Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Храновська Наталя Миколаївна

Пн, 12/04/2021


НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ОНКОЛОГІЇ ТА ЛАБОРАТОРІЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник.

Завідувачка лабораторії.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:  онкологія, імунологія, лабораторна генетика

СТАЖ РОБОТИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 24 роки

ОСВІТА:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, біолог-імунолог,
 • Стажування в Ульмському університеті з онкоімунології та імунотерапії раку (грант ESMO для молодих онкологів), Ульм, Німеччина, 2006.
 • Вчений ступінь: доктор біологічних наук, 2017. Тема дисертації: Роль дендритних клітин в активації протипухлинного імунітету (експериментальне та клініко-імунологічне дослідження).
 • Вчене звання: старший науковий співробітник, 2007 р.
 • Спеціалізація зі спеціальності «Лабораторна генетика».

НАУКОВА АКТИВНІСТЬ :

 • Автор більше 400 наукових публікацій, серед них 57 статей у журналов, що індексуються в наукометричній базі Scopus; h-індекс 9.
 • Автор 29 патентів на винахід та корисну модель.
 • Член Вченої ради Національного інституту раку України.
 • Член редакційної колгеії та редакційної ради трьох фахових видань України.
 • Член разових спеціалізованих вчених рад в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є Кавецького НАН України по проведенню захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров‘я» зі спеціальності 222 «Медицина»та в галузі знань 9 «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія».
 • Керівник групи науково-дослідних проектів України у 2004-2006; 2007-2009; 2010-2012; 2013-2015; 2016-2018; 2019-2021; 2022-2024 р.р.
 • Керівник наукової групи Національного інституту раку у проєкті Єврокомісії Горизонт-2020 “Anti-cancer light-controllable antibody-peptide conjugates (ALISE), Grant agreement №101007256 (2021-2026 р.р.).
 • Учасник більше 50 вітчизняних та 30 міжнародних наукових конференцій.

Наукові  інтереси:

 • Імунологія та злоякісних пухлин, зокрема, механізми пухлино-опосередкованої імуносупресії.
 • Імунотерапія хворих на злоякісні новоутворення, імуномоніторинг її ефективності.
 • Молекулярна основа раку, геноміка та епігеноміка.
 • Молекулярно-генетична та цитогенетична діагностика в онкології.
 • Трансляційна медицина, біомаркери для персоналізованої терапії раку.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Розробка нових клітинних технологій на основі дендритних клітин, лімфокін-активованих кілерів, цитотоксичних Т-лімфоцитів та інших біопрепаратів, обґрунтування доцільності їх застосування в клінічній практиці.
 • Вивчення протипухлинної, антиметастатичної та імуномодулюючої активності  препаратів з використанням моделей і методів експериментальної онкології.
 • Вивчення генетичних та епігенетичних механізмів патогенезу злоякісних новоутворень.
 • Дослідження нових предиктивних та прогностичних пухлинних біомаркерів.

ПРАКТИЧНА  РОБОТА:

 • Куратор роботи лабораторії молекулярно-генетичної діагностики.
 • Розробка та впровадження методів молекулярно-генетичної, генетичної, молекулярно-цитогенетичної діагностики у хворих на злоякісні новоутворення.
 • Біомаркери для персоналізованої терапії злоякісних новоутворень у дітей та дорослих.
 • Клітинні технології для імунотерапії хворих на злоякісні новоутворення.
 • Практичні навички: полімеразно-ланцюгова реакція (ПЛР) з детекцією результатів в режимі реального часу; проточна цитофлуориметрія, флуоресцентна гібридизація in situ (FISH); секвенування за Сенгером; секвенування наступного покоління (NGS).

ЧЛЕНСТВО У ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ:

 • Європейська асоціація патологів (ESP) з 2012 р.
 • Міжнародна асоціація з дослідження раку легені (IASLC) з 2014 р.
 • Асоціація з досягнень у дослідженні нейробластоми (ANRA) з 2016 р.
 • Європейське товариство з медичної онкології (ESMO) з 2004 р.
 • Європейська асоціація з досліджень онкологічних захворювань (EACR) з 2005 р.

НАГОРОДИ:

 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2002-2004 р.
 • Академічна премія для молодих учених Академії медичних наук  України, 2005 р.
 • ECCO Congress Travel Grant, 2003; ESMO Conference Travel Grant, 2005; ESMO Congress Travel Grant, 2006; ESMO Fellowship Award, 2006; TAT Travel Grant, 2006; ECLU Travel Grant, 2007; ESMO Congress Travel Grant, 2008; ECCO-ESMO Congress Travel Grant, 2009; EMCC 2011 Travel Grant, 2011; ELCC Travel Grant, 2012; ESMO Travel Grant (ESMO Symposium on Signalling Pathways, 2013); ESMO Travel Grant (ESMO Symposium on Immuno-Oncology, 2013); WCLC Developing Nation Award, 2013; ANR Award, 2016; IASLC Developing Nation Travel Award, 2018.
 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 2016 р.

 Улюблене висловлювання (вираз, афоризм):

“Треба бути, а не здаватися”

“Найбільші злидні – це злидні серця”

Контакти
E-mail: [email protected]

Сторінка у Facebook

 

СПИСОК НАУКОВИХ праць Храновської Наталі Миколаївни:

 

 1. Towards in vivo photomediated delivery of anticancer peptides: Insights from pharmacokinetic and -dynamic data / Komarov I.V., Tolstanova G., Kuznietsova H., N. … Khranovska [et al.] // Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. – 2022. – Vol. 233. – P. 112479. DOI 10.1016/j.jphotobiol.2022.112479
 2. Contribution of BRCA1 5382insC mutation to triplene-gative and luminal types of breast cancer in Ukraine / A. Samusieva, S. Serga, S. Klymenko … N. Khranovska [et al.] // Breast Cancer Research and Treatment/ – 2022. – Vol. 195(3) – Р. 453–459. DOI 10.1007/s10549-022-06692-3
 3. Magnetically sensitive nanocomplex enhances antitumor efficacy of dendritic cell-based immunotherapy / Khranovska N., Skachkova O., Gorbach O., Inomistova M. [et al.] // Experimental Oncology. – 2021. – Vol. 43 (3). – P. 217-223. DOI 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-3.16507. DOI 10.15407/ubj93.01.088
 4. Comparative characteristic of lung cancer stem-like cells generated in vitro under different culture conditions / Gorbach O. I., Inomistova M. V., Garmanchuk L. V. та ін. // Ukr.Biochem.J. – 2021. –Vol. 93(1). – P. 88-95.
 5. Розробка підходів до отримання протипухлинних вакцин на основі дендритних клітин, навантажених антигенами пухлинних стовбурових клітин раку легені // XIV з’їзд онкологів та радіологів України (матеріали з’їзду). – 30 вересня – 2 жовтня 2021 року, м. Київ. – С. 373-374.
 6. Досвід та перспективи використання імунотерапії на основі дендритних клітин для підвищення ефективності лікування хворих на злоякісні новоутворення // XIV з’їзд онкологів та радіологів України (матеріали з’їзду). – 30 вересня – 2 жовтня 2021 року, м. Київ. – С. 397-398.
 7. Перший досвід використання імунотерапії на основі дендритних клітин в комплексному лікуванні хворих на гліобластому в Україні / // Клин онкология. – 2019. – № 2 (34). – С. 1-6.
 8. Dendritic cell based immunotherapy in stage IIB-IIIA non-small cell cancer patients: 10-years experience / Khranovska N., Skachkova O., Gorbach O., Sovenko V., Ganul A., Inomistova M., Orel V. // IASLC 19th World Conference on Lung Cancer, 23-26 September 2018, Toronto, Canada // Journal of Thoracic Oncology. – 2018. – Vol.13, Issue 10 (Suppl.1). – P.S739.
 9. Role of genetic and epigenetic alterations in pathogenesis of neuroblastoma. /Inomistova M., Khranovska N., Skachkova O. // Neuroblastoma: Molecular Mechanisms and Therapeutic Interventions. – Elsevier, 2018. – 19
 10. Prognostic and predictive significance of p53, MDM2 and miRNAs gene expression in patients with neuroblastoma /N.Khranovska, N.Khranovska, M.Inomistova, O.Skachkova, R.Sydor, G.Klyumnyuk, H.Shaida, S.Pavlyk //Advances in Neuroblastoma Research Congress, 19-23 June 2016. Cairns, Australia. – P. 139.
 11. The combination of antitumor vaccine and low doses of doxorubicin as an effective method against tumor immunosuppression / O. Gorbach, N. Khranovska, O. Skachkova, V. Pozur [et al.] //39th Congress of European Society for Medical Oncology (ESMO), September 26-30, 2014, Madrid, Spain. – P. 557.
 12. Results from phase III trial of dendritic cell based vaccine immunotherapy in patients with IIB-IIIA stage non-small-cell lung cancer / N. Khranovska, Skachkova, O. Gorbach,  V. Sovenko, N. Svergun, V. Orel // Materials of 15thCongress of Lung Cancer, October 27-30, 2013, Sydney, Australia
 13. Novel chemoimmunotherapy regimens based on dendritic cells and low-dose doxorubicin in experiment / O. Gorbach, N. Khranovska, O. Skachkova, R. Sydor, Svergun, V. Pozur // Materials of 17th International Summer School on Immunology “Immune system: genes, receptors and regulation”, September 14-21, 2013 Rabac, Croatia, P.60.
 14. Neuroblastoma treated with tandem peripheral blood stem cell transplantation in children. One center experience / S. Pavlyk, G. Klymnyuk, E. Shayda, N. Khranovska // 45th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP-2013), 25 – 28 September, 2013, Hong Kong, China.
 15. Mechanical heterogenization  of  Lewis  lung carcinoma  cells can improve antimetastatic effect of dendritic cells / Khranovska, O. Orel, Yu.Grinevich, O. Alekseenko, А. Romanov, O. Skachkova, N. Dzyatkovskaya, A. Burlaka, S. Lukin // J Mech Med Biol. – 2012. – №12(3). – Р.1-22.