Касап Наталія Вікторівна

kasap1

Спеціалізація: онкологія

Стаж роботи по спеціальності: 5 років

Кваліфікаційна категорія: друга кваліфікаційна категорія

Дипломи та ліцензії: Івано-Франківський державний медичний університет закінчила у 2008р.,  сертифікат лікаря-спеціаліста, за спеціальністю клінічна онкологія у 2010р.

Основні напрями наукових та практичних досліджень: вивчення індивідуальної чутливості хворих на рак грудної залози  до хіміопрепаратів на підставі дослідження сумарної протеолітичної активності плазми крові.

Наявність науково-практичних публікацій: 12

Улюблене висловлювання (вираз, афоризм): Учитесь, читайте, размышляйте и извлекайте из все­го самое полезное.

 

Список опублікованих статей

Сучасні принципи хіміотерапевтичного лікування метастатичного раку грудної залози // Лікарська справа. — №1-2 (1108).- 2011 С.70-75.

Фактори прогнозу гастроінтестинальної токсичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози. Журн. «Клінічна онкологія».-№ 6 (2), 2012.

Лікування хворих на герміногенні пухлини яєчка: сучасні стратегії та оцінка результатів терапії. Журн. «Клінічна онкологія».-№ 5(1).- 2012

Оценка гематологической  токсичности химиотерапии  по схеме FAC у больных  со злокачественными опухолями грудной железы. Журн. «Клінічна онкологія» №7 (3).- 2012

Паліативне лікування хворих на рак грудної залози з метастазами в печінку із застосуванням магнітотермії // Матеріали IV-го Національного конгресу України  «Людина та ліки» –2013.- С. 57.

Лікування та профілактика токсичних флебітів, індукованих хіміотерапією у хворих на рак грудної залози. Журн. «Клінічна онкологія». — №1 (9) , 2013

Гепатотоксичність цитостатичних препаратів у онкологічних хворих. Журн. «Клінічна онкологія». — № 2,  С.14-24, 2013

Профілактика гастроінтестинальної токсичності  у хворих на рак грудної залози. Людина та ліки – України  IV Національний конгрес 2013.

Роль молекулярно-генетичних показників у прогнозуванні токсичності хіміотерапії у хворих зі злоякісними пухлинами грудної залози. Журн. « Клінічна онкологія» № 2 (10), 2013.

Опыт применения   магнитотермии в комбинации с химиотерапией у больных раком молочной железы в пременопаузе с множественными mts в печень. Международный  научно-практический журнал  Репродуктивное здоровье . — №3 (27), 2013.

Профілактика гепатотоксичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози // Матеріали  ІІ-го Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» 16-19 квітня, 2013.- С.32.

Вплив стандартної хіміотерапії на систему гемопоезу у хворих на злоякісні пухлини грудної залози // Матеріали  ІІ-го Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» 16-19 квітня, 2013.- С.61.

Застосування магнітотермії у хворих на рак грудної залози з множинними метастазами у печінку // Матеріали з науково-практичної конференції з міжнародною участю «злоякісні захворювання системи крові та лімфоїдної тканини досягнення і перспективи», м. Київ, 10-11 жовтня 2013. — С.202-206.