Стаховський Олександр Едуардович

Стаховський Олександр Едуардович — онкохірург, к.м.н., старший науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології

Спеціалізація: урологія, онкологія, онкохірургія

Стаж роботи: 12 років

Квалифікаційна категорія: вища, старший науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології. В 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення показань до резекції нирки та оцінка її ефективності у хворих з нирково-клітинним раком» за спеціальністю 14.01.07 – онкологія.

Стажування: 7 стажувань в закордонних клініках.

Найбільш визначні: 01/09/08-01/03/09 лапароскопічна урологія в Інституті Мутуаліст Монсурі, (Париж, Франція);

01/07/10-01/07/12 – дворічна практично-дослідна робота в рамках стажування по спеціальності «онкоурологія» в Університеті Торонто, (Канада)

Основні напрямки наукових та практичних досліджень: органозберігаючі оперативні втручання при нирково- клітинному раку, лапароскопічна урологія та онкоурологія, ендоскопічна урологія.

Наукові публікації: 142 (основні публікації приведені нижче).

Участь в конференціях, семінарах: 59

Нагороди, премії:

1)Стипендія Кабінету Міністрів для молодих вчених: 2014-2015

2)Диплом за кращу постерну доповідь на всесвітньому зїзді урологів в Ванкувері, Канада, 2014 рік.

3)Диплом за третє місце на 13-ій центрально-європейській конференції урологів Європейської асоціації урологів, Прага, Чехія, 2014 рік.

4)Нагорода за друге місце за роботу «Hsp70 як індикатор маркер рецидивів пухлин сечового міхура» на конференції щорічній конференції «Дослідницький день Чарльза Робсона», Університет Торонто, Торонто, Канада, 2011 рік.

5)Нагорода організаторів за роботу «Новий спосіб моделювання сечоводу при уретероцистонеостомії» на 4му україно-польскому урологічному симпозіуму в м.Перемишль, Польша, 2004 рік.

Чи є ви членом української або міжнародної медичної організації:

Спілка онкоуролгів України (з 2010р.)

Американська  асоціація онкоурологів (з 2010р.)

Американська  асоціація урологів (з 2010р.)

Європейська асоціація урологів (з 2004р.)

Очолював раду молодих вчених НІР з 2013 р. по березень 2018 р.

Ваш улюблений вислів: життя вимірюється не кількістю вдихів, а моментами, коли перехоплює подих!

Контактний емейл: stakhovsky9@gmail.com

Список основних опублікованих статей

Список наукових праць:

Зависимость функции почки от размера опухоли при почечно-клеточном раке / А.Э. Стаховский, Э.А. Стаховский, Ю.В. Витрук, О.А.Войленко, П.С. Вукалович, В.А. Котов, О.Н. Гаврилюк // Клин. онкология. – 2013. – №3 (11). – С. 104–106.

Renal biopsies for small renal masses. For whom, when and how / O. Stakhovskyi, R. Sanchez-Salas, E. Barret, S.A. Yap, A. Finelli, F. Rozet, M. Galiano, S. Lenoir, C. Strauss, P. Validire, X. Cathelineau // Arch. Esp. Urol. – 2013. – Vol.  66, № 1. – P. 4–15.

The emerging role of percutaneous biopsy in diagnosis and management of small renal masses / S. Yap, O. Stakhovskyi, A. Finelli // Curr. Opin. Urol. – 2012. – Vol. 22, № 5. – P. 360–364

Small renal mass: what the urologist needs to know for treatment planning and assessment of treatment results / O. Stakhovskyi, / S. Yap, M. Leveridge, N. Lawrentschuk, M. Jewett // AJR. – 2011. – Vol. 196. – P. 1267–1273.

Ускладнення резекції нирки при оперативному лікуванні хворих на нирково-клітинний рак / О.А. Войленко, П.С. Вукалович, Ю.В. Вітрук, О.Е. Стаховський, В.А. Котов, Е.О. Стаховський // Клин. онкология. – 2013. – № 1(9). – С. 78–81.

Сучасні системи оцінки пухлинного ураження нирки / Ю.В. Вітрук, Е.О. Стаховський, О.А. Войленко, О.Е. Стаховський, П.С. Вукалович, В.А. Котов, О.М. Гаврилюк // Клин. онкология. – 2013. – № 3 (11). – С. 98–103.

Управляемая гипотония урапидилом (эбрантилом) при резекции почки в онкоурологии / И.И. Лесной, Э.А. Стаховский, Л.В. Климчук, А.Э.Стаховский, Ю.В. Витрук, О.А. Войленко, К.Д. Сидоренко, С.В. Ушаков, А.В. Медведев, Н.И. Музыка, М.О. Катриченко, Ю.В. Кабанчук // Біль, знеболювання та інтенсивна терапія. – 2014. – №1. – С. 14–23.

Вплив резекції на функціональний стан нирки при нирково-клітинному раку / О.А. Войленко, О.Е. Стаховський, В.А. Котов, Ю.В.Вітрук,   Е.О. Стаховський // Клин. онкология. – 2014. – №2 (14). – С. 18–21.

Пат. №71491 Україна. МПК (2006.01) А61В 6/03. Спосіб визначення об’єму функціонуючої нирки при нирково-клітинному раку / Стаховський Е.О., Вітрук Ю.В., Войленко О.А., Стаховський О.Е., Бойко І.І. ; Національний інститут раку. – № u 2012 01086 ;  заявл. 002.2012 ;  опубл. 10.07.2012. – Бюл. № 13.

Пат. 88088 Україна, МПК (2014.01) А 61 В 17/00. Спосіб локальної ішемії при резекції нирки за Стаховським / Стаховський Е.О., Вітрук Ю.В., Стаховський О.Е., Войленко О.А.; Національний інститут раку. – №u 2013 12676 ; заявл. 30.10.2013 ; опубл. 25.02.2014. –  Бюл. № 4.

Пат. 86356 Україна, МПК (2013.01) А 61 В 6/00. Спосіб визначення функціонуючої паренхіми нирки при нирково-клітинному раку / Стаховський Е.О., Вітрук Ю.В., Войленко О.А., Стаховський О.Е. ; Національний інститут раку. – № u 2013 08505 ; заявл. 08.07.2013 ; опубл. 25.12.2013. –  Бюл. № 24.

Пат. 77911 Україна, МПК (2013.01) А 61 В 17/00. Спосіб хірургічного лікування інтраренальної пухлини / Стаховський Е.О., Вітрук Ю.В., Войленко О.А., Стаховський О.Е. ; Національний інститут раку. – №u 2012 12262 ; заявл. 26.10.2012 ; опубл. 25.02.2013. –  Бюл. № 4.

Пат. 88429 Україна, МПК (2014.01) А 61 В 6/00. Спосіб визначення показань до резекції нирки при нирково-клітинному раку на основі нефрометрії / Стаховський Е.О., Вітрук Ю.В., Стаховський О.Е., Войленко О.А. ; Національний інститут раку. – № u2013 13229 ; заявл. 14.11.2013 ; опубл. 03.2014. –  Бюл. № 5.

Cathelineau X, Sanchez-Salas R, Barret E, Rozet F, Galiano M, Benoist N, Stakhovsky O, Vallancien G. Radical prostatectomy: evolution of surgical technique from the laparoscopic point of view. Int Braz J Urol. 2010Mar-Apr;36(2):129-39; discussion 140

Sanchez-Salas RE, Barret E, Watson J, Stakhovskyi O, Cathelineau X, Rozet F,Galiano M, Rane A, Desai MM, Sotelo R, Vallancien G. Current status of naturalorifice trans-endoscopic surgery (NOTES) and laparoendoscopic single site surgery

(LESS) in urologic surgery. Int Braz J Urol. 2010 Jul-Aug;36(4):385-400

Prapotnich D, Sánchez-Salas R, Cathelineau X, Stakhovskyi O, Rocha JE Jr, Vallancien G. Intermittent androgen deprivation (IAD) for advanced prostatecancer. Why not the standard of therapy?. Arch Esp Urol. 2009 Nov;62(9):689-94. Review. Spanish

N.Benoist, R.Sanchez-Salas, E.Barret, X.Cathelineau, F.Rozet, M.Galiano, O.Stakhovsky, G.Vallancien. Analysis of complications of laparoscopic partial nephrectomy in contemporary series from a laparoscopy dedicated center // The Journal of Urology // Apr 2009, Vol 181, 4, p.467-468

Benoist N., Sanchez-Salas R.E.,Barret E, Cathelineau X., Rozet F., Galiano M., Stakhovsky O., Vallancien G. Analysis of complications of laparoscopic partial nephrectomy in contemporary series from a laparoscopy dedicated center // European Urology Supplements // Mar 2009, Vol 8, 4, p.323

O.Stakhovskyi. Hands-on clinical experience: a time well spent. European Urology Today. Volume 21 – No.1 Feb/Mar 2009, p28

Stakhovsky E.O., Kotov V.A., Voilenko O.A., Stakhovskyi O.E., Vitruk Y.V., Melnik A.V.  Percutaneous nephrostomy  in patients with ureter obstruction // Materials of Ukrainian congress of radiologists UCR 2009// Kiev 2009, pp 271-272

Stakhovsky E.O., Vukalovich P.S., Voilenko O.A., Kotov V.A., Vitruk Y.V., Stakhovskyi O.E.,  Yatsyna O.I. Prostate biopsy under US control as a standard for diagnostics of prostate cancer. Materials of Ukrainian congress of radiologists UCR 2009// Kiev 2009, pp 271-272

Stakhovsky E.O., Voilenko O.A., Stakhovskyi O.E.  Radio diagnostics algorithm for bladder cancer and it complications // Materials of Ukrainian congress of radiologists UCR 2009// Kiev 2009, pp 136-138 (article in russian)

Stakhovskyi O.E., Voilenko O.A., Golovko T.S., Gavriluck O.M., Stakhovsky E.O. The role of radiological methods of diagnostics in choice of derivation way after cystectomy // Materials of Ukrainian congress of radiologists UCR 2009// Kiev 2009, pp 138-140 (article in russian)

N.Benoist, R.Sanchez-Salas, E.Barret, X.Cathelineau, F.Rozet, M.Galiano, O.Stakhovskyi, G.Vallancien. Analysis of complications of laparoscopic partial nephrectomy in contemporary series from a laparoscopy dedicated center // The Journal of Urology // Apr 2009, Vol 181, 4, p.467-468

R.Sanchez-Salas, N.Benoist,  E.Barret, X.Cathelineau, F.Rozet, M.Galiano, O.Stakhovskyi, G.Vallancien. Experience with laparoscopic partial nephrectomy without vascular clamping // The Journal of Urology // Apr 2009, Vol 181, 4, p.473

Stakhovskyi O., Voilenko O., Kotov V., Stakhovsky E. Salvage cystectomy indications in bladder cancer // Urology // Nov 2008, Vol 72 , Sup 5A

Stakhovskyi E.O., Vukalovich P.S., Voilenko O.A., Kotov V.A., Stakhovskyi O.E. Indications and pecularities of intestinal substitution of the ureter // Materials of Russian urological society // S.Petersburg 2008, pp.29-31

Kharchenko S.V., Stakhovsky O.E. Robot-technical systems in urology: constructive characteristics, features and application perspectives // Integrated computer technologies into engineering industry// Abstract book (2007), p.424.

Starceva M.S., Voilenko О., Stakhovsky O., Mamchich V.I., Stakhovsky E. The use of sigmoid colon for transrectal urine derivation // Actual problems of contemporary medicine// 2007. P7 №1-2, p84-87 (article in Ukrainian).

Mamchich V., Starceva M., Voilenko O., Stakhovsky O., Stakhovsky E. The postoperative period pecularities or patients after transrectal urine derivation. Surgery of Ukraine – 2007, №1, p.42-46 (article in Russian)

Startseva M.S., Stakhovsky O.E., Mamchich V.I. The administration of the patients after transrectal continent urinary diversion // Abstr. Book of V-th Ukrainian-Polish urological symposium (Lviv-2007) – p.7.

Voilenko O., Stakhovsky O., Kotov V., Stakhovsky E. Surgical management of bladder exstrophy // Abstr. Book of V-th Ukrainian-Polish urological symposium (Lviv-2007) p.142.

Stakhovsky O., Voilenko O., Vucalovich P., Kotov V., Stakhovsky E. Prostate sclerosis as a reason of infra-vesical obstruction after adenomectomy // Abstr. Book of V-th Ukrainian-Polish urological symposium (Lviv-2007) p.130-131.

Voilenko O., Stakhovsky O., Kotov V., Vucalovich P., Stakhovsky E. Rationality of pelvic lymph nodes dissection in radical cystectomy // Abstr. Book of V-th Ukrainian-Polish urological symposium (Lviv-2007). p131-132.

Jaffe J, Stakhovsky O, Cathelineau X, Barret E, Vallancien G, Rozet F. Surgical outcomes for men undergoing laparoscopic radical prostatectomy after transurethral resection of the prostate. : J Urol. 2007 Aug;178(2):483-7;

E.Stakhovsky, P.Vukalovich, O.Voilenko, V.Kotov, O.Stakhovskyi “Prostaplant forte” role in the renewal of urination after TURP. Urology №2, 2006, p25-28 (article in Ukrainian)

O.Stakhovskyi. A case of extraadrenal pheochromocytoma. European Urology Today. Volume 18 – No.5 December 2006, p4

O.Stakhovskyi. Education of Ukrainian urologists. European Urology Today. Volume 18 – No.5 December 2006, p3

О.Stakhovskyi, A.Kucenko, O.Voilenko, V.Kotov, E.Stakhovsky. Anterio-lateral transabdominal approach in kidney cancer. Supp. for XIth Meeting of Ukrainian Oncologists (29 May-2 June) Sudak (2006, p.217), Ukraine (article in Ukrainian)

E.Stakhovsky, P.Vukalovich, O.Voilenko, A.Globa, О.Stakhovskyi. Indications and pecularities of radical cystectomy . Supp. for XIth Meeting of Ukrainian Oncologists (29 May-2 June) Sudak (2006, p.218), Ukraine(article in Ukrainian)

E.A.Stakhovsky, P.S.Vukalovich, P.S.Stiopushkin, O.A.Voilenko, O.E.Stakhovskyy. Salvage cystectomy. Urologia -2005. №4, p.35-38

A.Yu. Nyporko, O.E. Stakhovskyy, E.A. Stakhovsky, Ya.B. Blume. Structural abillity of anticancer estradiols to switch destabilizing to stabilizing mechanism of microtubules //ISSN 1025-6415. Speeches of National Academy of Sciences of Ukraine, 2005, №5(article in Ukrainian)

E.A.Stakhovsky, P.S.Vukalovich, A.I.Globa, O.Stakhovskyy. New way of ureter modeling in ureterocystostomy. Advances in clinical and experimental medicine. Urology. 2005, Vol. 14, No. 4, Suppl. 1

O.Voilenko, V.Kotov, O.Stakhovskyy, M.Starceva. Function of the artificial ileal bladder. Advances in clinical and experimental medicine. Urology. 2005, Vol. 14, No. 4, Suppl. 1

A.Yu. Nyporko, O.E. Stakhovskyy, E.A. Stakhovsky, Ya.B. Blume. Potential antimicrotubular activity of anticancer compound cyproterone acetate. 1st International Symposium “Methods and Applications of computational chemistry”. Abstracts book. June 2005(article in Ukrainian)

Stakhovskyy.O. Shcherbak.O.(2005).  History of Urology in Ukraine.35th Annual Meeting of Polish Urological Association. Abstracts book. June 2005

Stakhovskyy O., Stakhovsky E., Nyporko A., Blume Y. Structural analysis of the types of estradiol antimitotic activity. 14th European Urological Winter Forum. Abstracts book. February 2005

A.Y.Nyporko, O.E.Stakhovskyy, E.A.Stakhovsky, Y.B.Blume. Structural nature of activity type switching for antitumor estradiols based on tubulin interaction. Supplement to Molecular Biology of Cell, Volume 14, November 2003

O.Stakhovskyy. Diagnostic delay in patients with bladder cancer. Abstr. of Conference For Students and Young Scientists (29-30 October 2003) Kiyv, Ukraine(article in Ukrainian)

O.Stakhovskyy. Megaurether relapse Abstr. of Conference for students. ( 18-20 September 2003) Dnipropetrovsk, Ukraine(article in Ukrainian)

Facebook
Twitter