Лікувальна діяльність

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ РАКУ

1. Відділення пухлин голови та шиї

— видалення пухлини шкіри та м’яких тканин

— поліхіміотерапія з променевою терапією

— видалення пухлин м’яких тканин з пластикою післяопераційного дефекта

— видалення пухлин ротової порожнини з використанням чи без використання поліхіміотерапії та променевої терапії

— паротідектомія

— субмаксілектомія

— резекція великих слинних залоз

— гемітіреоідектомія

— шийна лімфодисекція з можливою променевою терапією

— пластика післяопераційних дефектів м’яких тканин

— кріодеструкція пухлини

— внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія

— операція Крайля

— тіреоідектомія

— максілектомія

— резекція нижньої щелепи з екзартикуляцією в суглобі

— пластика кісткових дефектів нижньої щелепи.

2. Відділення дитячої онкології

3. Відділення онкоортопедії, пухлин шкіри та м’яких тканин

4. Відділення пластичної та реконструктивної онкоурології

5. Відділення онкогінекології

— кріодеструкція передпухлинних та пухлинних процесів вульви та шийки матки

— лазерна терапія передпухлинних та пухлинних процесів вульви та шийки матки

— електроконізація шийки матки

— екстирпація матки з додатками у хворих з доброякісними пухлинами, або передпухлинними захворюваннями матки, яєчників, маткових труб

— хіміотерапевтичне та променеве лікування

— аднесектомія

— енуклеація кіст яєчника

— видалення доброякісних утворів на зовнішніх статевих органах у жінок

— консервативна міомектомія

— атипові резекції матки

— стентування сечоводів у онкогінекологічних хворих

— слінгові операції у хворих зі стресовим неутриманням сечі

— вульвектомія з поліхіміо- та променевою терапією

— органозберігаюче лікування хворих на початкові злоякісні пухлини яєчника з інтраопераційною морфологічною діагностикою та хірургічним стадіюванням

— хіміотерапевтичне та променеве лікування раку шийки матки та тіла матки

— лапароскопічні операції на додатках матки

— вагінальна гістеректомія

— пластично-реконструктивні операції тазового дна

— лапароскопічно асистована вагінальна гістеректомія

— лапароскопічна транспозиція яєчників

— гістерорезекція та абляція ендометрія

— тотальна гістеректомія

— гістеректомія 3 типу

— хірургічне+променеве+хіміотерапевтичне лікування раку зовнішніх статевих органів

— лапароскопічні гістеректомії

— органозберігаючі операції при не епітеліальних пухлинах матки

— ангіографія тазових судин та селективна внутрішньо артеріальна хіміотерапія онкологічних хворих з метастазами в печінці

— реконструктивно-пластичні операції у хворих на рак вульви

— розширена пангістеректомія+поліхіміотерапія+променева терапія

— комплексне лікування раку ендометрію (розширена пангістеректомія + поліхіміотерапія + променева терапія + гормонотеоапія)

— комбінована гістеректомія з тазовою перитонектомією у хворих з дисемінацією по очеревині тазу

— комплексне лікування раку яєчників (хірургічне лікування + поліхіміотерапія  + променева терапія + гормонотерапія)

— гістеректомія 4 типу (параметректомія)

— радикальна абдомінальна трахелектомія

— лапароскопічні хірургічні втручання на внутрішніх статевих органах у онкогінекологічних хворих

— екзентерації тазу.

6. Відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії

— енуклеація пухлини молочної залози

— секторальна резекція молочної залози

— квадрантектомія з регіонарною лімфаденектомією в поєднанні поліхіміо- гормоно- та  променевою терапією.

— підшкірна ампутація молочної залози з реґіонарною лімфодисекцією з одномоментним ендопротезуванням+ променева терапія (при необхідності) +поліхіміотерапія+гормонотерапія

— радикальна мастектомія по Мадену+поліхіміотерапія+променева терапія+гормонотерапія

— радикальна мастектомія по Пейті+поліхіміотерапія+променева терапія+гормонотерапія

— радикальна мастектомія по Холстеду+поліхіміотерапія+променева терапія+гормонотерапія

— радикальна мастектомія по Мадену з одномоментною транспозицією TRAM-шматка+поліхіміотерапія+променева терапія+гормонотерапія

— неад`ювантна поліхіміотерапія+хірургічне втручання+ад`ювантна терапія (поліхіміотерапія+променева терапія+гормонотерапія).

7. Відділення пухлин органів грудної порожнини (з рентген-хірургічним кабінетом)

— торако-медіастіноскопія з біопсією

— стентування полих органів (стравохід, трахея та ін.)

— ендоскопічна лазерна коагуляція та електрокоагуляція пухлин та рубців

— бужування стравоходу (первинні та післяопераційні дисфагії)

— внутрішньоартеріальна монохіміотерапія хворих на рак стравоходу, пухлини середостіння

— парастернальна медіастінотомія з біопсією

— відалення пухлин ребер

— торако-медіастіноскопія (та відеоасистована) з біопсією

— атипова резекція легені (частка одного сегменту)

— полі хіміотерапевтичне лікування раку легені препаратами першої лінії

— внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія препаратами першої лінії хворих на рак стравоходу

— видалення доброякісних пухлин (гамартома, туберкулома легень, лейоміома стравоходу та ін.)

— типове видалення пухлини середостіння

— атипова резекція легені, в т.ч. двобічні

— операція типу Люїса

— операція типу Торека

— операція типу Гарлока

— проксимальна резекція шлунку з дистальним відділом стравоходу (та її комбінації)

— реконструктивна гастректомія по Ру (та її комбінації)

— гастректомія з нижньою третиною стравоходу(та її комбінації)

— пластичні операції на стравоході

— шунтування стравоходу, шлунку та кишок

— пневмонектомія (звичайна, розширена, комбінована)

— лобектомія (звичайна, розширена, комбінована, з клиновидною резекцією головного бронху, з циркулярною резекцією головного бронху)

— пластичні операції на грудній стінці

— видалення пухлини середостіння з резекцією навколишніх органів та тканин

— видалення пухлин ребер з резекцією навколишніх органів та тканин

— променева терапія +операція Люїса+ поліхіміотерапія (рак середньої       третини стравоходу)

— променева терапія +операція Торека+ поліхіміотерапія (рак верхньої       третини стравоходу)

— променева терапія +операція Гарлока + поліхіміотерапія (рак нижньої третини стравоходу)

— проксимальна резекція шлунку з дистальним відділом стравоходу+поліхіміотерапія

— комплексне лікування пухлин стравоходу

— комплексне лікування раку легені   (операція+поліхіміотерапія+променева терапія)

— внутрішньоплевральна перфузійна хіміогіпертермія (без або з циторедуктивним оперативним втручанням)

— лікування раку легені та пухлин середостіння з застосуванням поліхіміотерапії (2-га та 3-тя лінії) з терапією супроводу

— лікування раку стравоходу та шлунку з застосуванням поліхіміотерапії (2-га та 3-тя лінії) з терапією супроводу.

РХК (рентген-хірургічний кабінет):

— трансторакальна тонкоголкова біопсія патологічних утворень легень під рентген-контролем, КТ-контролем;

— Трансторакальна (товстоголкова, трепан-біопсія)  новоутворень середостіння під рентген-контролем, КТ-контролем;

— трепан-біопсія патологічних утворень кісткової системи;

— трепан-біопсія патологічних утворень кісток скелета під КТ-контролем;

— біопсія новоутворень печінки, нирок, наднирників, за очеревинних л/вузлів під КТ-контролем;

— біопсія новоутворень лицьового черепа під рентген-контролем,

— пункцій на біопсія периферичних лімфовузлів;

— діагностична плевральна пункція;

— діагностичний лапароцентез;

— пункцій на біопсія новоутворень м’яких тканин;

— плевральна пункція з внутрішньо плевральним введенням цитостатиків;

— торакоцентез, дренування плевральної порожнини;

— лапароцентез, дренування черевної порожнини, внутрішньобрюшинне введення лікарських препаратів;

— плевральні пункції осумкованих плевритів, в т. ч. в післяопераційному періоді.

8. Відділення пухлин органів черевної порожнини

9. Відділення хіміотерпії солідних пухлин

— проведення моно хіміотерапії та поліхіміотерапії препаратами 1, 2, 3 ліній окремих пухлинних захворювань

— хіміопроменеве лікування

— тривалі ін фузії з використанням інфузоматів.

10. Відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування

11. Відділення радіаційної онкології

— дистанційна променева та хіміопроменева терапія терапія злоякісних новоутворень, в т.ч. метастазів

— поєднана променева терапія (рак шийки матки, тіла матки, піхви, стравоходу, ротової порожнини), брахітерапія

— дистанційна променева терапія+поліхіміотерапія+ операція в комплексному лікуванні злоякісних новоутворень ( в т.ч. злоякісних лімфом).

12. Відділення радіонуклідної діагностики та лікування РПФ

— радіоімунологічні дослідження гормонів щитоподібної залози онкомаркерів (125I)

— статична сцинтиграфія різних органів з РПФ (99mTc, 131I): головного мозку (99mTc-пертехнетат, 99mTc-МІБІ, 99mTcНМРАО), печінки (99mTc-технефіт), нирок (99mTc-ДМSА, 99mTc-МІБІ), молочної залози (99mTc-МІБІ, 99mTc-карбомек), лімфатичних вузлів (99mTc-наноцис, 99mTc-нанокол), щитоподібної залози (131I-йодит натрію, 99mTc-пертехнетат ), кісток (99mTc-пирофосфат, 99mTc-МДР)

— функціональні дослідження печінки (99mTc-мезіда), нирок (99mTc-ДТПА, 99mTc-пехтатех)

— детекція сторожевих лімфатичних вузлів (99mTc-наноцис, 99mTc-нанокол)

— сканування всього тіла (99mTc-карбомек, 131І-йодит натрію, 131І MIBG)

— однофотоннаемісійна комп’ютерна томографія (99mTc-МІБІ, 99mTc-карбомек, 99mTc-ДМSА, 99mTc-пертехнетат)

— терапія радіофармпрепаратами хворих з множинними М у кістки злоякісних пухлин різних локалізацій (32Р-радіоактивний фосфор, 89Sr-метастрон)

— лікування раку щитоподібної залози радіо фармпрепаратами (131І-радіоактивний йод, 131І MIBG-метайодбензилгуанідін).

Госпіталізація хворих у спеціалізовані відділення клініки Національного інституту раку (далі – Інституту) здійснюється в плановому порядку для проведення високоспеціалізованого лікування онкологічних захворювань з урахуванням тематик науково-дослідних робіт відповідних науково-дослідних відділів, а також для встановлення точного діагнозу онкологічного захворювання, проведення диференційної діагностики між пухлинними та не пухлинними захворюваннями, якщо це неможливо здійснити в амбулаторних умовах.

Показаннями для госпіталізації є:

— неможливість встановлення остаточного діагнозу злоякісної пухлини в амбулаторних умовах;

— необхідність проведення високоспеціалізованого лікування з приводу злоякісного новоутворення в умовах спеціалізованих відділень клініки Інституту – з урахуванням тематик науково-дослідних робіт Інституту;

— необхідність проведення симптоматичного та реабілітаційного лікування з приводу злоякісного новоутворення – якщо воно відповідає науковій тематиці, або, через високу складність, може бути проведеним лише в умовах Інституту;

— доброякісні новоутворення різних локалізацій.

Госпіталізація для  громадян України проводиться безкоштовно (за рахунок Державного Бюджету України), для пацієнтів – не громадян України – на контрактних засадах, якщо інше не передбачено існуючими міжнародними договорами чи чинним законодавством.

На планову госпіталізацію пацієнтів направляють лікарі профільних кабінетів поліклініки.

Пацієнти, які направляються на госпіталізацію повинні бути обстежені амбулаторно у обсязі, згідно з затвердженими в Інституті локальними протоколами, обов’язковому для кожного конкретного профільного кабінету.

Для оформлення госпіталізації обов’язковим є наявність у амбулаторній картці:

а) комісійного рішення про тактику лікування хворого, прийнятого  онкохірургом, хіміотерапевтом та променевим терапевтом (у відповідності з наказом МОЗ України від 30.12.1992р. №208 «Про заходи подальшого покращення і розвитку онкологічної допомоги населенню»);

б) згоди  пацієнта на збір та  обробку персональних даних;

в) згоди пацієнта на обстеження та лікування.

Для госпіталізації пацієнт повинен надати посвідчення особи з інформацією про місце реєстрації (паспорт)

Крім того, для дітей:

— довідку про санітарно-епідеміологічне оточення;

— довідку про щеплення;

— свідоцтво про народження.

Для  іноземців – оплачений контракт на обстеження та лікування.

Госпіталізація проводиться у робочі дні з 9-30 до 15-30 годин у приймальному відділі Інституту. Реєстрація госпіталізацій здійснюється у «Журналі госпіталізації» та у електронному госпітальному канцер-реєстрі.

Госпіталізація не проводиться при діагностуванні в пацієнта:

— гострого інфекційного захворювання;

— гострого порушення кровообігу (мозкового, коронарного, тощо);

— гострого психічного розладу та хронічні стани в стадії загострення;

— гострої хірургічної патології неонкоголічного ґенезу;

— хронічного супутнього захворювання в стадії декомпенсації;

— термінального стану хворого;

— загострення хронічних інфекційних захворювань, що не дозволяють     проводити спеціальне лікування;

— загострення хронічних супутніх захворювань, ступінь якого є протипоказом до проведення спеціального лікування;

— недотримання (або невиконання) хворим призначеного алгоритму обстеження на амбулаторному етапі, згідно з локальними протоколами, що впроваджені в Інституті.

Facebook
Twitter