Запис
до лікаря
×

Адреса:
03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/43

Колл-центр
+38 (044) 334 64 18;

Підписуйтесь на наші новини: Науково-дослідне відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії


Відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії створено у 1992 році.

З 1961-1992 р. входило до складу різних підрозділів. У різні роки його очолювали:

М.Б. Іщенко (1961-1969), к.мед.н., П.Я. Некрасов (1969-1984), д.мед.н., В.Г Корольов (1984-1988), проф. В.І. Тарутінов (1989-2003).

На базі відділення в 1996 р. створений Український мамологічний центр.

З 2003 року й по сьогоднішній день відділення очолює доктор медичних наук, професор Смоланка І.І.

За останні 4 роки співробітниками відділення було опубліковано 62 наукову роботу, в тому числі 1 монографія, 61 стаття у фахових журналах, отримано 2 патент на винаходи, 4 методичних рекомендацій, зроблено 44 доповіді на наукових форумах.
Відділення розраховане на 45 ліжок.

Діяльність відділу в першу чергу спрямована на надання комплексної медичної допомоги пацієнтам зі злоякісними (рак, саркома) да доброякісними (аденома, фіброаденома, фіброліпому, вузловий фіброаденоматоз і т.д.) захворюваннями грудних залоз.
Основним напрямком роботи відділення є хірургічне лікування. Співробітники виконують як стандартні оперативні втручання: мастектомія за Маденом, Пейті, видалення ураженої ділянки грудної залози, регіонарна лімфодисекція, біопсія СЛВ, так і пластичні та реконструктивні втручання на грудній залозі – всі види онкопластичних та реконструктивно- відновлювальних операцій на грудній залозі.
Такі операції виконують як одномоментно так і відтерміновано, з використанням імплантів або власними тканинами, а іноді і комбіновано. Спектр використовуваних аутотрансплантатів представлений різними по складу і локалізації традиційно застосовуваними клаптями і тканинами і новими високотехнологічними аутотрансплантатами на ніжці або вільним клаптем із застосуванням мікросудинної хірургії: TRAM , MS – TRAM , DIEP, LD, LICAP, PAP, TUG – клапті.


Одним з аспектов роботи відділення є пластична хірургія грудних залоз з метою збільнення або зменшення розміру грудних залоз, корекції птозу чи тубулярної грудної залози. Основні пластичні оперції це: аугментаційна мамопластика, редукційна мамопластика, мастопексії різних видів складності, ліпофілінг, ліпосакція.

Основні види оперативних, лікувальних методик, які застосовуються у відділенні:

 • Радикальні оперативні втручання
  • мастектомія,
  • квадрантектомія і
  • ампутація грудної залози,
  • регіонарна лімфодискція,
  • біопсія СЛВ.
 • Реконструктивно-відновні операції після повного видалення (мастектомії), часткової втрати грудної залози або корекція дефектів грудної залози  з використанням:
  • імплантів (еспандерів)
  • власних тканин (TRAM,  MS – TRAM, DIEP, LD, LICAP, PAP, TUG – клапті, ліпофіллінг).
 • При доброякісних утвореннях грудних залоз проводиться
  • енуклеація пухлини,
  • секторальна резекція грудної залози та ін.
 • Естетичні пластичні операції, при якому методи пластичної хірургії застосовують для збереження або відновлення, а найчастіше і покращення, форми та об’єму грудей
  • аугментаційна мамопластика (збільшення грудних залоз),
  • редукційна мамопластика (зменшення  грудних залоз),
  • Мастопексія (підтяжка грудних залоз)
 • Лімфедема (слоновість) – хірургічне лікування  лімфовенозної недостатністі.

Основні напрямки наукової діяльності відділення:

 • Розробка, удосконалення та впровадження нових методів діагностики та лікування хвороих на злоякісні новоутворення грудної залози у тому числі з використанням внутрішньоартеріального методу введення хіміопраратів, додаванням сеансів магнітотермії для покращення безпосередніх та віддалених результатів.
 • Розробка нових схем неоад’ювантної поліхіміотерапії з використанням радіомодифікаторів і хіміосенсібілізаторів, спрямованих на розширення показань до органозберігаючих операцій та поліпшення якості життя оперованих хворих.
 • Розробка та удосконалення реконструктивних операцій з використанням власних тканин та імплантів.
 • Розробка нових та удосконалення існуючих методик хірургічного лікування хворих на злоякісні новоутворення грудної залози (з урахуванням дослідження сторожових лімфовузлів, визначення чистоти меж резекції),
 • Розробка та впровадження методів реабілітації хворих на злоякісні новоутворення грудної залози, впровадження програми “fast track surgery”.
 • Вивчення віддалених результатів лікування хворих на рак грудної залози на базі національного канцер-реєстру для впровадження в практику найбільш ефективних методів та контроль показників діяльності науково-дослідних і клінічних установ онкомамологічного профілю в України, аналіз надання онкологічної допомоги населенню України з новоутвореннями грудної залози та розробка пропозицій щодо її поліпшення; постійна підготовка кадрів на робочих місцях на базі відділення.
 • Проведення клінічних випробовувань нових протипухлинних препаратів, іммуногістохімічних та онкомаркерних досліджень.
 • Надання консультативної допомоги хворим інших лікувально-профілактичних закладів України.
 • Організація і проведення науково-практичних конференцій з питань онкомаммологіі, підготовка та публікація методичних рекомендацій, посібників і керівництв для пацієнтів і лікарів.

Лікарі та наукові співробітники відділу пройшли стажування з питань хірургічного, пластичного та реконструктивного лікування хворих при раку грудної залози  в провідних клініках світу, а саме:

 • European Institute of Telesurgery (IRCAD) in Strasbourg
 • Universitair Ziekenhuis Gent
 • Institute Gustave Roussy in Paris
 • Hospital de Sant Pau in Barcelona
 • Tölöö Hospital in Helsinki
 • Ospedale Careggi in Florence

Контакти відділення: клініка №1, 3 поверх, Відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії. Тел. +380 96 543 30 95