Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Даниленко Вікторія Вікторівна

Ср, 14/04/2021


Спеціалізація: радіонуклідна діагностика та терапія

Стаж роботи за спеціальністю: 10 років після закінчення медичного факультету ПВНЗ «Київський медичний університет»

Кваліфікаційна категорія: вища

Дипломи та ліцензії: кандидата медичних наук, ліцензія на роботу з відкритими ізотопами

Основні напрямки наукових і практичних досліджень: радіонуклідна діагностика онкологічних захворювань, застосування нових радіофармпрепаратів, лікувальні технології з використанням радіонуклідів

Наявність науково-практичних публікацій: Є співавтором 16 друкованих робіт та 15 доповідей на національних та міжнародних форумах,методичних рекомендацій та патенту.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: конгреси АРУ, з‘їзди онкологів та радіологів України, науково-практичні конференції з міжнародною участю

Членство в організаціях: Українське товариство фахівців з ядерної медицини
Контакти

тел:+380982871687

E-mail:[email protected]

Список наукових робіт:

Нові можливості радіонуклідної терапії метастатичного ураження кісток (стан проблеми і власні дані). /Солодянникова О.І.,Даниленко В. В., Саган Д.Л., Сукач Г.Г., Трацевський В.В.,Чобан В.І. // Український радіологічний журнал. 2013.-№3.-с.345–351.

Самарий 153 оксабифор в комплексной терапии метастатического поражения костей. /Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Саган Д.Л., Сукач Г.Г.,Трацевський В.В. // Український радіологічний журнал. 2014.-№3.-с.109–117.

Особливості кінетики 153Sm-оксабіфору в кісткових метастазах злоякісних пухлин різної локалізації при радіонуклідній терапії Д.О. Джужа, Д.Л. Саган, В.В. Даниленко // Український радіологічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 77–82.

Радіонуклідна терапія кісткових метастазів в Україні /Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Сукач Г.Г., Саган Д.Л.,. // Радіологічний вісник. – 2016. – № 3-4. – С. 68-69.

Сравнительный анализ воздействия различных РФП при метастатическом поражении костей/ Солодянникова О.І., Саган Д.Л., Даниленко В.В., Сукач Г.Г., Джужа Д.О., Трацевський В.В.// Евразийский онкологический журнал. – 2017. – Т. 5. № 1. – С. 96–100­­­­.

Різні РФП у радіонуклідній терапії метастатичного ураження кісток/ Солодянникова О.І., Саган Д.Л., Даниленко В.В., Сукач Г.Г.// Радіологічний вісник. № 1-2. – 2017. – С. 62-63.

Клінічні випадки лікування кісткового ураження при раку грудної залози та передміхурової залози (радіонуклідна терапія)./ В.В. Даниленко, Г.Г. Сукач, О.І. Солодянникова, Д.Л. Саган// Клінічна онкологія. № 1-2 (37). – 2020 – С. 1-4.

Знеболювальний вплив різних радіофармпрепаратів в комплексному лікуванні метастатичного ураження кісток./ Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Сукач Г.Г.// Проблеми радіаційної медицини та радіобіології прийнята до друку.

Перший клінічний досвід використання самарію-153 в лікуванні метастатичного ураження кісток. /Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Саган Д.Л., Сукач Г.Г., Трацевський В.В.// Променева діагностика, променева терапія. 2013.-№1-2.- с. 84.

Оцінка протибольової дії 153Sm-оксабіфору у хворих з метастатичним ураженням кісток./ Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Саган Д.Л., Сукач Г.Г.// Радіологічний вісник.-2015.-№1-2.-С.117.

Патент № 98329, Україна. МПК А 61 В 6/00. Спосіб прогнозування ефективності радіонуклідної терапії 153Sm кісткових метастазів / Джужа Д.О., Даниленко В.В.; заявник та патентовласник Національний інститут раку (UA). u 2014 11957 ; заявл. 05.11.2014. ; опубл. 27.04.2015., Бюл. № 8.

Можливості радіонуклідної терапії в комплексному лікуванні метастатичного ураження кісток. /Солодянникова О.І., Саган Д.Л., Даниленко В.В., Сукач Г.Г., Джужа Д.О., Трацевський В.В. // Методичні рекомендації. – 2016.- 25 с.

Радіонуклідна терапія кісткових метастазів з допомогою різних радіофармпрепаратів /Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Сукач Г.Г., Саган Д.Л.,. // Український радіологічний журнал. Додаток 1.– 2016. – С. 183.

Радіологічні аспекти лікування кісткових метастазів./ Солодянникова О.І., Даниленко В.В., Сукач Г.Г., Саган Д.Л.,. // Радіологічний вісник. № 3-4. – 2018. – С. 71.

Метастатичне ураження кісток. Можливості радіонуклідної терапії/ В.В. Даниленко, О.І. Солодянникова, Д.Л. Саган, Г.Г. Сукач// Радіологічний вісник. № 1-2. – 2018. – С. 54.

Комплексне лікування кісткових метастазів пухлин різного походження./ Даниленко В.В., Солодянникова О.І., Cтолярова О.Ю., Сукач Г.Г.// Радіологічний вісник. № 1-2. – 2019. – С. 71.

Радіонуклідна та променева терапія в лікуванні кісткових метастазів пухлин різного походження./ Солодянникова О.І., Cтолярова О.Ю., Даниленко В.В., Сукач Г.Г. // Радіологічний вісник. № 3-4. – 2019. – С. 71.

Complex treatment of metastases of tumors of different origin/European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. (2020) 47 (Suppl 1) S-693-694.

Недавні записи