Лікувальна діяльність

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ РАКУ

1. Відділення пухлин голови та шиї
2. Відділення дитячої онкології

3. Відділення онкоортопедії, пухлин шкіри та м’яких тканин

4. Відділення пластичної та реконструктивної онкоурології

5. Відділення онкогінекології
6. Відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії
7. Відділення пухлин органів грудної порожнини (з рентген-хірургічним кабінетом)
РХК (рентген-хірургічний кабінет):

8. Відділення пухлин органів черевної порожнини

9. Відділення хіміотерпії солідних пухлин

10. Відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування

11. Відділення радіаційної онкології
12. Відділення радіонуклідної діагностики та лікування РПФ

 

Госпіталізація хворих у спеціалізовані відділення клініки Національного інституту раку (далі – Інституту) здійснюється в плановому порядку для проведення високоспеціалізованого лікування онкологічних захворювань з урахуванням тематик науково-дослідних робіт відповідних науково-дослідних відділів, а також для встановлення точного діагнозу онкологічного захворювання, проведення диференційної діагностики між пухлинними та не пухлинними захворюваннями, якщо це неможливо здійснити в амбулаторних умовах.

 

Показаннями для госпіталізації є:

– неможливість встановлення остаточного діагнозу злоякісної пухлини в амбулаторних умовах;

– необхідність проведення високоспеціалізованого лікування з приводу злоякісного новоутворення в умовах спеціалізованих відділень клініки Інституту – з урахуванням тематик науково-дослідних робіт Інституту;

– необхідність проведення симптоматичного та реабілітаційного лікування з приводу злоякісного новоутворення – якщо воно відповідає науковій тематиці, або, через високу складність, може бути проведеним лише в умовах Інституту;

– доброякісні новоутворення різних локалізацій.

 

Госпіталізація для  громадян України проводиться безкоштовно (за рахунок Державного Бюджету України), для пацієнтів – не громадян України – на контрактних засадах, якщо інше не передбачено існуючими міжнародними договорами чи чинним законодавством.

На планову госпіталізацію пацієнтів направляють лікарі профільних кабінетів поліклініки.

Пацієнти, які направляються на госпіталізацію повинні бути обстежені амбулаторно у обсязі, згідно з затвердженими в Інституті локальними протоколами, обов’язковому для кожного конкретного профільного кабінету.

 

Для оформлення госпіталізації обов’язковим є наявність у амбулаторній картці:

а) комісійного рішення про тактику лікування хворого, прийнятого  онкохірургом, хіміотерапевтом та променевим терапевтом (у відповідності з наказом МОЗ України від 30.12.1992р. №208 «Про заходи подальшого покращення і розвитку онкологічної допомоги населенню»);

б) згоди  пацієнта на збір та  обробку персональних даних;

в) згоди пацієнта на обстеження та лікування.

 

Для госпіталізації пацієнт повинен надати посвідчення особи з інформацією про місце реєстрації (паспорт)

Крім того, для дітей:

– довідку про санітарно-епідеміологічне оточення;

– довідку про щеплення;

– свідоцтво про народження.

Для  іноземців – оплачений контракт на обстеження та лікування.

 

Госпіталізація проводиться у робочі дні з 9-30 до 15-30 годин у приймальному відділі Інституту. Реєстрація госпіталізацій здійснюється у «Журналі госпіталізації» та у електронному госпітальному канцер-реєстрі.

 

Госпіталізація не проводиться при діагностуванні в пацієнта:

– гострого інфекційного захворювання;

– гострого порушення кровообігу (мозкового, коронарного, тощо);

– гострого психічного розладу та хронічні стани в стадії загострення;

– гострої хірургічної патології неонкоголічного ґенезу;

– хронічного супутнього захворювання в стадії декомпенсації;

– термінального стану хворого;

– загострення хронічних інфекційних захворювань, що не дозволяють     проводити спеціальне лікування;

– загострення хронічних супутніх захворювань, ступінь якого є протипоказом до проведення спеціального лікування;

– недотримання (або невиконання) хворим призначеного алгоритму обстеження на амбулаторному етапі, згідно з локальними протоколами, що впроваджені в Інституті.

Facebook
Twitter
INSTAGRAM