Халілєєв Олександр Олександрович

Спеціалізація: рентгенологія

Стаж роботи по спеціальності: 13 років

Кваліфікаційна категорія: перша

Дипломи та ліцензії: диплом лікрська справа 2000 р, очна ординатура “радіологія” 2000 г.

Основні напрями наукових та практичних досліджень: променева діагностика захворювань органів гепатобіліарної зони, детская радіологія.

Наличие научно-практических публикаций (названия статей, журналов): Сучасні аспекти діагностики первинного та метастатичного раку печінки Клинич. Онкология. – 2012. – №5 (1) – С.131-137. Головко Т.С., Лаврик Г.В.,Халилеев А.А. Лукашенко А.В., Колесник Е.А.,; Комплексна променева діагностика злоякісних пухлин печінки Метод. рекомендації. Київ. 2012. 28с. Лаврик Г.В., Головко Т.С., Солодянникова О. І., Колеснік О.О., Климнюк Г.І., Шевчук Л.А., Халілєєв О.О.;  Ультразвуковая диагностика опухолей абдоминальных органов Учебное пособие Харьков: Новое слово, 2012 – 173 с. Абдуллаев Р.В.,Головко Т.С., Лаврик Г.В., Федько А.А., Кучер А.Р.,Белевцов Ю.П., Гапченко В.В.; Сравнительный анализ синхронных и этапных резекций печени у больных с метастатическим колоректальным раком Клинич. Онкология. – 2013. – №2 (10) – С 32-37. Щепотин И.Б., Колесник Е.А., Лукашенко А.В., Бурлака А.А., Приймак В.В., Лаврик Г.В., Халилеев А.А., Куценко Л.Б.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: участь у конференціях семінарах, симпозіумах в Україні та за кордоном з 2005 року

Членство в організаціях: Асоціація Радіологів України  з 2005року