Вчена рада

С К Л А Д

Вченої ради Національного інституту раку

Голова ради 

КОЛЕСНІК Олена Олександрівна д-р мед. наук, директор Національного інституту раку

 

Заступник голови

КОРОВІН Сергій Ігоревич д-р мед. наук, заступник директора з наукової роботи

 

Заступник голови

БОРЩІВСЬКИЙ Віктор Михайлович канд. мед. наук, заступник директора з розвитку

 

Учений секретар

ДЗЯТКОВСЬКА Наталія Миколаївна канд. біол. наук

Члени ради

БЕЗНОСЕНКО Андрій Петрович головний лікар

ГОЛОВКО Тетяна Сергіївна д-р мед. наук, професор завідувач науково-дослідного відділення променевої діагностики

ГРАБОВИЙ Олександр Миколайович д-р мед. наук проф. завідувач науково-дослідного відділення патологічної анатомії та імуногістохімії

ГРІНЕВИЧ Юрій Якимович д-р мед. наук, професор

ДЄДКОВ Анатолій Григорович д-р мед. наук, завідувач науково-дослідного відділення онкоортопедії.

ІВАНКОВА Валентина Степанівна д-р мед. наук, професор завідувач науково-дослідного відділення радіаційної онкології

КІРКІЛЕВСЬКИЙ Станіслав Ігоревич д-р мед. наук, професор завідувач науково-дослідного хірургічного  відділу

КЛИМНЮК Григорій Іванович канд мед. наук, завідувач науково-дослідного відділення дитячої онкології

КРЯЧОК Ірина Анатоліївна д-р мед. наук, завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад`ювантних методів лікування

ЛІСНИЙ Іван Іванович  д-р мед. наук, завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії

ОРЕЛ Валерій Еммануїлович д-р біол. наук, професор завідувач лабораторії медичної фізики та біоінженерії

ПРОЦИК Володимир Семенович д-р мед. наук, професор завідувач науково-дослідного відділення пухлин голови та шиї

СВІНЦІЦЬКИЙ Валентин Станіславович д-р мед. наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділення онкогінекології

СИВАК Любов Андріївна д-р мед. наук завідувач науково-дослідного відділення хіміотерапії солідних пухлин

СМОЛАНКА Іван Іванович д-р мед. наук, професор завідувач науково-дослідного відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії

СОЛОДЯННИКОВА Оксана Іванівна д-р мед. наук, професор завідувач науково-дослідного відділення ядерної медицини з сектером рентгенохірургії та ангіографії

СТАХОВСЬКИЙ  Едуард Олександрович д-р мед. наук, професор завідувач науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології

СТАХОВСЬКИЙ Олександр Едуардович науковий співробітник, науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології, Голова ради молодих вчених Національного інституту раку

ФЕДОРЕНКО Зоя Павлівна канд. мед. наук, лікар-статистик організаційно-методичного відділу з архівом історії хвороб та лікарняним канцер-реєстром

ХРАНОВСЬКА Наталя Миколаївна канд. біол. наук, завідувач науково-дослідної лабораторії експериментальної онкології

ШАЛІМОВ Сергій Олександрович  д-р мед. наук, професор, почесний директор Національного інституту раку на громадських засадах

 

Затверджено на засіданні Вченої ради протокол № 13 від 30.07.2015 р.