Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Шайда Олена Вікторівна

Пт, 19/02/2021


Спеціалізація: дитяча онкологія

Стаж роботи за спеціальності: 21 рік

Кваліфікаційна категорія: вища

Дипломи та ліцензії: про закінчення медичного університету

Основні напрями наукових та практичних досліджень: комбіноване лікування прогностично несприятливих форм злоякісних новоутворень м’яких тканин у дітей з підтримкою гемопоезу аутологічних стовбурових клітин периферичної крові.

Наявність науково-практичних публікацій: понад 20

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: щорічні конгреси Міжнародного товариства дитячих онкологів

Наявність нагород, грамот, премій: 2008 рік орден святої Анни 3 ступеня.

Улюблене висловлювання : «Неси свій хрест і віруй!»

Список робіт:

№ п/п

Назва

Харак-

терис-

тика роботи

Вихідні дані

Обсяг

Автори

1

2

3

4

5

6

1.

Імунологічний моніторинг дітей з прогностично несприятливими формами злоякісних новоутворень м’яких тканин в динаміці комплексного лікування

Стаття

Клиническая онкология. – 2011. – Т. 1, № 3. – С. 52-56. 5 стор. К.С. Шуміліна, Ю.Я. Гриневич С.М. Кукушкіна, А.Д. Льон,      Ф.В. Фільчаков, Г.І.Климнюк, Е.В. Шайда

2.

Дослідження експресії гену тирозин гідроксилази у кістковому мозку дітей, хворих на нейробластому

Тези

Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», м. Львів,  5-8 квітня 2011 р., С. 17. 1 стор. М.В. Іномістова, Н.М.Храновська, Г.І.Климнюк, С.В. Павлик,  Е.В. Шайда,

Н.М. Свергун, Н.В. Іонкіна

3.

Возможности молекулярно-генетических исследований в диагностике, прогнозе, выборе тактики лечения в детской онкологии

Тези

Матеріали Eurasian Forum on Cancer Diagnostics, 9-10 червня 2011 р., м. Київ, С. 30. 1 стор. Н.М.Храновська, Г.І. Климнюк, Н.М. Свергун, В.В. Сітько,    Н.В. Іонкина, І.Ю.Карачарова, Е.В. Шайда,   С.В. Павлик

4.

Хірургічне лікування сарком м’яких тканин у дітей

Тези

Матеріали ХІІ з’їзду онкологів України, м. Судак, Автономна Республіка Крим, 20-22 вересня 2011 р., С. 171. 1 стор. Г.І. Климнюк, О.Й. Іжовський, Е.В. Шайда,   С.В. Павлик,  О.В. Білоконь, М.О. Стежка,

Т.О. Лузан.

5.

Аналіз результатів лікування саркоми Юїнга високого ризику

Тези

Там же –  С. 171. 1 стор. Г.І. Климнюк, Т.О. Лузан,     С.В. Павлик,

Е.В. Шайда

6.

Результати лікування рефрактерних нейробластом у дітей

Тези

Там же –  С. 171. 1 стор Г.І. Климнюк, О.В. Ніколаєва, С.В. Павлик,  Е.В. Шайда,   О.В. Білоконь, М.О. Стежка,

Т.О. Лузан,

О.О. Ожиганов, О.Й. Іжовський

7.

Високодозова хіміотерапія в комплексному лікуванні дітей із   злоякісними солідними новоутвореннями

Тези

Там же –  С. 171. 1 стор Г.І.Климнюк, С.В. Павлик,   Е.В. Шайда,

Т.О. Лузан,

О.В. Білоконь, М.О. Стежка,

Н.Г. Пілішенко

8.

Хирургические и инфекционные осложнения реконструктивных вмешательств при опухолях костей конечностей у детей

Тези

Там же – С. 173. 1 стор М.О. Стежка,   Г.І.Климнюк, С.В. Павлик,

Е.В. Шайда

9.

Ефективність сучасних хіміотерапевтичних програм в лікуванні сарком м’яких тканин у дітей

Тези

Там же – С. 174. 1 стор Е.В. Шайда,Г.І. Климнюк, С.В. Павлик,О.В. Білоконь, М.О. Стежка,

В.М. Жукова

10.

Підтримувальна терапія в лікуванні сарком м’яких тканин

Тези

Там же –  С. 174. 1 стор О.В. Шайда,Г.І. Климнюк,С.В. Павлик,

О.В. Білоконь, М.О. Стежка,

В.М. Жукова

11.

Иммунологические последствия комплексной терапии детей с прогностически неблагоприятными формами злокачественных новообразований мягких тканей

Тези

Там же –  С. 174. 1 стор К.С. Шуміліна, Ю.Я. Гриневич С.М. Кукушкіна, А.Д. Льон,Ф.В. Фільчаков, Г.І.Климнюк,Е.В. Шайда

12.

Можливості молекулярно-генетичної діагностики у дітей, хворих на саркому Юїнга

Тези

Там же –  С. 174. 1 стор Г.І. Климнюк, Н.М. Храновська, Н.В. Іонкіна,Н.М. Свергун, Е.В. Шайда,І.Ю. Карачарова, Т.А. Лузан

13.

Detection of micrometastases for prognosis and stratification for treatment in children with neuroblastoma

Тези

The European multidisciplinary cancer congress «Integrating basis and translational science, surgery, radiotherapy, medical oncology, advocacy and care» Stockholm, 23-27 September, 2011 – P. 17. 1 стор N.Khranovskaya, G. Klymnuk,S. Pavlik,E. Shaida,

N. Ionkina,

N. Svergun

14.

Результати лікування злоякісних новоутворень м’яких тканин у дітей із  застосуванням нових програм полі хіміотерапії з підтримкою гемопоезу стовбуровими клітинами периферичної крові

Стаття

Клиническая онкология. – 2011. – Т. 1, № 4. – С. 64-68. 5 стор Е.В. Шайда

15.

Роль високодозової хіміотерапії в комплексному лікуванні дітей зі злоякісними солідними новоутвореннями

Стаття

Клиническая онкология. – 2011. – Т. 1, № 4. – С. 69-71. 3 стор С.В. Павлик,Г.І. Климнюк,Е.В. Шайда,

Т.О. Лузан,

О.В. Білоконь, М.О. Стежка,

О.В. Ніколаєва, О.Й. Іжовський, О.О. Ожиганов, Н.І. Іонкіна,

В.В. Сітько,

О.В. Скачкова, Н.М. Свергун

16.

Результати хірургічного лікування дітей з саркомами м’яких тканин (досвід дитячого відділення НІР)

Стаття

Клиническая онкология. – 2012. – Т. 1, № 5. – С. 74-76. 3 стор О.Й. Іжовський, Г.І. Климнюк,Е.В. Шайда,С.В. Павлик,

О.В. Білоконь, М.О. Стежка,

Т.О. Лузан,

О.В. Ніколаєва, О.О. Ожеганов

 

17.

Ефективність лікування рефрактерних нейробластом у дітей

Стаття

Клиническая онкология. – 2012. – Т. 1, № 5. – С. 77-79. 3 стор О.В. Ніколаєва, Г.І. Климнюк,С.В. Павлик,Е.В. Шайда,

О.В. Білоконь, М.О. Стежка,

Т.О. Лузан,

О.О. Ожеганов, О.Й. Іжовський

18.

Метрономна терапія в лікуванні сарком м’яких тканин у дітей (не рабдоміосаркоми)

Стаття

 Клиническая онкология. – 2012. – Т. 2, № 6. – С. 62-64. 3 стор Е.В. Шайда,Г.І. Климнюк,С.В. Павлик

19.

Злоякісна епітеліоїдна мезотеліома у дітей: клінічний випадок

Стаття

Клиническая онкология. – 2012. – Т. 2, № 6. – С. 69-71. 3 стор І.О. Приходько, С.В. Павлик,Р.В. Мостовенко, Е.В. Шайда,О.Й. Іжовський,  А.І. Шевченко

20

Функциональная активность лимфоцитов периферической крови у детей, больных злокачественными новобразованиями мягких тканей

Стаття

Клиническая онкология. – 2012.  – Т.4 , № 8. 3 стор К.С. Шуміліна,  Ф.В. Фільчаков, С.М. Кукушкіна,  Г.Д. Льон,Ю.М. Ільченко,  Г.І. Климнюк,Е.В. Шайда,

Ю.В. Марушко, Т.В. Гіщак

21

Роль гемопоэтических стволовых клеток в комплексном лечении детей со злокачественными солидными новообразованиями

Стаття

Детская онкология – 2012. – №3. – С. 7-10. 4 стор С.В. Павлик,Г.І. Климнюк,Е.В. Шайда

22

Состояние имунной системы у детей, больных злокачественными новообразованиями мягких тканей, в отдаленный период после окончания специального лечения

Стаття

Там же – С. 76 – 78 3 стор К.С. Шуміліна, Ю.Я. Гриневич, С.М. Кукушкіна, Г.Д. Льон,Ф.В. Фільчаков, Г.І. Климнюк,Е.В. Шайда

23

Использование аутологической трансплантации в комплексном лечении детей со злокачественными солидными нововобразованиями

Тези

Матеріали VІІ з’їзду онкологів та радіологів країн СНД, м. Астана (Казахстан), 5-8 вересня 2012 р., С. 481. 1 стор С.В. Павлик,Г.І. Климнюк,Е.В. Шайда

24

Дисфункция имунной системы у детей с прогностически неблагоприятными формами новообразований мягких тканей

Тези

Там же – С. 485. 1 стор Ф.В. Фільчаков, К.С. Шуміліна, С.М. Кукушкіна, Ю.М. Ільченко, Г.Д. Льон,Е.В. Шайда,Г.І. Климнюк, Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак

 

25

Лечение прогностически неблагоприятных форм сарком мягких тканей у детей с поддержкой гемопоэза стволовыми клетками периферической крови

Тези

Там же – С. 487. 1 стор Е.В. Шайда,Г.І. Климнюк,С.В. Павлик