×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Реєстратура
+38 (044) 257 93 15;
+38 (097)862 93 53

Приймальня головного лікаря
+38 (044) 257 40 49

Приймальня директора
+38 (044) 259 01 86
+38 (044) 259 02 73

Підписуйтесь на наші новини: Відділення малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології


Відділення малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології надає допомогу пацієнтам на базі хірургічного стаціонару та амбулаторії Національного інституту раку.
Професійний профіль відділення полягає у хірургічному та регіонарному лікуванні із застосуванням ендоскопічного, лапароскопічного та ангіографічного обладнання при наступних локалізаціях онкологічних захворювань:
шлунково-кишковий тракт, гепатопанкреатобіліарна зона, заочеревинний простір і таз, перитонеальний канцероматоз, метастатичне ураження печінки при інших первинних локалізаціях раку, онкогінекологічні захворювання, мультинозологічні випадки.

Відділення використовує міжнародні стандарти надання онкологічної допомоги NCCN, ESMO, ASCO, на основі яких розроблено локальні маршрути пацієнта та є основами лікувальної діяльності відділення.

У відділенні ведеться наукова робота з вивчення злоякісних пухлин раку шлунку, підшлункової залози, печінки, онкогінекологічних захворювань, метастатичного ураження печінки при різних первинних локалізаціях раку.

Також відділення є базою Державного експертного центру МОЗ України для проведення клінічних випробувань.

Відділення малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології створено у 2016р., розраховане на 25 ліжок (фізично наявно 19 ліжок) для спеціалізованого лікування: онкохірургічного і хіміотерапії, а також містить кабінети у поліклінічному відділенні та 2 кабінети ультразвукової діагностики, що розташовуються у хірургічному та поліклінічному корпусах.
Робота відділення підпорядковується завідувачу відділення, головному лікарю і директору інституту.

У відділенні працюють 9 лікарів-хірургів-онкологів, з яких 7 мають вищу кваліфікаційну категорію, 2 – першу категорію; а також 4 лікарів-онкологів, 2 лікарі ультразвукової діагностики, 1 лікар-ендоскопіст, 1 лікар-хірург, 1 лікар-рентгенолог.

У відділенні працюють два доктора медичних наук і два кандидати медичних наук.

Відділення малоінвазивної хірургії має найбільший штат працівників, які надають допомогу як стаціонарно, так і амбулаторно на базі різних структурних підрозділів інституту.
Аналіз основних статистичних показників в порівнянні з минулими роками.

Всього за 2021 рік у відділенні проліковано 1313 хворих. У порівнянні з 2020 роком показник зменшився на 23,3% (1619 хворих). Зменшення найбільш імовірно пов’язується із триваючою пандемією, запровадженням локдауну та періодичним посиленням карантинних заходів.

Проте, не дивлячись на зменшення хворих, у 2021 році відділення продемонструвало зростання хірургічної активності: 477 планових оперативних втручань порівняно з 417 у 2020 році. Окрім цього, виконано 4265 амбулаторних процедур інвазивної діагностики та 341 амбулаторна процедура із застосуванням інтервенційної радіології.

95.5% усіх лікованих пацієнтів відділення мали злоякісні новоутворення. Зріс показник радикально прооперованих хворих: 273 проти 220 у 2020 році (67.9% від усіх прооперованих у 2021 році, порівняно з 64.0% у 2020 році). Пробних лапаротомій не стало взагалі, що свідчить про достатню якість доопераційної діагностики.

Виросла хірургічна активність: 34.8% проти 25.2% у минулому році.

Середній ліжко-день у 2021 році склав 3,9 доби проти 3,4 доби у 2020 році. Післяопераційний середній ліжко-день у 2021 році склав 5,8 доби; у 2020 – 6,0 доби.

Показник госпітальної летальності склав 0,5% у 2021 році. Показник дещо збільшився у порівнянні з 2020 році – 0,3%.

Частота післяопераційних ускладнень склала 3.7%; у 2020 році – 1.5%.

Післяопераційна летальність у 2021 році склала 0,9%; у 2020 році – 0,5%.

Погіршення результатів можуть бути пов’язані зі збільшенням кількості хворих з поширеними стадіями захворювань, несвоєчасністю звернення за спеціалізованою допомогою в період пандемії та карантинних обмежень.

Навчання співробітників відділень за 2021 рік.

У 2021 році співробітники відділення приймали активну участь у якості як слухачів, так і доповідачів у національних і міжнародних конференціях:

14 з’їзд онкологів і радіологів України, м. Київ, Україна. (16 співробітників в якості учасників, з яких 6 доповідачів)

8 з’їзд онкологів, радіологів – 14-16.10.2021, м.Туркістан, Казахстан (2 учасника, з них 1 доповідач).

Конференція Європейського товариства онкохірургів ESSO 40, м. Ліссабон, Португалія. (5 учасників)

USSO-ESSO Webinar: Advanced Gastric Cancer: up-to-date treatment approaches (16 співробітників в якості учасників, з яких 2 доповідачі)

Immunotherapeutic Management of Hepatocellular Carcinoma: Current Options and Future possibilities (4 учасники, з них 2 доповідача)

Harnessing Alpha-Fetoprotein for Improved HCC Outcomes: Understanding AFP Biology and Data (5 учасники, з них 1 доповідач)

The Role of RFTA in the treatment of HCC. USSO & ESSO international webinar “Hepatocellular carcinoma: latest updates on the diagnostic and treatment approaches” (5 учасників, з них 1 доповідач)

USSO-ESSO Webinar: GI NETs Modern Diagnostic and Treatment Approaches (5 учасників)

4th International Advanced Liver & Pancreas Surgery Symposium (1 доповідач)

Конференція «OncoHub. Мезенхімальні пухлини» (5 учасників, з них 1 доповідач)

Міжнародний вебінар USSO & ESSO: «Сучасні підходи у діагностиці та лікуванні пухлин прямої кишки» (2 учасники, з них 1 доповідач)

Дніпровські читання, 12 сезон. «Мультидисціплінарний підхід до лікування онкологічних захворювань» (1 доповідач)

Програма ERAS в хірургічній практиці (5 учасників)

Засідання підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 19.04.2021 (2 учасники, з них 1 доповідач)

ESMO TAT Virtual Congress 1-2 March 2021 (2 учасники)

European Lung Cancer Virtual Congress 2021 25-27 March 2021 (2 учасники)

ESMO Breast Cancer Virtual Congress 2021 5-8 May 2021 (2 учасники)

ESMO Gynaecological Cancers 2021 (1 учасник)

Також співробітники проходили стажування і курси підвищення кваліфікації:

Shipping Biological Substances, Infectious Substances and Related Hazards according to IATA/ICAO and USDOT regulations (5 співробітників).

Впровадження нових методик за 2021 рік.

У 2021 році було проведено оперативні втручання за унікальними технологіями: комбіновані лапароскопічні втручання (операції на 2х та більше органах) – 37 операцій, зовнішнє стентування жовчних проток – 58, встановлення артеріальних портів для хіміотерапії – 7, лапароскопічна УЗД-керована абляція печінки – 29, пластична хірургія в реконструкціях дефектів тазового дна та промежини – 9, резекції-реконструкції вісцеральних судин – 10, операції із застосуванням трансплантаційних технологій в онкології – 3, лапароскопічні резекції підшлункової залози – 3, а також продовження проведення процедур «радикалізації» (завершуюча CME/CVL) після нерадикальних операцій – 287 процедур за 5 років.

Завдяки впровадженню нових технологій вдалося провести за рік 995 діагностичних маніпуляцій під рентген- та КТ-контролем, 341 маніпуляцію із застосуванням C-arm X-ray, 3270 діагностичних та недіагностичних маніпуляцій під УЗ-контролем.

Також слід відмітити проведення на базі відділення малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології клінічних досліджень та грантів. У 2021 році було проведено фармакологічні клінічні дослідження, за рахунок цього до бюджету інстиуту поступила загальна сума близько 4 500 000 грн (додатково собівартість медикаментів та обстежень близько 40 000 000 грн), дослідження приватних компаній хірургічного обладнання на загальну суму близько 1 500 000 грн. продовжується співпраця в рамках міжнародних програм COSME та HORIZON 2020 VOGAS: Рання діагностика раку шлунку (200 000 євро у бюджеті інституту).

Завдання на перспективи на 2022 рік з урахування закупленого нового обладнання.

1) Розширення спектру хірургічних маніпуляцій: ендоскопічні процедури стентування, лікування передпухлинної патології.

2) Введення технологій при цирозі/раку печінки: за допомогою ангіографа можливим стане проведення ТАСЕ, внутрішньоартеріальної хіміотерапії та радіотерапії, зупинка кровотеч при операціях на печінці.

3) Впровадження малоінвазивних методів, що потенціюють ефект хіміотерапії при нерезектабільних пухлинах.

4) Впровадження моделей скринінгу колоректального раку та раку шлунку.

5) Створення експертних центрів по напрямкам лікування (від ESSO) із можливістю навчання по міжнародних програмах і стандартах на базі USSO.

6) Встановлений у відділенні ультразвуковий кавітатор CUSO дасть можливість ширшого використання лапароскопічних резекцій печінки.

7) Нова лапароскопічна стійка з функцією ICG відкриває можливості при використанні на лапароскопічних операціях: на печінці – оцінювати перфузію печінки, при колоректальному раку та раку шлунку – оцінювати життєздатність трансплантату та картувати лімфатичні вузли.