т.,

Перепечкіна В.Т.,

Підлубна Т.Г.

 22 Сравнительное рандомизированное исследование эффективности неоадъювантной лучевой терапии у больных резектабельным раком прямой кишки Тезисы Материалы VI Съезда онкологов и радиологов стран СНГ, 1 – 4 октября 2010 г., г. Душанбе. – 2010. – С.207 1 Щепотин И.Б.,Иванкова В.С., Колесник Е.А.,

Приймак В.В.,

Кикоть В.В.,

Коломиец А.Ф.,

Диденко В.Н.,

Балабушко С.Б.

 23 Совершенствование консервативных методов лечения местно распространенных форм рака шейки матки Тезисы Материалы VI Съезда онкологов и радиологов стран СНГ, 1 – 4 октября 2010 г., г. Душанбе. – 2010. – С.255 1 Иванкова В.С.,
 24 Применение радиопротектора Инозина в лучевой терапии (радиобиологическая аргументация) Тезисы Материалы VI Съезда онкологов и радиологов стран СНГ, 1 – 4 октября 2010 г., г. Душанбе. – 2010. – С.330 1 Дёмина Э.А.,Иванкова В.С.
25 Непосредственные результаты консервативного лечения местно распространенных форм рака шейки матки. Статья Радиационная онкология и ядерная медицина, Москва. –– 2011. ––  №1 – С.57 – 62. 6 Иванкова В.С.,Храновская Н.Н.,

Шевченко Г.Н.

Барановська Л.М.,

Хруленко Т.В.,

 26 Контактная лучевая терапия  распространенных форм рака шейки матки в режиме HDR Тезисы Сборник научных работ за матер. Невского радиологического форума, 2–5 апреля 2011г., Санкт-Петербург; Издательство «ЭЛБИ–СПб». – С.91 – 92. 2 Иванкова В.С.,Шевченко Г.Н.,

Хруленко Т.В.,

Барановська Л.М.,

Хруленко Л.Т.

 27 Эффективность полирадиомодификации в лечении больных раком молочной железы Статья Сборник научных работ по матер. Невского радиологического форума, 2–5 апреля 2011 г. – Санкт-Петербург: Издательство «ЭЛБИ–СПб». – С.92 – 93. 2 Иванкова В.С.Смоланка И.И.

Барановская Л.М.,

Иванкова О.Н.

 

 28 Можливості удосконалення поєднаної променевої терапії місцево поширених форм раку шийки матки Стаття Променева діагностика, променева терапія.  Журнал. – 2010. – № 3 – 4. – С. 72 – 77 6 Іванкова В.С.,Храновська Н.М.,

Шевченко Г.М.

Барановська Л.М.,

Хруленко Т.В.,

 

 29 Можливі токсичні ускладнення консервативної терапії місцево поширених форм раку шийки матки та їх профілактика Стаття Клиническая онкология. Журнал. – 2011. – №1 (1). – С. 95 – 100 6 Іванкова В.С.,Шевченко Г.М.,

Хруленко Т.В.,

Барановська Л.М.,

Столярова О.Ю,

Хруленко Л.Т.,

 30 Джерела нейтронів для радіаційної онкології Стаття Науково – практична конференція «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» 30 червня – 1 липня 2011 р., м. Івано–Франківськ – Український радіологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 173 – 175. 3 Дьоміна Е.А.,Іванкова В.С.,

 

 31 Удосконалення хіміопроменевого лікування плоско клітинного раку анального каналу Стаття Науково – практична конференція «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» 30 червня – 1 липня 2011 р., м. Івано–Франківськ – Український радіологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 175 – 177 3 Іванкова В.С.,
 32 Застосування хіміопроменевої терапії при первинному раці піхви Стаття Науково – практична конференція «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» 30 червня – 1 липня 2011 р., м. Івано–Франківськ – Український радіологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 178 – 180. 3 Іванкова В.С.,Отрощенко І.П.,

Шевченко Г.Н.,

Хруленко Т.В.

Гореліна Г.Л.,

Хруленко Л.Т.,

Доценко Н.П.,

Лялька І.Ю.

 33 Роль хемомодифікаторів у променевому лікуванні хворих на місцево поширені форми раку грудної залози Стаття Науково – практична конференція «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» 30 червня – 1 липня 2011 р., м. Івано–Франківськ – Український радіологічний журнал, том 19, №2 – 2011. – № 2. – С.180 – 183. 4 Іванкова В.С.,Смоланка І.І.,

Іванкова О.М.,

Барановская Л.М,

Столярова О.Ю.

 34 Консервативне лікування місцево поширеного раку шийки матки з використанням цитостатиків та інтерферонів на фоні поєднаної променевої терапії Стаття Науково – практична конференція «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» 30 червня – 1 липня 2011 р.,  м. Івано–Франківськ – Український радіологічний журнал. – 2011. – № 2. – С.183 – 185. 3 Іванкова В.С.,Тюева Н.В.,

ДобровольськийМ.А.,

Антонова Л.П.,

Стоян В.Т.

 35 Використання фторпиримідинів  у комплексному лікуванні хворих на резистентні форми раку грудної залози Тези ХІІ з’їзд онкологів України // Матер. з’їзду 20 – 22 вересня 2011 р., м. Судак, АР Крим – Київ.–Клиничсеская онкология. – 2011. – Выпуск № 11. – С.80 – 81. 2 Смоланка І.І.,Скляр С.Ю.,

Іванкова О.М., Іванкова В.С.

 

 

 36 Вплив терміну проведення променевої терапії в комбінації з хіміотерапією на результати лікування хворих на локалізованні форми дрібноклітинного раку легені. Тези ХІІ З’їзд онкологів України 20 – 22 вересня 2011 р., м. Судак, Автономна Республіка Крим – Клиничсеская онкология.  Журнал. – 2011. –  Выпуск № 11. – С.190 –191. 2 Сівак Л.А.,Лялькін С.А.,

Іванкова В.С.,

Ганул А.В.,

Совенко В.М.,

Кліманов М.Ю.,

Аскольський А.В.

 37 Контактна променева терапія поширених форм раку шийки матки в режимі HDR. Тези ХІІ З’їзд онкологів України 20 – 22 вересня 2011 р., м. Судак, Автономна Республіка Крим – Клиничсеская онкология.  Журнал. – 2011. –  Выпуск № 11. – С.199 –200. 2 Іванкова В.С.,Шевченко Г.М.,

Хруленко Т.В.,

Барановська Л.М.,

Хруленко Л.Т.,

 38 Сравнительная оценка эффективности лечения злокачественных опухолей полости носа и околоносовых синусов. Тези Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум-2011: Стратегії України в геополітичному просторі» Радіаційна і техногенно екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення 8 – 12 червня 2011р. Ялта. Крим. Україна. – Журнал. – 2011. – С. 18. 1 Іванкова В.С.,Скоморохова Т.В.
 39 Використання радіо модифікаторів при комплексному лікуванні хворих на резистивні форми раку грудної залози Тези Матеріали н/п конференції «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід в онкології» м. Київ, 5 – 6 квітня 2012 . – С. 148 – 149. 2 Смолянка І.І.,Іванкова В.С.,

Скляр С.Ю.,

Іванкова О.М.

 

 40 Підходи до хіміопроменевого лікування хворих на рецидивні та метастатичні форми раку грудної залози Стаття Укр.радіол.журнал. – 2012. – Том ХХ, випуск 2 – С. 153 – 155. 3 Іванкова В.С.,Барановська Л.М.,

Іванкова О.М.,

Доценко Н.П., Прикизюк Г.А.

 

 41 Роль топометричної підготовки в лікуванні хворих на місцево поширені форми злоякісних новоутворень порожнини носу та біля носових синусів Тези Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2012: Стратегії України в геополітичному просторі» м. Севастополь, 6 – 10 червня 2012 року. С. 28 – 29. 2 Іванкова В.С.,Скоморохова Т.В.,

Хруленко Т.В.,

Шевченко Г.М.,

Гореліна Г.Л.,

Лялька І.Ю.,

Отрощенко І.П.,

Хруленко Л.Т., Доценко Н.П.

 

 42 Оценка эффективности лучевого лечения злокачественных опухолей верхних дыхательных путей. Тезисы Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ,  г. Астана, 5 – 7 сентября 2012 г. – С. 841 1 Иванкова В.С.,Скоморохова Т.В.,

Хруленко Т.В.,

Шевченко Г.Н.,

Лялька И.Ю.,

Отрощенко И.П.,
Хруленко Л.Т.,

Горелина Г.Л.,

Перепечкина В.Т.

 

 43 Сучасні технології високоенергетичної HDR брахітерапії у променевому лікуванні раку шийки матки. Тези Матеріали конференції  «Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід в онкології». Київ, 5 – 6 квітня 2012 р. – С. 101 – 102 2 Іванкова В.С.,Шевченко Г.М.,

Барановська Л.М.,

Хруленко Т.В.,

Скоморохова Т.В, Отрощенко І.П.,

Галяс О.В.

 

 44 Радіаційна резистентність пухлин: причини та механізми. Стаття Український радіологічний журнал. – 2012. – №2. – С. 151 – 153. 3 Дьоміна Е.А.,Іванкова В.С.

 

 45 Конвертация дозовых нагрузок при HDR брахитерапии рака шейки матки на высокоэнергетических установках Статья Наукові праці «Ольвійський форум» Севастополь,. 6 – 10 червня. – 2012. – Вип. 173 – С. 94 – 97. 4 Иванкова В.С.,Шевченко Г.Н., Хруленко Т.В.,

Барановська Л.М.,

Хруленко Л.Т.,

Доценко Н.П.,

Галяс О.В.

 

 46 Использование высоких энергий излучения при брахитерапии больных раком шейки матки. Тезисы Материалы  VII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ, г. Астана, республика Казахстан. 5 – 7 сентября 2012. – С. 840. 1 Иванкова В.С.,Барановская Л.М.,

Шевченко Г.Н.,

Хруленко Т.В.,

Бакай О.А.,

Галяс О.В.

 

 47 Задачи радиационной онкологии на современном этапе развития. Тезисы Материалы  VII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ, г. Астана, республика Казахстан. 5 – 7 сентября. 2012. – С. 842. 1 Иванкова В.С.Демина Э.А.

 

 48 Застосування полірадіомодифікаторів  в комплексному лікуванні хворих на резистентні форми раку грудної залози Тези XI Конференция молодых онкологов Украины при участии международных специалистов «Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии» 25 – 27 апреля м. Київ. 2012 рік. 1 Іванкова О.М.,Смолянка І.І.,

Іванкова В.С.,

Скляр С.Ю.

 

 49 Полирадиомодификация в комплексном лечении больных с резистентными формами рака грудной железы. Тезисы VII съезд онкологов и радиологов СНГКазахстан. г. Астана, 5 – 7 сентября 2012 г. 1 Смоланка И.И.,Иванкова В.С.,

Скляр С.Ю.,

Иванкова О.Н.

 

 50 Безпосередні результати лікування хворих на первинно – неоперабельний рак грудної залози з використанням фторпіримідинів Стаття Укр. радіологічний журнал  – 2012. – №2. – Том ХХ, випуск 2. – С. 196 – 201 6 Смолянка І.І.,Іванкова В.С.,

Скляр С.Ю.,

Іванкова О.М.

 

 51 Променеве лікування хворих на місцево-поширені форми злоякісних новоутворень верхніх дихальних шляхів Стаття Наукові праці. – 2012. – Вип. 173. – С. 98 – 101. 4 Іванкова В.С.,Скоморохова Т.В.,

Хруленко Т.В.,

Шевченко Г.М.,

Лялька І.Ю., Отрощенко І.П.,

Хруленко Л.Т.,

Гореліна Г.Л.,

Доценко Н.П.

 

 52 Застосування модифікаторів – шлях до підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози Стаття Клінічна онкологія. – №6 (2) 2012. – С. 38 – 43 6 Смолянка І.І.,Іванкова В.С.,

Скляр С.Ю.,

Іванкова О.М.

 

 53 Комбіноване лікування хворих на рак прямої кишки із застосуванням передопераційної променевої терапії Інформаційний лист Київ. – 2012. . – 4с. 4 Щепотін І.Б.; Колесник О.О.; Іванкова В.С.,Приймак В.В.;

Безносенко А.П.;

Махмудов Д.Е.

 54 Спосіб HDR брахітерапії хворих на інвазивні форми раку шийки матки ІІв. – ІІІв стадії Патент Київ. – 2012. – С.1. – 14. 14 Іванкова В.С;Хруленко Т.В.;

Шевченко Г.Н.;

Барановська Л.М.;

СкомороховаТ.В.;

Галяс О.В..

 55 Спосіб лікування хворих на місцево поширений рак молочної залози Патент Патент №63089u201102768

Бюл.№18

Заявл.12.04.2011

Опубл.26.09.2011

3 Cмоланка І.І.,Іванкова В.С.,

Скляр С.Ю.,

Іванкова О.М.

 56 Модифікація індивідуальної радіаційної чутливості пухлин. Стаття Укр. радіологічний журнал  – 2012 – №2. – С. 155 – 157. 3 Іванкова В.С.Дьоміна Е.А.
 57 Можливі перспективи розвитку радіаційної онкології. Стаття Укр. радіологічний журнал  – 2012 – №2. – С. 157 – 159. 3 Іванкова В.С.Дьоміна Е.А.

 

 58 (HDR) брахітерапія у променевому лікування раку шийки матки. Стаття Укр. радіологічний журнал  – 2012 – №2. –  С. 160 – 161. 2 Іванкова В.С.,Тюєва Н.В., Шевченко Г.М., Хруленко Т.В.,

Барановська Л.М.,

Скоморохова Т.В.,

Галяс О.В.

 

 59 Забезпечення якості дистанційної променевої терапії у онкологічних хворих. Стаття Променева діагностика, променева терапія. – 2012. –№ 2 – 3. С. 85 – 87. 3 Іванкова В.С.,Скоморохова Т.В.,

Шевченко Г.М.,

Хруленко Т.В.,

Столярова О.Ю.,

Галяс О.В.

 

 60 Індивідуальна радіаційна чутливість онкологічних хворих; радіобіологічні та клінічні аспекти. Стаття «Новоутворення – 2012», № 1–2 (9 – 10). – С. 201–205. 5 Дьоміна Е.А.,Іванкова В.С.

 

 61 Вибір оптимальних режимів HDR брахітерапії при лікуванні хворих на рак шийки матки. Тези Матеріали національного форума з міжнародною участю «Радіологія в Україні»  Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1 – 2. – С. 93 – 94.  

 

2

Іванкова В.С.,Хруленко Т.В.,

Шевченко Г.М.,

Барановська Л.М.,

Скоморохова Т.В.,

Отрощенко І.П.,

Доценко Н.П.,

Галяс Г.В.,

 

 62 Можливості планування  брахітерапії онкологічних хворих на високоенергетичних апаратах Gyne Source з використанням рентгендіагностичних установок. Тези Матеріали національного форума з міжнародною участю «Радіологія в Україні»  Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1–2. – С. 94.  

 

1

Іванкова В.С.,Хруленко Т.В.,

Шевченко Г.М.,

Галяс Г.В.,

Галяс О.В.

Магдич І.П.,

Пріказюк Г.А.

 

 63 Рання місцева токсичність при внутрішньопорожнинній брахітерапії хворих на місцево поширений рак шийки матки та її профілактика. Тези Матеріали національного форума з міжнародною участю «Радіологія в Україні»  Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1–2. – С. 93.  

1

Іванкова В.С.,Хруленко Т.В.,

Шевченко Г.М.,

Отрощенко І.П.,

Гореліна Г.Л.,

Столярова О.Ю.,

Палій М.І.,

Галяс Г.В.,

 

 64 Результаты лучевого лечения злокачественных опухолей верхних дыхательных путей Тези Матеріали національного форума з міжнародною участю «Радіологія в Україні»  Променева діагностика, променева терапія. – 2013 № 1 – 2. –  С.95  

1

Іванкова В.С.,Скоморохова    Т.В.,

Столярова О.Ю.,

Кротевич М.І., Палій М.І.

 65 Профілактика ранньої місцевої токсичності при проведенні внутрішньопорожнинної променевої терапії у хворих на місцевопоширений рак шийки матки. Тези Матеріали міжнародної н/п конференції «Ольвійський форум – 2013». Наукові праці: « Техногенна безпека». – Випуск 198, том 210. – 2013. – С. 23 – 25.  

 

3

Іванкова В.С.,
 66 Этика медико-биологических исследований в радиационной онкологии

 

Тези Матер. V Національного Конгресу з біоетики і права в охороні здоров’я. – К.: 2013. – С. 95–96. 2 Дьоміна Е.А.,Іванкова В.С.

 

 67 Использование фторпиримидинов для повышения эффективности лучевой терапии больных местно-распространенным раком грудной железы. Тези Материалы мультидисциплинарного форума по лечению рака молочной железы. Санкт–Петербург, 24–25 октября 2013. – С. 23–24  

2

Іванкова В.С.,Барановская Л.М.,

Іванкова О.М.

 68 Comparison of the data of physical and biological dosimetry under conformal irradiation of cancer patients using a linear particle accelerator clinac 2100. Тези Optics & High Technlogy Material Science SPO 2013: Scientific works, october 24 – 27 2013, Kyiv, Ukraine. – 2013. – P. 236.  

 

1

Ivankova V.S., Demina E.A.,Pilipchuc O.P.,

Galias О.V.

Magdich І.P.,

Ivankova О.N.

 

 

 68 Застосування фторпіримідинів у комплексному лікуванні хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози. Тези Клінічна онкологія. № 2 (10) – 2013. – C. 185.  

1

Смоланка І.І.,Іванкова В.С.,

Скляр С.Ю.

Іванкова О.М.

 

 70 Проблеми лікування інвазивних форм раку шийки матки та сучасні перспективи його вдосконалення. Стаття Матеріали міжнародної н/п конференції «Ольвійський форум – 2013» Наукові праці: «Техногенна безпека». – Випуск 198, том 210. – 2013. – С. 101–108.  

8

Іванкова В.С.,Шевченко Г.М.,

Хруленко Т.В.,

Нестеренко Т.М.,

Магдич І.П.

 71 Сучасні технології високоенергетичної брахітерапії у променевому лікуванні раку шийки матки. Стаття Матеріали національного форума з міжнародною участю «Радіологія в Україні»  Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1– 2. – С. 48–50.  

3

Іванкова В.С.,Хруленко Т.В.,

Шевченко Г.М.,

Барановская Л.М.,

Гореліна Г.Л.,

Палій М.І.,

Нестеренко Т.М.,

Магдич І.П.

 72 Утілення сучасних технологій в практику променевої терапії в онкологічних хворих. Стаття Матеріали міжнародної н/п конференції «Ольвійський форум – 2013» Наукові праці: « Техногенна безпека». – Випуск 198, том 210. – 2013. – С. 109–113.  

5

Іванкова В.С.,Скоморохова Т.В.,

Столярова О.Ю.,

Кротевич М.І., Палій М.І.

 73 Застосування технологій конформного опромінення при променевій терапії місцево поширених форм  раку шийки матки. Стаття Матеріали міжнародної н/п конференції «Ольвійський форум – 2013» Наукові праці: « Техногенна безпека». – Випуск 198, том 210. – 2013. – С. 114–119.  

6

Іванкова В.С.,Шевченко Г.М., Хруленко Т.В.,

Барановська Л.М.,

Галяс О.В.

Приказюк Г.А.

 

 74  

Роль гепатопротекторів при хемопроменевій терапії раку грудної залози

 

 

 

 

 

 

 

Стаття Укр. радіол. журн.– 2013. – том ХХІ, вип 2. –  С.176 – 179.  

 

3

Іванкова В.С.,Барановська Л.М.,

Іванкова О.М.,

Доценко Н.П.,

 

 75  

Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози.

Стаття  

 

Укр. радіол. журн. – 2013. –  том ХХІ, вип 2. – С. 178 – 181.

 

 

4

Іванкова В.С.,Смоланка І.І.,

Скляр С.Ю.

Іванкова О.М.,

Барановська Л.М.,

Столярова О.Ю.,

Лігірда О.Ф.,

Кротевіч М.І.

 76 Дослідження ранньої місцевої токсичності брахітерапії раку шийки матки на високоенергетичній гамма терапевтичній установці Gyne Source Стаття  

Укр. радіол. журн. – 2013. – том 21, вип. 2. – С.181 – 184.

 

4

Іванкова В.С.,Хруленко Т.В.,

Шевченко Г.М.,

Барановська Л.М.,

Перепечкина В.Т.,

Галяс Г.В.

 77 Досвід конформної променевої терапії місцево-поширених форм раку шийки матки Стаття Укр. радіол. журн. – 2013. – том 21, вип 2. – С. 184–188.  

5

 

 

Іванкова В.С.,Хруленко Т.В.,

Шевченко Г.М.,

Барановська Л.М.,

Скоморохова Т.В.,

Магдич І.П.,

Палій М.І.

 78 Особливості використання нейтронного випромінювання в радіаційній онкології. Стаття Укр. радіол. журн. – 2013. – том 21, вип 2. – С. 173–175. 3 Дьоміна Е.А.,Іванкова В.С.

 

 79 Досвід використання фторпіримідинів при первинно неоперабельних формах раку тгрудної залози. Тези ІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України», ІІ International Medical Congress «Introduction of modern medical science advances into healthcare practice in Ukraine» 16-19 квітня, 2013 р., Київ, Матеріали конгресу. – С. 30. 1 Смолянка І.І.,Іванкова В.С.,

Скляр С.Ю.

Іванкова О.М.

 80  

Собственный опыт контактной лучевой терапии местно-распространенного рака шейки матки.

Стаття  

Радиационная онкология и ядерная медицина. – № 2. – 2012. – С. 24 – 29.

 

 

6

Иванкова В.С.,Хруленко Т.В.,

Шевченко Г.Н.,

Барановская Л.М.,

Палий М.И.,

Нестеренко Т.Н.,

Магдич И.П.,

 81 Застосування радіо модифікаторів при комплексному лікуванні хворих первинно неоперабельний рак грудної залози. Стаття Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – Випуск 2 (47). – 2013. – С. 90 – 95.  

6

Смолянка І.І.,Іванкова В.С.,

Скляр С.Ю.

Іванкова О.М.,

Кротевич М.С.

 82 Рак грудної залози. Сучасні аспекти хірургічного лікування (за даними Національного інституту раку). Стаття Клиническая онкология. – 2013. – №1(9). – С. 38 – 43. Смолянка І.І.,Іванкова В.С.,

Скляр С.Ю.

Іванкова О.М.,

 83 Забезпечення якості HDR брахітерапії раку шийки матки. Інф.лист Київ. – 2012. – 4 с.  

 

4

Іванкова В.С.,Барановська Л.М.,

Шевченко Г.М.,

Хруленко Т.В.,

Галяс Г.В.

Скоморохова Т.В., Магдич І.П.,

 84 Спосіб лікування хворих на місцевопоширений  рак молочної залози патент № А61Р35/00№ А61N5/00 Смолянка І.І.,Іванкова В.С.,

Скляр С.Ю.

Іванкова О.М.,

 

 85 Проблемы резистентности опухолей в радиационной онкологи. Клинические и радиобиологические аспекты. книга К.: Здоров’я. – 2012. – 192 с. 192 Іванкова В.С.Дьоміна Е.А.

 

 86 Використання HDR брахітерапії при лікуванні поширених форм раку шийки матка. метод. рек. Київ. – 2012. – 22с. 22 Іванкова В.С.,Барановська Л.М.,

Шевченко Г.М.,

Хруленко Т.В.,

Скоморохова Т.В., Галяс О.В.

Магдич І.П.,