Спеціалізована вчена рада

Склад Спеціалізованої вченої ради

Засідання

Автореферати та дисертації:

07.10.2020 р. 0 13 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.560.01 в Національному інституті раку за адресою 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43, конференц-зала адміністративного корпусу.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

Войленка О.А., захист відбудеться 07.10.2020 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук  Войленка О.А.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Войленка О.А.:

Відгук головного наукового співробітника Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології  імені Р. Є. Кавецького НАН України, доктора медичних наук, професора, чл.-кореспондента НАМН України Думанського Ю.В.

Відгук завідувача  кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, доктора медичних наук, професора Костюка О.Г.

Відгук професора кафедри урології, нефрології та андрології імені А.Г. Подрєза Харківського національного медичного університету МОЗ України, доктора медичних наук, професора Щукіна Д.В.


12.08.2020 р. 0 13 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.560.01 в Національному інституті раку за адресою 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43,
конференц-зала адміністративного корпусу.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Звірича В.В.,захист відбудеться 12.08.2020 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Костюка В.Ю.,захист відбудеться 12.08.2020 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Машукова А.О., згідно з Наказом МОН України від 11.07.2017 р. № 996, захист відбудеться 30.10.2019 р.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Машукова А.О.:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Звірича В.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Звірича В.В.:

Відгук професора кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, доктора медичних наук, професора Голотюка В.В.

Відгук завідувача кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, доктора медичних наук, професора Гордійчука П.І.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Костюка В.Ю.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Костюка В.Ю.:

Відгук професора кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, доктора медичних наук Захаричева В.Д.

Відгук керівника відділу патології суглобів ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», доктора медичних наук, професора Філіпенка В.А.

Відгук завідувача кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Бур`янова О.А.